Byla eCIK-916/2019
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų: Godos Ambrasaitės–Balynienės, Danguolės Bublienės ir Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2019 m. liepos 30 d. gautu atsakovės UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, nenustačiusi pagrindų kasacijai, 2019 m. liepos 16 d. nutartimi Nr. 3P-1195/2019 atsisakė priimti atsakovės kasacinį skundą dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

4Pagal CPK 350 straipsnio 5 dalį asmuo, kurio skundą atsisakoma priimti dėl to, kad jis neatitinka CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, ištaisęs trūkumus, turi teisę iš naujo paduoti kasacinį skundą, nepažeisdamas CPK 345 straipsnyje nustatyto termino.

5Atrankos kolegija, susipažinusi su antrą kartą paduodamu kasaciniu skundu, pažymi tai, kad kasacijos byloje galimumas grindžiamas iš esmės tapačiais kaip ir ankstesniame skunde išdėstytais argumentais dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos nuostatų byloje dėl viešojo pirkimo sutarties sąlygų, įtvirtinančių kainos nustatymą, keitimo sąlygų ir tvarkos, kurie, teisėjų atrankos kolegijos vertinimu, nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyto kasacijos pagrindo. Dėl to kasacinį skundą atsisakytina priimti kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų. Atsisakant priimti kasacinį skundą, grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

6Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi, atrankos kolegija

Nutarė

7Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

8Grąžinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (j. a. k. duomenys neskelbtini) už kasacinį skundą 2019 m. liepos 29 d. AB SEB banke sumokėtą 374 (tris šimtus septyniasdešimt keturis) Eur žyminį mokestį.

9Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai