Byla N2-3381-618/2011
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globos vietos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei E. G., trečiųjų asmenų atstovams L. M., J. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus patikslintą ieškinį atsakovei J. M., tretiesiems asmenims Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams, Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globos vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovei J. M. į A. M., gim. 2004-08-15, nustatyti A. M. nuolatinę globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje, vaiko globėju (rūpintoju) skirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, esančius Taikos pr. 68, Klaipėdoje, nustatyti A. M. globos vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, priteisti išlaikymą A. M. iš atsakovės po 100,00 Lt per mėnesį iki vaiko pilnametystės, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą (b. l. 48-49). Nurodė, kad nuo gimimo 2004-08-15 A. M. augo gimdymo namuose, nes gimė neišnešiotas, nuo 2004-10-20 vaikui nustatyta laikinoji globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikas ten gyvena iki šiol. Paaiškino, kad atsakovė vaiką pagimdė gatvėje, tuo metu gyveno asocialų gyvenimo būdą, vaikas gimė silpnos sveikatos, pati atsakovė ilgai buvo komoje, todėl atsakovė pasveikusi davė sutikimą, kad vaikas būtų įvaikintas, apie vaiko tėvą duomenų nėra. Atsakovė turi dar du sūnus, gimusius 2003 metais, kurie jau įvaikinti, ir dvi dukras, kurios grąžintos atsakovei auginti, dar vieno vaiko prižiūrėti atsakovė nesugebėtų, be to, atsakovė A. M. niekada nelankė, materialiai neišlaikė, tarp jų nėra užsimezgęs ryšys. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė E. G. paaiškino, kad prašant priteisti išlaikymą taip pat atsižvelgiama į su atsakove gyvenančių jos dukrų interesus.

3Atsakovė atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 1, 55), neatvykimo priežastis nežinoma, todėl byla nagrinėtina jai nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

4Trečiasis asmuo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškinio dalimi dėl priteistino išlaikymo dydžio, dėl kitų reikalavimų sutinka (b. l. 58-59). Paaiškino, kad A. M. yra specialiųjų poreikių vaikas, jam reikalinga nuolatinė priežiūra ir gydymas, priteisiamo išlaikymo dydis turėtų atitikti bent minimalius vaiko poreikius, todėl iš atsakovės turėtų būti priteistas 1 MGL dydžio išlaikymas. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė L. M. paaiškino, kad kūdikių namuose vaikai gali gyventi iki 7 metų, todėl prašo globėju nustatyti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“.

5Trečiasis asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad sutinka su ieškiniu (b. l. 62). Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas J. B. nurodė, kad Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ gyvena vaikai, turintys specialių poreikių, todėl gali tinkamai pasirūpinti A. M. ir sutinka, kad Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ būtų paskirti nuolatiniu globėju.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad A. M., gim. 2004-08-15, gimimo liudijime nurodyta motina J. M., apie tėvą duomenų nėra (b. l. 6). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. AD1-1671 A. M. nuo 2004-10-20 nustatyta laikinoji globa, vaiko globėju paskirti Klaipėdos apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b. l. 12). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-07-13 nutartimi patvirtintas J. M. ir R. D. sutikimas įvaikinti R. D., D. D. ir A. M. (b. l. 14). Pagal 2011-02-02 medicininį pažymėjimą Nr. 11/6 A. M. diagnozuotas cerebrinis paralyžius, konvergentinis žvairumas, toliaregis astigmatizmas, generalizuota simptominė epilepsija, užsidaręs prieširdžių pertvaros defektas, pleištiška krūtinės ląsta, abipus trumpa Achilo sausgyslė, vidutinis protinis atsilikimas, fizinio vystymosi atsilikimas (b. l. 18).

8Išnagrinėjus byloje esančius rašytinius įrodymus, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, nustatyta, kad atsakovė nuo sūnaus gimimo iki šiol nė karto jo neaplankė, nesidomėjo jo sveikata, priežiūra, visiškai juo nesirūpino, nedalyvavo jo auklėjime, neišlaikė materialiai. Laikytina, kad atsakovė vengia vykdyti savo pareigas auklėti vaiką, nesirūpina vaiku, be to, negali užtikrinti gyvenimo sąlygų, būtinų nepilnamečio vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi, duomenų, kad padėtis vėliau gali pasikeisti nėra. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovei J. M. neterminuotai apribotina motinos valdžia į nepilnametį sūnų A. M. (CK 3.180 straipsnio 1, 2 dalys).

9Įvertinus byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei jų pateiktus rašytinius įrodymus, atsižvelgiant į tai, kad apribojus atsakovės valdžią į A. M., jam būtina nustatyti nuolatinę globą bei į tai, kad A. M. 2011-08-15 sueina septyneri metai, dėl ko jis nebegali likti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, A. M. nustatytina nuolatinė globa Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas”, Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas” paskirtini nepilnamečio A. M. globėju ir turto administratoriumi, A. M. gyvenamoji vieta nustatytina Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas” (CK 3.249 straipsnio 1 dalis, 3.256 straipsnis, 3.257 straipsnio 3 punktas, 3.265 straipsnio 3 punktas).

10Teismas, būdamas aktyvus bei atsižvelgdamas į teismo posėdyje paaiškėjusias aplinkybes, turi teisę savo iniciatyva patenkinti daugiau reikalavimų, negu buvo jų pareikšta (CPK 376 straipsnio 3 dalis). Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės išlaikymą A. M. po 100,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus tėvams išlieka ir apribojus tėvų valdžią vaikams (CK 3.195 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovės materialinė padėtis sunki, duomenų apie jai priklausantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą nėra, į tai, kad atsakovė pati augina ir prižiūri dvi nepilnametes dukras, bei į A. M. sveikatos būklę, į tai, kad jis yra specialių poreikių turintis vaikas, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir proporcingumo principais, iš atsakovės priteistinas išlaikymas nepilnamečiui sūnui A. M. po 130,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo teisme dienos iki sūnaus pilnametystės (CK 3.192 straipsnio 2, 3 dalys, 3.196 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Išnagrinėjus bylos aplinkybes, įvertinus pateiktus įrodymus bei vadovaujantis nepilnamečio vaiko interesais, patikslintas ieškinys tenkintinas, atsakovei neterminuotai apribotina motinos valdžia į nepilnametį sūnų A. M., iš atsakovės priteistinas išlaikymas A. M. kas mėnesį po 130,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės, pervedant lėšas į vaiko asmeninę sąskaitą, vaikui nustatytina nuolatinė globa Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas”, Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas” paskirtini nepilnamečio A. M. globėju ir turto administratoriumi, A. M. gyvenamoji vieta nustatytina Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas”.

12Iš atsakovės priteistinas 205,00 Lt žyminis mokestis į valstybės biudžetą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, 282 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Neterminuotai apriboti J. M., a.k. ( - ), motinos valdžią į nepilnametį sūnų A. M., a.k. ( - ).

16Priteisti iš J. M. sūnaus A. M. išlaikymui kas mėnesį po 130,00 Lt mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teisme dienos (2011-02-09) iki sūnaus pilnametystės.

17Nustatyti nepilnamečiui A. M. nuolatinę globą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas” ir paskirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas” nepilnamečio A. M. globėju ir turto administratoriumi.

18A. M. gyvenamąją vietą nustatyti Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas”.

19Priteisti iš J. M. 205,00 Lt (du šimtus penkis litus 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą

20Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas... 3. Atsakovė atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 4. Trečiasis asmuo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime į... 5. Trečiasis asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atsiliepime į... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad A. M., gim. 2004-08-15, gimimo liudijime... 8. Išnagrinėjus byloje esančius rašytinius įrodymus, byloje dalyvaujančių... 9. Įvertinus byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei jų pateiktus... 10. Teismas, būdamas aktyvus bei atsižvelgdamas į teismo posėdyje... 11. Išnagrinėjus bylos aplinkybes, įvertinus pateiktus įrodymus bei... 12. Iš atsakovės priteistinas 205,00 Lt žyminis mokestis į valstybės... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 14. ieškinį tenkinti.... 15. Neterminuotai apriboti J. M., a.k. ( - ), motinos valdžią į nepilnametį... 16. Priteisti iš J. M. sūnaus A. M. išlaikymui kas mėnesį po 130,00 Lt... 17. Nustatyti nepilnamečiui A. M. nuolatinę globą Klaipėdos vaikų globos... 18. A. M. gyvenamąją vietą nustatyti Klaipėdos vaikų globos namuose... 19. Priteisti iš J. M. 205,00 Lt (du šimtus penkis litus 00 ct) žyminio... 20. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...