Byla 2-877-314/2011
Dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo priėmimo klausimą

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjas A.Šeštokas, rašytinio proceso tvarka, spręsdamas pareiškėjos A. Ž. pareiškimo suinteresuotiems asmenims J. S. ir Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėja nurodo, kad po tėvo B. S. mirties ( - ) Čivonių kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajono savivaldybėje liko palikimas kuris nėra kieno nors paveldėtas. Kadangi praleido prašymo palikimui priimti terminą dėl svarbių priežasčių, prašo jį atnaujinti.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Iš pateiktų duomenų matyti, kad pareiškėja siekia atnaujinti terminą palikimui priimti po tėvo mirties. CK 5.57str.1d. nustato, kad palikimas gali būti priimtas pasibaigus terminui ir be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai. Tačiau pareiškėja nepateikė notaro raštiško atsisakymo priimti įpėdinės prašymą palikimui priimti tuo pagrindu, kad praleistas įstatymo nustatytas terminas palikimui priimti. Dėl išdėstyto išlieka nepaneigta galimybė palikimą priimti pasibaigus terminui be kreipimosi į teismą. Tokiu būdu prašymo nagrinėti teisme nėra pagrindo, kadangi pareiškėja kreipėsi į teismą nesilaikydami įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir gali pasinaudoti šia tvarka. Pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 137str.1d.3p.).

5Be to pažymėtina, kad pareiškimas neatitinka procesinio dokumento formos ir turinio keliamiems reikalavimams. CPK 114 straipsnio 1 dalis nustato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančiojo advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Byloje dalyvaujančiojo advokato pavedimo sutartis nepateikta (nors prie pareiškimo nurodytame pridedamų dokumentų priede tokia sutartis teigiama pateikiama). Visi pareiškimo turinį pavirtinantys įrodymai pridedami ne originalai, bet jų nuorašai patvirtinti advokato, kurio pavardė ir vardas neįskaitomi. Tokiu būdu spręstina, kad pateikti įrodymų nuorašai nepavirtinti teismo, notaro, byloje dalyvaujančiojo advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Dėl išdėstyto, prireikus pakartotinai kreiptis į teismą, nurodytas pareiškimo trūkumas privalomai ištaisytinas.

6Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137str.3d., 335str., 443str.2d.,

Nutarė

7Pareiškimą atsisakyti priimti.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti atskirai skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai