Byla Ik-2016-365/2012
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Gintaro Dzedulionio, Ernesto Spruogio, Margaritos Stambrauskaitės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. J. skundą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Generalinės prokuratūros, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno apygardos prokuratūrai ir Kauno apygardos prokuratūros Kauno miesto apylinkės prokuratūrai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011 12 06 d. gautas V. J. skundas, kuriuo prašoma (patikslintas skundas t.2 b.l.156-176): 1.Įpareigoti atsakovą dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūroje įdarbintų asmenų -"prokurorų" Almos Markvaldienės bei Juozo Bagdonavičiaus įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų bei prokuroro vardą žeminančių poelgių atlikti tarnybinį patikrinimą: 2.Įpareigoti atsakovą Kauno miesto apylinkės prokuratūroje įdarbintiems asmenims "prokurorams" Almai Markvaldienei bei Juozui Bagdonavičiui už įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus bei prokuroro vardą žeminančius poelgius skirti tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš tarnybos: 3.Įpareigoti atsakovą Kauno apygardos prokuratūrą Vietoj prokuroro Nerijaus Marcinkevičiaus 2011-10-05 atsakymo Nr. 220-9192 nukentėjusiajam pateikti naują išsamų ir pilnai bei konkrečiai teisiškai pagrista atsakymą; 4.Įpareigoti atsakovą dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūroje įdarbinto asmens -"vyriausiojo prokuroro'' Dariaus Valkavičiaus padarytų įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų bei prokuroro vardą žeminančių poelgių atlikti tarnybinį patikrinimą; 5.Įpareigoti atsakovą dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūroje įdarbinto asmens -"vyriausiojo prokuroro" Dariaus Valkavičiaus padarytų įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų bei prokuroro vardą žeminančių poelgių skirti jam tarnybinę nuobaudą- perkėlimą į žemesnes pareigas; 6.Įpareigoti atsakovą pareiškėjui atlyginti turtinę LTL 146,74 (vieno šimto keturiasdešimt šešių litų ir septyniasdešimt keturių centų) žalą; 7. Įpareigoti atsakovą pareiškėjui atlyginti neturtinę LTL 350.000,00 (trijų šimtų penkiasdešimties tūkstančių litų) žalą; 8. Panaikinti atsakovo 2011-10-27 administracinį aktą Nr. 17.2-20324, atsakovą įpareigoti į 2011-10-12 pareiškėjo skundą atsakyti iš naujo.

3Pareiškėjas skunde nurodė atsakovo veiksmus viešojo administravimo srityje, iš kurių kildina turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą: atsakovo 2011-10-27 administracinis aktas Nr. 17.2 20324 ir su juos susiję atsakovo veiksmai viešojo administravimo srityje, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės, priežiūros srityje, nes atsakovas netinkamai kontroliavo / nekontroliavo pavaldžias teritorines prokuratūras, neprižiūrėjo/ netinkamai prižiūrėjo ir nepavaldžius subjektus - Kauno apskrities VPK ir jo padalinius bei Policijos departamentą (įrodymas - administracinė byla Nr. 1935-473/2012); kontroliuodamas teritorines prokuratūras atsakovas jų tinkamai netikrino, nestebėjo, neužtikrino veiksmų teisėtumo, tikslingumo, koregavimo. Tuo atsakovas pažeidė pareiškėjo teises bei įstatymų saugomus interesus, nevykdė LR Prokuratūros įstatymo 8 str. 1 d., 3 d.. 6 d. nuostatų; atsakovas netinkamai tyrė pareiškėjo su 2011-10-12 skundu susijusius 2011-04-04, 2011-05-12 skundus ar jų neteisėtai visiškai netyrė, dalyvavo ir dalyvauja organizuotų nusikalstamų "policijos pareigūnų" ir Kauno "prokurorų" gaujų vykdomame pareiškėjo šmeižime teiginiais apie pareiškėjo "psichinę negalią", šių melagingų teiginių įgyvendinime ir dengime teismuose priimant teismų sprendimus; atsakovas skundų nepersiuntė Vilniaus apygardos prokuratūrai ar kitai prokuratūrai, neperdavė ikiteisminių tyrimų organizuoti kitoms prokuratūroms.

4Skunde nurodė šias faktines aplinkybes.

52010-08-19 10.00 val. atvykus į administracinės bylos svarstymą ir užėjus užregistruoti skundą Garliavos policijos nuovadoje Liepų g. 15, Garliavoje, Kauno rajone policijos pareigūnas Sergej Lemziakov ranka apie 15-20 minučių daužė jo galvą ir krūtinę, o kitas policijos pareigūnas Skirmantas Kazlauskas , padaręs kilpą pareiškėją smaugė prievarta iš pareiškėjo kelnių išvertu diržu, kol diržas trūko , o po to pareigūnai iškvietė greitąją medicininę pagalbą ir išvežė jį į psichikos priežiūros įstaigą kaip bandžiusį kartis. Atsakovas savo veiksmais slėpė nusikalstamas Kauno apskrities vyriausiajame komisariate veikiančių kriminalinių nusikaltėlių -policijos pareigūnų gaujų veikas ir prokurorų tarnybinius nusižengimus.

62011-01-11 Garliavos nuovados policijos pareigūnai su pareiškėją 2010-08-19 diržu smaugusiu pareigūnu Skirmantu Kazlausku priešakyje pareiškėją dėl tariamai nerodyto posūkio tiesiame kelyje Garliava - Kaunas prievarta ištraukė iš automobilio kaip tariamai vairavusį neprisisegus saugos diržų ir nepaklusus policijos pareigūnams, atėmė daiktus, telefoną, Garliavos policijos nuovadoje prieš pareiškėją naudojo fizinį ir psichologinį smurtą, pareiškėją sužalojo, pateikė nepagrįstus kaltinimus važiavus nerodant posūkio tiesiame kelyje, neužsisegus saugos diržo bei nepaklusus policijos pareigūnams . 2011-02-11 Garliavos nuovados policijos pareigūnai eilinį kartą atvyko į pareiškėjo butą, jėga atidarė buto duris, butą ir bute esantį pareiškėją be pareiškėjo sutikimo fotografavo, pareiškėjui neleido uždaryti buto durų, pažeidė pareiškėjo būsto neliečiamumą Atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai visa tai slėpė ir dengė nusikalstamas Garliavos nuovados policijos pareigūnų veikas 2011-02-11 ( - ) Kauno rajone.

72011-05-16 Garliavos nuovados policijos "pareigūnai" pareiškėją neteisėtai sulaikė Kauno rajono apylinkės teisme. Kauno prokurorai Alma Markvaldienė, Juozas Bagdonavičius, Darius Valkavičius ir atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai slėpė ir dengė nusikalstamas Garliavos nuovados policijos "pareigūnų" veikas 2011-05-16 Kauno rajono apylinkės teisme.

82011-06-22 Garliavos nuovados policijos pareigūnai pareiškėją neteisėtai sulaikė Kauno apygardos administraciniame teisme, nepagrįstai apkaltino teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymu, pakartotinai sulaikė ir nepagrįstai bei neteisėtai surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą

9Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorai Alma Markvaldienė, Juozas Bagdonavičius, Darius Valkavičius ir atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai slėpė ir dengė nusikalstamas Garliavos nuovados policijos "pareigūnų" bei jų iškviestų bendrininkų veikas prieš judėjimo negalią turintį pareiškėją , padarytas 2011-06-22 Kauno apygardos administraciniame teisme.

10Šias nusikalstamas veikas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnai atliko sistemingai remiami, skatinami bei dengiami atsakovo veiksmais viešojo administravimo srityje bei trečiųjų asmenų.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepime į skundą prašė jo netenkinti.

12Nurodė, kad pareiškėjas reikalavimą atlyginti turtinę žalą 146,74 Lt grindžia tuo, kad Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorai netenkino jo prašymo atlikti ekspertizę sveikatos sutrikdymo mastui nustatyti, dėl ko pareiškėjas turėjo asmeniniu prašymu kreiptis į Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno skyrių dėl sužalojimo nustatymo ir už specialisto išvadą apmokėti savo lėšomis. 2011-06-22 V. J. kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą su skundu, kuriame tvirtino, kad 2011-06-22 Kauno apygardos administraciniame teisme buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie pareiškėjo atžvilgiu naudojo smurtą. Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalies nuostatas gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo duomenų patikslinimui gali būti atlikta įvykio vietos apžiūra, įvykio liudytojų apklausos, taip pat iš valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, reikalaujami duomenys ar dokumentai, atliktos pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, apklausos. Šiuo konkrečiu atveju ikiteisminis tyrimas pradėtas nebuvo, o nepradėjus ikiteisminio tyrimo objektų (žmogaus kūno) tyrimas negalimas. Be to, medžiagoje Nr. 20-At-00249-l 1 nebuvo surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių teigti, kad policijos pareigūnai E. Raudys ir S. Kazlauskas nepagrįstai ir neteisėtai prieš V. J. naudojo smurtą, suvaržė jo veiksmų laisvę, sutrikdė sveikatą.

13Baudžiamojo proceso kodekso 98 straipsnis suteikia proceso šalims, taip pat fiziniams asmenims galimybę savo iniciatyva pateikti daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2011-06-27 specialisto išvada Nr. G 1701/11(02), kuria V. J. konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas, buvo įvertinta -Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-21 nutartimi panaikintas Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės A. Markvaldienės 2011-08-19 nutarimas atsisakyti tenkinti V. J. skundą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, pasiūlant prokurorei įvertinti pateiktą specialisto išvadą ir tik tada priimti procesinį sprendimą. Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorė A. Markvaldienė 2011-09-29 priėmė nutarimą panaikinti 2011-08-02 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 20-At-00249-l 1, nes tikslinga išsiaiškinti aplinkybes dėl galimo V. J. sužalojimo pagal specialisto išvadą Nr. G 170/11(02). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyr. tyrėjas A. Abramavičius 2011-11-28 priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 20-At-00249-l 1. Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorė A. Markvaldienė 2011-12-23 priėmė nutarimą atsisakyti patenkinti V. J. skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą. Šis prokurorės nutarimas nepanaikintas ir yra galiojantis. Duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno procesiniai veiksmai buvo nepagrįsti, nenustatyta, todėl V. J. prašymas priteisti turtinę 79,00 Lt žalą netenkintinas.

