Byla 2A-776-264/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko ir Virginijos Gudynienės,

2sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant pareiškėjui V. K., pareiškėjo atstovei advokatei Karinai Račkauskienei, suinteresuotiems asmenims K. G., R. G., suinteresuoto asmens S. Ž. įgaliotai atstovei D. G., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-132-775/2009 pagal pareiškėjo V. K. pareiškimą dėl juridinių faktų nustatymo bei pagal suinteresuoto asmens S. Ž. pareiškimą dėl juridinių faktų nustatymo, kiti suinteresuoti asmenys K. G., R. G., Kauno apskrities VMI.

3 Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas V. K. pareiškimu (b. 1. 3-4) prašė: nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. G., a/k ( - ) priėmė savo vyro L. G., mirusio 1993 m. kovo 11d., palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti; nustatyti juridinį faktą kad V. K., a/k ( - ) priėmė savo motinos K. G., mirusios 1994 m. vasario 28 d., palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti. Pareiškėjas nurodė, kad jis yra vienintelis pirmos eilės įstatyminis įpėdinis, galintis paveldėti K. G. turtą. Po vyro L. G. mirties likusią ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. 1990-5005-6018, su priklausiniais, esančius ( - ), faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti, perėmė jo sutuoktinė K. G.. Po jos mirties liko jai asmeninės nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas su priklausiniais, esantis ( - ). Pareiškėjas šešių mėnesių laikotarpyje po motinos K. G. mirties pas notarą nesikreipė, tačiau palikimą priėmė faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis, atliko remonto darbus. Taip pat jam pasiliko visi motinos asmeniniai buities daiktai, baldai.

5Suinteresuotas asmuo S. Ž. pareiškimu (b. l. 41-43) pareiškė savarankiškus reikalavimus byloje ir prašė: nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą paveldėjimo liudijimo gavimo tikslu, kad po L. G., mirusio 1993-03-11, mirties jo palikimą priėmė jo žmona K. G., o po K. G., mirusios 1994-02-28, mirties jos palikimą priėmė jos sūnus L. G.. Pareiškime nurodyta, kad L. G. ir K. G. turėjo du sūnus - V. G., kuris mirė 1994-10-18, ir L. G., kuris mirė 2001-03-05. V. G. vaikų neturėjo, o L. G. turėjo du sūnus - K. G. ir R. G.. L. G. 1999-03-23 testamentu visą turtą paliko savo sugyventinei S. Ž.. 2001-09-19 Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notarė Birutė Germanavičienė testamento pagrindu išdavė suinteresuotam asmeniui paveldėjimo teisės liudijimą į turtą, kurį mirties dieną turėjo L. G.. L. G. visą laiką rūpinosi savo tėvu L. G. bei motina K. G.. Apie 1990 metus 9duomenys neskelbtini) gyvenamasis namas buvo pastovi jo gyvenamoji vieta. Jis čia gyveno ir tėvų mirties metu, bei liko gyventi ir vėliau, palaidojo tėvus ir buvo atsakingas už jų kapavietes iki pat savo mirties. V. K. niekada nesilankydavo pas K. ir L. G., jais nesirūpino, jų nelaidojo, nemokėjo jokių mokesčių, neturėjo jų daiktų nei dokumentų, todėl negalėjo priimti palikimo faktiškai jį valdydamas.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. vasario 3 d. sprendimu pareiškėjo V. K. ir suinteresuoto asmens S. Ž. pareiškimus tenkino dalinai: nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. G. (a.k. ( - ) priėmė palikimą po savo vyro L. G., gim. 1914-06-18, mirties, faktiškai pradedama jį valdyti; nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. G. (a.k. ( - ) priėmė po savo motinos K. G. mirties palikimą, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti. Juridiniai faktai nustatyti paveldėjimo tikslu. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje buvo prašoma nustatyti palikimo, atsiradusio 1993-03-11 ir 1994-02-28, priėmimo faktą, todėl taikytos 1964 m. CK normos, reglamentuojančios paveldėjimo teisinius santykius. Remiantis 1964 m. CK 587str., įpėdinis savo valią turėjo išreikšti per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos ir tai galėjo padaryti dviem būdais: arba paduoti palikimo atsiradimo vietos notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą arba pradėti faktiškai valdyti paveldimą turtą. Pareiškėjo, suinteresuotų asmenų paaiškinimai, pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą (b.l. 12) patvirtino, jog K. G. po vyro L. G. mirties toliau gyveno name ( - ), rūpinosi vyro laidotuvėmis, perėmė jo asmeninius daiktus, drabužius, nuotraukas, likusius po mirties, prižiūrėjo namą mokėjo mokesčius, rūpinosi sodu ir daržu, augino gyvulius. Šios faktinės aplinkybės leido daryti išvadą jog K. G. po vyro mirties priėmė palikimą faktiškai pradėdama turtą valdyti. Atsižvelgiant į pareiškėjo, suinteresuotų asmenų, liudytojų paaiškinimus, rašytinius įrodymus teismas konstatavo, jog po K. G. mirties palikimą faktiškai pradėdamas turtą valdyti priėmė L. G.. Pareiškėjo reikalavimas dėl juridinio fakto, jog po K. G. mirties palikimą priėmė V. K., nustatymo, atmestas kaip neįrodytas, kadangi teismas tiek liudytojos R. U., tiek R. G. paaiškinimus vertino kritiškai. Jokių kitų įrodymų, kad perėmė motinos daiktus, pareiškėjas nepateikė, tuo tarpu kiti suinteresuoti asmenys pateikė nuotraukas, kuriose matyti pas L. G., o šiuo metu pas jo vaikus esantys K. G. daiktai. V. K., teismo posėdyje susipažinęs su šiomis nuotraukomis, nepaneigė, jog nuotraukose yra ne K. G. daiktai.

7Apeliaciniu skundu pareiškėjas V. K. (b. l. 112-114) prašo panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2009 m. vasario 3 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, prijungti prie bylos nuotraukas, 2009-02-24 Kauno Teritorinės statistikos valdybos raštą Nr. 3-100, giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus. Pareiškėjas su teismo sprendimu nesutinka dėl sekančių priežasčių:

81. Teismas privalėjo savo iniciatyva įtraukti visus palikėjo įpėdinius suinteresuotais asmenimis byloje. Be pareiškėjo V. G. ir L. G., K. G. turėjo dar vieną vaiką - B. V. K., kuri mirė 1988 m. rugsėjo 01 d. Kadangi K. G. pirmosios eilės įpėdinė B. V. K. ( B.) mirė iki atsirandant palikimui, atstovimo teise jos dalį paveldi jos vaikai. Dėl šios priežasties byloje suinteresuotais asmenimis turėjo būti įtraukti palikėjos vaikaičiai V. M., A. T., ir L. G.. V. M. po K. G. mirties liko gyventi name, esančiame ( - ), kur gyvena iki šiol. Teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, kas laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu. ( LR CPK 329 str. 2 d. 2 p.).

92. Teismas, patenkindamas suinteresuoto asmens S. Ž. pareiškimą, nurodė, kad pareiškimas įrodytas rašytiniais įrodymais - SĮ Kapinių priežiūra pažyma, kvito šaknele, kad laidojant K. G. už duobės iškasimą sumokėjo L. G.. Minėti dokumentai nepatvirtina, kad L. G. pradėjo turtą, likusį po K. G. mirties valdyti kaip savo, ar atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teises į paveldimą turtą. Teismas sprendime nurodė, kad palikimo priėmimo faktą patvirtina AB"VST" pažyma, jog už namo ( - ), elektros energiją įsiskolinimo nėra. Tačiau byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad L. G. mokėjo už elektros energiją. 2009-02-24 Kauno Teritorinė statistikos valdyba raštu Nr. 3-100 suteikė informaciją, kad už namo elektros energijos sunaudojimą nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2004 m. sausio 1 d. mokėjo A. T., o nuo 2008 m. sausio mėnesio sumokėjo V. M.. Tokiu būdu pateiktas rašytinis įrodymas nepatvirtina fakto, kad L. G. mokėjo mokesčius už paveldimą turtą. LR CPK 443 str. 8 d. nuostatos taikytinos ir nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ( LR CPK 320 str. 2 d.), todėl rašytinis įrodymas prijungtinas prie bylos. Teismas sprendime rėmėsi suinteresuotų asmenų parodymais apie tai, kad po K. G. mirties name liko gyventi L. G., kuris namu rūpinosi. Šie parodymai buvo paneigti V. K. parodymais, apie tai, kad L. G. tuo metu gyveno pas S. Ž.. Pačių suinteresuotų asmenų parodymai apie L. G. gyvenimą name, esančiame ( - ), yra prieštaringi.

103. Nors teismas sprendime nurodė, kad pareiškėjo gyvenimas name neįrodo palikimo priėmimo fakto, nebuvo paneigti liudytojų R. U. ir R.G. parodymai, kad gyvendamas name pareiškėjas tvarkė stogą, prižiūrėjo daržus, tvarkėsi kaip savame. Suinteresuoto asmens atstovė naujus įrodymus-nuotraukas, AB"VST" pažymą pateikė prieš teismo posėdžio pabaigą. Pareiškėjui nebuvo suteikta teisė teikti paaiškinimus dėl šių įrodymų. Minėti daiktai iš namo, esančio ( - ), buvo paimti praėjus keleriems metams po K. G. mirties, todėl negali būti vertinami kaip palikimo priėmimas. Be to, pareiškėjui nebuvo suteikta galimybė pateikti analogiškus įrodymus. Todėl prie bylos prijungtinos nuotraukos, patvirtinančios palikimo priėmimo faktą, kadangi būtinybė pateikti šiuos įrodymus iškilo po teismo sprendimo priėmimo.

11Suinteresuoto asmens S. Ž. įgaliota atstovė D. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 130-131) prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, 2009-02-03 Kauno miesto apylinkė teismo sprendimą palikti nepakeistą. Su skundu nesutinka dėl sekančių priežasčių:

121. Pareiškėjas netinkamai aiškina teisės aktų, galiojusių K. G. mirties metu nuostatas. B. V. Krupelytė mirė 1988 m, t. y. iki K. G. mirties, todėl jos vaikai pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus, neturėjo teisės paveldėti močiutės turto.

132. Teismas juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose nėra aktyvus, visus savo reikalavimus tinkamai turi suformuluoti bylos dalyvis, kuris teikia pareiškimą ypatingosios teisenos būdu. Pareiškėjas buvo atstovaujamas advokato, taigi, naudojosi profesionalia teisininko pagalba. Pareiškėjas apskritai siekė nuslėpti kitus asmenis pretenduojančius į K. G. palikimą- savo pareiškime nurodė esąs vienintelis galimas K. G. turto paveldėtojas.

143. Teismas teisingai nustatė L. G. turto palikėjos L. G. turto atžvilgiu veiksmų reikšmingumą, pobūdį ir nustatė, jog faktinio palikimo priėmimo prasme jo ir pareiškėjo veiksmai buvo aiškiai nelygiaverčiai ir neadekvatūs, skirtingi nuosavybės teisių įgyvendinimo prasme.

