Byla 2-162-239/2012
Dėl 2950,41Lt žalos atlyginimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atstovui V. B., atsakovei M. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovei M. Z. dėl 2950,41Lt žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovai prašo priteisti iš atsakovės M. Z. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos naudai 2950,41 Lt patirtą žalą dėl kompensacijos išmokėjimo V. L..

3Ieškovų atstovas nurodė, kad 2009-03-08, apie 23.45 val. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus (toliau Vilniaus apsk. VPK Trakų r. PK KTS) tyrėjas V. L. pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr.87-1-00120-069, tarnybos metu pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą kartu su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus patruliu V. D., vyresniuoju patruliu G. T. bei Operatyvaus valdymo poskyrio postiniu J. V. nuvažiavo adresu ( - ) pas atsakovės dukrą V. Z.. Namuose buvo atsakovė M. Z., jos dukra V. Z. ir žentas R. B.. Užėjus į butą, Vilniaus apsk. VPK Trakų r. PK KTS tyrėjas V. L. paaiškino, kad V. Z. yra sulaikoma įtariant padarius nusikalstamą veiką ir turės vykti į komisariatą. Tai išgirdęs R. B. pradėjo rėkti ir bandė smogti V. L., įžeidinėjo pareigūnus, grasino susidorojimu. Prieš R. B. buvo panaudoti koviniai veiksmai, uždėti antrankiai. Tuo metu atbėgo namuose buvęs atsakovės M. Z. šuo ir įkando V. L. į pakinklį. Dėl V. B. pasipriešinimo policijos pareigūnams 2009-03-09 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 87-1-00121-09 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 str. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas V. B. nurodė, kad šuo, įkandęs V. L. yra atsakovės M. Z.. Dėl patirto sužalojimo V. L. kreipėsi į medikus. Pareigūnui diagnozuota kastinė dešinio pakinklio žaizda. Trakų pirminės sveikatos priežiūros centre 2009-03-10 V. L. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 5534443. Pažymėjime nurodoma, kad V. L. traumą patyrė 2009-03-08 23.45 val., nedarbingumo pažymėjimas buvo tęsiamas iki 2009-03-20. Atlikus patikrinimą nustatyta, kad V. L. nukentėjo nuo atsakovės šuns. Policijos departamentas prie VRM, atsižvelgdamas į 2009-05-27 Vilniaus aps. VPK viršininko patvirtintą tarnybinio patikrinimo išvadą 10-7-IS-137 bei į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2009-07-21 išduotą pažymą Nr. 3166, kurioje nustatyta, kad V. L. patirta trauma priskiriama lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui, 2009-08-26 surašė išvadą Nr. 5-5-IL-513 „Dėl sprendimo priėmimo", kuria iš Policijos departamento prie VRM centralizuotų priemonių programos sąmatos skyrė Vilniaus aps. VPK 2950,41 litus (vieno mėnesio darbo užmokesčio) V. L. išmokėti. Piniginė kompensacija V. L. buvo išmokėta 2009-08-11.

4Ieškovų atstovas nurodė, kad neprieštarauja, kad atsižvelgiant į atsakovės sunkią turtinę padėtį, žala atsakovei būtų sumažinta.

5Atsakovė su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad 2009-03-08 vėlai vakare pas ją į namus, adresu ( - ) atvyko pareigūnai. Namuose buvo jos dukra V. Z., žentas R. B. ir 2 m. 8 mėn. anūkas. Atsakovė rankose laikė savo šunį. Pareigūnai įžeidė jos dukrą, todėl žentas ją gynė, įvyko grumtynės su pareigūnais, virtuvėje krito balionas, prabudo miegantis anūkas ir tuo metu ji šunį paleido iš rankų. Matė, kaip tyrėjas V. L. spyrė šuniui. Atsakovė pripažino, kad jos šuo įkando pareigūnui V. L. ir sutinka atlyginti 500 Lt žalos. Atsakovė yra pensininkė, gauna nedidelę pensiją, todėl negali sumokėti ieškinyje prašomą sumą. Pažymėjo, kad pareigūnai jai nesakė prilaikyti šuns, ji buvo rūpestinga šeimininkė ir laikė šunį ant rankų ir tik prasidėjus triukšmui šuo išsprūdo iš rankų.

6Liudytoja V. Z. nurodė, kad atsakovė yra jos mama. 2009-03-08 ji su vyru R. B. ir vaiku svečiavosi pas atsakovę, adresu ( - ) Apie 24 val. atvyko pareigūnai jos sulaikyti, pareigūnai įžeidinėjo V. Z., todėl ją užstojo R. B. ir tarp jos vyro R. B. ir pareigūno V. L. įvyko konfliktas, jie susistumdė. Dėl įvykusio triukšmo atsakovės šuo įkando pareigūnui V. L., kuris šuniui spyrė. Negalėjo nurodyti, ar V. L. spyrė šuniui prieš įkandimą, ar po įkandimo.

7Liudytojas G. T. nurodė, kad jis dirba Vilniaus apsk. Trakų r. PK vyresniuoju patruliu. 2009-03-08 su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus patruliu V. D., Vilniaus apsk. Trakų r. PK kriminalinės policijos skyriaus tyrėju V. L. ir Operatyvaus valdymo poskyrio postiniu J. V. lankėsi pas atsakovę, adresu ( - ) Atsakovės dukra V. Z. ir žentas R. B. pasipriešino pareigūnams, kilo konfliktas. Matė šuniuką, bet kad jis kam įkastų nepastebėjo. Tik V. L. grįžus iš ligoninės sužinojo, kad pas atsakovę V. L. įkando šuo.

8Liudytojas V. D. nurodė, kad 2009-03-08 su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus tyrėju V. L., Operatyvaus valdymo poskyrio postiniu J. V. ir vyresniuoju patruliu G. T. lankėsi pas atsakovę, adresu Geležinkelio g.70-4, Lentvaryje, Trakų r. sav. Sulaikant V. Z. kilo konfliktas, pareigūnams pasipriešino R. B.. Tuo metu atbėgo atsakovės šuo ir įkando tyrėjui V. L., kuris iš karto pasakė, kad jam įkando šuo. Ar tyrėjas V. L. spyrė šuniui -nematė.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Pagal LR CK 6.267 str. 1 d. naminių gyvūnų arba asmens žinioje esančių laukinių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti jų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo LR CK 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės, t.y. kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Pagal LR CK 6.212 str. nenugalima jėga suprantama kaip aplinkybės, kurių šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Taigi, pagal LR CK 6.267 str. 1 d. naminio gyvūno savininkas atsako už naminio gyvūno padarytą žalą nepriklausomai nuo to ar yra jo kaltė ir ar savininkas atliko neteisėtus veiksmus ar neteisėtą neveikimą. Todėl nagrinėjamu atveju šuo, kuris sukandžiojo V. L. priklauso atsakovei M. Z. ir ji turi atlyginti ieškovui padarytą turtinę žalą pagal LR CK 6.267 str. 1 d. Aplinkybių, nurodytų LR CK 6.270 str. 1 d. ir šalinančių atsakovo atsakomybę, byloje nenustatyta.

11LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5 str. 3 d. nurodyta, kad gyvūnų savininkai privalo garantuoti, jog gyvūnų ir pavojingų gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai. Tai reiškia, kad atsakovų, kaip šuns savininkų pareiga buvo pasirūpinti, kad jų turimas šuo nesužalotų žmonių. Tai, ar šuniui būtina uždėti antsnukį, turi nuspręsti šuns šeimininkas, nes jis turi tinkamai įvertinti savo šuns pavojingumą aplinkiniams. Šie faktai ir leidžia daryti išvadą, kad šuns šeimininkai turėjo imtis šuns atžvilgiu ypatingų priemonių, kad šuo negalėtų sužaloti žmonių. Tokiomis priemonėmis galėjo būti ir tai, kad šuniui būtų uždėtas antsnukis arba jis galėjo būti uždarytas kitame kambaryje. Todėl pripažintina, kad byloje nustatytas atsakovės nepakankamas rūpestingumas savo šuns atžvilgiu ir tokiais veiksmais negarantavimas kitų asmenų saugumo.

12Vadovaujantis CK 6.267 str., 6.270 str. 1 d. bei Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5 str. įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, naminio gyvūno savininko kaltė dėl gyvūno padarytos žalos yra preziumuojama, deliktinė atsakomybė gyvūno savininkui netaikoma tik tuo atveju, jeigu gyvūno savininkas įrodo, jog žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo.

13Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas (toliau - Statutas) 40 str. 3 d. numato, kad pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kai jo sužalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su jo tarnybinių pareigų atlikimu, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su Padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kai jo sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno statuso, išmokama nuo vieno mėnesio iki 5 metų (nuo 1 mėnesio iki 60 mėnesių) jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

14Statuto 40 str. 8 d. numato, kad pareigūno ar kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo mastą nustato Sveikatos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau - CMEK), vadovaudamasi Vyriausybės tvirtinamu Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ar kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų bei kitų sveikatos sutrikdymų sąrašu Vyriausybės nustatyta tvarka. Analogiškas reglamentavimas numatytas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. 1V-138 patvirtintų Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto - su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisyklių nuostatomis.

15Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vidaus tyrimo skyriaus 2009-05-27 tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 10-7-IS-137 „Dėl Vilniaus aps. VPK Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK KPS tyrėjo V. L. sužalojimo tarnybos metu" matyti, kad tyrėjas V. L. buvo sužalotas 2009-03-08 vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi gyvybei ir sveikatai (b.l.10-13).

16Iš Sveikatos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinė medicinos ekspertizės komisijos 2009-07-21 pažymos Nr. 3166 matyti, kad V. L. sveikatos sutrikdymas, kuris įvyko 2009-03-08, priskiriamas lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui (b.l. 18).

17Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2009-08-11 įsakymo Nr. 10-TE-401 matyti, kad V. L. nuspręsta išmokėti 2950,41 Lt (vieno mėnesio darbo užmokesčio) kompensaciją (b.l.7). Piniginė kompensacija V. L. buvo išmokėta 2009-08-11 (b.l.9).

18Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009-08-26 išvados Nr.5-5-IL-513 matyti, kad Policijos departamento Finansų valdyba siūlo skirti Vilniaus AVPK 2950,71 Lt vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginei kompensacijai išmokėti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjui V. L. (b.l.14).

19Byloje yra piniginės kompensacijos apskaičiavimo lentelė (b.l.17).

20Iš byloje esančio 2009-04-24 nelaimingo atsitikimo tyrimo akto Nr.61 matyti, kad V. L.-03-08, 23.45 val. sulaikymo metu įkando šuo ( b.l.20-22).

21Nagrinėjamu atveju nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: žalos faktas, jos dydis (V. L. išmokėta suma pagrįsta dokumentais, dėl to nėra šalių ginčo); priežastinis ryšys su žala.

22Įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka 6.280 str. 1 d. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Ieškovas sumokėjo V. L. 2950,41 Lt piniginę kompensaciją ir turi regreso teisę reikalauti jų išmokėtų sumų atlyginimo.

23Teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į žalą padariusio asmens sunkią turtinę padėtį, išskyrus atvejus kai žala padaryta tyčia (CK 6.282 str. 3 d.).

24Iš 2011-12-13 pažymos apie asmens gaunamas išmokas matyti, kad atsakovei M. Z. kas mėnesį išmokama 66,50 Lt našlių pensijos ir 390,22 Lt senatvės pensijos, viso 456,72 Lt kas mėnesį, atsakovės M. Z. deklaruota gyvenamoji vieta adresu, ( - ) ir jai nuosavybės teise priklauso ½ buto, adresu ( - ) Atsakovės vyras J. Z. 1998-04-19 mirė.

