Byla e2-2326-994/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gotas“ ieškinį atsakovui S. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Gotas“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo S. D. 1 093,66 Eur skolą, 36,62 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su atsakovu sudarė įrankių numos sutartis, kuriomis ieškovas įsipareigojo laikinai išnuomoti atsakovui įrankius, o atsakovas įsipareigojo sutartu laiku grąžinti techniškai tvarkingus įrankius nuomotojui bei sumokėti nuomos mokestį. Ieškovas išnuomojo atsakovui įrankius, tačiau atsakovas savo pareigų nevykdė ir liko skolingas ieškovui 1 093,66 Eur sumą. Už kiekvieną su ieškovu atsiskaityti uždelstą dieną, ieškovas atsakovui priskaičiavo 36,63 Eur delspinigius.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui 2016-12-16 viešo paskelbimo būdu, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus procesinių dokumentų įteikti kitais atsakovo buvimo vietos adresais. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2015-04-18 buvo sudaryta sutartis Nr. 1-93730-37908, 2016-03-02 sutartis Nr. 1-93730-56901, 2016-03-05 sutartis Nr. 1-93730-15009, 2016-03-31 sutartis Nr. 1-93730-58720, pagal kurias ieškovas įsipareigojo atsakovui laikinai išnuomoti įrankius, o atsakovas įsipareigojo sutartu laiku grąžinti techniškai tvarkingus įrankius nuomotojui bei sumokėti nuomos mokestį (e. b. l. 14-21). Atsakovas už įrankių nuomą sumokėjo 500,00 Eur užstatą (e. b. l. 22). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo sutartinių prievolių nevykdė – nesumokėjo užmokesčio už įrankių nuomą bei negrąžinimo įrankių sutartu laiku (e. b. l. 14-21).

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 str. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 str. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 str. 1 d., jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė (pareiga), kad jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius. Kai nuomininkas daikto negrąžina, jis turi atlyginti nuomotojui to daikto vertę, taip pat sumokėti nuomos mokestį bei atlyginti kitus nuomotojo patirtus nuostolius (CK 6.499 str. 3 d.).

9Iš š bylą pateiktų nuomos sutarčių bei įrankių grąžinimo aktų nustatyta (e. b. l. 14-21), kad atsakovas įrankius grąžino vėliau nei sutarta sutartyse. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs įrankių nuomos mokestį, taip pat nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalaujama priteisti 1 093,66 Eur suma už įrankių nuomą (išskaičius 500,00 Eur užstatą) pagrįsta ir priteistina iš atsakovo.

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų sutartyse numatyta , kad nuomininkui laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,02 procento nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną (e. b. l. 14-21). Ieškovas už neįvykdytą prievolę priskaičiavo 36,62 Eur delspinigių, ši suma yra pagrįsta ir priteistina iš atsakovo (CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.).

11CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procento dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2, 6.210 str. 1 d.).

12Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 25,00 Eur žyminis mokestis, 2,90 Eur mokestis už gyventojų registro pažymą ir 200,00 Eur advokato išlaidos už teisinę pagalbą, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos šios ieškovo turėtos 227,90 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Gotas“, įm. kodas 121769394, iš atsakovo S. D., a. k. ( - ) 1 093,66 Eur (vieno tūkstančio devyniasdešimt trijų eurų 66 ct) skolą, 36,62 Eur (trisdešimt šešių eurų 62 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (1 130,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 227,90 Eur (dviejų šimtų dvidešimt septynių eurų 90 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai