Byla 2-235-642/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Sauliui Gabniui, atsakovei V. V., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų G. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ ieškinį atsakovėms D. N. ir V. V., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų G. V., dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių 3697,40 Lt skolos, 355,46 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovė D. N. iki 2010-05-13 buvo gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), savininkė ir privalėjo atsiskaityti už ieškovės UAB „Lamberta“ suteikiamas patalpų šildymo, karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos eksploatavimo paslaugas. Atsakovė savo prievolės atsiskaityti ieškovei už jos teikiamas paslaugas nevykdė tinkamai, todėl nuo 2008-10-31 iki 2010-04-30 susidarė 3697,40 Lt skola. Nuo 2010-05-13 butas adresu ( - ), 2010-03-24 turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. ( - ) pagrindu nuosavybės teise priklauso atsakovei V. V.. V. V. nuosavybės teise įsigydama butą adresu ( - ), įgijo prievolę atsiskaityti už butui adresu ( - ), suteiktas patalpų šildymo, karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos eksploatavimo paslaugas. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Saulius Gabnys prašė ieškinį tenkinti visiškai, patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes ir patikslino kad skola ieškovei susidarė iki 2010-04-30.

3Atsakovė V. V. ir trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų G. V. su ieškiniu nesutinka, nes jis yra nepagrįstas (b.l. 62, 63, 93, 94). Nurodė, kad nuo 2007-03-30 iki 2010-05-13 butas adresu ( - ), nuosavybės teise priklausė atsakovei D. N.. 2006-12-28 tarp ieškovės ir atsakovės D. N. buvo sudaryta Buto šilumos energijos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo ir eksploatavimo paslaugų sutartį Nr. ( - ). Atsakovė D. N. liko skolinga ieškovei už jos suteiktas paslaugas 3697,40 Lt. Ieškovė su atsakove V. V. 2010-05-01 sudarė šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) bei Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį Nr( - ). Naudotis ieškovės teikiamomis paslaugomis V. V. pradėjo nuo sutarties sudarymo su ieškove momento – 2010-05-01. Ieškovės nurodoma skola už suteiktas paslaugas susidarė už laikotarpį iki 2010-04-30 imtinai, t.y. iki momento, kai su atsakove V. V. buvo sudaryta šilumos energijos tiekimo sutartis. Todėl atsakovei atsiranda pareiga atsiskaityti už prekę su pardavėju būtent nuo pareigos atsiradimo momento, t.y. sutarties sudarymo. Atsakovės D. N. skola ieškovei turi būti laikoma asmenine turtine prievole, kuri atsirado jai pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis su ieškove UAB „Lamberta“. Teismo posėdžio metu atsakovė V. V. ir trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų G. V. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti atsiliepimuose į ieškinį nurodytais pagrindais.

4Atsakovė D. N. į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu, atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl byla, sutinkant ieškovei, nagrinėtina iš esmės, nedalyvaujant atsakovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

5Byloje nustatytos aplinkybės

6Butas adresu ( - ), laikotarpyje nuo 2007-03-30 iki 2010-05-13 nuosavybės teise priklausė atsakovei D. N., o nuo 2010-05-13 nuosavybės teisė į butą adresu ( - ), 2010-03-24 turto pardavimo iš varžytinių akto pagrindu perėjo atsakovei V. V. (b.l. 10-13, 65, 66, 95). 2006-12-28 tarp ieškovės ir atsakovės D. N. buvo sudaryta Buto šilumos energijos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo ir eksploatavimo paslaugų sutartis ( - ) (b.l. 35-37). 3697,40 Lt skola ieškovei už butui adresu ( - ), suteiktas paslaugas atsirado laikotarpyje nuo 2008-10-31 iki 2010-04-30 (b.l. 15-34). Ieškovė su atsakove V. V. 2010-05-01 sudarė šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) bei Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį Nr. ( - ).

7Dėl skolos priteisimo už ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ suteiktas paslaugas

8Solidariosios prievolės atsiradimo pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 straipsnio 1 dalyje ir 6.18 straipsnio 1 dalyje – solidarioji prievolė gali atsirasti arba pagal įstatymą, arba pagal šalių susitarimą. Šalis, kuri remiasi solidariąja prievole privalo įrodyti esant konkrečią įstatymo normą arba šalių susitarimą, nustatantį, jog prievolė yra solidarioji. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog naujoji buto savininkė atsakovė V. V., įsigydama nekilnojamąjį turtą kartu prisiėmė ir atsakovės D. N. pareigas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.48 straipsnį. Ši įstatymo norma reglamentuoja nuosavybės teisės įgijimą perdavimo būdu, kai ją perduoda pats savininkas ar jo įgaliotas asmuo, tačiau atsakovė V. V. su sutuoktiniu nuosavybę į butą adresu ( - ) įgijo priverstinio turto pardavimo iš varytinių būdu ir nei varžytinių akte, nei įstatyme nėra numatyta jos pareiga prisiimti buvusias savininkės teises ir pareigas. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2 straipsnis). 2006-12-28 tarp ieškovės ir atsakovės D. N. buvo sudaryta Buto šilumos energijos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo ir eksploatavimo paslaugų sutartis Nr. ( - ). Šios sutarties pagrindu atsakovei D. N. atsirado prievolė atsiskaityti už atsakovės suteiktas paslaugas. Daiktinės turtinės prievolės seka paskui daiktą, t.y. pasikeitus daikto savininkui, daiktinės prievolės nesibaigia, o išlieka naujam savininkui (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.171 straipsnio 9 d., 4.207 straipsnis). Asmeninės turtinės prievolės neseka paskui daiktą ar daiktinę teisę, išskyrus atvejus, kai tai numato šalių sutartis. Kai buvęs buto savininkas yra sudaręs vandens, šilumos, kitokių komunalinių paslaugų teikimo sutartis, tai pardavus butą, savanoriškai ar priverstinai šios prievolės neseka paskui daiktą, todėl už iki daikto pardavimo susidariusį įsiskolinimą atsako tik ankstesnis buto savininkas, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta, kad naujas savininkas prisiima ir ankstesniojo savininko skolas. 2006-12-28 tarp ieškovės ir atsakovės D. N. sudarytoje Buto šilumos energijos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo ir eksploatavimo paslaugų sutartyje Nr. ( - ) nėra numatyta, kad naujas savininkas prisiima ir ankstesniojo savininko skolą, o 5.6 punkte yra nurodyta, kad ne vėliau kaip per 10 dienų vartotojas įsipareigoja šilumos tiekėją informuoti raštu, pasikeitus buto savininkui. Kadangi skola ieškovei susidarė laikotarpyje nuo 2008-10-31 iki 2010-04-30, t.y. kai butas adresu ( - ), priklausė atsakovei D. N., už ieškovės suteiktas paslaugas atsiskaityti turi ji. Sutarties pagrindu tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovė pagal Buto šilumos energijos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo ir eksploatavimo paslaugų sutartis Nr. ( - ) įsipareigojo teikti atsakovei paslaugas, o atsakovė D. N. įsipareigojo naudotis paslaugomis ir už tai atsiskaityti sutarties 7 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovė savo prievolę vykdė tinkamai, todėl atsakovė privalėjo įvykdyti savo prievolę, tai yra laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų laiku nevykdė. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, todėl laikoma, kad atsakovė D. N. pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, išklausius šalių paaiškinimus, įvertinus byloje surinktus įrodymus, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies, iš atsakovės D. N. priteistina 3697,40 Lt skolos. Ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovės V. V. solidariai su atsakove D. N. atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

9Dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų

10Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ reikalavimas priteisti iš atsakovės D. N. 5 procentų dydžio metines palūkanas yra tenkintinas, nes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas, šiuo atveju 5 procentų dydžio metines palūkanas, už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas visiškai dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovės D. N., ieškovei iš atsakovės D. N. priteistinas 111,00 Lt žyminis mokestis ir 500,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 6, 41, 42, 46, 47). Kadangi ieškovės ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovės V. V. solidariai su atsakove D. N. netenkintinas, atsakovei V. V. iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ priteistina 500,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

12Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

13Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad teismas ieškovės ieškinį tenkino iš dalies ir skolą ieškovei priteisė tik iš atsakovės D. N. 2011-09-02 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės keistinos - naikintinas turto arešto taikymas atsakovės V. V. turtui, areštas atsakovės D. N. turtui paliktinas galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės D. N. 3697,40 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3697,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 111,00 Lt žyminio mokesčio ir 500,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Lamberta“.

17Atmesti kitą ieškinio dalį.

18Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ atsakovei V. V. 500,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

192011-09-02 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeisti - panaikinti dalyje dėl arešto taikymo atsakovės V. V. turtui, areštą atsakovės D. N. turtui palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai