Byla 2SA-234-450/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria panaikintas antstolio Irmanto Gaidelio 2010-08-16 patvarkymas Nr.8/10/959 dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 8/10/00959, civilinėje byloje pagal pareiškėjo JAV įmonės „International Cement Group LLC“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, skolininkas A. P., kreditoriai AB DnB NORD bankas, AB bankas „SNORAS“ ir „S-Line Motors C“ savininkas W. K.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas JAV įmonė „International Cement Group LLC“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti antstolio Irmanto Gaidelio 2010-08-16 patvarkymą Nr. 8/10/959 dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, tęsiant išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą Nr.1-86/09. Nurodė, kad kreipėsi į antstolį Irmantą Gaidelį dėl skolos išieškojimo pagal vykdomąjį raštą Nr. 1-89/2009 iš skolininko A. P. nuosavybės teise priklausančio buto. Vykdant Vilniaus apygardos teismo 2009-05-08 nuosprendį buvo areštuotas skolininkui A. P. priklausantis turtas, tame tarpe ir butas, esantis ( - ). Nerealizavęs turto pirmose varžytynėse (neatėjo nei vienas pirkėjas), antstolis pasiūlė pareiškėjui perimti butą natūra. Pareiškėjui išreiškus norą perimti turtą natūra, antstolis 2010-08-16 priėmė patvarkymą Nr. 8/10/959 dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, kadangi išieškojimas iš areštuoto turto pažeistų kito kreditoriaus Korėjos bendrovės „S-Line Motors“ savininko W. K. teises. Antstolio patvarkymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo yra nepagrįstas ir naikintinas, nes ta aplinkybė, kad W. K. nėra pateikęs vykdomojo dokumento dėl skolos išieškojimo, nestabdo išieškojimo. W. K. yra tos pačios eilės kreditorius, kaip ir pareiškėjas, todėl jo nedalyvavimas vykdymo procese neturi užkirsti kelio vykdyti išieškojimą pareiškėjo naudai. W. K. yra tinkamai informuotas apie baudžiamosios bylos nagrinėjimą, todėl tai, kad jis nepateikia vykdomojo dokumento vykdyti, leidžia daryti prielaidą, kad jis skolą yra arba atgavęs, arba neketina jos išsiieškoti.

5Suinteresuotasis asmuo antstolis Irmantas Gaidelis prašė klausimą dėl skundo spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad vykdant išieškojimą buvo areštuotas butas, esantis ( - ). Minėtas butas taip pat yra areštuotas baudžiamojoje byloje civilinių ieškinių patenkinimui. Nuosprendyje nurodyta, kad A. B. [dabar A. P.] neturint tam tikslui pajamų, turtą, į kurį jo nuosavybės teisė laikinai apribota, nukreipti įmonės „S-Line Motors Co“ savininko W. K. ir JAV įmonės „International Cement Group LLC“ civilinių ieškinių padengimui. W. K. nėra pateikęs vykdomojo dokumento vykdyti, taip pat nėra žinoma, ar žala atlyginta, areštas jo atžvilgiu nėra panaikintas.

6Suinteresuotasis asmuo A. P. prašė skundą atmesti, nurodydamas, antstolio patvarkymas buvo priimtas pagrįstai, nes nuo Vilniaus apygardos teismo 2009-05-08 nuosprendžio priėmimo pasikeitė aplinkybės - bute, esančiame ( - ), gyvena jo sutuoktinė O. P. ir nepilnametis sūnus K. P. Suinteresuoto asmens šeimos nariai neturi kitos gyvenamosios patalpos, todėl prašė atidėti buto konfiskaciją iki 2012-03-10.

7Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas sutiko su skundu, nurodydamas, kad tiek JAV įmonė „International Cement Group LLC“, tiek W. K. yra tos pačios eilės kreditoriai, todėl aplinkybė, kad W. K. nepateikė vykdomojo rašto vykdymui, neturi pažeisti išieškotojų, kurie tinkamai naudojasi jiems suteiktomis teisėmis, interesų. Pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą, o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. Turto arešto faktas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto, kuris yra areštuotas.

8Suinteresuotieji asmenys kreditoriai AB bankas „SNORAS“ ir „S-Line Motors C“ savininkas W. K. nepateikė atsiliepimų į skundą, taip pat nedalyvavo teismo posėdyje.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi panaikino antstolio Irmanto Gaidelio 2010-08-16 patvarkymą Nr.8/10/959 dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr.8/10/00959. Teismas nurodė, kad laikinas nuosavybės teisių apribojimas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto, kurio savininkui nuosavybės teisės apribotos. Antstolis, sustabdydamas vykdymą, nepagrįstai rėmėsi CPK 150 str. 5 d., kuri reglamentuoja laikinųjų apsaugos priemonių galiojimą civiliniame procese. Šiuo atveju skolininkui laikinai buvo apribotos nuosavybės teisės pagal BPK 151-152 str. baudžiamojo proceso metu. Iš Vilniaus apygardos teismo 2009-05-08 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-86/2009 matyti, jog įmonės „S-Line Motors Co“ savininkas W. K. ir JAV įmonė „International Cement Group LLC“ yra vienos eilės kreditoriai. Remiantis CPK 634 str. 2 d. antstolis turi ne stabdyti neapibrėžtam laikui išieškojimo vykdymą, o imtis aktyvių veiksmų, siekiant išsiaiškinti vykdymo veiksmus trukdančias aplinkybes ir jas pašalinti. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju antstolis nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, siekdamas išsiaiškinti ir užtikrinti abiejų vienos eilės kreditorių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl konstatavo, kad 2010-08-16 patvarkymas Nr. 8/10/959 buvo priimtas be pakankamo teisinio pagrindo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

12Suinteresuotas asmuo A. P. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį ir priimti naują sprendimą bei suteikti 4-6 mėn. laikotarpį žalai atlyginti. Nurodė, kad nesutinka su teismo nutartimi, nes nebuvo atsižvelgta į daugybę aplinkybių. Visų pirma, apeliantas pripažįsta padarytą nusikaltimą ir bandė atlyginti žalą pareiškėjui JAV įmonei „International Clement Group LLC“, bet pavyko atlyginti žalą tik dalinai. Dabar apeliantas yra įkalintas laisvės atėmimo vietoje ir neturi jokių lėšų žalai atlyginti. Prašė teismo atsižvelgti ir į kitą aplinkybę, kad nuo 2011 m. sausio apeliantas susirašinėjo su Ukrainos įmone „InterStar“ su kuria buvo sutarta, kad ši įmonė suteiks jam 1080516 Lt kreditą, o suma bus pervesta į pareiškėjo, antstolio ar teismo nurodytą banko sąskaitą. Atkreipė dėmesį, kad jo bute gyvena žmona ir 10 mėnesių vaikas, kurie dėl sunkios finansinės padėties negalės susirasti kitos gyvenamosios vietos. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, prašė leisti apeliantui padengti jo padarytą žalą ir palikti butą, kad jo žmona ir vaikas turėtų kur gyventi ir sulaukti apelianto.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis nesutiko su skundu, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad skundžiamoje teismo nutartyje nebuvo nagrinėjami tie klausimai, kuriais apeliantas motyvuoja savo atskirąjį skundą, bei prašo panaikinti teismo nutartį. Vykdomoji byla buvo sustabdyta taip pat ne tais pagrindais, kuriais vadovaujasi A. P., todėl apelianto skundas yra atmestinas.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas prašė atmesti atskirąjį skundą, nurodydamas, kad A. P. nurodytos aplinkybės nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir neturi įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui. Pažymėjo, kad pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą, o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. Be to, antstolis turėjo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai, t.y. siekti išsiaiškinti ir užtikrinti abiejų vienos eilės kreditorių teisėtų interesų pusiausvyrą, tačiau to nepadarė.

15Pareiškėjas JAV įmonė „International Cement Group LLC“ ir suinteresuoti asmenys AB bankas „SNORAS“ ir „S-Line Motors C“ savininkas W. K. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo A. P. pateikė skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria panaikintas antstolio Irmanto Gaidelio 2010-08-16 patvarkymas Nr.8/10/959 dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 8/10/00959. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai neįvertino šiai bylai reikšmingų aplinkybių: A. P. pripažįsta padarytą nusikaltimą ir siekia kuo greičiau atlyginti žalą pareiškėjui JAV įmonei „International Clement Group LLC“. Apelianto teigimu, išieškojimas iš jam priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), pagrįstai stabdytas, nes ten šiuo metu gyvena jo šeima.

20Vertinant apelianto motyvus, kuriais grindžiamas nesutikimas su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi panaikinti antstolio Irmanto Gaidelio 2010-08-16 patvarkymą Nr.8/10/959 dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr.8/10/00959, pažymėtina tai, kad apelianto nurodytos faktinės aplinkybės [skundo motyvai] nėra susijusios su nagrinėjamos bylos dalyku [antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų teisėtumu], todėl pagrįstai apelianto A. P. nurodytos aplinkybės atsiliepime į pareiškėjo JAV įmonės „International Cement Group LLC“ skundą dėl antstolio veiksmų [pastarosios aplinkybės iš esmės atkartotos ir šiame skunde] nebuvo nagrinėjamos ir vertinamos pirmosios instancijos teismo, pastarosios aplinkybės taip pat neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Apelianto prašymai dėl terminų suteikimo žalai atlyginti taip pat nenagrinėtini teisme, nes pradėjus priverstinį skolų išieškojimą iš apelianto A. P. turto, priverstinį skolos išieškojimą bei jo tvarką [vykdymo procesą] imperatyviai reguliuoja LR CPK VI dalies nuostatos, kurių privalo laikytis antstolis.

21Susipažinus su skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi bei atskirojo skundo medžiaga, sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad antstolio Irmanto Gaidelio 2010-08-16 patvarkymas Nr. 8/10/959 buvo priimtas be pakankamo teisinio pagrindo, todėl pagrįstai panaikintas. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis Irmantas Gaidelis, priimdamas skundžiamą 2010 m. rugpjūčio 16 d. patvarkymą Nr.8/10/959 „Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo“, rėmėsi aplinkybėmis, kad įmonės „S-Line Motors Co“ savininkas D. K. nėra pateikęs vykdomojo dokumento dėl skolos išieškojimo iš A. P. [buvusi B. pavardė] turto vykdyti, taip pat nėra žinoma, ar žala atlyginta, areštas jo naudai nėra panaikintas, todėl vadovaudamasis LR CPK 150 str. 5 d. ir 626 str. nusprendė sustabdyti skolos išieškojimą, realizuojant nekilnojamąjį turtą adresu Konstitucijos per. 15-21, Vilniuje, pagal vykdomuosius dokumentus Nr.1-89/2009 JAV įmonės „International Cement Group LLC“ naudai ir Nr. L2-1158-486/2009 AB DnB NORD banko naudai. Kaip teisingai pažymėta skundžiamoje teismo nutartyje, antstolis nepagrįstai rėmėsi LR CPK 150 str. 5 d., kuri reglamentuoja laikinųjų apsaugos priemonių galiojimą civiliniame procese, kai šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-86/2009 buvo pratęstos taikytos užtikrinimo priemonės pagal Baudžiamojo proceso kodekso normas [LR BPK 151 str. – 152 str.], t.y. laikinas A. P. nuosavybės teisių į jo nekilnojamąjį turtą apribojimas. Pagal antstolio Irmanto Gaidelio skundžiamų veiksmų atlikimo metu galiojusį LR CPK 626 str. 1 d. 4 p. antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas, jeigu šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka arba siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju baudžiamojoje byloje Nr. 1-86/2009 laikinas A. P. nuosavybės teisių apribojimas buvo taikomas siekiant užtikrinti tiek įmonės „S-Line Motor Co“ savininko D. K., tiek JAV įmonės „International Cement Group LLC“ civilinius ieškinius baudžiamojoje byloje, todėl civiliniai ieškovai - įmonės „S-Line Motor Co“ savininkas D. K. ir JAV įmonė „International Cement Group LLC“ - laikytini lygiaverčiais kreditoriais prieš A. P.. Aplinkybė, kad civilinis ieškovas įmonės „S-Line Motor Co“ savininkas D. K. nesikreipė dėl priteistos sumos išieškojimo iš A. P., savaime nesudarė pagrindo antstoliui stabdyti vykdymo veiksmus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonės „S-Line Motor Co“ savininkas D. K. savo teise pradėti priverstinį skolos išieškojimą nepasinaudojo netgi praėjus pakankamai ilgam terminui [apie 8 mėnesiams] po Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-86/2009 įsiteisėjimo [įsiteisėjo 2010 m. sausio 29 d.], tuo tarpu antstolis Irmantas Gaidelis, stabdydamas vykdymo veiksmus išimtinai vieno kreditoriaus įmonės „S-Line Motor Co“ savininko D. K. interesais, neužtikrino kreditorių interesų pusiausvyros bei pagrįstų išieškotojo JAV įmonės „International Cement Group LLC“ teisių bei teisėtų interesų vykdymo procese [LR CPK 634 str. 2 d.]. Antstolis Irmantas Gaidelis taip pat nesiėmė aktyvių veiksmų, siekiant išsiaiškinti vykdymo veiksmus trukdančias aplinkybes ir jas pašalinti [LR CPK 589 str., 634 str. 2 d.], todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, kad patvarkymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo priėmė be pakankamo teisinio pagrindo, o tuo pagrindu skundžiamą patvarkymą panaikino.

22Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, apeliacinės instancijos teismui pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai panaikino antstolio Irmanto Gaidelio 2010-08-16 patvarkymą Nr.8/10/959 dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr.8/10/00959, todėl teisinio pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį neturi [LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.].

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas JAV įmonė „International Cement Group LLC“ kreipėsi į... 5. Suinteresuotasis asmuo antstolis Irmantas Gaidelis prašė klausimą dėl... 6. Suinteresuotasis asmuo A. P. prašė skundą atmesti, nurodydamas, antstolio... 7. Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas sutiko su skundu, nurodydamas, kad tiek... 8. Suinteresuotieji asmenys kreditoriai AB bankas „SNORAS“ ir „S-Line Motors... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 12. Suinteresuotas asmuo A. P. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas... 15. Pareiškėjas JAV įmonė „International Cement Group LLC“ ir suinteresuoti... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo A. P. pateikė skundą dėl Vilniaus... 20. Vertinant apelianto motyvus, kuriais grindžiamas nesutikimas su Vilniaus... 21. Susipažinus su skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi bei... 22. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį palikti...