154. Pareiškėjo pridedami įrodymai, kuriuos jis, atstovaujamas advokato turėjo visas galimybes pateikti pirmosios instancijos teisme, pareiškėjo nurodomų aplinkybių nepatvirtina, kadangi teisminio nagrinėjimo metu jis nurodė, jog jokių mokesčių už paveldimą turtą nemokėjo. Pareiškėjo pridedama Kauno teritorinės statistikos valdybos pažyma nurodo laikotarpį nuo 1999 metų iki 2004 metų. t.y. laikotarpį jau pasibaigus šešių mėnesių terminui palikimui priimti. Suinteresuoti asmenys nurodė byloje, kad laikinai į namo dalį buvo įleisti nuomininkai, prižiūrėję šį turtą kuriems buvo perduodami pinigai mokesčių sumokėjimui. Taip pat nustatyta aplinkybė, kad visi minimo turto įsiskolinimai eksploatacinėms įstaigoms buvo padengti L. G. iniciatyva. Todėl akivaizdu, jog L. G. rūpindamasis turtu, įgyvendindamas šio turto atžvilgiu savininko teises, perimdamas visus kilnojamuosius K. G. priklausiusius daiktus, atliko veiksmus, atitinkančius faktinį palikimo priėmimą. Pažymėtina, kad jokių fotonuotraukų. įrodinėdamas faktinį palikimo priėmimą pareiškėjas teismui nepateikė, neįvardijo jokių konkrečių daiktų, kuriuos būtų perėmęs kaip palikimą, nors šių aplinkybių teismo buvo klausinėjamas. Todėl apeliacinės instancijos teismui naujai nurodomos aplinkybės turėtų būti vertinamos kaip naujai užsiimta pareiškėjo pozicija, netenkinus jo pareiškimo.

16Apeliacinis skundas tenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad nustatytas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas - pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

18Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo V. K. motina ir palikėja K. G. (M.) turėjo dukterį B. V. K. ( B.), gim. 1930-10-25, kuri mirė 1988-09-01 (b. l. 117-122), turėdama 3 vaikus. 1-osios instancijos teismo 2009-01-20 posėdžio protokole (b. l. 90-91) užfiksuota, kad pareiškėjas V. K. nurodė šias aplinkybes, tačiau teismas jų neišsiaiškino, savo iniciatyva šių asmenų suinteresuotais asmenimis į bylą neįtraukė (CPK 443 str. 3 d.). Byloje suinteresuotais asmenimis turėjo būti įtraukti palikėjos vaikaičiai V. M., A. T. ir L. G.. Priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas turi neabejotinos įtakos šių asmenų teisėms ir pareigoms, kadangi K. G. pirmosios eilės įpėdinė B. V. K. ( B.) mirė iki atsirandant palikimui, atstovimo teise jos dalį turėjo teisę paveldėti jos vaikai (1964 m. CK 573 str. 4d.). Pirmosios instancijos teismui nusprendus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, pripažįstamas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

21Apeliacinį skundą patenkinti.

22Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 3 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant pareiškėjui V. K.,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas V. K. pareiškimu (b. 1. 3-4) prašė: nustatyti juridinę... 5. Suinteresuotas asmuo S. Ž. pareiškimu (b. l. 41-43) pareiškė savarankiškus... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. vasario 3 d. sprendimu pareiškėjo V.... 7. Apeliaciniu skundu pareiškėjas V. K. (b. l. 112-114) prašo panaikinti Kauno... 8. 1. Teismas privalėjo savo iniciatyva įtraukti visus palikėjo įpėdinius... 9. 2. Teismas, patenkindamas suinteresuoto asmens S. Ž. pareiškimą, nurodė,... 10. 3. Nors teismas sprendime nurodė, kad pareiškėjo gyvenimas name neįrodo... 11. Suinteresuoto asmens S. Ž. įgaliota atstovė D. G. atsiliepimu į apeliacinį... 12. 1. Pareiškėjas netinkamai aiškina teisės aktų, galiojusių K. G. mirties... 13. 2. Teismas juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose nėra... 14. 3. Teismas teisingai nustatė L. G. turto palikėjos L. G. turto atžvilgiu... 15. 4. Pareiškėjo pridedami įrodymai, kuriuos jis, atstovaujamas advokato... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo V. K. motina ir palikėja K. G.... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Apeliacinį skundą patenkinti.... 22. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 3 d. sprendimą ir...