Byla TA-556-78-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kauno apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. liepos 15-16 d. protokolu Nr. 40-12-SK319/2 su priedais priimtą sprendimą; panaikinti 2009 m. rugsėjo 8 d. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 47-1722; įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją derinti žemės sklypo prie daugiabučio pastato ( - ), detalųjį planą, nenustatant automobilių stovėjimo aikštelei šalia ( - ), daugiabučių, servituto.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 24 d. sprendimu

6skundo nepatenkino; administracinę bylą dalyje dėl skundo reikalavimo panaikinti

72009 m. rugsėjo 8 d. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 47-1722 nutraukė; kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

8Pareiškėjas ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija apeliaciniu skundu, kuris išsiųstas paštu 2010 m. birželio 7 d., prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2010 m. birželio 23 d. apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, nes byloje pateiktoje pareiškėjo ir advokatės sudarytoje atstovavimo sutartyje nėra aptarta advokatės teisė pareiškėjo vardu apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinius sprendimus bei nėra pridėtas žyminio mokesčio kvitas.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą, kadangi prie apeliacinio skundo pateiktoje tarp pareiškėjo ir advokatės sudarytoje atstovavimo sutartyje advokatei suteikta teisė atstovaujamojo vardu parengti apeliacinį skundą, tačiau procesinio dokumento parengimas neapima teisės jį pasirašyti. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atstovavimo sutartyje neaptarta teisė pareiškėjo vardu apskųsti pirmosios instancijos teismo priimtus procesinius sprendimus.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti pareiškėjo apeliacinį skundą.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi atsisakė priimti atskirąjį skundą, nes pagal byloje esančias atstovavimo sutartis (2009 m. vasario 19 d. ir

132010 m. birželio 1 d.) advokatei suteikta teisė teikti klientui konsultacijas, rengti teisinius dokumentus. Tačiau procesinio dokumento parengimas neapima teisės jo pasirašyti.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė, Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį paliko nepakeistą.

15Pareiškėjas 2010 m. spalio 12 d. teismui išsiuntė paštu apeliacinį skundą ir prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo

162010 m. gegužės 24 d. sprendimo paduoti.

17Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi išaiškino, kad 2010 m. birželio 1 d. sutartyje galimybė apskųsti teismo sprendimus ir nutartis yra aptarta, tačiau ši teisė yra susiaurinta ir konkretizuota, nurodant, kad atstovui yra suteikta teisė pateikti apeliacinį skundą dėl konkretaus pirmosios instancijos teismo sprendimo. Teisėjų kolegija, vertindama susiklosčiusią situaciją, pažymėjo, kad advokatė Laura Timinskaitė, vadovaudamasi 2010 m. birželio 1 d. sutartimi dėl teisinių paslaugų (b. l. 129), turėjo teisę pareiškėjo vardu pateikti apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo

182010 m. gegužės 24 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-20-402/2010, ši teisė, kaip minėta, apima ir teisę pasirašyti apeliacinį skundą. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas neturėjo teisės atsisakyti priimti apeliacinio skundo, dėl atskirųjų skundų padavimo ir jų nagrinėjimo buvo praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas ir šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, prašo apeliacinio skundo padavimo praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis ir atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20II.

21Prašymas tenkintinas.

22Pareiškėjas skundžia Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą.

23Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

24Skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas

252010 m. gegužės 24 d. (b. l. 119; 120-124), o pareiškėjas apeliacinį skundą teismui išsiuntė 2010 m. spalio 12 d., t. y. praleidęs apeliacinio skundo padavimo terminą.

26ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu būtų pripažinta, jog jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodytos priežastys pripažintinos svarbiomis ir apeliacinio skundo padavimo terminas atnaujintinas.

27Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pirminis apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo išsiųstas nustatytu terminu, t. y.

282010 m. birželio 7 d. Tačiau Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą, kadangi prie apeliacinio skundo pateiktoje tarp pareiškėjo ir advokatės sudarytoje atstovavimo sutartyje neaptarta teisė pareiškėjo vardu apskųsti pirmosios instancijos teismo priimtus procesinius sprendimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartyje konstatavo priešingai, kad 2010 m. birželio 1 d. sutartyje galimybė apskųsti teismo sprendimus ir nutartis yra aptarta, tačiau ši teisė yra susiaurinta ir konkretizuota, nurodant, kad atstovui yra suteikta teisė pateikti apeliacinį skundą dėl konkretaus pirmosios instancijos teismo sprendimo. Teisėjų kolegija, vertindama susiklosčiusią situaciją, pažymėjo, kad advokatė Laura Timinskaitė, vadovaudamasi

292010 m. birželio 1 d. sutartimi dėl teisinių paslaugų (b. l. 129), turėjo teisę pareiškėjo vardu pateikti apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-20-402/2010, ši teisė apima ir teisę pasirašyti apeliacinį skundą. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atskirųjų skundų padavimas ir jų nagrinėjimas dėl įvykusio nesusipratimo nulėmė, jog pareiškėjas pakartotinai apeliacinį skundą yra priverstas paduoti praleisdamas jo padavimo terminą. Tačiau paminėtos aplinkybės laikytinos svarbiomis apeliacinio skundo padavimo termino praleidimo priežastimis ir šis terminas pareiškėjui atnaujintinas.

30Apeliacinio skundo turinys ir forma iš esmės atitinka ABTĮ 130 straipsnio reikalavimus, todėl jis priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka (ABTĮ 134 str. 1 d.).

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 1 dalimi ir 135 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti patenkinti.

33Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo paduoti.

34Pareiškėjo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos apeliacinį skundą priimti nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

35Išsiųsti kitiems proceso dalyviams apeliacinio skundo nuorašus ir informuoti, kad jie per keturiolika dienų nuo apeliacinio skundo nuorašo išsiuntimo privalo pateikti teismui atsiliepimus į apeliacinį skundą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau –... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 24 d. sprendimu... 6. skundo nepatenkino; administracinę bylą dalyje dėl skundo reikalavimo... 7. 2009 m. rugsėjo 8 d. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimą... 8. Pareiškėjas ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija apeliaciniu... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi atsisakė... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašė panaikinti Kauno apygardos... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi... 13. 2010 m. birželio 1 d.) advokatei suteikta teisė teikti klientui... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi... 15. Pareiškėjas 2010 m. spalio 12 d. teismui išsiuntė paštu apeliacinį... 16. 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo paduoti.... 17. Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m.... 18. 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-20-402/2010,... 19. Teisėjų kolegija... 20. II.... 21. Prašymas tenkintinas.... 22. Pareiškėjas skundžia Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m.... 23. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127... 24. Skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas... 25. 2010 m. gegužės 24 d. (b. l. 119; 120-124), o pareiškėjas apeliacinį... 26. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad praleistas apeliacinio skundo... 27. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pirminis apeliacinis skundas Lietuvos... 28. 2010 m. birželio 7 d. Tačiau Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m.... 29. 2010 m. birželio 1 d. sutartimi dėl teisinių paslaugų (b. l. 129), turėjo... 30. Apeliacinio skundo turinys ir forma iš esmės atitinka ABTĮ 130 straipsnio... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 32. Pareiškėjo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymą... 33. Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos administracinio... 34. Pareiškėjo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos apeliacinį... 35. Išsiųsti kitiems proceso dalyviams apeliacinio skundo nuorašus ir... 36. Nutartis neskundžiama....