14Taip pat pareiškėjas prašo atlyginti gydymosi preparatu „Artrostop" 67,74 Lt žalą. Iš pareiškėjo patikslinto skundo matyti, kad nepateikta jokių duomenų dėl sietinumo šio gydymosi preparato su prokurorų procesiniais veiksmais.

15Pareiškėjas prašė įpareigoti atsakovą atlyginti neturtiną 350000,00 Lt žalą Šį savo prašymą motyvuoja tuo, kad Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras D. Valkavičius, Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorai A. Markvaldienė ir J. Bagdonavičius padarė tarnybinius nusižengimus, nes netenkino jo prašymų, netinkamai nagrinėjo pareiškėjo skundus, nepagrįstai nutraukė ikiteisminį tyrimą. Atsakovė (Generalinė prokuratūra) nesilaikė vidaus administravimą reglamentuojančių įstatymų ar jų pagrindu priimtų teisės aktų bei nekontroliavo ir neprižiūrėjo pareiškėjo skunduose nurodytų Kauno apygardos prokuratūros ir Kauno miesto apylinkės prokuratūros vidaus administravimą reglamentuojančių įstatymų ar jų pagrindu priimtų teisės aktų laikymosi, todėl pareigūnų neteisėtais veiksmais padaryta pareiškėjui neturtinė žala.

16Iš V. J. patikslinto skundo turinio matyti, kad daugelis skundo argumentų yra pertekliniai ir nėra teisiškai reikšmingi. Pareiškėjo padarytos išvados pagrįstos prielaidomis, deklaratyviais teiginiais, samprotavimais dėl teisės normų taikymo. Skunde nurodytos faktinės aplinkybės, pateikti motyvai ir argumentai vertintini kaip subjektyvi pareiškėjo nuomonė, nes skunde minimi prokurorai priėmė jam nepalankius procesinius sprendimus ir netenkino jo skundų.

17Pareiškėjas siekia pripažinti Kauno miesto apylinkės prokuratūros, Kauno apygardos prokuratūros prokurorų ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų veiksmus medžiagoje Nr. 20-At-00249-l 1 neteisėtais. Visi skunde nurodyti pareiškėjo argumentai, iš kurių jis kildina neturtinę žalą sietini su prokurorų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų baudžiamojo proceso tvarka atliktų ar prašomų atlikti veiksmų teisėtumu ir pagrįstumu. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 2 d. numato, kad prokuroras sprendimus priima savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis įstatymais ir kitais šiame straipsnyje įtvirtintais principais. Prokurorų proceso veiklą kontroliuoja aukštesnysis prokuroras ir teismas. Aukštesnysis prokuroras ir teismas nustato prokurorų padarytus proceso įstatymų pažeidimus ir panaikina neteisėtus sprendimus (3 straipsnio 4 dalis), tačiau aukštesnysis prokuroras negali nurodyti prokurorui, kokį proceso sprendimą priimti (15 straipsnio 3 dalis). Pareiškėjui nepalankaus proceso sprendimo priėmimas nereiškia, kad priimtas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

18Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kuri gali būti atlyginama, siekiant kompensuoti asmens patirtą fizinį skausmą dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius sukrėtimus, emocinę depresiją, pažeminimus ir kt. (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalis). Iš pareiškėjo skundo turinio nėra aišku, iš kokių konkrečių atsakovės Generalinės prokuratūros viešojo administravimo srities veiksmų kildinamas neturtinės žalos atlyginimas.

192011-10-12 V. J. kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas nuo medžiagos Nr. 20-At-00249-l 1 tyrimo nušalinti Kauno miesto apylinkės prokuratūros ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojus, ikiteisminį tyrimą pavesti atlikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, esančiai Vilniaus ar Panevėžio apygardų prokuratūrose. Dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorų A. Markvaldienės ir J. Bagdonavičiaus įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų atlikti tarnybinį patikrinimą ir skirti jiems nuobaudą - atleidimą iš tarnybos. įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą vietoj prokuroro N. Marcinkevičiaus 2011-10-05 atsakymo Nr. 220-9192 pateikti naują išsamų ir teisiškai pagrįstą atsakymą.

20Kaip jau minėta, medžiagoje Nr. 20-At-00249-l1 priimti vyr. tyrėjo 2011-11-28 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir prokurorės 2011-12-23 nutarimas atmesti V. J. skundus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo nepanaikinti ir yra galiojantys. Keliamas reikalavimas dėl 2011-10-12 skundo pakartotinio nagrinėjimo nesukels pareiškėjui jokių siekiamų teisinių pasekmių, tai yra įpareigojimas iš naujo nagrinėti skundą visiškai nepakeistų pareiškėjo teisių ar pareigų apimties, juo labiau, kad tiek vyr. tyrėjo, tiek prokurorės nutarimai priimti po pareiškėjo skundo Generalinei prokuratūrai padavimo.

21Prašo V. J. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.(t.3 b.l.24-26).

22Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Kauno apygardos prokuratūra išsamiau pasisakė tik dėl pareiškėjo 5-tojo reikalavimo: „įpareigoti atsakovą Kauno apygardos prokuratūrą įpareigoti vietoje prokuroro Nerijaus Marcinkevičiaus 2011-10-05 atsakymo Nr. 220-9192 nukentėjusiajam pateikti naują išsamų ir pilnai bei konkrečiai teisiškai pagrįstą atsakymą".

23Iš gramatinio minimo reikalavimo suformulavimo aišku, kad pareiškėjas siekia, kad LR generalinė prokuratūra įpareigotų Kauno apygardos prokuratūrą vietoje prokuroro Nerijaus Marcinkevičiaus 2011-10-05 atsakymo Nr. 220-9192 V. J. pateikti naują išsamų ir pilnai bei konkrečiai teisiškai pagrįstą atsakymą". Į kokį skundą ir kokiais konkrečiai klausimais duotas prokuroro atsakymas pareiškėjo netenkina, skunde nenurodyta.

24Atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos prokuratūra „2011-10-05 atsakymo Nr. 220-9192" (taip nurodyta pareiškėjo skunde teismui) pareiškėjui V. J. niekada neteikė. Kauno apygardos prokuratūroje pareiškėjui V. J. užregistruotas 2011-10-06 atsakymas Nr. 22-9192. Šiuo atsakymu Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Nerijus Marcinkevičius pareiškėją V. J. informavo apie jo 2011-10-05 Kauno apygardos prokuratūrai pateikto skundo (reg. Nr. P-2103) nagrinėjimo rezultatus ir pateikė išaiškinimą.

252011-10-05 skunde pareiškėjas V. J. prašė Kauno miesto apylinkės prokuratūros bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nušalinimo nuo ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 20-At-00249-l1 ir tyrimo pavedimo dėl nukentėjusiojo V. J. užpuolimo ir sužalojimo 2011-06-22 Kauno apygardos administraciniame teisme kitos vietovės prokurorui ir ikiteisminio tyrimo įstaigai, esančiai Vilniaus ar Panevėžio apygardoje. 2011-10-06 atsakyme Nr. 22-9192 Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas nurodė, kad tyrėjo nušalinimo klausimą LR BPK nustatyta tvarka gali spręsti tyrimą organizuojantis prokuroras, o dėl prokuroro nušalinimo sprendžia ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminį tyrimą pavesti atlikti kitos apygardos ikiteisminio tyrimo įstaigai, esančiai kitoje apygardoje gali spręsti LR generalinė prokuratūra. Iš esmės tuos pačius argumentus atmesdamas V. J. skundą dėl Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2011-10-06 atsakymo Nr. 22-9192 pateikė ir skundą nagrinėjęs LR generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Darius Čaplikas .

26Susipažinus su 2011-10-05 Kauno apygardos prokuratūrai V. J. pateiktu skundu dėl tyrėjo ir prokuroro nušalinimo bei tyrimo vietos pakeitimo, manytina, kad Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro 2011-10-06 atsakymas Nr. 22-9192 yra pagrįstas ir teisėtas, todėl iš naujo pateikti kitokio atsakymo, nėra teisinio pagrindo.

27Atkreipia dėmesį, kad administracinis ginčas dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus tiesiogiai susijęs su atliekamu ikiteisminiu tyrimu ir prokuroro kaip subjekto kontroliuojančio ir organizuojančio šį tyrimą veiksmų (neveikimo) teisėtumu. Ikiteisminio tyrimo metu proceso dalyvių skundai nagrinėjami ir sprendžiami pagal BPK 63 str. 64 str. ir kt. straipsniuose numatytas nuostatas. Pagrindo vertinti administracine tvarka atskirus prokuroro veiksmus (priimtus sprendimus), kai jie atliekami (priimami) organizuojant ar kontroliuojant ikiteisminį tyrimą, nėra. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad BPK 64 str. numatyta, kad skundai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų gali būti paduodami, kol vyksta ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminis tyrimas dėl galimo nukentėjusiojo V. J. užpuolimo ir sužalojimo 2011-06-22 Kauno apygardos administracinio teismo patalpose, prokuroro nutarimu nutrauktas, nenustačius veikų, turinčių nusikaltimo, ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Šis nutarimas yra galiojantis ir nepakeistas.

28Atsižvelgiant į tai, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas, keliamas reikalavimas dėl skundo pakartotinio nagrinėjimo, atsižvelgiant į BPK 64 str. nuostatas, nesukels pareiškėjui jokių siekiamų teisinių pasekmių, tai yra įpareigojimas iš naujo nagrinėti skundą visiškai nepakeistų pareiškėjo teisių ar pareigų apimties, todėl aptariamas reikalavimas turėtų būti atmestas jau vien šiuo pagrindu.

29Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti turtinę (146,74 litų) ir neturtinę (350000 litų) žalą kurią kildina iš viešojo administravimo subjekto veiksmų.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.271, 6.246-6.249 straipsniais reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek ir neturtinės) gali būti tenkinamas nustačius visumą viešosios civilinės atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytų valdžios institucijų (nagrinėjamu atveju - prokurorų nagrinėjusių atskirus pareiškėjo skundus) neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš minimų viešosios civilinės atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.

31Pareiškėjo nurodomi duomenys dėl prokurorų padarytų tariamai neteisėtų veiksmų yra deklaratyvūs, neparemti jokiais rašytiniais įrodymais. Pareiškėjo įvardinti prokurorų neteisėti veiksmai nepatvirtinti BPK nustatyta tvarka. Priešingai, nustatyta tvarka išnagrinėjus pareiškėjo skundus, tame tarpe ir teismų, jokių neteisėtų prokurorų veiksmų nei vienu atveju nekonstatuota.

32Pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo nurodomus atsakovo neteisėtus veiksmus, pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad prokurorų veiksmais jam buvo padaryta turtinė bei moralinė žala, nepagrindė prašomos žalos dydžio, taip pat ir priežastinio ryšio, o nenustačius bent vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, nekyla ir prievolė atlyginti žalą.

33Akcentuotina, kad šioje konkrečioje situacijoje administracinėje byloje galėtų būti vertinami pagrįstumo ir teisiniais aspektais reikalavimai atlyginti žalą dėl atsakovo atsisakymo atlikti tarnybinius patikrinimus, tačiau su tokiu neveikimu (atsisakymu atlikti tarnybinius patikrinimus) pareiškėjas kilusios žalos nesieja. Žalos atsiradimo faktą pareiškėjas sieja su ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų vykdyto baudžiamojo persekiojimo metu tariamai padarytais pažeidimais, tačiau ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, o būtent su prokuroro veiksmais vykdant teisingumą.(t.3 b.l.27-29).

34Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūros Kauno miesto apylinkės prokuratūra taip pat nesutiko su skundu ir prašė jo netenkinti. Pareiškėjo padarytos išvados pagrįstos prielaidomis, pareiškėjo objektyviosios tikrovės nesuvokimu, deklaratyviais teiginiais, samprotavimais dėl teisės normų taikymo. Skunde nurodytos faktinės aplinkybės, pateikti motyvai ir argumentai vertintini kaip subjektyvi pareiškėjo nuomonė, kadangi skunduose minimi pareigūnai priėmė jam nepalankius procesinius sprendimus ir netenkino jo skundų. Pareiškėjo nepasitenkinimas šiuos sprendimus priėmusiais subjektais, nesudaro pagrindo konstatuoti pastarųjų veiksmuose kokios nors nusikalstamos veikos buvimo. Eilę kartų įvairiose teisėsaugos įstaigose pagal V. J. skundus buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą patikslintame skunde minimų pareigūnų atžvilgiu, nesant jų veiksmuose nusikalstamos veikos požymių. Aukštesnės instancijos, atmesdamos pareiškėjo skundus, šiuos sprendimus patvirtino kaip teisėtus ir pagrįstus. Todėl pareiškėjo reikalavimai atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą dėl minimų pareigūnų neteisėtų veiksmų neturi jokio teisinio pagrindo, yra nepagrįsti ir netenkintini. Taip pat, nėra teisinio pagrindo naikinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011-10-27 sprendimo Nr. 17.2-20324, todėl ir šis pareiškėjo reikalavimas netenkintinas.(t.3 b.l.18-19).

35Į teismo posėdį šalys neatvyko, todėl skundas buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

36Skundas netenkinamas.

372011 10 12 d. pareiškėjas pateikė skundą generaliniam prokurorui dėl Kauno m. apylinkės prokuratūros, Kauno AVPK nušalinimo ikiteisminio tyrimo metu (Nr. 20-At-00249-11), dėl šio ikiteisminio tyrimo (pareiškėjo užpuolimo ir sužalojimo Kauno apygardos administraciniame teisme 2011 06 22 d.) pavedimo kitos vietovės prokurorui ir ikiteisminio tyrimo įstaigai; dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo prokurorams A.Markvaldienei ir J.Bagdonavičiui. Skunde pareiškėjas reiškė pretenzijas minėtiems prokuroras dėl jų veiksmų ikiteisminio tyrimo metu (slėpė įrodymus, slėpė duomenis apie pareigūnų panaudotą smurtą prieš pareiškėją, netyrė melagingų parodymų, duotų Kauno m. apylinkės teisme), dėl to, kad nebuvo tenkinami jo prašymai Nurodė, jog minėtas veikas palaikė ir dengė Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras. Prašė nuo ikiteisminio tyrimo nušalinti prokuratūrą, policijos komisariatą, perduoti ikiteisminį tyrimą kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, atlikti prokurorų Bagdonavičiaus ir Markvaldienės veiksmų patikrinimą , skirti jiems nuobaudas – atleidimą iš darbo ir įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą pateikti naują išsamų atsakymą vietoje 2011 10 05 d. atsakymo Nr. 220-9192.(t.1 b.l.26-28).

