Byla e2YT-858-566/2017
Dėl asmeninio testamento patvirtinimo, suinteresuoti asmenys G. J., D. J., N. J

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Dianai Butrimienė,

2sekretoriaujant Laurai Aleknaitei,

3dalyvaujant pareiškėjai D. A. M.,

4pareiškėjos atstovui advokatui Algirdui Putnai,

5suinteresuotam asmeniui G. J.

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. A. M. pareiškimą dėl asmeninio testamento patvirtinimo, suinteresuoti asmenys G. J., D. J., N. J..

7Teismas

Nustatė

8Pareiškėja D. A. M. kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti pareiškėjos brolio D. A. J., mirusio ( - ), asmeninį testamentą, sudarytą 2015-07-08, kuriuo jis visą savo turtą po savo mirties paliko savo sesei - pareiškėjai. Pareiškėja nurodo, jog ji yra vienintelė palikėjo sesuo, be jų, šeimoje yra dar vienas brolis N. J. Pareiškėja nurodo, jog iš ankstesnės santuokos palikėjas turėjo dukrą G. J., palikėjas mirė santuokoje su D. J., šioje santuokoje jis vaikų neturėjo. Pareiškėja nurodo, jog savo ranka rašytą asmeninį testamentą D. A. J. perdavė jai savo gyvenamojoje vietoje – jų mirusių tėvų namuose, esančiuose ( - ), matant pareiškėjos sūnui Ž. M.. Paskutiniais savo gyvenimo metais palikėjas (jaunesnysis pareiškėjos brolis) sirgo onkologinę liga, todėl pareiškėja nuolat juo rūpinosi, dažnai lankydavo, vežė maistą ir vaistus bei palaidojo savo lėšomis. Pareiškėja prašo patvirtinti palikėjo D. A. J., mirusio ( - ), asmeninį testamentą, sudarytą 2015-07-08 (b. l. 1, 2).

9Pareiškėja teismo posėdžio metu paaiškino, jog jos brolis nuo 2013 metų gyveno jų mirusių tėvų namuose, esančiuose ( - ). Broliui susirgus pareiškėja nuolat jį lankydavo, veždavo maistą bei vaistus, esant reikalui, veždavo jį į gydymo įstaigas, jų santykiai buvo labai šilti ir draugiški. Pareiškėja nurodo, jog brolio sutuoktinė, dirbdama Vilniuje, lankydavo jį dažniausia per išeigines, ir tik paskutiniais jo gyvenimo metais daugiau praleisdavo laiko ( - ). 2015 metų lapkričio mėnesį brolis asmeniškai jai atidavė savo ranka rašytą testamentą jos sūnaus Ž. M. ir sutuoktinės D. J., kuri buvo tuo labai nepatenkinta, akivaizdoje. Pareiškėja prašo pareiškimą tenkinti.

10Suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepime su pareiškimu sutiko (e.b.l. priedas, b.l. 7).

11Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo G. J. pareiškimui neprieštaravo. Nurodė, jog jos tėvai nutraukė santuoką jai būnant vaiku, todėl bendravimas su tėvu buvo nutrukęs.

12Suinteresuotas asmuo D. J. atsiliepime su pareiškimu nesutiko. Nurodė, jog jos vyras D. A. J. surašė vėlesnį asmeninį testamentą, kuriuo savo turtą paliko jai (e.b.l. priedas, b.l. 8, 9).

13Suinteresuotas asmuo N. J. atsiliepime su pareiškimu sutiko (e.b.l. priedas, b.l. 2).

14Suinteresuoti asmenys D. J. ir N. J. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą suinteresuotiems asmenims pranešta tinkamai ir laiku (e. b. l. ). Vadovaujantis CPK 443 straipsnio 5 dalimi teismas nagrinėja bylą suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant.

15Prašymas tenkintinas.

16Bylos duomenimis nustatyta, jog D. A. J. yra pareiškėjos brolis, jis mirė 2016-03-06 (e.b.l. 11, 12, 14, 17). Pareiškėja taip pat turi brolį N. J. (e.b.l. 18). Pagal Gyventojų registro tarnybos 2016-04-07 pažymą Nr. GR.3A-687 D. A. J. turi vaiką G. J., D. A. J. mirė santuokoje, sutuoktinė D. J. (e.b. l. 13). Byloje pateiktas ranka rašytas testamentas, datuotas 2015-07-08, kuriame nurodyta, kad jis surašytas D. A. J., a.k. ( - ) kuris po mirties viską palieka sesei (e.b. l. 5). Minėtas testamentas nepatvirtintas notaro ir byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog jis buvo perduotas saugoti notarui CK nustatyta tvarka (CPK 179 straipsnis).

17Remiantis LR testamentų registro duomenimis registre nėra buvo įregistruotų oficialių D. A. J., jo palikimas nėra priimtas, taip pat nėra pateikta pareiškimų dėl jo palikimo priėmimo (e.b.l. 15).

18Liudytojas Ž. M. savo parodymuose patvirtino, jog jo dėde D. A. J. nuo 2013 metų gyveno ( - ). 2015 metų rudenį dėdė liudytojo akivaizdoje atidavė liudytojo motinai D. A. M. savo asmeninį testamentą. Liudytojas nurodė, jog dėdei susirgus onkologinę liga, jie su motina dažnai jį lankydavo kaime, vežė jam maistą bei vaistus, dėdė buvo palaidotas D. A. M. lėšomis.