25Vertinant atsakovės turtinę padėtį, teismas turi įvertinti ar ši padėtis yra pastovaus ir ilgalaikio pobūdžio, t.y. egzistuojanti ne tik bylos nagrinėjimo metu. Turi būti įvertinama ne tik žalą padariusio asmens turtinė padėtis, egzistuojanti bylos nagrinėjimo metu, bet ir šio asmens sveikatos būklę, šeiminę ir socialinę padėtį apibūdinančios bei kitos reikšmingos aplinkybės, kurios gali daryti įtaką jo turtinei padėčiai tiek bylos nagrinėjimo metu, tiek ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, civilinėje byloje 3K-3-116/2005).

26Teismas įvertinęs įrodymus apie atsakovės turtinę padėtį, jos gaunamas pajams, ji gauna per mėnesį tik 456,72 Lt pensijos, ji yra senyvo amžiaus, pensininkė, našlė, viena gyvena adresu Geležinkelio g.70-4, Lentvaryje, Trakų r. sav., vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), daro išvadą, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki, todėl mažina ieškovų reikalavimus dėl 2950,41Lt žalos priteisimo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos naudai trisdešimt procentų.

27Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo šioje byloje (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas). CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Patenkinta ieškinio reikalavimo dalis yra 70 procentų, todėl iš atsakovės valstybei priteistina 61,96 Lt žyminio mokesčio. Be to, iš atsakovės valstybei priteistina 9,66 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso iš atsakovo priteistina 71,62 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.245 str., 6.249 str., 6.251 str., 6.263 str., 6.267 str., 6.280 str., 6.288 str., 6.282 str. 3 d., CPK 5, 176 - 185, 259, 263, 268, 270 str. str.,

Nutarė

29ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

30Priteisti iš M. Z. 2065,29 Lt žalos atlyginimo Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos.

31Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš M. Z. 71,62 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. ieškovai prašo priteisti iš atsakovės M. Z. Policijos departamento prie... 3. Ieškovų atstovas nurodė, kad 2009-03-08, apie 23.45 val. Vilniaus apskrities... 4. Ieškovų atstovas nurodė, kad neprieštarauja, kad atsižvelgiant į... 5. Atsakovė su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad 2009-03-08... 6. Liudytoja V. Z. nurodė, kad atsakovė yra jos mama. 2009-03-08 ji su vyru R.... 7. Liudytojas G. T. nurodė, kad jis dirba Vilniaus apsk. Trakų r. PK vyresniuoju... 8. Liudytojas V. D. nurodė, kad 2009-03-08 su Vilniaus apskrities vyriausiojo... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Pagal LR CK 6.267 str. 1 d. naminių gyvūnų arba asmens žinioje esančių... 11. LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5 str. 3 d. nurodyta, kad... 12. Vadovaujantis CK 6.267 str., 6.270 str. 1 d. bei Gyvūnų globos, laikymo ir... 13. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas (toliau - Statutas) 40 str. 3 d.... 14. Statuto 40 str. 8 d. numato, kad pareigūno ar kursanto sveikatos sutrikdymo... 15. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vidaus tyrimo... 16. Iš Sveikatos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 17. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko... 18. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos... 19. Byloje yra piniginės kompensacijos apskaičiavimo lentelė (b.l.17).... 20. Iš byloje esančio 2009-04-24 nelaimingo atsitikimo tyrimo akto Nr.61 matyti,... 21. Nagrinėjamu atveju nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: žalos... 22. Įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo... 23. Teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į žalą... 24. Iš 2011-12-13 pažymos apie asmens gaunamas išmokas matyti, kad atsakovei M.... 25. Vertinant atsakovės turtinę padėtį, teismas turi įvertinti ar ši padėtis... 26. Teismas įvertinęs įrodymus apie atsakovės turtinę padėtį, jos gaunamas... 27. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo šioje byloje (CPK 83... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.245 str., 6.249 str., 6.251 str., 6.263... 29. ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš M. Z. 2065,29 Lt žalos atlyginimo Policijos departamentui prie... 31. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš M. Z. 71,62 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...