38Pareiškėjas reiškė pretenzijas policijos pareigūnams dėl to, kad neteisėtai buvo sulaikytas 2011 06 22 d. , kad pareigūnai neteisėtai ir nepagrįstai panaudojo prieš jį smurtą, sutrikdė sveikatą. Prokurorė Markvaldienė atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 20-At-00249-11. Šį prokurorės sprendimą V. J. skundė Kauno miesto apylinkės teismui. Teismas nustatė, jog 2011 06 22 d. Kauno administracinio teismo patalpose įvykusio konflikto metu tarp policijos pareigūnų ir pareiškėjo, V. J. galimai buvo sutrikdyta sveikata. V. J. pateikė specialisto išvadą, kurioje fiksuoti nežymūs sveikatos sutrikdymai (t.1 b.l.94), tačiau nei prokurorė Markvaldienė , nei prokuroras A.Abramavičius, atsisakydami pradėti ikiteisminį tyrimą šių aplinkybių nevertino. Todėl teismas , siekdamas, kad, sprendžiant klausimą dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, būtų išnagrinėtos visos aplinkybės, V. J. skundą tenkino, Kauno m. apylinkės teismo 2011 09 21 d. nutartimi prokurorės 2011 08 19 d. nutarimas panaikintas , t.y. V. J. skundas patenkintas. (t,1 b.l.116). Vykdant teismo nutartį, 2011 08 02 d. prokurorės A.Markvaldienė panaikino nutarimą, priimtą 2011 09 29 d. (t.1 b.l. 117). Vykdant papildomą aplinkybių tyrimą dėl V. J. padarytų kūno sužalojimų, Kauno AVPK tyrėjas A.Abramavičius priėmė 2011 11 28 d. nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 20-At-00249-11. Šį nutarimą V. J. apskundė, o prokurorė A.Markvaldienė 2011 12 23 d. priėmė nutarimą atsisakyti patenkinti V. J. skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą. Nutarime prokurorė konstatavo, kad Jokimo skunde nurodytos aplinkybės ištirtos, įvertinti V. J. padaryti kūno sveikatos sutrikdymai: duomenų, kad būtent pareigūnai būtų naudoję fizinį smurtą V. J. atžvilgiu nenustatyta. (t.2 b.l.78). Šis nutarimas buvo skundžiamas Kauno m. apylinkės teismui ir Kauno apygardos teismui. Kauno apygardos teismas 2012 02 10 d. padarė išvadą, jog V. J. skundžiasi dėl pareigūnų, kurie priėmė V. J. nepalankius sprendimus ir atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal jo skundus, netenkino jo skundų. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo teiginiai yra neteisingi, neatitinkantys tyrimo metu surinktų duomenų, todėl nėra pagrindo spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pareigūnų atžvilgiu (t.2 b.l.79-80, 86-87)( atsisakė naikinti Kauno apylinkės teismo nutartį ir prokurorės A.Markvaldienės nutarimą, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal medžiagą Nr. 20-At-00249-11).

39Kauno apygardos teismas 2011 10 20 d. nagrinėjo dar vieną skundą dėl sprendimų, kuriais atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl prokurorų Dariaus Valkavičiaus ir Almos Markvaldienės piktnaudžiavimo, tarnybos pareigų neatlikimo, nusikaltimo bei jį padariusių asmenų slėpimo, nusikalstamos grupės organizavimo ir dalyvavimo joje, slepiant Kauno apygardos administraciniame teisme nusikaltimo organizatorius ir vykdytojus. Teismas padarė išvadą, jog V. J. savo pretenzijas grindžia deklaratyviais teiginiais, pamąstymais ir įstatymų citavimais, tačiau nenurodo faktinių duomenų, kurie pagrįstų tas pretenzijas; konstatuota, kad prokuroras 2011 08 31 d. nutarimu pagrįstai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą minėtų asmenų atžvilgiu, o Kauno miesto apylinkės teismas 2011 09 14 d. nutartimi pagrįstai atsisakė naikinti prokuroro nutarimą. (t.2 b.l.96).

40Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Nerijus Marcinkevičius nagrinėjo V. J. prašymą dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros ir Kauno AVPK nušalinimo ir ikiteisminio tyrimo perdavimo kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai kitoje apygardoje. 2011 10 06 d. (Nr. 22-91921) pareiškėjui buvo duotas atsakymas, atsisakant tenkinti prašymą dėl to, kad tai nėra Kauno apygardos prokuratūros kompetencija. Pareiškėjui buvo išaiškinta pareigūnų nušalinimo tvarka (t. 2 b.l. 40).

41Šį atsakymą pareiškėjas skundė generaliniam prokurorui. LR Generalinė prokuratūra pareiškėjui 2011 10 27 d. pateikė atsakymą: pretenzijas pripažino nepagrįstomis ir atsisakė tenkinti skundą. Nurodė, jog pareiškėjo pretenzijos dėl prokurorų ir visos prokuratūros nušalinimo ir tyrimo perdavimo kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, nepavaldžiai Kauno apygardos prokuratūrai, negalėjo būti sprendžiamas Kauno apygardos prokuratūroje, nes tai nepriklauso jos kompetencijai. Pareiškėjui buvo išaiškinta, kad tyrėjo nušalinimo klausimus sprendžia prokuroras , o prokuroro nušalinimo klausimus sprendžia ikiteisminio tyrimo teisėjas, t.y. buvo išaiškinta pareigūnų nušalinimo tvarka. Taip pat V. J. buvo paaiškinta, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas toje vietoje, kur buvo padarytas nusikaltimas, o kokių nors konkrečių duomenų, kurie patvirtintų jo pretenzijas, nenustatyta. (t.1 b.l. 29).

42Nepasitikėdamas prokurorais, V. J. kreipėsi į Kauno m. apylinkės teismą reikalaudamas nušalinti Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorus A.Markvaldienę, J.Bagdonavičių , D.Valavičių, visus Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorus ir pačią prokuratūrą nuo medžiagos Nr. 20-At-00249-11 ir visų kitų V. J. atžvilgiu atliekamu ikiteisminių tyrimų kontrolės. Savo prašymą motyvavo tuo, kad prokurorai remia ir dengia Kauno AVPK pavaldume esančias organizuotas nusikalstamas policijos pareigūnų gaujas prieš pareiškėją. Teismas 2011 11 28 d. nutartimi konstatavo, kad nušalinti prokurorus nėra pagrindo ir skundo netenkino (t.1 b.l.139, t.2 b.l.82).

43V. J., kaip minėta, pats kreipėsi dėl specialisto išvados ir ją gavo. Baudžiamojo proceso kodekso 98 straipsnis suteikia proceso šalims, taip pat fiziniams asmenims galimybę savo iniciatyva pateikti daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. 2011-06-27 specialisto išvada Nr. G 1701/11(02), kuria V. J. konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas, kaip minėta, buvo įvertinta , tačiau duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno procesiniai veiksmai atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą dėl kūno sužalojimų buvo nepagrįsti, nenustatyta, t.y. specialisto pažyma reikšmės neturėjo, todėl V. J. prašymas priteisti turtinę 79,00 Lt žalą (dėl išlaidų specialisto išvadai apmokėti) netenkintinas.

44V. J. prašė atlyginti žalą – 67,74 litus, kuriuos jis išleido pirkdamas vaistus „Artrostop“. Faktinių duomenų, kurie patvirtintų, kad šias išlaidas patyrė dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, nepateikta, todėl ir šioje dalyje reikalavimas negali būti tenkinamas.

45Jau buvo nurodyti teismų sprendimai, kuriais atsisakyta pripažinti V. J. pretenzijas prokurorų A.Markvaldienės, J.Bagdonavičiaus irt Dariaus Valkavičiaus atžvilgiu; buvo konstatuota, kad V. J. pretenzijos yra subjektyvios, neatitinka nustatytų aplinkybių, nepagrįstos objektyviais faktiniais duomenimis. Todėl tenkinti pareiškėjo prašymą ir įpareigoti atsakovą atlikti tarnybinį patikrinimą šių pareigūnų atžvilgiu bei skirti nuobaudas nėra pagrindo.

46Kaip jau buvo minėta, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl prokurorų nušalinimo ir jo netenkino. Galiojantys norminiai aktai, reglamentuojantys prokuratūros veiklą, nesuteikia teisės apygardų vyriausiesiems prokurorams spręsti klausimų dėl ikiteisminio tyrimo perdavimo kitos apygardos kuriai nors ikiteisminio tyrimo įstaigai. Todėl 2011 10 06d. atsakymas yra teisėtas (t.2 b.l.40). Pareiškėjas šį atsakymą skundė generalinei prokuratūrai ir gautas atsakymas (jau minėtas-t.1 b.l. 29) jo netenkino. V. J. skunduose teigė, jog prokurorai ir VPK pareigūnai veikia kaip nusikalstama gauja, vieni kitus dengia. Anksčiau minėti teismų sprendimai šias pareiškėjo nurodomas aplinkybes paneigė, konstatuodami, kad pareiškėjas išreiškia savo subjektyvią, faktiniais duomenimis nepagrįstą nuomonę. Nesant duomenų, kurie kokiu nors būdu liudytų apie pareigūnų padarytas nusikalstamas veikas, nėra pagrindo spręsti ikiteisminio tyrimo perdavimo kitos apygardos ikiteisminio tyrimo įstaigai klausimo. Todėl pareiškėjui pateiktas atsakymas yra pagrįstas ir reikalavimas naikinti atsakovo 2011 10 27 d. raštą Nr. 17.2-20324 netenkinamas.

47Pareiškėjas prašė atlyginti jam padarytą neturtinę žalą ir priteisti iš valstybės 350000 litų.(t.2 b.l.168). V. J. teigė, kad nepagrįstais ir neteisėtais veiksmais bei neveikimu jam buvo sukeltos neigiamos teisinės ir fizinės pasekmės ir padaryta neturtinė žala.

48Valstybės atsakomybė atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (CK 6.246 str.); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6. 247 str.); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (CK 6.249 str.). Neteisėtumo CK 6.271 straipsnio prasme konstatavimui reikia nustatyti, kad valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo, kiekvienu atveju yra būtina nustatyti kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmens, teigiančio, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, atžvilgiu, taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų. Nenustačius bent vienos iš minimų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.

49Kaip jau buvo minėta, įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo konstatuota, kad V. J. pretenzijos dėl pareigūnų veiksmų nepagrįstos, t.y. nėra pagrindo pareigūnų veiksmus pripažinti neteisėtais. Pareiškėjas teigia, kad jam buvo sukeltos neigiamos pasekmės, tačiau nenurodo ir neįrodo kuo tai pasireiškė. Todėl darytina išvada, kad nėra pagrindo tenkinti ir šį pareiškėjo reikalavimą.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

51Atsisakyti tenkinti V. J. skundą kaip nepagrįstą.

52Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011 12 06 d. gautas V. J. skundas,... 3. Pareiškėjas skunde nurodė atsakovo veiksmus viešojo administravimo srityje,... 4. Skunde nurodė šias faktines aplinkybes.... 5. 2010-08-19 10.00 val. atvykus į administracinės bylos svarstymą ir užėjus... 6. 2011-01-11 Garliavos nuovados policijos pareigūnai su pareiškėją 2010-08-19... 7. 2011-05-16 Garliavos nuovados policijos "pareigūnai" pareiškėją neteisėtai... 8. 2011-06-22 Garliavos nuovados policijos pareigūnai pareiškėją neteisėtai... 9. Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorai Alma Markvaldienė, Juozas... 10. Šias nusikalstamas veikas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepime į skundą... 12. Nurodė, kad pareiškėjas reikalavimą atlyginti turtinę žalą 146,74 Lt... 13. Baudžiamojo proceso kodekso 98 straipsnis suteikia proceso šalims, taip pat... 14. Taip pat pareiškėjas prašo atlyginti gydymosi preparatu „Artrostop" 67,74... 15. Pareiškėjas prašė įpareigoti atsakovą atlyginti neturtiną 350000,00 Lt... 16. Iš V. J. patikslinto skundo turinio matyti, kad daugelis skundo argumentų yra... 17. Pareiškėjas siekia pripažinti Kauno miesto apylinkės prokuratūros, Kauno... 18. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kuri gali būti atlyginama, siekiant... 19. 2011-10-12 V. J. kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas nuo... 20. Kaip jau minėta, medžiagoje Nr. 20-At-00249-l1 priimti vyr. tyrėjo... 21. Prašo V. J. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.(t.3 b.l.24-26).... 22. Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra prašė skundą... 23. Iš gramatinio minimo reikalavimo suformulavimo aišku, kad pareiškėjas... 24. Atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos prokuratūra „2011-10-05 atsakymo Nr.... 25. 2011-10-05 skunde pareiškėjas V. J. prašė Kauno miesto apylinkės... 26. Susipažinus su 2011-10-05 Kauno apygardos prokuratūrai V. J. pateiktu skundu... 27. Atkreipia dėmesį, kad administracinis ginčas dėl įpareigojimo atlikti tam... 28. Atsižvelgiant į tai, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas, keliamas... 29. Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti turtinę (146,74 litų) ir neturtinę... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.271,... 31. Pareiškėjo nurodomi duomenys dėl prokurorų padarytų tariamai neteisėtų... 32. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo nurodomus... 33. Akcentuotina, kad šioje konkrečioje situacijoje administracinėje byloje... 34. Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūros Kauno miesto... 35. Į teismo posėdį šalys neatvyko, todėl skundas buvo nagrinėjamas... 36. Skundas netenkinamas.... 37. 2011 10 12 d. pareiškėjas pateikė skundą generaliniam prokurorui dėl Kauno... 38. Pareiškėjas reiškė pretenzijas policijos pareigūnams dėl to, kad... 39. Kauno apygardos teismas 2011 10 20 d. nagrinėjo dar vieną skundą dėl... 40. Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Nerijus... 41. Šį atsakymą pareiškėjas skundė generaliniam prokurorui. LR Generalinė... 42. Nepasitikėdamas prokurorais, V. J. kreipėsi į Kauno m. apylinkės teismą... 43. V. J., kaip minėta, pats kreipėsi dėl specialisto išvados ir ją gavo.... 44. V. J. prašė atlyginti žalą – 67,74 litus, kuriuos jis išleido pirkdamas... 45. Jau buvo nurodyti teismų sprendimai, kuriais atsisakyta pripažinti V. J.... 46. Kaip jau buvo minėta, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 47. Pareiškėjas prašė atlyginti jam padarytą neturtinę žalą ir priteisti... 48. Valstybės atsakomybė atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1)... 49. Kaip jau buvo minėta, įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo konstatuota,... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 51. Atsisakyti tenkinti V. J. skundą kaip nepagrįstą.... 52. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...