19Iš informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad į Vilniaus miesto apylinkės teismą kreipėsi palikėjo sutuoktinė D. J. dėl kito D. A. J. asmeninio testamento patvirtinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-01-30 nutartimi atmetė D. J. pareiškimą dėl D. A. J. asmeninio testamento patvirtinimo (civ. Byla Nr. 2YT-945-807/2017).

20Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.30 straipsnio 1 dalis numato, kad asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Jeigu asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti notarui ar konsuliniam pareigūnui užsienyje (CK 5.31 straipsnio 1, 2 dalys), jis turi būti per vienerius metus po testatoriaus mirties pateiktas teismui ir jo patvirtintas (CK 5.31 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju testatorius mirė ( - ), prašymas testamento patvirtinimui pateiktas teismui 2016-04-11, t. y. nepraleidus įstatyme nustatyto termino.

21Asmeninio testamento tikslas – suteikti palikėjui galimybę pačiam surašyti jam priklausančio turto patvarkymą mirties atveju. Įstatymas, nustatydamas imperatyvius reikalavimus testamento sudarymui ir formai, siekia užtikrinti testatoriaus vidinės valios atitiktį jos išorinei išraiškai testamente. Kadangi asmeninis testamentas sukuria teisinį paveldėjimo santykį tik po testatoriaus mirties, galimybės nustatyti tikrosios testatoriaus valios kitaip nei remiantis rašytiniais dokumentais, kuriuos jis sudarė prieš savo mirtį, nėra, tai CK 5.30 straipsnio normos pagal savo prigimtį laikomos imperatyviosiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-581/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2009).

22Iš pateikto asmeninio testamento teksto matyti, jog testamentas surašytas ranka, duomenų, paneigiančių pareiškėjos teiginius, jog testamentas surašytas D. A. J. ranka byloje nepateikta (CPK 178 str.). Vertinant bylos medžiagą, teismas neturi pagrindo abejoti aplinkybe, jog asmeninis testamentas buvo surašytas D. A. J. gyvenamajame name ( - ). Todėl formalus asmeninio testamento trūkumas, jog jame nenurodyta asmeninio testamento surašymo vieta, nesudaro pagrindo laikyti D. A. J. valią ydinga. Bylos duomenimis nustatyta, jog palikėjas turėjo tik viena sesę – pareiškėją, todėl jo valia palikti turtą sesei laikytina valia palikti turtą pareiškėjai D. A. M.. Tokiu būdu, teismas sprendžia, jog asmeniniame testamente yra išreikšta testatoriaus valia dėl jo viso turto ir ši valia išreikšta tinkamai. Pripažintina, jog D. A. J. 2015-07-08 asmeninis testamentas iš esmės atitinka CK 5.30 str. reikalavimus, o testatoriaus vidinė valia dėl jam priklausančio turto paveldėjimo atitiko jo išorinei išraiškai testamente. Esant nurodytoms aplinkybėms, 2015-07-08 asmeninis testamentas tvirtinamas.

23Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos pareiškimas patenkintas, o pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį šiuo atveju teismas turi teisę, o ne pareigą priteisti bylinėjimosi išlaidas, vertinant tai, jog suinteresuotas asmuo D. M. neveikė prieš greitą bylos nagrinėjimą ir sąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, prašymas dėl 500 EUR bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš suinteresuoto asmens D. M. atmestinas.

24Vadovaudamasis išdėstytu bei CPK 290-291 straipsniais, 582 straipsnio, teismas

Nutarė

25Pareiškėjos pareiškimą tenkinti.

26Patvirtinti D. A. J., a.k. ( - ) mirusio ( - ), 2015-07-08 asmeninį testamentą, kuriame pastarasis jam priklausantį visą turtą paliko pareiškėjai D. A. M., a.k. ( - ).

27Pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

28Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Dianai Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Laurai Aleknaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai D. A. M.,... 4. pareiškėjos atstovui advokatui Algirdui Putnai,... 5. suinteresuotam asmeniui G. J.... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. Pareiškėja D. A. M. kreipėsi į teismą su prašymu... 9. Pareiškėja teismo posėdžio metu paaiškino, jog jos brolis nuo 2013 metų... 10. Suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepime su pareiškimu... 11. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo G. J.... 12. Suinteresuotas asmuo D. J. atsiliepime su pareiškimu... 13. Suinteresuotas asmuo N. J. atsiliepime su pareiškimu... 14. Suinteresuoti asmenys D. J. ir N. J.... 15. Prašymas tenkintinas.... 16. Bylos duomenimis nustatyta, jog D. A. J. yra pareiškėjos... 17. Remiantis LR testamentų registro duomenimis registre nėra buvo įregistruotų... 18. Liudytojas Ž. M. savo parodymuose patvirtino, jog jo... 19. Iš informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad į Vilniaus miesto... 20. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.30 straipsnio 1 dalis... 21. Asmeninio testamento tikslas – suteikti palikėjui galimybę pačiam... 22. Iš pateikto asmeninio testamento teksto matyti, jog testamentas surašytas... 23. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos pareiškimas patenkintas, o pagal CPK... 24. Vadovaudamasis išdėstytu bei CPK 290-291 straipsniais, 582 straipsnio,... 25. Pareiškėjos pareiškimą tenkinti.... 26. Patvirtinti D. A. J., a.k. ( - )... 27. Pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.... 28. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...