Byla 2-2541/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akinės bendrovės ,,Vakarų inžineriniai tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MTD Baltic“, dalyvaujant trečiajam asmeniui R. S. , dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „MTD Baltic“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas pareiškėjui 266 966,75 Lt, šią sumą sudaro 200 000 Lt avansas už darbus ir 66 966,75 Lt už genrangos paslaugas. Nurodė, kad atsakovas įsiskolinimo nepadengė ir šiai dienai yra skolingas 266 966,75 Lt, o ieškovas neturi duomenų apie atsakovo turimą turtą, todėl mano, jog atsakovo finansinė padėtis yra bloga.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė atsisakyti iškelti atsakovui UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą, taip pat atmetė įmonės darbuotojo R. S. prašymą dėl įstojimo į procesą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus.

5Ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos eismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi tenkino ieškovo RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ atskirąjį skundą, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį ir bankroto bylos UAB „MTD Baltic“ iškėlimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas ypač didelį dėmesį skyrė pareiškėjo RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ finansinio reikalavimo atsakovui UAB „MTD Baltic“ pagrįstumo vertinimui. Nutartyje teismas pažymėjo, kad byloje esantys duomenys patvirtina RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ finansinių reikalavimų galimą pagrįstumą. Todėl teigti, kad RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ neturi reikalavimo teisės į atsakovą UAB „MTD Baltic“ šiuo metu nėra pagrindo, Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pagal byloje esančius dokumentus neįmanoma tinkamai įvertinti atsakovo mokumo, o pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus pašalinant abejones dėl atsakovo finansiniuose dokumentuose nurodytų duomenų tikslumo ir atitinkamai dėl atsakovo mokumo.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi Ieškovo RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „MTD Baltic“ atmesti ir atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „MTD Baltic“.

8Teismas nurodė, kad iš pateikto UAB „MTD Baltic“ balanso, sudaryto 2013 m. balandžio 30 d. nustatyta, kad įmonės turtas sudarė iš viso 193 123 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 228 541 Lt, po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturi. Kaip matyti iš 2013 m. liepos 8 d. UAB „MTD Baltic“ kreditorių sąrašo, atsakovas turi skolų 17 204,90 Lt sumai, pradelsti įsipareigojimai sudaro 14 605,48 Lt. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2013 m. birželio 18 d. atsakovas VSDFV neturėjo skolų. Sodros 2013 m. birželio 5 d. bei 2013 m. birželio 18 d. duomenimis atsakovo įmonėje dirbo 9 asmenys. Valstybinė mokesčių inspekcija pavirtino, kad 2013 m. gegužės 28 d. turimais duomenimis UAB „MTD Baltic“ biudžetui ir fondams neskolinga. Atsakovas pateikė mokėjimo dokumentą, kad atsiskaitė su darbuotoju R. S. , jam 2013 m. birželio 7 d. sumokėjo 4 230 Lt. R. S. atsakovo skolą, kuri jo teigimu yra ne mažesnė kaip 10 640 Lt, grindžia tuo, kad jo prašymas nutraukti darbo sutartį su darbdaviu UAB „MTD Baltic“ nuo 2012 m. spalio 22 d. nebuvo tinkamai įformintas darbo sutarties nutraukimu, o UAB „MTD Baltic“ tik 2013 m. balandžio 5 d. pateikė paaiškinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl darbo santykių su juo nutraukimo nuo 2012 m. lapkričio 2 d., todėl iš atsakovo priteistinas vidutinis darbo užmokestis už 7 mėnesius, t. y. už laikotarpį nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2013 m. birželio mėnesį, preliminariai 10 640 Lt (1 520 Lt x 7 mėn.). Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bei paties atsakovo 2013 m. birželio 5 d. patvirtinimu, Lietuvos teismuose nėra nebaigtų bylų dėl turtinių reikalavimų šiai įmonei. Byloje nėra duomenų apie įmonės kitų darbuotojų pretenzijas atsakovui dėl neatsiskaitymų ar duomenų, patvirtinančių įmonės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Iš įmonės pateikto balanso matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai (14 605,48) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės (98 561,5Lt) (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taip pat atsižvelgęs į aplinkybę, kad įmonė turi pradelstų 62 810,67 debitorinių skolų (neskaičiuojant nurodomos UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ 532 456 Lt skolos), teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo UAB „MTD Baltic“ nemokumo būklę. Teismas, įvertinęs byloje esančius atsakovo finansinius duomenis, sprendė, kad atsakovo finansinė padėtis nėra labai gera, nes atsakovas turėjo 45 418 Lt nuotolių, neturi ilgalaikio turto, turi pradelstų įsipareigojimų. Nepaisant to, atsakovas vykdo veiklą, yra rinkos dalyvis, turi pardavimo pajamų, įmonėje dirba 9 darbuotojai, jo pradelstų įsipareigojimų suma neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės.

9Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą nurodydamas, jog atsakovas pastarajam skolingas 266 966,75 Lt, šią sumą sudaro 200 000 Lt avansas už darbus ir 66 966,75 Lt už genrangos paslaugas. Tačiau atsakovas atsiliepime nurodė, kad minėta suma yra nepagrįsta ir su ja nesutinka. Teismas pažymėjo, kad bylos šalių pozicija bei byloje esantys duomenys rodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo dėl skolos sumokėjimo yra ginčas. Pažymėtina, kad ieškovo pareiškime nurodyto įsiskolinimo dydis turi lemiamą įtaką sprendžiant dėl atsakovo nemokumo kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindo, todėl teismas vertino byloje esančius įrodymus, siekiant nustatyti, ar kreditoriaus reikalavimas atsakovo ginčijamoje dalyje yra pagrįstas bei nustatė, kad tarp šalių 2012 m. kovo 21 d. buvo pasirašyta subrangos sutartis Nr. S-12/03-21/S-1, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti darbus, susijusius su inžinierinių tinklų statyba objekte „Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Skaistgirio miestelyje, Joniškio rajone“. Abi šalys neneigia, kad pagal šią pasirašytą sutartį ieškovas sumokėjo atsakovui 200 000 Lt avansą. Šalys nesutaria dėl sutarties tinkamo įvykdymo. Ieškovas teigia, kad darbai už sumokėtą avansą nebuvo atlikti, todėl jis 2012 m. spalio 24 d. pranešimu pareikalavo atsakovo grąžinti sumokėtą avansą. 2013 m. liepos 5 d. atsiliepime ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo netinkamo prievolių vykdymo šiai dienai jis neturi galimybės pateikti teismo prašomus dokumentus, nes atsakovas šių dokumentų ieškovui nėra perdavęs. Nurodė, kad sutarties nutraukimą patvirtino sutartinių santykių dalyvių veiksmai, kadangi atsakovas faktiškai nesiekė ir nevykdė toliau sutarties, jokių ieškovo teiginį dėl subrangos sutarties nutraukimo esant esminiam sutarties pažeidimui patvirtinančių įrodymų taip pat nepateikė. Paaiškino, kad aplinkybę, jog darbai buvo atliekami tvirtina atsakovas, todėl jis ir galėtų pateikti įrodymus, kad atliko darbus. Atsakovas pateikė teismui 2012 m. gegužės 21 d. sutarties Nr. 12/05-1, sudarytos tarp UAB „MTD Baltic“ ir UAB „Maelvita“, kuria buvo susitarta atlikti Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus Skaistgirio miestelyje, Joniškio rajone. Taip pat pateikė atliktų darbų aktą Nr.1, 2012 m. gegužės 31 d. pasirašytą rangovo UAB „Maelvita“ ir užsakovo „MTD Baltic“- 478 863,45 Lt sumai ir atliktų darbų aktą Nr. 01, 2012 m. liepos 31 d., pasirašytą rangovo UAB „Maelvita“ ir užsakovo „MTD Baltic“, šiame akte nurodoma suma iš viso su PVM 1 141 731,79 Lt.

10Teismas pažymėjo, kad šio ginčo tarp ieškovo ir atsakovo neišsprendus įstatymo nustatyta tvarka, nėra galimybių nustatyti, ar ieškovas turi į atsakovą piniginio reikalavimo teisę ir kokio dydžio ta teisė yra. Paprastai kreditorinių piniginių reikalavimų dydis laikomas nustatytu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, teismo įsakymu, taip pat dokumentais, rodančiais skolininko skolos pripažinimą ir pan. jeigu skolininkas piniginę prievolę ginčija, reikalavimo dydis turi būti sprendžiamas iš esmės bendra ieškininės teisenos tvarka arba jau iškeltoje bankroto byloje, bet ne bylos pagal kreditoriaus ieškinį iškėlimo stadijoje, todėl vien galimo įsiskolinimo buvimo ar galimo skolos neapmokėjimo faktas, esant neapibrėžtam jo dydžiui bei ginčui dėl skolos fakto, negali būti savarankišku pagrindu bylai iškelti (Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-196/2006). Todėl ieškovo nurodoma suma, kurią anot ieškovo atsakovas pastarajam skolingas, nevertintina sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą.

11Pasisakydamas dėl trečiojo asmens kreditoriaus R. S. 10 640 Lt kreditorinio reikalavimo, teismas pažymėjo, kad iš šiuo atveju tarp šalių taip pat yra ginčas. Atsakovas tvirtina, kad su šiuo buvusiu jo darbuotoju yra atsiskaitęs ir pateiktame kreditorių sąraše jo neįrašė. Tuo tarpu trečiasis asmuo R. S. tvirtina, kad atsakovas jam liko skolingas 10 640 Lt, nes netinkamai įformino jo darbo sutarties nutraukimo faktą, todėl iš atsakovo priteistinas vidutinis darbo užmokestis už 7 mėnesius, t. y. už laikotarpį nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2013 m. birželio mėnesį. Tačiau teismas kartu sprendė, kad šiuo atveju trečiojo asmens nurodyto įsiskolinimo dydis neturi lemiamos įtakos sprendžiant dėl atsakovo nemokumo kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindo. Į atsakovo kreditorių sąrašą įtraukus 10 640 Lt skolą trečiajam asmeniui, bendras įsipareigojimų dydis būtų 25 245,48 Lt (14 605,48+10 640 Lt), kuris neviršytų pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (98 561,5Lt), todėl taip pat nėra pagrindo konstatuoti atsakovo UAB „MTD Baltic“ nemokumo būklę. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų apie ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų pagrindų egzistavimą, todėl sąlygų iškelti UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą nėra.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas BUAB ,,Vakarų inžineriniai tinklai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliacinės instancijos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi konstatavo, kad „pagal byloje esančius dokumentus apskritai neįmanoma tinkamai įvertinti atsakovo mokumo, o pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus <...> pašalinant aukščiau minėtas abejones dėl atsakovo finansiniuose dokumentuose nurodytų duomenų tikslumo ir atitinkamai atsakovo mokumo“. Bylą grąžinus nagrinėti pirmosios instancijos teismui, atsakovas iš esmės teismui nepateikė jokių naujų duomenų, patvirtinančių jo mokumą, teismas jų taip pat nereikalavo, todėl akivaizdu, kad nepaisant to, kad apeliacinės instancijos teismas grąžino bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, šis atsisakymą iškelti bankroto bylą priėmė nesivadovaudamas apeliacinės instancijos teismo įpareigojimu byloje pašalinti abejones dėl atsakovo finansiniuose dokumentuose nurodytų duomenų tikslumo ir atitinkamai atsakovo mokumo.
  2. Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, iš esmės konstatavo, kad atsakovo finansinė padėtis nėra labai gera, tačiau bankroto bylą atsakovui kelti atsisakė. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas byloje pateiktame bei 2013 m. balandžio 30 d. patvirtintame balanse teigia, jog per vienerius metus įmonės gautina suma yra 115 862 Lt. Atsakovas taip pat prideda esą tai patvirtinantį įmonės debitorių sąrašą 2013 m. leipos 8 d. duomenimis. Remiantis minėtu sąrašu tretieji asmenys Atsakovui skolingi 595 489,65 Lt, tarp kurių yra ir tariamas 532 456 Lt reikalavimas ieškovo atžvilgiu. Atsakovas šių reikalavimų S. A. ieškovo atžvilgiu neįrodo, t. y. teismo įpareigotas atsakovas negalėjo pateikti atliktų darbų perdavimą bei atlikimą patvirtinančių duomenų, todėl šis reikalavimai bet kokiu atveju nevertintinas. Pirmosios instancijos teismui nevertinant šių reikalavimų Atsakovo gautinos sumos yra tik 63 033,65 Lt, iš kurių 62 810,67 Lt yra pradelstos. Lyginant anksčiau byloje pateiktą 2013 m. vasario 11 d. patvirtintą 2012 metų balansą bei 2013 m. balandžio 30 d. patvirtintą balansą per vienerius metus gautinos sumos padidėjo nuo 6 216 Lt iki 115 862 Lt, tačiau nė vienu iš atvejų atsakovo papildomi dokumentai šių duomenų nepagrindžia. Dėl per vienerius metus mokėtinos sumos kuri, remiantis balansu yra 228 541 Lt. Byloje pirmosios instancijos teismas analizavo tik nedidelę dalį atsakovo nurodomų įsipareigojimų dalies, t. y. Atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą, remiantis kuriuo Atsakovo pradelsti įsipareigojimai 2013 m. liepos 8 d. duomenimis yra 17 204,90 Lt. Teismas visiškai nevertino, kad didžioji dalis per vienerius metus atsakovo mokėtinų įsipareigojimų yra sietini su gautu išankstiniu 200 000 Lt apmokėjimu (žr. aiškinamojo rašto „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“ dalį). Minėtas išankstinis 200 000 Lt avansas yra būtent tas, kurį reikalauja atlyginti ieškovas, o minėto avanso mokėjimo terminas yra praleistas, kadangi šalių sudaryta sutartis, kurios pagrindu minėtas avansas buvo pervestas, nutraukta bei darbų pagal ją atsakovas neįvykdė. Darbus, numatytus subrangos sutartyje Nr. S-12/03-21/S-l, atliko kitas rangovas, kuriam šiuos atlikus jie ir buvo perduoti pagrindiniam užsakovui, o šių neatlikus atsakovui sumokėtas bei nepanaudotas avansas privalėjo būti nedelsiant grąžintas. Teismas šio reikalavimo aktualumo nė nevertino nagrinėjamo klausimo atveju bei nereikalavo, jog atsakovas pateiktų duomenis, susijusius su apskaitytu 200 000 Lt išankstiniu apmokėjimu. Atsakovas teigia, esą įmonės atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys yra 70 267 Lt. Duomenų, pagrindžiančių turimą trumpalaikį turtą atsakovas nepateikia, o ilgalaikio turto kaip patvirtina pats atsakovas šis neturi. Atsakovo įmonė per veiklos laikotarpį yra patyrusi net 45 418 Lt nuostolį. Tęsiant nuostolingą veiklą bei nesiimant jokių efektyvių priemonių jos sumažinimui yra daroma žala įmonės kreditoriams, tuo pačiu ir ieškovo kreditoriams, kadangi yra švaistomas atsakovo turtas, mažinamas reikalavimų įgyvendinimo realumas bei didinamas bendras finansinis atsakovo įsipareigojimas.
  3. ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalyje numatytas savarankiškas pagrindas bankroto bylos iškėlimui, t. y. bankroto byla gali būti iškeliama įmonei laiku nemokant darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų. Atsakovas visą nagrinėjamo ginčo laikotarpį neneigė, jog yra susidaręs finansinis įsiskolinimas darbuotojams, susijęs su darbo santykiais. Šiuo atveju aplinkybė, kad atsakovas patvirtina faktą, kad yra susidariusi skola, susijusi su darbo užmokesčiu, yra savarankiškas pagrindas bankroto bylos iškėlimui. Atsakovo teiginys esą atsiskaityti buvo vėluota dėl darbuotojo sąskaitos nežinojimo Ieškovo manymu yra absurdiškas, kadangi kaip patvirtina byloje esantys įrodymai trečiasis asmuo R. S. UAB „MTD Baltic“ dirbo kurį laikotarpį bei mokėjimo rekvizitai UAB „MTD Baltic“ negalėjo būti nežinomi.
  4. Atsakovas nepagrindžia teiginių esą jie nėra skolingi ieškovui net teismui tai įpareigojus padaryti. UAB „MTD Baltic“ byloje pateikia duomenis, susijusius su jų ir UAB „Maelvita“ santykiais, tačiau šie duomenys nėra susiję su ieškovo ir UAB „MTD Baltic“ santykiais. Ieškovo byloje pateikti įrodymai, t. y. išsami ataskaita dėl išrašytų sąskaitų bei atliktų finansinių operacijų bei kiti įrodymai, patvirtina Ieškovo reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,MTB Baltic“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Nurodo, kad ieškovui iškelta bankroto byla, todėl advokatas S. A. neturėjo įgaliojimų pateikti atskirąjį skundą. Taip pat nurodė, kad teismas teisingai pažymėjo, jog šalių ginčo neišsprendus įstatymo nustatyta tvarka, nėra galimybių nustatyti, ar ieškovas turi į atsakovą piniginio reikalavimo teisę ir kokio dydžio ta teisė yra.

14Ieškovas BUAB ,,Vakarų inžineriniai tinklai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, patvirtino, kad atskirojo skundo pateikimo dieną advokatas S. A. turėjo visus įgaliojimus atskirajam skundui pasirašyti, nurodė, kad palaiko ieškovo poziciją.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

18ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

19Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą, remdamasis atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, liudijančiais faktą, kad atsakovo turto vertė sudarė 193 123 Lt, nustatęs, jog žinomi pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 14 920,90 Lt; teismas padarė išvadą, kad 2012 m. balansas neatspindi atsakovo nemokumo būsenos.

20Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis teismų praktika, pagrįstai nustatė, kad ginčo tarp ieškovo ir atsakovo neišsprendus įstatymo nustatyta tvarka, nėra galimybių nustatyti, ar ieškovas turi į atsakovą piniginio reikalavimo teisę ir kokio dydžio ta teisė yra, nes ieškovo pareiškime nurodyto įsiskolinimo dydis turi lemiamą įtaką sprendžiant dėl atsakovo nemokumo kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindo, o tarp šalių yra ginčas dėl tokio reikalavimo pagrįstumo. Teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, kad ieškovo nurodoma suma, kurią anot ieškovo atsakovas pastarajam skolingas, nevertintina sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą. Be to, teismas pagrįstai nustatė, kad dėl trečiojo asmens kreditoriaus R. S. reikalavimo taip pat yra ginčas.

21Kita vertus atkreiptinas dėmesys, kad siekiant tinkamai įvertinti įmonės mokumą/nemokumą, šis klausimas turi būti analizuojamas pagal naujausius įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas pats 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti įmonės balansą, sudarytą 2013 m. gegužės 1 d. bei tai pačiai dienai sudarytą pelno (nuostolių) ataskaitą. Atsakovas į bylą pateikė balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą už 2012 m. ir nepateikė jokių paaiškinimų, dėl kokių priežasčių neturėjo galimybės pateikti minėtų dokumentų, sudarytų 2013 m. gegužės 1 d.

22Teismų praktikoje pasisakyta, kad sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, įvertinant jo svarbą procesinių sprendimų, kurie yra itin reikšmingi tiek įmonės likimo, tiek kreditorių interesų gynimo aspektais, priėmimui, kiekvienu atveju šalių teikiami duomenys apie įmonės finansinę padėtį, kreditorių skaičių, įsipareigojimų apimtis, jų (ne)tinkamą vykdymą, prievolių vykdymo pradelstų terminų kiekį, trukmę, priežastis, įmonės veiklą, perspektyvas ir pan. turi būti įvertinami ne formaliai, o pagal maksimaliai surinktus šioje stadijoje duomenis apie realią įmonės situaciją. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, jog sprendžiant įmonės nemokumo klausimą turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto realia verte, taigi, į balansą įrašytas turtas ir atitinkama jo vertė turi realiai egzistuoti

23Iš byloje esančio 2012 m. gruodžio 31 d. balanso (170 b. l.), pelno (nuostolių) ataskaitos (171 b. l.), kreditorių ir debitorių sąrašų (177-178 b. l.) galima spręsti, kad pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykis neduoda pagrindo daryti išvadą apie apelianto nemokumą. Tačiau, kaip minėta, svarbu nustatyti tikrąją turto vertę. Nagrinėjamoje byloje apelianto turtą iš esmės sudaro trumpalaikis turtas (193 123 Lt), iš kurio 115 862 Lt – per vienerius metus gautinos sumos. Tačiau iš įmonės debitorių sąrašo (nėra nurodyta šio sąrašo sudarymo data), įmonės debitorių skolos sudaro 595 489,65 Lt (178 b. l.). Net atėmus debitorių sąraše nurodytą ieškovo skolą atsakovui (532 456 Lt), gaunasi debitorių skolų suma (63 033,65 Lt), kuri neatitinka 2012 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytų per vienerius metus gautinų sumų, o atsakovas nepaaiškino, kas sudaro per vienerius metus gautinų pajamų sumą.

24Dėl šių paminėtų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepasisakė, neišreikalavo naujausių įmonės finansinių duomenų, nors viešasis interesas bankroto bylose ir ĮBĮ normos įpareigoja teismą imtis aktyvių veiksmų pasirengiant bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui. Teismas turi išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ ir CPK, nustatyti atsakovo finansinę būklę bankroto bylos (ne)iškėlimo dienai.

25Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartis naikintina, o klausimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB „MTD Baltic“ iškėlimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį ir bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MTD Baltic“ iškėlimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ kreipėsi į teismą... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 5. Ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ atskiruoju skundu prašė... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi tenkino... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi Ieškovo RUAB... 8. Teismas nurodė, kad iš pateikto UAB „MTD Baltic“ balanso, sudaryto 2013... 9. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai... 10. Teismas pažymėjo, kad šio ginčo tarp ieškovo ir atsakovo neišsprendus... 11. Pasisakydamas dėl trečiojo asmens kreditoriaus R. S. 10 640 Lt kreditorinio... 12. Ieškovas BUAB ,,Vakarų inžineriniai tinklai“ atskiruoju skundu prašo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,MTB Baltic“ prašo jį... 14. Ieškovas BUAB ,,Vakarų inžineriniai tinklai“, atstovaujamas bankroto... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 18. ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba... 19. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 20. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis teismų praktika,... 21. Kita vertus atkreiptinas dėmesys, kad siekiant tinkamai įvertinti įmonės... 22. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą,... 23. Iš byloje esančio 2012 m. gruodžio 31 d. balanso (170 b. l.), pelno... 24. Dėl šių paminėtų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepasisakė,... 25. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos... 26. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį ir...