Byla e2A-76-459/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Raimondos Andrulienės, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Erinijos Kazlauskienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelias“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelias“ ieškinį atsakovams B. P. individualiai įmonei, L. L. individualiai įmonei, R. P., bankrutavusiai akcinei bendrovei „Autuva“ (bankroto administratorė - uždaroji akcinė bendrovė „Forum regis“), tretiesiems asmenims V. K., uždarajai akcinei bendrovei „Genvalda“, V. K. firmai, uždarajai akcinei bendrovei „Gelsva“, uždarajai akcinei bendrovei „Katra“ (AB „Axis Industries“, UAB „Katransa“), K. Č. dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo nekilnojamojo turto bendraturčiui,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama perkelti jai pirkėjo teises ir pareigas pagal 2013 m. lapkričio 8 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį dėl pastato – dispečerinės (unikalus Nr. ( - )) ir 15573/24175 dalies kitų statinių (inžinerinių) kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), pardavimo už 181602 Lt (52595,57 Eur) kainą; priteisti iš UAB „Kelias“ atsakovės B. P. individualios įmonės naudai 70801 Lt (20505,39 Eur) sumą, kurią B. P. individuali įmonė sumokėjo BAB „Autuva“ pagal 2013 m. lapkričio 8 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį; priteisti iš UAB „Kelias“ atsakovės L. L. individualios įmonės naudai 70801 Lt (20505,39 Eur) sumą, kurią L. L. individuali įmonė sumokėjo BAB „Autuva“ pagal 2013 m. lapkričio 8 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį; priteisti iš UAB „Kelias“ atsakovo R. P. naudai 40000 Lt sumą, kurią R. P. sumokėjo BAB „Autuva“ pagal 2013 m. lapkričio 8 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį, bei priteisti iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai. Nurodė, kad pagal 2013-11-08 Nekilnojamojo turto – pirkimo pardavimo sutartį BAB „Autuva“ pardavė jai priklausantį pastatą – dispečerinę (unikalus Nr. ( - )) ir dalį kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), už 181602 Lt sumą atsakovams B. P. individualiai įmonei, L. L. individualiai įmonei ir R. P., taip pažeidžiant bendraturčio pirmenybės teisę įsigyti parduodamą dalį, esančią bendrąja nuosavybe, nes atsakovai iki šios sutarties sudarymo bendraturčiais nebuvo. Apie šį sandorį ieškovė sužinojo tik 2014 m. birželio 19 d. Kadangi nekilnojamieji daiktai buvo parduoti kaip nedalomi objektai, tai vieno nekilnojamojo daikto bendraturčiai turėjo teisę pasinaudoti pirmumo teise pirkti abu nekilnojamuosius daiktus, tačiau apie vyksiantį turto pirkimo – pardavimo sandorį jokio pranešimo ieškovė negavo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-09-22 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, jog ieškovė yra BAB „Autuva“ kreditorė. Nustatyta, kad dar 2013-06-06 BAB „Autuva“ bankroto administratorė UAB „Forum regis“ internete paskelbė apie pirmąsias ginčo turto varžytynes. Neįvykus pirmosioms varžytinėms, buvo paskelbtos pirmosios pakartotinės varžytinės. Apie turto viešųjų varžytinių procedūrą ieškovė žinojo arba turėjo sužinoti dar 2013-08-02. Byloje pateikti 2013-09-05, 2013-10-12, 2013-10-23 skelbimai, kurie buvo publikuoti dienraštyje „Lietuvos Žinios“. Bankroto administratorė UAB „Forum Regis“, norėdama realizuoti minėtą turtą, pati ieškojo pirkėjų. Iš 2013-11-08 nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutarties matyti, kad B. P. IĮ, L. L. IĮ ir R. P. iš BAB „Autuva“ nusipirko pastatą – dispečerinę (unikalus Nr. ( - )) ir 15573/24175 dalis kitų inžinerinių statinių – kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - )). Teismas pažymėjo, jog ginčo objektas buvo parduodamas priverstinai, t. y. paskelbus viešąsias varžytynes (raštas Nr. 9831, raštas Nr. 9634) Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnyje numatyta tvarka. Tuo atveju, kai paskelbtas priverstinis turto realizavimas, atsiranda išimčių taikyti Civilinio kodekso 4.79 straipsnio 1 dalį. Šiuo atveju parduodant turtą ieškovei Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje numatyta bendraturčio pirmenybės teisė neturėjo būti taikoma, taigi BAB „Autuva“ bankroto administratorė, sudarydama su B. P. IĮ, L. L. IĮ ir R. P. 2013-11-08 nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, įstatymo nepažeidė. Teismas taip pat nurodė, jog atsakovai ieškinį prašė atmesti ir taikant ieškinio senatį. Ieškovė, kaip bendraturtė, savo teises ginti teisme privalėjo per tris mėnesius. Visi su nekilnojamuoju turtu susiję perleidimo sandoriai privaloma tvarka registruojami Nekilnojamojo turto registre, taigi senaties terminas skaičiuotinas nuo sandorio išviešinimo Nekilnojamojo turto registre momento - 2013-11-21, todėl akivaizdu, kad ieškinys paduotas praleidus nustatytą terminą.

4Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-09-22 sprendimą ir ieškinį tenkinti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įvykusį turto pardavimo procesą: ginčo turtas nebuvo parduotas varžytynėse. Bendraturčio pirmenybės teise netaikoma tik tais atvejais, kaip turtas parduodamas priverstinai CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ nustatyta tvarka prieš savininko valią arba Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831, nustatyta tvarka. Šiuo atveju ginčo objekto varžytynių metu niekas nenupirko, todėl buvo organizuojamas laisvas šio turto pardavimas. Pardavinėjant turtą ne per varžytynes, jį privaloma siūlyti įsigyti visiems bendraturčiams. Taigi turto pardavėja BAB „Autuva“, nepasiūliusi ieškovei pirmumo teise įsigyti parduodamo turto, pažeidė CK 4.79 straipsnį. Ieškovė apie ginčo turto pardavimą sužinojo 2014-06-25, kai gavo BAB „Autuva“ bankroto administratoriaus ataskaitą apie bankroto eigą nuo 2013-01-08 iki 2014-06-19, ieškinį ieškovė pateikė 2015-07-22, t. y. nepraleidusi CK 4.79 straipsnio 3 dalyje nustatyto senaties termino.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovai prašo skundą atmesti. Teigia, jog ieškovė nebėra parduoto turto bendraturtė, todėl natūralu, kad nebegali pasinaudoti CK 4.79 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmumo teise. Ieškovės teiginiai, kad ginčo turtas buvo parduotas ne priverstinai, o savanoriško aukciono būdu yra nepagrįsti jau vien dėl to, kad įmonės bankroto procese administratorius nėra laisvas pasirinkti parduoti ar ne bankrutuojančios įmonės turtą. Mano, kad ieškinio senaties terminas šiuo atveju turėtų būti skaičiuojamas nuo sandorio išviešinimo Nekilnojamojo turto registre momento.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

8CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių paaiškinimus, jų procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

9Iš Nekilnojamojo turto registro centro išrašo matyti, jog ieškovei nuosavybės teise iki 2014-09-05 priklausė pastatas – administracinis (unikalus Nr. ( - )), pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas – degalinė (unikalus Nr. ( - )), kiti inžineriniai statiniai – estakada (unikalus Nr. ( - )), kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė (unikalus Nr. ( - )), kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )), kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė (unikalus Nr. ( - )), pastatas – dispečerinė (nuosavybės teise ieškovei priklausė iki ( - )), esantys ( - ).

10Ieškovei UAB „Kelias“ nuosavybės teise nuo 2009-08-13 iki 2012-09-24 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 5319 pagrindu priklausė kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė (unikalus Nr. ( - )) bei nuo 2009-08-13 iki 2012-09-24 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 5319 pagrindu priklausė pastatas – dispečerinė (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ). Nuo 2012-09-24 turto nuosavybės teisė Lietuvos Apeliacinio teismo nutarties Nr. 2A-783/2012 pagrindu perėjo atsakovei BAB „Autuva“.

112012-12-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi AB „Autuva“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Forum Regis“. 2013-01-03 nutartimi buvo patvirtintas UAB „Kelias“ kreditinis reikalavimas AB „Autuva“ bankroto byloje. Dar nuo 2012-05-02 ieškovė domėjosi BAB „Autuva“ bankroto procedūromis. Tai įrodo BAB „Autuva“ pateikti raštai Nr. KJ-01/14, Nr. 1205/13, Nr. KJ-01/395, Nr. 1212/03, Nr. KJ-01/150 ir kt. 2013-01-15 kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta ginčo turtą parduoti viešose varžytynėse (ieškovei buvo pateiktas šio susirinkimo protokolas). 2013-05-28 BAB „Autuva“ bankroto administratorė UAB „Forum regis“ internete paskelbė apie pirmąsias ginčo turto (kitų inžinerinių statinių – kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - )) bei pastato – dispečerinės (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - )) varžytynes. Neįvykus pirmosioms varžytynėms, buvo paskelbtos pakartotinės varžytynės. 2013-08-12 įvyko kreditorių susirinkimas, kurio metu nutarta ginčo turtą pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau nei už 212400 Lt; sutartį pasirašyti su didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju; apie turto pardavimą skelbti vietinėje ir respublikinėje spaudoje, tinklapyje www.aruodas.lt. 2013-09-05, 2013-10-12, 2013-10-23 dienraštyje „Lietuvos Žinios“ paskelbta apie ginčo turto pardavimą. Iš 2013-11-08 nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutarties nustatyta, kad atsakovai B. P. IĮ, L. L. IĮ ir R. P. iš BAB „Autuva“ nusipirko pastatą – dispečerinę (unikalus Nr. ( - )) ir 15573/24175 dalis kitų inžinerinių statinių – kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - )), šis faktas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2013-11-21.

12Ieškovė UAB „Kelias“ teismui pateikė 2014-06-23 raštą dėl pasinaudojimo pirmumo teise, iš kurio matyti, kad įmonė ruošiasi parduoti pastatus ir kitus statinius (unikalūs Nr.: ( - )). Iš parduodamų statinių bei kitų inžinerinių statinių vienas yra ginčo objektas. Nekilnojamojo turto registro centro duomenimis, UAB „Juta NT“ 2014-08-27 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. R-3851 pagrindu nuo 2014-09-05 tapo pastatų, kurių unikalūs Nr. ( - ) dalių kitų statinių (unikalus Nr. ( - )), 208/606 dalių kitų statinių (unikalus Nr. ( - )), 1208/24175 kitų statinių (unikalus Nr. ( - )), kitų statinių (unikalus Nr. ( - )) savininkė.

13Šioje byloje ieškovė reiškė reikalavimą perkelti jai pirkėjo teises ir pareigas pagal 2013 m. lapkričio 8 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį dėl pastato – dispečerinės (unikalus Nr. ( - )) ir 15573/24175 dalies kitų statinių (inžinerinių) - kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ). Ieškinį motyvavo tuo, jog buvo pažeistos jos, kaip bendraturtės, teisės pirmumo teise įsigyti ginčo turtą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šiuo atveju ieškovės reikalavimas apskritai neturi prasmės, kadangi UAB „Kelias“ nuosavybės teise nebepriklauso bendrojoje dalinėje nuosavybėje esantis turtas – ginčo objektas: kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė (unikalus Nr. ( - )), pastatas – dispečerinė (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas bendraturčio pirmenybės teisės instituto tikslus, yra pabrėžęs, jog vienintelis ir tiesioginis 4.79 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos tikslas yra bendraturčių skaičiaus mažinimas, taip užtikrinant ekonomišką turto valdymą ir laisvą disponavimą juo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-133/2007, 2009-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2009). Bendraturčio pirmenybės teisės tinkamu įgyvendinimu sudaroma galimybė sumažinti bendraturčių skaičių arba pakeisti nuosavybės teisės rūšį. Dviejų ar daugiau bendraturčių teisė valdyti bendrą daiktą, juo naudotis ir disponuoti yra apsunkinta, todėl kai vienas iš bendraturčių parduoda savo dalį kitam bendraturčiui, daikto valdymas esant vienam savininkui ar mažesniam jų skaičiui tampa efektyvesnis ir patogesnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-03-09 civilinėje byloje 3K-3-165/2005, 2008-11-01 civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2008). Taigi pirmenybės teisė įsigyti parduodamą dalį yra vienas iš būdų spręsti pagrindinę bendrosios nuosavybės problemą – kelių savininkų nuosavybės teisių į bendrą daiktą įgyvendinimo suderinimo klausimą, sumažinant bendraturčių skaičių ar transformuojant bendrosios nuosavybės teisę į asmeninę. Nagrinėjamu atveju ieškovei nebesant bendrosios dalinės nuosavybės savininke, perkėlus jai pirkėjos teises ir pareigas, nebūtų pasiektas pagrindinis CK 4.79 straipsnio normos taikymo tikslas.

15CK 4.79 straipsnyje numatyta, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Teisę parduoti bendrosios nuosavybės dalį tretiesiems asmenims pardavėjas turi tik raštu pranešęs apie ketinimą parduoti bendraturčiams ir šiems nepasinaudojus pirmenybės teise. Įstatymas numato, kad bendrosios nuosavybės dalį pardavus pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjų teisės ir pareigos. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog tokia įstatymo formuluotė, aiškinant ją kartu su CK 6.419 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad aukcionas gali būti savanoriškas arba priverstinis ir kad varžytynių, kaip priverstinio aukciono, ypatumus nustato Civilinio proceso kodeksas suponuoja išvadą, kad bendraturčio pirmenybės teisė pirkti netaikoma tik tais atvejais, kai turtas parduodamas priverstinai Civilinio proceso kodekso VI dalies „Vykdymo procesas“ nustatyta tvarka prieš turto savininko valią (CPK 691-725 str.) arba Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 (šiuo metu galiojančio Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 321), nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-310/2004, Nr. 3K-3-230/2014 ir kt.).

16Kaip jau minėta, šiuo atveju ginčo turtas buvo pardavinėjamas iš viešųjų varžytynių, tačiau jos neįvyko. Neįvykus varžytynėms, kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta turtą pardavinėti laisva tvarka, parduodant turtą už didžiausią pasiūlytą kainą, apie įmonės turto pardavimą skelbiant vietinėje ir respublikinėje spaudoje bei tinklapyje www.aruodas.lt. Taigi BAB „Autuva“ priklausantis nekilnojamasis turtas buvo parduodamas priverstinai, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Bankrutavusiai įmonei parduodant turtą, bendroji teisės norma (CK 4.79 str. 1 d.) konkuruoja su specialiąja teisės norma (ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p.), todėl parduodant ginčo turtą negalėjo būti taikoma teisės norma, numatanti pirmenybę bendrasavininkui įsigyti parduodamos bendrosios nuosavybės dalį. Kaip panaudoti antrosiose (pakartotinėse) varžytynėse neparduotą bankrutavusios įmonės turtą numato ir Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 321, 29 punkto nuostatos. Pagal nurodyto punkto nuostatas antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse nepardavus įkeisto turto ir įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui atsisakius perimti turtą, turto pardavimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme (jeigu varžytynėse buvo parduodamas fizinio asmens turtas) arba Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (jeigu varžytynėse buvo parduodamas įmonės turtas) nustatyta tvarka. Įmonių bankroto įstatyme numatyta, jog tokiu atveju turto pardavimo klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Bankrutavusios AB „Autuva“ kreditorių susirinkimas nutarė turtą pardavinėti be varžytynių, t. y. turto pardavimas ir neįvykus varžytynėms buvo tęsiamas priverstine tvarka. Taigi ieškovės UAB „Kelias“ teiginys, jog bankrutavusi įmonė, parduodama turtą laisvame pardavime, pagal CK 4.79 straipsnio nuostatas pirmiausia privalėjo šį turtą pasiūlyti įsigyti bendraturčiams, vertintinas kaip neįtikinantis. Kreditorių susirinkimo nutarimas parduoti ginčo turtą apskųstas nebuvo. Administratoriui nebuvo nustatyta pareiga apie nekilnojamojo turto pardavimą informuoti bendraturčius, be to, toks nutarimas būtų prieštaravęs Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms bei užtęsęs likvidavimo procedūrų eigą. Kreditorių susirinkimui nutarus parduoti turtą už didžiausią pasiūlytą kainą, bankroto administratorius nebūtų galėjęs nurodyti bendraturčiams, už kokią konkrečią kainą ketinama parduoti turtą, o tai prieštarautų CK 4.79 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, jog kadangi turto pardavimas bankroto proceso metu vykdomas priverstiniu būdu, nėra pagrindo teigti, jog neįvykus dvejoms turto varžytynėms, vėliau ginčo turtas buvo pardavinėjamas savanoriško aukciono būdu ir turėjo būti taikomos CK 4.79 straipsnio nuostatos. Taigi sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju parduodant ginčo turtą neturėjo būti taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos, o BAB „Autuva“ bankroto administratorius, sudarydamas 2013-11-08 Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, įstatymo reikalavimų nepažeidė.

17Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir dėl to, jog buvo praleistas ieškinio senaties terminas. CK 4.79 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog jeigu dalis parduota pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos. Šiuo atveju nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandoris sudarytas 2013-11-18, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2013-11-21. Ieškovė teigia, jog apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2014-06-25, kai gavo BAB „Autuva“ bankroto administratoriaus ataskaitą apie bankroto eigą, ieškinį pareiškė 2015-07-22, t. y. nepraleidusi nustatyto termino. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CK 4.79 straipsnio 3 dalies norma nenustato momento, nuo kurio pradedamas skaičiuoti trijų mėnesių terminas ieškiniui pareikšti, todėl turi būti taikoma bendroji norma, įtvirtinta CK 1.127 straipsnio 1 dalis, kurioje numatyta, jog teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šiuo atveju iš bylos medžiagos matyti, jog 2013-08-02 pranešimu Nr. 1308/01 AB „Autuva“ kreditoriai, tarp jų ir UAB „Kelias“, buvo informuoti apie 2013-08-12 įvyksiantį susirinkimą, kurio metu buvo sprendžiama dėl ginčo turto pardavimo tvarkos ir kainų. 2013-08-12 įvyko susirinkimas, kurio metu nutarta ginčo turtą pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau nei už 212400 Lt; sutartį pasirašyti su didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju; apie turto pardavimą skelbti vietinėje ir respublikinėje spaudoje, tinklapyje www.aruodas.lt. 2013-09-05, 2013-10-12, 2013-10-23 dienraštyje „Lietuvos Žinios“ paskelbta apie ginčo turto pardavimą. Taigi ginčo turto pardavimo procesas buvo pakankamai išviešintas ir ieškovė, kaip įmonės kreditorė ir kaip atidus bei rūpestingas civilinių teisių subjektas, turėjo visas galimybes susižinoti apie ginčo turto pardavimo proceso eigą. Kita vertus, nekilnojamojo turto pardavimo sandoris 2013-11-21 buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, registro duomenys yra vieši, ieškovė teigia apie ginčo sandorį sužinojusi tik beveik po 7 mėnesių nuo ginčo sandorio įregistravimo registre momento, tačiau nenurodė jokių pateisinamų priežasčių, trukdžiusių jai anksčiau susižinoti apie turto pardavimo sandorį, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinys paduotas praleidus CK 4.79 straipsnio 3 dalyje numatytą terminą ginti savo teises bendraturčio pirmumo teisės instituto pagrindu.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jis nutartyje nurodytais motyvais paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama perkelti jai pirkėjo teises ir... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-09-22 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 5. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovai prašo skundą atmesti. Teigia,... 6. Apeliacinis skundas atmestinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 8. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 9. Iš Nekilnojamojo turto registro centro išrašo matyti, jog ieškovei... 10. Ieškovei UAB „Kelias“ nuosavybės teise nuo 2009-08-13 iki 2012-09-24... 11. 2012-12-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi AB „Autuva“ iškelta... 12. Ieškovė UAB „Kelias“ teismui pateikė 2014-06-23 raštą dėl... 13. Šioje byloje ieškovė reiškė reikalavimą perkelti jai pirkėjo teises ir... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas bendraturčio pirmenybės... 15. CK 4.79 straipsnyje numatyta, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti... 16. Kaip jau minėta, šiuo atveju ginčo turtas buvo pardavinėjamas iš... 17. Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir dėl to, jog buvo praleistas ieškinio... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 19. Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti...