Byla 2A-174-357/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Birutės Simonaitienės, Petro Povilaičio, dalyvaujant ieškovo UAB „Vaivorykštė“ atstovui Anridui Vinkleriui, atsakovo UAB „Ūkvedys“ atstovui Renatai Jotužytei, Romai Janušonienei, apeliaciniame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo tvarka išnagrinėjo UAB „Vaivorykštė“ apeliacinį skundą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovui UAB „Ūkvedys“ ir tretiesiems asmenims dėl patirtų išlaidų atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą prašydamas

51.Priteisti iš atsakovo UAB „Ūkvedys“ iš namo bendrasavininkų renkamų ir kaupiamų visų bendrasavininkų lėšų ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai 4602,00 Lt turėtų išlaidų už bendrojo naudojimo patalpų, esančių ( - ), remonto atlikimą, siekiant išvengti dar didesnės žalos ir pašalinti grėsmę bendrajai dalinei nuosavybei,

62.Priteisti iš atsakovo UAB „Ūkvedys“ ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai 6 procentų metines palūkanas , skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

73. Priteisti iš atsakovo UAB „Ūkvedys“ ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas 4824,80Lt.

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nurodė, kad ieškovui nuosavybės teise pagal 1999-03-25 pirkimo-pardavimo sutartį priklauso negyvenamoji patalpa- Nr.22- parduotuvė, o tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklauso butai su rūsiais gyvenamame name ( - ). Teismas, spręsdamas šalių ginčą, rėmėsi ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais – Namų valdos techninės apskaitos bylos duomenimis ir vadovavosi 1999-02-16 patalpos Nr. 22 adresu ( - ), užfiksuotais kadastro duomenimis iš kurių matosi, kad po patalpų perplanavimo pirmame aukšte buvusi prausykla, tualetas ir plovykla plane pažymėtos indeksais Nr.9,10,11 buvo išgriautos ir vietoj buvusių koridorių dalies patalpų plane pažymėtų indeksais Nr.2 (11,09 kv.m.) ir 5 (8,17kv.m.) suformuotos trys naujos patalpos Nr. 22-14, 22-15, 22-16, kuriose naujai įrengti du tualetai ir prausykla. Per patalpas Nr.22-14 ir 22-16 namo bendro naudojimo objektas - kanalizacijos stovas nepraeina, nes jis yra įmontuotas sienoje (sienos nišoje), skiriančioje patalpas Nr.22-14, 22-15, 22-16 nuo prekybinės salės Nr. 22-13 patalpos. Kad prijungti ieškovo patalpose naujai įrengtus tualetus prie bendro namo kanalizacijos stovo, statytojas turėjo iš abiejų tualetų patalpų (Nr. 22-14, 22-16) nutiesti kanalizacijos vamzdžius iki namo bendro stovo vietos ir prie jo prisijungti. Teismas nuvyko į vietą ir atlikęs vietos apžiūrą nustatė, kad ieškovo nurodomas trūkęs kanalizacijos vamzdis galinėje sienoje už sumontuoto klozeto, ieškovo tualeto patalpoje Nr. 22-14, nėra namo bendro naudojimo objektas - kanalizacijos stovas. Teismas pagal byloje surinktus ir įvertintus įrodymus sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog 2002-10-31 ieškovo tualeto patalpoje Nr. 22-14 adresu ( - ), jis pakeitė ir remontavo namo bendro naudojimo objektą dėl ko patyrė 3422,00 Lt išlaidų, todėl ieškovo reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą (CPK 177,178 str.). Kitus CK 4.83 str. 2d.1p. nurodytus požymius (būtinumas, žala, grėsmė), kuriais ieškovas grindė reikalavimą vertino nereikšmingais ir jų neaptarė. Dėl ieškovo patirtų 1121,00 Lt išlaidų, keičiant lietvamzdžius teismas nurodė, kad vietos apžiūros metu šalys, tretieji asmenys parodė iš namo kiemo pusės du lietvamzdžius, kurių dalys nuo apačios iki laiptinės stogelio apie 2 metrus ilgio vizualiai skiriasi nuo kitų lietvamzdžių dalių. Teismas konstatavo, kad ieškovas pakeitė dalį bendro naudojimo objekto – du lietvamzdžius, sumokėjo už atliktas paslaugas ir taip patyrė 1121 Lt išlaidas, tačiau neįrodė šių darbų būtinumo be kitų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendro naudojimo objektams. Ieškovas rangos sutartyje nenurodė, kad užsakomi rangos darbai turi būti atlikti skubiai ir neatidėliotinai. Ieškovo susitarimas su AB „Šiaulių lyra“ atlikti rangos darbus per protingą 15 dienų terminą, aktas byloje apie tai, kad užsakyti darbai atlikti 2002-04-30 ir UAB „Šiaulių lyra“ teismui pateiktas raštas su atliktų darbų aprašymu, kuriame nurodyta, kad rangovas, vykdydamas sutartį pirmiausia lietvamzdį demontavo, uždėjo naują ir šiukšles išvežė į sąvartyną. Teismo nuomone, tai paneigia ieškovo atstovų paaiškinimus apie tai, kad dėl nuplėšto lietvamzdžio lietaus vanduo tekėjo ant namo fasado, drėko namo sienos, prie namo telkšojo balos, vanduo tekėjo į ieškovo prekybines patalpas, laiptinę, namo rūsius ir todėl ieškovas buvo priverstas nedelsiant imtis būtinų priemonių bendro naudojimo objektui apsaugoti. Ieškovo reikalavimą atlyginti 1121,00Lt patirtas išlaidas atmetė kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 177,178 str.). Reikalavimo dalyje dėl 59 Lt priteisimo teismas nurodė, kad pagal paslaugų atlikimo aktą paslauga ieškovui buvo suteikta 2002-08-30, tačiau akto turinyje nurodoma, kad AB „Šiaulių lyra“ per 2002m. balandžio mėnesį UAB „Vaivorykštė“ atliko šiuos statybos - remonto darbus adresu ( - ): Namo bendrojo naudojimo kanalizacijos smulkus remontas. Kitų rašytinių įrodymų šiam faktui įrodyti ieškovas nepateikė. Atsakovai ir tretieji asmenys šio fakto nepripažįsta ir jo buvimą neigia, ir kitų įrodymų šiam reikalavimui pagrįsti ieškovas nepateikė. Teismas ieškovo reikalavimą priteisti patirtas išlaidas už namo bendro naudojimo kanalizacijos smulkų remontą atmetė kaip neįrodytą (CPK 176,185 str.). Taip pat teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimai nekildinami iš deliktinės atsakomybės instituto, nes ieškovas reikalauja išlaidų atlyginimo, kurias sumokėjo vengdamas žalos namo bendro naudojimo objektams. Teismo nuomone, ieškovo reikalavimui pareikšti taikytinas bendras ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 1d.) ir taikyti ieškinio senatį nėra teisinio pagrindo. Teismas taip pat nurodė, kad tinkamu atsakovu šioje byloje turėtų būti buto ir kitų patalpų savininkai, o ne bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratorius ( CK 4.83 str.).

9Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vaivorykštė“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-12-15 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti.

10Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111) Apeliantas prašė priteisti 3422 Lt išlaidų, patirtų keičiant bendrojo naudojimo kanalizacijos vamzdį, esantį apeliantui nuosavybės teise priklausančios patalpos, plane pažymėtos indeksu 22-14, kapitalinėje sienoje. Teismo išvada, kad kanalizacijos vamzdis, esantis patalpos, plane pažymėtos indeksu 22-14, kapitalinėje sienoje, nėra bendrojo naudojimo objektas – kanalizacijos stovas, nepagrįsta. CK 4.82 str. 1 d. ir 4.83 str. 1 d. įstatymų leidėjas patalpų, konstrukcijų ar įrangos priskyrimą bendrojo naudojimo objektams sieja ne su šių objektų lokalizacija, bet su jų funkcine paskirtimi. Tai reiškia, kad objektas priskiriamas bendrojo naudojimo objektams, jeigu jo funkcinė paskirtis yra tarnauti ne vienam butui ar patalpai, bet viso ar dalies namo butams ar patalpoms, nepriklausomai nuo to, kurioje pastato dalyje objektas yra. Patalpos, plane pažymėtos indeksu 22-14, kapitalinėje sienoje esantis vamzdis kaip tik ir yra bendrojo naudojimo vamzdis, kurio fekalijos ir kitos kanalizuojamos atliekos iš viršutinių aukštų teka į namo rūsį, iš kurio patenka į miesto kanalizacijos sistemą. Ta aplinkybė, kad pasikeitė bendrojo naudojimo kanalizacijos stovo lokalizacija, nereiškia, kad pasikeitė to vamzdžio funkcinė paskirtis, kadangi jis kaip buvo, taip ir liko bendrojo naudojimo objektu. Patalpoje, plane pažymėtoje indeksu 22-14, gedimas įvyko ne jungtyje nuo unitazo iki vamzdžio, bet pačiame vamzdyje. Tai patvirtina ir į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – rangos darbus atlikusi UAB „Šiaulių lyra“ sąmatoje ir medžiagų nurašymo 2002 m. IV ketvirčio akte nurodyta, kad rangovas šalindamas avarijos pasekmes pakeitė net 4 metrus vamzdžio (akto 6 eilutė) ir sunaudojo 3 alkūnes bei 3 jungtis (akto 14,15 eilutės) šiems naujiems vamzdžiams sujungti. Teismas būtų turėjęs pagrindo padaryti išvadai, jog ginčo kanalizacijos vamzdis nėra bendrojo naudojimo, tik nustatęs, kad šis vamzdis paklotas horizontaliai ir yra aklinas, t.y. baigiasi apelianto patalpoje. Teismas nustatė, kad vamzdis yra sienoje ir išdėstytas vertikaliai. Tai vienareikšmiškai patvirtina, kad šis vamzdis ateina iš viršaus, o tuo pačiu iš viršaus atiteka ir kanalizacijos vamzdžio turinys, kuris ir užkimšo šį vamzdį apelianto patalpose. Tai patvirtina ir paties atsakovo į bylą pateikti namo 2 aukšto brėžiniai. Virš ieškovo WC patalpų esančiuose butuose yra net 4 vandens kanalizacijos stovai, vienas iš šių vamzdžių ir buvo trūkęs. Aplinkybę, kad ieškovo WC patalpoje kanalizacijos vamzdis yra sujungtas su viso namo stovu, kuris, beje, dar leidžiasi ir į rūsį, patvirtina ir atsakovo 2008-09-22 raštai dėl kanalizacijos remonto, kai vėl eilinį kartą užsikišo kanalizacija ir atsakovas prašėsi įleidžiamas į ieškovo patalpas, kuriose griovė sieną ir taip pat keitė kanalizacijos stovo dalį.

122) Teismo išvada, kad apeliantas 1121 Lt išlaidų dalyje neįrodė ieškinio, nepagrįsta. Įstatymų leidėjas CK 4.83 str.2d.1p. taikymo nesieja su stichine nelaime, avarija ar kitokiu vienkartiniu veiksmu. Grėsmė bendrojo naudojimo objektams gali iškilti ir per ilgesnį laiką susidėvėjus namo bendrajai įrangai. Aplinkybę, kad namo lietvamzdžiai buvo susidėvėję, patvirtina ne tik apelianto atstovų paaiškinimai, bet ir byloje esantys rašytiniai įrodymai. Lietvamzdžiai surūdijo ne per kelis mėnesius, o per keliasdešimt metų ir tretieji asmenys nurodė, kad namo lietvamzdžiai nekeisti nuo 1965 m. ar 1980 m., net šiuo metu gamintojai suteikia tik 10 metų garantiją.

133) Teismo išvada, kad apeliantas 59 Lt reikalavimo dalyje neįrodė ieškinio, nepagrįsta. Apeliantas pateikė 2002 m. rugpjūčio 30 d. paslaugų atlikimo aktą. 2002-08-30 akte nurodyta, kad šis remontas atliktas 2002 m. balandį yra tik rašymo apsirikimas, nes balandžio mėnesį UAB „Šiaulių lyra“ tame pačiame objekte irgi atliko tam tikrus darbus, o reikšmės turi tik pats faktas remontas buvo ar ne.

144) Visų ieškinyje minimų darbų atlikimą patvirtina buhalterinės apskaitos dokumentai: PVM sąskaitos-faktūros, atliktų darbų aktai, medžiagų nurašymo aktai. Atkreiptinas dėmesys, kad savo atsiliepime į ieškinį atsakovas ir tretieji asmenys pripažino, kad darbai atlikti, bet nurodo, kad jie atlikti kai ieškovas atliko savo patalpų rekonstrukciją, todėl jie buvo būtini ieškovui. Atkreiptinas dėmesys, kad leidimas patalpų perplanavimui pristatant priestatą, ieškovui buvo išduotas 1998-04-29, statinys priimtas naudoti 1999-06-29, o ieškinyje nurodyti darbai buvo atliekami net po 3 metų. Teismo sprendimas yra nenuoseklus ir prieštaringas, kadangi neaišku, kokiu pagrindu teismas atmetė ieškinį – ar, kad ieškinys neįrodytas, ar dėl to, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Tai skirtingi ieškinio atmetimo pagrindai, sukeliantys skirtingas teisines pasekmes. CK 4.420 str. 1d. nustatyta, kad turto paprastojo administravimo atveju administratorius privalo registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto. LR Vyriausybė 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.603 patvirtino butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus, pagal kuriuos administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra. Atsakovo procesiniuose dokumentuose minimas CK 4.244 str. 1 d. taikymas šioje byloje nėra aktualus, kadangi ši norma reglamentuoja administratoriaus santykius su trečiaisiais asmenimis, o ne su administruojamo bendrojo naudojimo objekto bendrabučiais. 1998 m. lapkričio 10 d. „Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutarties“ tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir atsakovo UAB „Ūkvedys“ 3.1 p. nustatyta, kad atsakovas įsipareigoja vykdyti nurodytų gyvenamųjų namų eksploatavimą ir priežiūrą, tinkamai juos prižiūrėti, prireikus – remontuoti ir kt.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Apylinkės teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tačiau dalyje reikalavimo kolegija kitaip taiko materialinės teisės normas, todėl sprendimą pakeičia.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantui privačios nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – parduotuvė, esanti ( - ). Valstybės įmonės Registrų centro pastato patalpų sąrašas rodo, kad ieškovui nuosavybės teise pagal 1999-03-25 pirkimo-pardavimo sutartį priklauso negyvenamoji patalpa Nr.22- parduotuvė, o tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklauso butai su rūsiais gyvenamame name. Pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurodė, kad namų valdos techninės apskaitos byla (2t.b.l.105), aktas rodo, kad 1998-04-29 buvo išduotas leidimas parduotuvės „Rūta“ perplanavimui, pristatant priestatą statybai, ji pradėta 1998-07-21 ir 1999-06-29 pastatytas statinys priimtas naudoti (2t.b.l.3-4). Iš ieškovo pateiktos Namų valdos techninės apskaitos bylos, patalpų planų po rekonstrukcijos ir pastato vidaus plotų eksplikacijos (2t.b.l.105) matyti, kad kadastriniai matavimai patalpai Nr.22, adresu ( - ) atlikti 1999-02-16, tai yra iki ieškovui įsigyjant daiktą, o iš VĮ registrų centro 2008-07-10 sprendimo (2t.b.l. 95) matyti, kad ieškovas kreipėsi dėl nekilnojamojo daikto duomenų įrašymo nekilnojamojo turto kadastrą, tačiau ieškovui priklausančios patalpos Nr. 22 adresu ( - ), duomenims nesutampant, daikto kadastro duomenys nepakeisti. Namų valdos techninės apskaitos bylos duomenys (2t.b.l.105) rodo, kad patalpų perplanavimo (rekonstravimo), pristatant priestatą adresu ( - ), metu pirmame aukšte buvusi prausykla, tualetas ir plovykla (plane pažymėtos indeksais Nr.9,10,1) buvo išgriautos ir vietoj buvusių koridorių dalies patalpų plane pažymėtų indeksais Nr.2 (11,09 kv.m.) ir 5 (8,17kv.m.) suformuotos trys naujos patalpos Nr. 22-14, 22-15, 22-16, kuriose naujai įrengti du tualetai ir prausykla.

18Ieškinio dėl išlaidų, patirtų keičiant namo lietvamzdžius dalyje, kolegija tenkina apeliacinį skundą bei sutinka su apeliacinio skundo argumentais. Kolegija vertina, kad šioje dalyje ieškinys įrodytas ir turi būti vertinamos reikšmingos aplinkybės sąlygojančios ieškovo teisę į turėtų išlaidų atlyginimą. CK 4.82 str. 1 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. CK 4.83 str. 2 d. 1 p. reglamentuoja buto ir kitų patalpų savininkų teisę imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams ir reikalauti iš kitų buto ar patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisei. Grėsmė bendrojo naudojimo objektams gali iškilti ir per ilgesnį laiką susidėvėjus namo bendrajai įrangai ir faktinę aplinkybę, kad namo lietvamzdžiai buvo susidėvėję, patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo fragmentuose (b.l. 80, t.1) nurodoma 2002 m. lapkričio 4 d. įraše „2. Rūdija stogo latakai ir lietvamzdžiai iš abiejų namo pusių". 2005-04-15 Akte (b.l.29,1 t. civ. byla Nr.2-365-569/2007) nurodoma, kad lietvamzdžių pakeitimas atliktas. Ši aplinkybė konstatuota 2008-09-22 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (b.l. 1, t. 3). Pirmosios instancijos teismas vietos apžiūros metu (3t.b.l.38-41) konstatavo, kad šalys, tretieji asmenys parodė iš namo kiemo pusės du lietvamzdžius, kurių dalys nuo apačios iki laiptinės stogelio apie 2 metrus ilgio vizualiai skiriasi nuo kitų lietvamzdžių dalių. Iš Rangos darbų sutarties (civilinė byla Nr. 2-365-569/2007 1t. b.l. 24-25) matyti, kad ieškovas ir rangovas 2002-04-15 susitarė, kad AB „Šiaulių lyra“ suremontuos ir pakeis ieškovui priklausančio pastato (parduotuvės) adresu ( - ), namo lietvamzdžius iki 2002-04-30, tai yra per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo. Ieškovo susitarimas su AB „Šiaulių lyra“ atlikti rangos darbus per protingą 15 dienų terminą, ir aktas rodo, kad užsakyti darbai atlikti 2002-04-30. UAB „Šiaulių lyra“ teismui pateiktas raštas su atliktų darbų aprašymu (3t.b.l. 47-49) įrodo, kad rangovas, vykdydamas sutartį pirmiausia lietvamzdį demontavo, uždėjo naują t.y. pakeitė dalį bendro naudojimo objekto – du lietvamzdžius, sumokėjo už atliktas paslaugas ir taip patyrė 1121 Lt išlaidas. Ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad imtis priemonių be kitų savininkų sutikimo buvo būtina, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendro naudojimo objektams. Ieškovas įrodinėjo, kad dėl nuplėšto lietvamzdžio lietaus vanduo tekėjo ant namo fasado, drėko namo sienos, prie namo telkšojo balos, vanduo tekėjo į ieškovo prekybines patalpas, laiptinę, namo rūsius ir todėl ieškovas buvo priverstas nedelsiant imtis būtinų priemonių bendro naudojimo objektui apsaugoti. Kolegija vertina, kad remontas buvo būtinas, siekiant išvengti žalos bendrojo naudojimo objektui. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad CK 4.83 str. 2 d. 1 p. normos taikymas nesiejamas su stichine nelaime, avarija ar kitokiu vienkartiniu veiksmu, bet su objektyviomis atsiradusiomis aplinkybėmis. Ieškovas savo sąskaita pakeisdamas lietvamzdžius, pagerino bendrąją nuosavybę, o disponavimo bendrojo naudojimo objektais tvarkos nesilaikymas yra formalus ir neatima ieškovo teisės į išlaidų padengimą. Todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

19Kolegija netenkina apeliacinio skundo 59 litų priteisimo už smulkų remontą dalyje. Apeliantas nepagrįstai nurodė, kad teismo išvada neteisinga, o 2002 m. rugpjūčio 30 d. paslaugų atlikimo aktas (l t.,77b.l) įrodo bendrojo naudojimo įrangos remontą. Akte nurodyta, kad AB „Šiaulių lyra" name, esančiame ( - ), atliko namo bendrojo naudojimo kanalizacijos smulkų remontą, tačiau nenurodyta ir ieškovas neįrodė kuri konkreti bendros kanalizacijos sistemos dalis remontuota. Atsakovas neigia šį faktą ir teismas pagrįstai rėmėsi atsakovo ir trečiųjų asmenų parodymais, kad kanalizacijos remontas atliktas nebuvo. Apelianto argumentas, kad nei atsakovas, nei tretieji asmenys negali žinoti kas buvo vieno ar kito asmens tualete prieš 7 metus, gali patvirtinti aplinkybę, kad remontas atliktas ne bendrojo naudojimo, bet ieškovui priklausančių patalpų įrangoje. Be to, teismas teisingai pažymėjo kad paslauga ieškovui buvo suteikta 2002-08-30, tačiau akto turinyje nurodoma, kad AB „Šiaulių lyra“ per 2002m. balandžio mėnesį UAB „Vaivorykštė“ atliko šiuos statybos - remonto darbus adresu ( - ): Namo bendrojo naudojimo kanalizacijos smulkus remontas. Kitų rašytinių įrodymų apie darbų atlikimą 2002 m. balandžio mėnesį, išlaidas pagrindžiančių dokumentų ieškovas nepateikė. Apelianto argumentas, kad name, kuriame yra ieškovo patalpos, gyvena dauguma senyvo amžiaus žmonės, o pačiam namui greitai bus 50 metų, todėl jo inžinerinė įranga yra labai blogos būklės, gyventojai į kanalizaciją išmeta daug įvairių šiukšlių, ji nuolat užsiteršia ir teismas vietoje apžiūrėjo ieškovo patalpas ir pabandžius nuleisti vandenį tualete, jis vėl buvo užkištas ir į salę paplūdo vanduo, neįrodo bendrojo naudojimo kanalizacijos gedimo fakto. Apelianto nurodomi kanalizacijos sistemos gedimai gali atsirasti dėl daugelio priežasčių, tame tarpe ir dėl apelianto patalpose esančių ir jam priklausančių vamzdynų techninio gedimo. Kolegija daro išvadą, kad teismas ieškovo reikalavimą priteisti patirtas išlaidas už namo bendro naudojimo kanalizacijos smulkų remontą 59 Lt pagrįstai atmetė kaip neįrodytą.

20Apeliacinio skundo dalyje dėl 3422 litų išlaidų priteisimo kolegija netenkina dėl šių motyvų. Apylinkės teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad iš pateiktų gyvenamojo namo aukštų planų (3t. b.l.76) matyti, kad naujai suformuotos patalpos-du tualetai ir prausykla yra ne naujai pristatytoje, o senoje, numatytoje perplanuoti parduotuvės dalyje. Per patalpas Nr.22-14 ir 22-16 namo bendro naudojimo objektas - kanalizacijos stovas nepraeina, nes jis yra įmontuotas sienoje (sienos nišoje), skiriančioje patalpas Nr.22-14, 22-15, 22-16 nuo prekybinės salės Nr. 22-13 patalpos. Šią išvadą teismas padarė remdamasis pateikta teismui ( - ), namo Namų valdos techninės apskaitos byla (3t. b.l.76), kurioje matyti visų namo aukštų butų santechnikos įrenginių prisijungimo vietos prie bendrų namo stovų. Pagal bendras statybos taisykles vandentiekio ir kanalizacijos stovai namuose projektuojami ir montuojami statmeni, prie sienų, kad kiekvienas buto ar kitos patalpos savininkas turėtų galimybę pasidaryti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus nuo bendro namo stovo į savo patalpas, prie kurių ir prijungiami sumontuoti vidaus santechnikos prietaisai. Statytojas turėjo iš abiejų tualetų patalpų (Nr. 22-14, 22-16) nutiesti kanalizacijos vamzdžius iki namo bendro stovo vietos ir prie jo prisijungti. Visi šie klausimai turėjo būti žinomi statytojui UAB „Vaivorykštė“, projektuojant parduotuvės patalpų perplanavimą, pristatant priestatą ir pagal statybos reglamentą nurodyti projekte (aiškinamajame rašte ir brėžiniuose), tačiau ieškovas tokių rašytinių įrodymų teismui neteikė. Teismo atliktas vietos apžiūros ( 3t.b.l.38-41) aprašymas rodo, kad tualeto, esančio dešinėje patalpoje (patalpa plane Nr.22-14), galinėje sienoje yra namo bendro naudojimo kanalizacijos vamzdis per kurį veržėsi kanalizuojamas vanduo ir šią vietą parodė ieškovas, kur atliko remonto darbus. Namo įgaliotas atstovas Leonas Algirdas Kundrotas su ieškovo atstovo teiginiais nesutiko ir paaiškino, kad namo bendro naudojimo kanalizacijos vamzdis - stovas yra įmūrytas ne ieškovo atstovo nurodytoje vietoje - sienoje už klozeto, o visai kitoje namo kapitalinėje sienoje, skiriančioje prekybos salės patalpas nuo naujai įrengtų tualetų patalpų ir eina per visus namo aukštus ir namo rūsio patalpas. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo nurodomas trūkęs kanalizacijos vamzdis galinėje sienoje už sumontuoto klozeto, ieškovo tualeto patalpoje Nr. 22-14, nėra namo bendro naudojimo objektas - kanalizacijos stovas. Vandentiekio ir kanalizacijos įvadas nuo bet kurio vidaus santechnikos prietaiso iki bendro namo stovo yra savininko, šiuo atveju ieškovo turtas, kuriuo jis turi rūpintis, tvarkyti ir prižiūrėti pats, o įvykus avarijai ar gedimui, remontuoti savo lėšomis. Kolegija daro išvadą, kad apelianto pateikti remonto darbų dokumentai rodo apie atliktus įvairių vamzdžių keitimo darbus, tačiau neįrodo būtent bendrojo naudojimo kanalizacijos vamzdžio keitimo fakto. Iš bylos dokumentų (b.l.58, 3t.) ir šalių paaiškinimo apeliacinio teismo posėdžio metu matyti, kad bendrojo naudojimo vamzdis yra užtaisytoje sienoje ir nei atsakovams nei tretiesiems asmenims parodytas nebuvo. Darbų atlikimo eigos (paslėptų darbų) ieškovas nefiksavo ir atsakovo atstovai vamzdžio keitimo fakto nematė bei teigia, kad vėliau atskirose dalyse (rūsyje) keičiant bendrojo naudojimo vamzdį, požymių apie ieškovo įrodinėjamus atliktus darbus, nėra. Todėl nereikšmingi apelianto argumentai, kad patalpos, plane pažymėtos indeksu 22-14, kapitalinėje sienoje esantis kanalizacijos vamzdis yra bendrojo naudojimo objektas ir teismas neteisingai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, net jei šis stovas ir turi kokių tai vingių, kurių nematyti, bet jis yra sujungtas su viso namo kanalizacijos stovu, jis laikytinas bendrojo naudojimo inžinerine įranga. Kolegijos nuomone, teismas pagrįstai pagal byloje surinktus ir įvertintus įrodymus sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog 2002-10-31 ieškovo tualeto patalpoje Nr 22-14 adresu ( - ), jis pakeitė ir remontavo namo bendro naudojimo objektą dėl ko patyrė 3422,00 Lt išlaidų, todėl ieškovo reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą (CPK 177,178 str.). Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas remontavo ir tvarkė savo turtą, todėl kitų CK 4.83 str. 2d.1p. nurodytų sąlygų (būtinumo, žalos, grėsmės) neaptarė.

21Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (patvirtinti LR Vyriausybės 2001-05-23 Nutarimu Nr.603 (su vėlesniais pakeitimais) numato, kad administratorių funkcijos yra rengti bendrojo naudojimo objektų remonto planus, apskaičiuoti savininkams mėnesines įmokas, vykdyti jų kontrolę, tvarkyti pajamų ir išlaidų apskaitą, teikti savininkams informaciją apie privalomas įmokas ir kt. Nuostatų 4 p. nustatyta, kad pagrindinis administratoriaus uždavinys - įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra. Tai reikštų, kad administratorius bendrojo naudojimo objektų priežiūrą atlieka ne savo, bet butų savininkų lėšomis ir prievolė išlaikyti bendrojo naudojimo patalpas tenka butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.82 str.). Turto paprastojo administravimo atveju administratorius gali apmokėti skolas tik iš administruojamojo turto (CK 4.240 str.1d.), todėl administratorius, nesant jo kaltės, nėra asmeniškai atsakingas savininkams ar tretiesiems asmenims pagal prievoles, kurios atsirado administruojant turtą (CK 4.244 str.).

22Kolegija sutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad atsakovo procesiniuose dokumentuose minimos CK 4.244 str. 1 d. taikymas šioje byloje nėra aktualus, kadangi ši norma reglamentuoja administratoriaus santykius su trečiaisiais asmenimis, o ne su administruojamo bendrojo naudojimo objekto bendrabučiais. Kolegija patikslina sprendimo rezoliucinę dalį ir ieškovo turėtas 1121 lito išlaidas priteisia iš administruojamo turto ir butų savininkų lėšų, kurios yra administratoriaus dispozicijoje.

23Tokiu būdu apeliacinį skundą tenkinant iš dalies, ieškinys dalyje tenkinamas ir Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimas pakeistinas.

24Ieškovo pateikti dokumentai rodo, kad ieškovas turėjo 5.587.11 litų bylinėjimosi išlaidų (b.l. 17,24,92-2t.; b.l. 2,6,63,103-3t.) atsakovas - 303.50 litų (b.l. 9,107,2t.). Ieškovui priteistini 24 proc., atsakovui 76 proc. turėtų bylinėjimosi išlaidų, šias išlaidas paskirstant proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui CPK 93 str. pagrindais.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

27Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 15 d. sprendimą pakeisti.

28Ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo UAB „Ūkvedys“ (kodas 144619471) administruojamo namo ( - ), bendrasavininkų renkamų ir kaupiamų lėšų ieškovui UAB „Vaivorykštė“ (kodas 144050881) 1121 litą (tūkstantį šimtą dvidešimt vieną Lt) išlaidų padengimui, priteisti 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti 1110,34 litų bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ 23.64 litus ir iš atsakovo UAB „Ūkvedys“ administruojamų lėšų 7.47 litus valstybei išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje.

30Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto... 5. 1.Priteisti iš atsakovo UAB „Ūkvedys“ iš namo bendrasavininkų renkamų... 6. 2.Priteisti iš atsakovo UAB „Ūkvedys“ ieškovo UAB „Vaivorykštė“... 7. 3. Priteisti iš atsakovo UAB „Ūkvedys“ ieškovo UAB „Vaivorykštė“... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vaivorykštė“ prašo Šiaulių miesto... 10. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1) Apeliantas prašė priteisti 3422 Lt išlaidų, patirtų keičiant bendrojo... 12. 2) Teismo išvada, kad apeliantas 1121 Lt išlaidų dalyje neįrodė ieškinio,... 13. 3) Teismo išvada, kad apeliantas 59 Lt reikalavimo dalyje neįrodė ieškinio,... 14. 4) Visų ieškinyje minimų darbų atlikimą patvirtina buhalterinės apskaitos... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Apylinkės teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tačiau dalyje... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantui privačios nuosavybės teise... 18. Ieškinio dėl išlaidų, patirtų keičiant namo lietvamzdžius dalyje,... 19. Kolegija netenkina apeliacinio skundo 59 litų priteisimo už smulkų remontą... 20. Apeliacinio skundo dalyje dėl 3422 litų išlaidų priteisimo kolegija... 21. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo... 22. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad atsakovo procesiniuose... 23. Tokiu būdu apeliacinį skundą tenkinant iš dalies, ieškinys dalyje... 24. Ieškovo pateikti dokumentai rodo, kad ieškovas turėjo 5.587.11 litų... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 3... 27. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 15 d. sprendimą pakeisti.... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo UAB „Ūkvedys“... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ 23.64 litus ir iš atsakovo UAB... 30. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....