Byla A-556-433-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Jonui Masiokui, atsakovo atstovei Gražinai Belian, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Philip Morris Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Philip Morris Lietuva“ skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Philip Morris Lietuva“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB ,,Philip Morris Lietuva“) kreipėsi su skundu (b. l. 3-7) į teismą prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - ir Tarnyba) 2008 m. vasario 14 d. nutarimą Nr. 3K08/28, kuriuo bendrovei už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirta 5 000 Lt bauda.

5Pareiškėjas skunde paaiškino, kad Tarnyba nepagrįstai atmetė jo pateiktus argumentus, jog ant „Bond Street“ cigarečių pakelio paviršiaus pateikti užrašai neatitinka Tabako kontrolės įstatyme numatytos reklamos sąvokos. Minėti užrašai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neskatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminių, juose esanti informacija tik apibūdina produktą, jo sudėtinių dalių kokybę. Pažymėjo, kad ne kiekviena informacija, pateikiama apie produktą, gali būti pripažįstama reklama. Minėtais užrašais ant gaminio pakuotės pareiškėjas siekia ne skatinti vartoti daugiau, bet išskirti produktus iš kitų konkuruojančių produktų. Minėtą informaciją vartotojas pamato tik prekybos vietoje jau nusprendęs pirkti ir paėmęs į rankas tabako gaminį, todėl pakuotė neturi įtakos formuojantis jo apsisprendimui įsigyti tabako gaminį ar neįsigyti. Cigarečių pakeliai parduotuvėse paprastai laikomi prekybinėje įrangoje taip, kad vartotojas matytų pakelio viršų/dugną arba priekį, ant kurių nėra ginčijamų užrašų, o minėta informacija niekur kitur nepateikiama. Pareiškėjo teigimu, ant „Bond Street“ Special Selection cigarečių pakelių apie gaminio savybes pateikiama informacija yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie jau yra apsisprendę pirkti tabako gaminį. Neteisinga teigti, kad šiuo atveju cigarečių pakeliai, kurie, laikantis visų prekybai tabako gaminiais nustatytų reikalavimų, pateikiami vartotojui įprasta forma ir įprastose prekybos vietose, patys savaime gali reklamuoti tabako gaminius, t. y. juos pačius. Pareiškėjas nesutinka su išvada, tiesiogiai išplaukiančia iš skundžiamo Tarnybos nutarimo argumentacijos, kad tabako gaminį gali reklamuoti vien jo pakuotė. Skundžiamame nutarime, pareiškėjo nuomone, Tarnyba nepagrįstai nurodo, kad „ant cigarečių pakelių pateiktas paties gamintojo subjektyvus jo gaminamos produkcijos vertinimas, šios informacijos turinys yra vienpusis, tendencingas“. „Bond Street“ cigarečių pakeliai, ant kurių buvo pateikti minėti informaciniai užrašai, atitinka privalomus reikalavimus pakuočių ženklinimui, yra teisingi ir neklaidina vartotojo. Lietuvos Respublikoje parduoti skirtų tabako gaminių ženklinimo reikalavimus nustato Tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnis. Vykdant nustatytus reikalavimus, ant cigarečių pakelių paraleliai pateikiami įspėjamieji užrašai apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, nurodomi dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekiai (Tabako kontrolės įstatymo 8 str. 5 d.). Kitos papildomos informacijos pateikimas ant tabako gaminių pakuočių pagal Tabako kontrolės įstatymą neuždraustas. Pareiškėjo teigimu, Tarnyba nepateikia jokių priekaištų dėl „Bond Street“ cigarečių kokybės, o skundžiamame nutarime ir pati sutinka, kad minėtais užrašais ant pakelių siekiama išskirti „Bond Street“ cigaretes iš kitų cigarečių rūšių. Tabako produktai gaminami iš įvairios kokybės bei kilmės žaliavų, todėl natūralu, jog kiekvienas gamintojas turi savo kokybės standartą ir siekia apie jį informuoti savo produkcijos vartotoją. Pareiškėjo nuomone, skundžiamas 2008 m. vasario 14 d. nutarimas prieštarauja ilgalaikei pačios Tarnybos praktikai, kai panašūs užrašai ant įvairių gamintojų tabako gaminių pakuočių nebuvo persekiojami kaip pažeidžiantys Tabako kontrolės įstatymą. Panašius užrašus ant pareiškėjo tabako gaminių pakuotės pripažįstant neteisėtais ir taikant už tai ekonomines sankcijas, akivaizdžiai pažeidžiami teisėti ir pagrįsti pareiškėjo lūkesčiai. Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. spalio 2 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A4-832/2003, 2005 m. vasario 14 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A4-144/2005, 2003 m. rugsėjo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-859/2003.

6Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 14-17) prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

7Atsakovas paaiškino, jog tekstas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street kokybė - tai kruopščiai atrenkamų tabako lapų, meistriškumo ir 150 metų gamybos tradicijų rezultatas“ bei ant apvalaus figūrinio elemento užrašyti žodžiai „TRADICIJOS/KOKYBĖ/PATIRTIS“, ant kito geriausiai matomo (didžiausio) cigarečių pakelio paviršiaus - žodžiai „SPECIAL SELECTION“, viename cigarečių pakelio šone ant apvalaus figūrinio elemento užrašyti žodžiai „TRADICIJOS/KOKYBĖ/PATIRTIS“ pripažintinas tabako gaminių reklama. Minėta tekstinė informacija atlieka svarbiausią reklamos paskirtį - formuoja palankų gaminių įvaizdį ir tiesiogiai bei netiesiogiai skatina juos vartoti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nubaustas už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio „Reklamos draudimas“ pažeidimą, o ne už 18 straipsnio „Kiti su tabako gaminiais susiję draudimai“ pažeidimą. Užrašuose akcentuojama „Bond Street“ cigarečių kokybė, gaminimo patirtis bei tradicijos tiesiogiai padeda tabako gaminių gamintojui išlaikyti tabako gaminių vartotojo poreikius (norus). Tabako kontrolės įstatyme pateikta tabako gaminių reklamos sąvoka taip pat apima tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti esamų vartotojų priklausomybę. Pateikta prasminė (loginė) reklamos sąvokos analizė, atsakovo manymu, paneigia pareiškėjo motyvus, jog ant „Bond Street“ cigarečių pakelio pateikta informacija neatitinka reklamos sąvokos. Minėta komercinė informacija skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl, remiantis Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, yra draudžiama. Atsakovo manymu, pareiškėjo argumentai, jog pirkėjas pamato užrašus ant „Bond Street“ pakelio tik paėmęs jį į rankas, atmestini. Prekybos vietose tabako gaminių pakeliai išdėliojami specialiuose stenduose, todėl prekybos centrų lankytojai su reklaminiais užrašais susipažįsta dar iki apsisprendimo įsigyti tabako gaminius. Būtent reklamuojantys minėtą cigarečių pakelį užrašai formuoja palankų gaminio įvaizdį bei tiesiogiai ar netiesiogiai skatina jį pasirinkti iš kitų ir įsigyti. Nagrinėjamu atveju ant cigarečių pakelio pateikta informacija yra skatinamojo pobūdžio, t. y. skatina „Bond Street“ cigarečių pirkėjus vartoti būtent šio prekės ženklo tabako gaminius. Pareiškėjo teiginys, jog informacija ant visiems prieinamo ir matomo „Bond Street“ cigarečių pakelio yra nevieša, neatitinka tikrovės. Pareiškėjas minėtas cigaretes pateikia atvirai, neslaptai, kaip visiems skirtas ir naudotinas. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodomi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai prejudicinės galios neturi, kadangi pareiškėjo cituojamose ir nagrinėjamoje byloje yra skirtingi faktiniai pagrindai ir netapati įstatymo norma, kuri apibrėžia reklamos sąvoką. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepagrįstai savo teiginius grindžia Vartotojų teisių gynimo įstatymu, kadangi tabako gaminių reklamos draudimą reguliuoja specialus teisės aktas - Tabako kontrolės įstatymas. Atmestini pareiškėjo teiginiai dėl tabako gaminių atitikimo ženklinimo reikalavimams, kadangi pareiškėjas nebaustas už Tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio reikalavimų pažeidimą. Šiuo atveju teisinis ginčas vyksta tarp Tarnybos ir UAB „Philip Morris Lietuva“, o kiti ūkio subjektai šiame teisiniame santykyje nedalyvauja, todėl pateikta informacija apie rinkoje esančias kitų gamintojų cigaretes išeina už ginčo nagrinėjimo ribų.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. sprendimu (b. l. 67-70) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10Teismas konstatavo, kad administracinėje byloje ginčas kilęs dėl administracinio akto, kuriuo bendrovei pagal Tabako kontrolės įstatymo nuostatas pritaikyta ekonominė sankcija, teisėtumo ir pagrįstumo. Bylos naginėjimo dalykas - ar tam tikri pareiškėjo veiksmai laikytini tabako gaminių reklama ar ne. Tabako kontrolės įstatymas reglamentuoja su tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu susijusius santykius ir nustato valstybės tabako kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, tabako gaminių reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta, kad tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimas - informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, įskaitant specialius renginius, akcijas, nuolaidas, dovanas ir panašiai, skatinantys apsispręsti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama (Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d.). Teismo teigimu, analizuojant užrašus ant cigarečių „Bond Street“ pakelio, akivaizdu, kad pabrėžiama išskirtinė šių tabako gaminių kokybė, ilgalaikis jos nekintamumas, gamybos tradicijų tęstinumas, formuojamas palankus tabako gaminio įvaizdis. Šiuo atveju tokie teiginiai ne tik išskiria tam tikrą produktą iš kitų analogiškų produktų tarpo, bet vertintini ir kaip reklama, nes, išryškinant tam tikras gaminio savybes, iš esmės skatinama įsigyti ir (arba) vartoti būtent šiuos tabako gaminius. Taigi minėti ant cigarečių pakelio „Bond Street“ esantys užrašai, kurie buvo paminėti atsakovo priimtame nutarime, iš esmės daro poveikį vartotojų pasirinkimui, todėl pripažintini tabako reklama. Teismas nesutiko su pareiškėjo pozicija, kad ant „Bond Street“ cigarečių esanti informacija yra nevieša ir prieinama tik tabako gaminių vartotojams. Ant „Bond Street“ cigarečių pakelio esantys užrašas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street kokybė - tai kruopščiai atrenkamų tabako lapų, meistriškumo ir 150 metų gamybos tradicijų rezultatas“ bei kiti užrašai yra aiškūs, gerai matomi. Prekybos vietose cigarečių pakeliai paprastai išdėstomi specialiuose stenduose (jų išdėstymo būdas yra įvairus), kurie prieinami visiems (ne tik tabako gaminių) pirkėjams. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad pirkėjas pamato atitinkamus užrašus tik paėmęs pakelį cigarečių į rankas. Teismas pažymėjo, kad skunde dėstomi argumentai dėl tabako gaminių pakuočių ženklinimo šioje byloje nėra juridiškai reikšmingi, nes bendrovei ekonominė sankcija taikyta ne už produktų ženklinimo pažeidimus. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo skunde nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. A4 – 832/2003, Nr. A5 - 859/2003, Nr. A4-144/2005 šiuo atveju UAB „Philip Morris Lietuva“ skundo pagrįstumo nepatvirtina, kadangi iš esmės skiriasi nagrinėtinos ginčo situacijos. Kitos skunde nurodytos aplinkybės taip pat nepagrindžia, kad pareiškėjo pozicija yra teisinga. Pareiškėjo veika pagrįstai buvo pripažinta pažeidimu ir jis teisingai kvalifikuotas pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį. Teismas konstatavo, kad Tarnyba, atsižvelgusi į pareiškėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (padėjo institucijai pažeidimo tyrimo metu), pagrįstai skyrė minimalią normos sankcijoje numatytą baudą (Tabako kontrolės įstatymo 26 str. 9 d.). Teismas padarė išvadą, kad skundžiamas administracinis sprendimas atitinka teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus.

11III.

12Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 73-76) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamame teismo sprendime padaryta išvada, kad informacija, kuri pateikiama ant cigarečių pakelio „Bond Street“ paviršiaus, yra reklamos priemonė. Reklamos sąvoka negali būti aiškinama plečiamai - todėl reklama gali būti pripažįstamas ne bet koks tekstas ar informacija, o tik turinti tam tikrus reklamos požymius. Taip pat tabako reklamos draudimas nereiškia, kad draudžiama taikyti tas rinkodaros priemones, kurios neturi reklamos požymių (Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7 d., 2 str. 10 d., Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas).

142. Esminiais reklamos požymiais galima laikyti viešumą bei skatinamąjį pobūdį įsigyti ar vartoti. Minėtais užrašais ant cigarečių pakelių ant gaminio pakuotės siekiama ne įtikinti vartotoją vartoti daugiau, bet išskirti produktus iš kitų konkuruojančių produktų.

153. Teismas nepagrįstai sutiko su atsakovo nuomone, kad pats tabako gaminių pakelis, ant kurio, kaip šiuo atveju, pateikta informacija turi komercinį tikslą skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, yra reklamos priemonė. Teiginys, kad tabako gaminį gali reklamuoti vien jo pakuotė, yra klaidingas ir nepagrįstas, nes pakuotė sutapatinama su jos reklama. Sąvoka „reklamos priemonė“ nurodo prekės atskyrimą nuo reklaminės informacijos apie prekę pateikimo priemonės. Tokiomis priemonėmis gali būti laikomos įvairios informacijos raiškos formos - internetas, vitrinos, stendai ir panašiai.

164. Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nėra pateikiamas reklamos priemonių sąrašas, tačiau tai nereiškia, kad reklamos priemonė yra ir pati prekė bei informacija vartotojui, pateikiama ant jos pakuotės. Įstatymo leidėjas atriboja tabako gaminių reklamos reglamentavimą (Tabako kontrolės įstatymo 17 str.) nuo informacijos, pateikiamos ant tabako gaminių pakuotės (Tabako kontrolės įstatymo 8 str.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad informacija, pateikiama ant cigarečių pakuočių, nelaikytina reklama

17(2003 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-859/2003).

185. Ant cigarečių pakelių nurodomi užrašai ,,Tradicijos/Kokybė/patirtis“, žodžiai „Special Selection“ bei pateiktas tekstas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street kokybė - tai kruopščiai atrenkamų tabako lapų, meistriškumo ir 150 metų gamybos tradicijų rezultatas“ nepateikia klaidinančios informacijos vartotojams, minėtais užrašais ant pakelių tik siekiama išskirti ,,Bond Street“ cigaretes iš kitų cigarečių rūšių. Pats tam tikrų duomenų išskyrimo faktas nėra pažeidžiantis Tabako kontrolės įstatymą.

196. Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas garantuoja vartotojams teisę gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas. Teisingas informavimas, atitinkantis įstatymų reikalavimus, bet neturintis skatinimo įsigyti ar vartoti pobūdžio, nėra priešinga teisei veikla, kadangi produkto savybių išskyrimas nėra laikomas nei skatinimu vartoti, ne skatinimu įsigyti.

207. Atkreipia dėmesį, kad vienas iš pamatinių viešojo administravimo principų yra ūkio subjektų lygiateisiškumo užtikrinimas, kuris reikalauja, jog analogiškos teisinės situacijos būtų vertinamos vienodai. Daugelį metų egzistuojantys panašūs užrašai ant įvairių gamintojų tabako gaminių pakuočių nebuvo persekiojami kaip pažeidžiantys Tabako kontrolės įstatymą. Atsižvelgiant į tai, yra pažeidžiami pareiškėjo teisėti bei pagrįsti lūkesčiai vienodus subjektus vertinti vienodai.

218. Pareiškėjas nesutinka su teismo teiginiu, kad iš esmės skiriasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose Nr. A4-832-2003, Nr. A5-859/2003,

22Nr. A4-144-2005 nagrinėtinos ginčo situacijos.

23Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 79-82) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimą palikti galioti, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Atsakovas nurodo, kad Tabako kontrolės įstatymas yra vientisas teisės norminis aktas ir turi būti aiškinamas sistemiškai, atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo tikslus, patį įstatymo turinį, atskleidžiantį vienareikšmišką tabako gaminių reklamos ir skatinimo draudimą, Tabako kontrolės įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tabako kontrolės politikos principus. Analizuojant užrašus ant cigarečių ,,Bond Street“ pakelio, akivaizdu, kad pabrėžiama išskirtinė šių tabako gaminių kokybė, ilgalaikis jos nekintamumas, gamybos tradicijų tęstinumas, formuojamas palankus tabako gaminių įvaizdis. Minėtuose užrašuose akcentuojama ,,Bond Street“ cigarečių kokybė, gaminimo patirtis bei tradicijos tiesiogiai padeda tabako gaminių gamintojui išlaikyti tabako gaminių vartotojo poreikius (norus). Tabako kontrolės įstatyme pateikta tabako gaminių reklamos sąvoka taip pat apima tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti esamų vartotojų priklausomybę. Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad minėtais užrašais ant pakelių siekiama išskirti ,,Bond Street“ cigaretes iš kitų cigarečių rūšių. Taigi minėta komercinė informacija ant ,,Bond Street“ cigarečių pakelio išskiria iš kitų tabako gaminių cigaretes ,,Bond Street“ bei skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl, remiantis Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, yra draudžiama. Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl konkrečios informacijos, esančios ant cigarečių ,,Bond Street“ pakelio, kuri reklamuoja gaminį. Minėta reklaminė informacija negali būti laikoma ,,duomenų išskyrimu“ ar ,,teisingu informavimu“, kadangi ji turi aiškius tabako gaminių reklamos požymius. Jeigu pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką vyno butelis su futbolininko atvaizdu, gamybinė etiketė su komercinio pobūdžio užrašais pripažįstami reklamos priemonėmis (2007 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-306/2007, 2006 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1171/2006), tai ir tabako gaminių pakuotė, jeigu tik atitinka reklamos sąvokoje nurodytus požymius, turi būti pripažįstama reklamos priemone. Pareiškėjo bandymas atkreipti dėmesį į ūkio subjekto lygiateisiškumo principo įgyvendinimą, bei argumentai, kad daugelį metų egzistuojantys panašūs užrašai ant įvairių gamintojų tabako gaminių pakuočių nebuvo persekiojami kaip pažeidžiantys Tabako kontrolės įstatymą, nesusijęs su šiuo ginču. Šiuo atveju teisinis ginčas vyksta tarp Tarnybos ir UAB ,,Philip Morris Lietuva“, o kiti ūkio subjektai šiame teisiniame santykyje nedalyvauja, todėl pateikta informacija apie rinkoje esančias kitų gamintojų cigaretes išeina už ginčo nagrinėjimo ribų. Tačiau Tarnyba pažymi, kad jos praktikoje buvo ir kitų atvejų, kai tabako gaminių gamintojai ar platintojai buvo patraukti atsakomybėn už reklamą ant tabako gaminių pakuočių. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjo minimose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose informacija ant pakuotės nebuvo pripažinta reklama, todėl, kad tuo metu pagal galiojusius teisės aktus atitiko kito pažeidimo - tabako gaminių rėmimo - sudėtį. Pareiškėjo teiginys, kad informacija, pateikiama ant cigarečių pakelio viršaus, neatitinka vieno iš išskirtų esminių reklamos požymių - ji nėra vieša, atmestinas. Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne (red. kol. Stasys Keinys, Jonas Klimavičius ir kiti, 2000, Vilnius) žodis ,,viešas“ apibrėžiamas, kaip visiems skirtas, visuomenės naudojamas, atviras, neslaptas. Pareiškėjas minėtas cigaretes pateikia atvirai, neslaptai, kaip visiems skirtas ir naudotinas, todėl galima teigti, kad ,,Bond Street“ cigaretės pateikiamos viešai.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje (redakcija nuo 2008 m. vasario 1 d. iki 2008 m. liepos 1 d.) nurodyta, kad reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, <...>, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, <...> .

28Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje (redakcija nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. liepos 5 d.) nurodyta, kad tabako gaminių reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Vadinasi, atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, yra pagrindo teigti, jog tabako gaminių reklama – tai informacija, pateikiama bet kokia forma (raštu, žodžiu, konkliudentiniais veiksmais) ir bet kokiomis priemonėmis (naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis, reklaminiais stulpais, skydais ir pan.), kurios paskirtis pritraukti potencialius pirkėjus įsigyti ir (ar) vartoti atitinkamos rūšies tabako gaminius arba apskritai tabako gaminius. Teisėjų kolegijos nuomone, tabako gaminių reklama iš esmės turėtų būti tapatinama su žinių skleidimu, siekiant patraukti dėmesį vartojimo tikslams, nepriklausomai nuo tų žinių pateikimo formos bei būdo.

29Pasisakant žmogaus teisių plotmėje pažymėtina, kad reklama yra informacija, tačiau ne kiekviena informacija yra reklama. Todėl alkoholio ir tabako gaminių reklamos draudimas gali reikšti tik tam tikros rūšies informacijos (vadinamosios komercinės, ar marketingo, informacijos) draudimą, kas visos informacijos mastu gali būti vertinama tik kaip informacijos ribojimas (Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas) .

30Ar tekstas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street kokybė - tai kruopščiai atrenkamų tabako lapų, meistriškumo ir 150 metų gamybos tradicijų rezultatas“ bei ant apvalaus figūrinio elemento užrašyti žodžiai „TRADICIJOS/KOKYBĖ/PATIRTIS“, ant kito cigarečių pakelio paviršiaus - žodžiai „SPECIAL SELECTION“, viename cigarečių pakelio šone ant apvalaus figūrinio elemento užrašyti žodžiai „TRADICIJOS/KOKYBĖ/PATIRTIS“ pripažintini tabako gaminių reklama – vertinamasis dalykas. Tačiau prieš pateikiant galutinį atsakymą į šį klausimą, būtina atkreipti į dėmesį į Tabako kontrolės įstatymo paskirtį, nes teisei būdingas sisteminis pobūdis, todėl būtina sistemiškai aiškinti ir Tabako kontrolės įstatymą. Pagal pastarojo įstatymo 1 straipsnio 1 dalį Tabako kontrolės įstatymas reglamentuoja su tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu susijusius santykius ir nustato valstybės tabako kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje. Turint omenyje tai, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, šio Tabako kontrolės įstatymo nuostatomis siekiama mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui (Tabako kontrolės įstatymo 1 str. 2 d.). Išdėstytų nuostatų pagrindu Tabako kontrolės įstatyme įtvirtinti draudimai, teisėjų kolegijos vertinimu, paprastai turėtų būti aiškinami plačiąja prasme, atsižvelgiant į tikslą - kiek įmanoma maksimaliai apsaugoti žmogaus ir visuomenės sveikatą, mažinti tabako gaminių vartojimą apskritai inter alia mažinant tos pačios rūšies cigarečių vartojimą.

31Apeliacinės instancijos teismo teisėjų nuomone, ant cigarečių pakelio „Bond Street“ esantys ginčo užrašai, pasak pareiškėjo, nėra vien tik informacinio pobūdžio, siekiant išskirti produktą iš kitų konkuruojančių produktų. Aptariamo pobūdžio užrašais cigaretes „Bond Street“ ne tik, kad stengiamasi išskirti iš kitų tokios pat rūšies produktų (cigarečių), bet ir atkreipiamas dėmesys į tai, kad būtent šis produktas vienas iš kokybiškiausių, turinčių senas tradicijas, rinktinis. Tai reiškia, jog tokio pobūdžio užrašai vidutiniam vartotojui (vidutinis vartotojas - protingai gerai informuotas, protingai atidus ir apdairus vartotojas (Europos Teisingumo Teismo sprendimai bylose Nr. C-99/2001 Linhart; C-486/2001 Procter & Gamble vs OHM; C-220/1998 Estee Lauder Cosmetics GmbH; kt.) turėtų būti suprantami, kaip produkto reklama, laikymas minimo produkto priimtinesniu už kitus, nepaisant jo žalingo poveikio žmogaus bei visuomenės sveikatai. Taip pat suponuojama mintis, kad šis produktas turėtų būti ne tik, kad vienas iš perkamiausių produktų tarp tų pačių produktų, bet ir apskritai, kaip tabakas, bet geros kokybės tabakas, toleruotinas įsigyti bei vartoti. Tai jau expressis verbis atitinka tabako gaminių reklamos sąvoką, pateiktą Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje.

32Daroma išvada nesiskiria ir nuo jau suformuotos Vyriausiojo administracinio teismo praktikos (administracinė byla Nr. A756-80/2009; procesinio sprendimo kategorija 20).

33Tvirtintina, jog tabako gaminių reklaminių tikslų galima būti siekiama nebūtinai informaciją paskleidžiant tokiomis informacijos raiškos formomis, kaip internetas, vitrinos, stendai. Tą galima užtikrinti ir produkto pakuotės vaizdinių, užrašų ir panašiai pagalba. Teiginys grįstinas įstatymų leidėjo suformuluotomis taisyklėmis, kur nurodyta, kad tabako gaminių reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7 d.). Todėl, šiuo atveju, apeliacinio skundo argumentas dėl ginčo užrašų pateikimo būdo pripažintinas niekuo neparemtu.

34Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A5-859/2003 esančios faktinės aplinkybės nėra identiškos šios bylos aplinkybėms, todėl apeliacija į nurodytą praktiką pripažintina nepagrįsta.

35Dėl išdėstytų priežasčių teigtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino Tabako kontrolės įstatymo nuostatas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, o uždarosios akcinės bendrovės ,,Philip Morris Lietuva“ apeliacinį skundą atmesti.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Philip Morris Lietuva“ (toliau... 5. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad Tarnyba nepagrįstai atmetė jo pateiktus... 6. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 14-17) prašė atmesti pareiškėjo... 7. Atsakovas paaiškino, jog tekstas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. sprendimu (b.... 10. Teismas konstatavo, kad administracinėje byloje ginčas kilęs dėl... 11. III.... 12. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 73-76) prašo Vilniaus apygardos... 13. 1. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamame teismo sprendime padaryta išvada,... 14. 2. Esminiais reklamos požymiais galima laikyti viešumą bei skatinamąjį... 15. 3. Teismas nepagrįstai sutiko su atsakovo nuomone, kad pats tabako gaminių... 16. 4. Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nėra pateikiamas reklamos... 17. (2003 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr.... 18. 5. Ant cigarečių pakelių nurodomi užrašai... 19. 6. Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas... 20. 7. Atkreipia dėmesį, kad vienas iš pamatinių viešojo administravimo... 21. 8. Pareiškėjas nesutinka su teismo teiginiu, kad iš esmės skiriasi Lietuvos... 22. Nr. A4-144-2005 nagrinėtinos ginčo situacijos.... 23. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 79-82) prašo... 24. Atsakovas nurodo, kad Tabako kontrolės įstatymas yra vientisas teisės... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje (redakcija nuo 2008 m. vasario 1 d.... 28. Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje (redakcija nuo 2007 m. liepos... 29. Pasisakant žmogaus teisių plotmėje pažymėtina, kad reklama yra... 30. Ar tekstas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street kokybė - tai... 31. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų nuomone, ant cigarečių pakelio... 32. Daroma išvada nesiskiria ir nuo jau suformuotos Vyriausiojo administracinio... 33. Tvirtintina, jog tabako gaminių reklaminių tikslų galima būti siekiama... 34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutartyje... 35. Dėl išdėstytų priežasčių teigtina, kad pirmosios instancijos teismas... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimą... 38. Nutartis neskundžiama....