Byla e2A-1300-773/2018
Dėl sutarties sąlygos modifikavimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bartninko, Dalės Burdulienės ir Mindaugo Šimonio (kolegijos pirmininkas, pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės E. P. – D. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės viešosios įstaigos Tauragės ligoninės ieškinį atsakovei E. P. – D. dėl skolos priteisimo ir atsakovės E. P. – D. priešieškinį ieškovei viešajai įstaigai Tauragės ligoninei dėl sutarties sąlygos modifikavimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė VšĮ Tauragės ligoninė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės E. P.-D. 34704,23 Eur įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., e. b. l. 1-3). Nurodė, kad 2011 m. liepos 14 d. šalys sudarė sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo apmokėti atsakovės anesteziologijos ir reanimatologijos rezidentūros studijų kainą, o atsakovė įsipareigojo per keturis metus nuo sutarties pasirašymo įgyti gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją ir dirbti ligoninėje gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose visą darbo dieną 6 metus. Sutartyje numatyta, kad dėl bet kokių priežasčių nutraukus su atsakove darbo santykius anksčiau numatyto termino, taikomos sankcijos, proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai. Sutartimi atsakovė, pažeidusi sutartį, įsipareigojo ieškovei pareikalavus, ne vėliau kaip per du mėnesius grąžinti ligoninei Lietuvos sveikatos mokslų universitetui sumokėtą rezidentūros kainą ir sumokėti 5 procentų dydžio baudą nuo rezidentūros kainos. Po sutarties pasirašymo ieškovė sudarė trišalę sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, už atsakovės rezidentūros studijas per 4 metus ieškovė sumokėjo 44 900,36 Eur. Atsakovei dar nebaigus rezidentūros studijų, 2014 m. kovo 24 d. su ja buvo sudaryta darbo sutartis dirbti VšĮ Tauragės ligoninės gydytojo anesteziologo reanimatologo padėjėjos pareigose, suteikiant galimybę įgyti reikalingos praktikos. 2015 m. rugpjūčio 3 d. atsakovė buvo įdarbinta ligoninėje, kur pagal sutartį turėjo dirbti iki 2021 m. rugpjūčio 3 d., tačiau 2017 m. vasario 28 d. atsakovė buvo atleista iš pareigų jos pačios prašymu, t. y. atsakovė turėjo dirbti 72 mėnesius, o faktiškai dirbo 19 mėnesių. Ieškovė pareikalavo, kad atsakovė sumokėtų rezidentūros kainą ir 5 procentų baudą proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai, tačiau atsakovė teikė prašymus sumažinti mokėtiną sumą iki 15 000 Eur, ir su ligonine neatsiskaitė.

82.

9Atsakovė E. P. – D. priešieškiniu prašė modifikuoti tarp šalių sudarytos 2011 m. liepos 14 d. sutarties 2.4. punktą, pakeičiant nustatytą 6 metų terminą į 3 metus ir išdėstyti minėto punkto nuostatą sekančiai: „Dirbti Tauragės ligoninėje gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose visą darbo dieną 3 metus. Iš šio termino išskaičiuojamos atostogos vaikui prižiūrėti, jeigu gydytoja rezidentė šiomis atostogomis pasinaudos“ (1 t., e. b. l. 88-92). Nurodė, kad tarp šalių susiklostęs teisinis santykis turi būti kvalifikuojamas kaip su darbo santykiais neatsiejamai susijęs teisinis santykis. Pažymėjo, kad 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusios DK redakcijos 37 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbo sutarties šalys papildomai gali susitarti dėl to, kad darbuotojas laikotarpiu, iki tęsia darbdavio lėšomis apmokėtas studijas ir per trejus metus po šio laikotarpio pabaigos, darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių gali nutraukti tik atlyginęs darbdaviui jo patirtas išlaidas. Atsakovės teigimu, šalių sudaryta sutartis laikytina sudėtine atsakovės darbo sutarties dalimi, tačiau 2011 m. liepos 14 d. sutarties 2.4. punktas prieštarauja galiojančiai DK 37 straipsnio 4 dalies imperatyviai nuostatai.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. kovo 26 d. sprendimu ieškovės VšĮ Tauragės ligoninės ieškinį tenkino - priteisė iš atsakovės E. P. - D. ieškovės naudai 33 051,65 Eur išlaidų atlyginimo ir 1 652,58 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 209,22 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas atsakovės priešieškinį atmetė.

144.

15Teismas sprendė, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti, jog šalių sudarytos sutarties nuostatos turėtų būti modifikuojamos pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Darbo kodekso (toliau tekste naujasis DK) 37 straipsnio 4 dalies nuostatas. Pažymėjo, kad iki 2017 m. liepos 1 d. galiojęs Darbo kodeksas nereglamentavo situacijų, kuomet darbdavys apmoka darbuotojo studijas universitete. Nurodė, kad šalių darbo santykiai nutrūko 2017 m. vasario 28 d., o sudarant ginčo susitarimą šalių nesiejo darbo teisiniai santykiai, todėl pasikeitęs teisinis reguliavimas nesudaro pagrindo modifikuoti sutarties sąlygą.

165.

17Teismas pažymėjo, kad sutarties sudarymo metu teisės aktuose nebuvus jokių ribojimų dėl minimalių ir / ar maksimalių terminų dėl darbo santykių trukmės po diplomo gavimo, šalys buvo laisvos susitarti dėl termino, kurį asmuo privalo išdirbti įstaigoje, finansavusioje jo studijas. Teismas nustatė, kad atsakovė susipažino su studijų finansavimo sutarties sąlyga dirbti Tauragės ligoninėje 6 metus, o neišdirbus šio termino grąžinti ligoninei sumokėtą studijų kainą, proporcingą neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai. Teismas sprendė, kad atsakovės prašomas nustatyti trijų metų terminas neužtikrina efektyvaus lėšų panaudojimo ir prieštarauja viešajam interesui. Pažymėjo, kad atsakovė laisva valia pasirinko mokamas rezidentūros studijas ir jų finansavimo modelį, o ieškovė laisva valia, įsivertinusi išlaidas ir būsimą naudą, prisiėmė prievolę padengti asmens mokymosi išlaidas su sąlyga, kad pastarasis tam tikrą laikotarpį dirbs įstaigoje, apmokėjusioje jo mokslus. Teismas nurodė, kad vienos iš sutarties šalių valia, nesant nei kitos šalies sutikimo, nei įstatyme nei sutartyje nustatyto atvejo sutarties sąlygos pakeitimas reikštų sutarčių laisvės principo ir kitos sutarties šalies teisėtų interesų pažeidimą, todėl priešieškinį atmetė.

186.

19Teismas atmetė atsakovės argumentą kaip nepagrįstą, kad visa prašoma priteisti suma laikytina netesybomis. Nurodė, kad byloje pareikštas reikalavimas dėl 34 704,23 Eur sumos priteisimo, kurią sudaro: 33 051,65 Eur studijų kaina apskaičiuota proporcingai prisiimtų įsipareigojimų (dirbti 72 mėn.) ir neįvykdytų įsipareigojimų (išdirbtų 19 mėn.) apimčiai (53 mėn. x 44 900,36 Eur / 72 mėn.) ir 1 652,58 Eur – 5 % bauda (33 051,65 Eur x 5 proc.). Pažymėjo, kad ieškovė rašytiniais įrodymais įrodė tiek patirtų nuostolių faktą, tiek dydį.

207.

21Teismas sprendė, kad šalys sutartimi 6 metų terminą, kurį atsakovė turi išdirbti ligoninėje tam, kad tinkamai įvykdytų savo prisiimtus įsipareigojimus, susiejo su darbo gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigomis. Sutarties sąlyga, įtvirtinanti atsakovės pareigą dirbti būtent gydytojo specialisto, o ne bet kokį kitą darbą, yra aiški ir nedviprasmiška. Teismas pažymėjo, kad nėra teisinio pagrindo nepaisyti šalių susitarimo ir atitinkamai laikyti, kad atsakovės įvykdytų įsipareigojimų dalis yra ne 19, o 36 mėnesiai. Nurodė, kad sudarydama darbo sutartį dėl gydytojo anesteziologo reanimatologo padėjėjo pareigų atsakovė dar nebuvo įgijusi gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinės kvalifikacijos.

228.

23Teismas nustatė, kad trišalėje sutartyje šalys susitarė, jog ieškovė finansuos studijų kainą su stipendiją, atsakovei stipendijos pageidaujant. Sutarties priede aiškiai įvardijus studijų kainą su rezidento stipendija, ieškovė pagrįstai jos sumokėtą stipendijos dalį priskyrė studijų kainai. Teismas sprendė, kad priešingas aiškinimas lemtų tai, kad atsakovė, gavusi ženklią pinigų sumą iš sveikatos priežiūros įstaigos lėšų stipendijos forma, dėl šios piniginių lėšų dalies neprisiėmė jokių priešpriešinių įsipareigojimų.

249.

25Teismas pažymėjo, kad neturi pagrindo pripažinti, jog darbo sutarties nutraukimą lėmė svarbios aplinkybės ir nurodė, jog atsakovė, sudarydama sutartį, galėjo įvertinti aplinkybes, susijusias su atstumu tarp darbo ir gyvenamosios vietos. Teismas aplinkybės, kad atsakovė sudarė santuoką, nelaikė svarbia priežastimi atleisti ją nuo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Teismas vertino, kad faktas, jog atsakovės tėvui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, leidžia daryti išvadą, kad atsakovės tėvas yra darbingas, jam nėra reikalinga nuolatinė slauga ir / ar priežiūra.

2610.

27Teismas sprendė, kad nėra pagrindų mažinti netesybas, nes baudinės netesybos paskaičiuotos ne nuo visos ieškovės sumokėtos studijų kainos, o tik proporcingai prisiimtų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai. Pažymėjo, kad 5 procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų baudos dydis nelaikytinas nei pernelyg dideliu nei neprotingu, jis atitinka CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytą palūkanų už termino vykdyti piniginę prievolę praleidimą dydį.

2811.

29Teismas, siekdamas apsaugoti informaciją apie atsakovės tėvo bei byloje jokiu procesiniu statusu nedalyvaujančių asmenų duomenis bei informaciją apie jų sveikatą, nevieša bylos medžiaga pripažino byloje esančių atsakovės tėvo epikrizės bei asmenų gydymo stacionare ligos istorijų kopijas.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3212.

33Apeliaciniu skundu atsakovė E. P. - D. prašo panaikinti pirmosios instancijos sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės VšĮ Tauragės ligoninės ieškinį atmesti, atsakovės priešieškinį tenkinti, priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

341.1.

35Teismas priėmė nemotyvuotą ir nepagrįstą sprendimą, nes nurodydamas, kad tarp šalių susiklostė civiliniai teisiniai santykiai, jų nekvalifikavo, o taip pat pažeidė 2002 m. birželio 4 d. priimto Darbo kodekso 93, 94, 95 ir 99 straipsnių nuostatas, nepripažindamas šalių sudarytos 2011 m. liepos 14 d. sutarties susitarimu dėl darbo santykių. Atsakovė pažymi, kad sutartimi šalys susitarė dėl visų būtinųjų ir papildomų darbo sutarties sąlygų: 1) darbo funkcijų (gydytoja anesteziologė reanimatologė); 2) darbovietės (VšĮ Tauragės ligoninė); 3) darbo apmokėjimo (nustatytas Tauragės ligoninės darbo tvarkoje); ir 4) darbo sutarties termino (6 metai); 5) mokymo išlaidų atlyginimo. Tai reiškia, kad šalys sutartimi susitarė dėl atsakovės darbo funkcijos vykdymo, o susitarimas įsigaliojo įforminus jį darbo sutartimi ir atsakovei pradėjus realiai dirbti.

361.2.

37Teismas nesilaikė sutarčių aiškinimą reglamentuojančių nuostatų. Neatsižvelgė, kad ieškovė laikė, jog šalys susitaria dėl darbo teisinių santykių sukūrimo, kadangi ieškovė atsakovei pateikė parengtą sutartį, kurios 2.4 punktas nukreipia į DK 180 straipsnį. Ieškovė sutartimi siekė sukurti subordinacija pagrįstus teisinius santykius, įpareigodama atsakovę dirbti ieškovės nurodytą darbo funkciją ieškovės nurodytose pareigose už ieškovės nustatytą atlyginimą. Priešingas aiškinimas pažeistų tikruosius šalių ketinimus sudarant sutartį.

381.3.

39Teismas nepagrįstai atmetė priešieškinio reikalavimą modifikuoti sutartį ir nurodyti, kad atsakovė turi dirbti Tauragės ligoninėje gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose visą darbo dieną 3 metus. Teismas neatsižvelgė, kad sutartyje numatytas 6 metų terminas neatitinka protingumo ir sąžiningumo principų bei yra nesuderinamas su galiojančiu teisiniu reguliavimu. Atsakovės teigimu, jos reikalavimu nėra siekiama taikyti teisę atgal, o siekiama modifikuoti egzistuojantį teisinį santykį tokiu būdu, kad jis atitiktų šiuo metu aktualią teisinę jurisprudenciją ir praktiką. Pažymi, kad nors darbo sutartis tarp šalių buvo nutraukta iki naujojo DK įsigaliojimo, tačiau tai nereiškia, kad sutarčiai, atitinkančiai DK 37 straipsnyje numatytos sutarties požymius, negali ir neturi būti taikomos aktualios teisės normos. Atsakovė pažymi, kad šioje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl sutarties pagrindu kilusių pasekmių jau galiojant naujajam DK, todėl senojo DK nuostatos negalėtų būti taikomos.

401.4.

41Teismas neteisingai skaičiavo sutarties pagrindu atsakovės ligoninėje dirbtą darbo laiką. Atsakovė ligoninėje faktiškai išdirbo 36 mėnesius, nes šalims 2014 m. kovo 24 d. sudarius darbo sutartį ir atsakovei 2014 m. kovo 28 d. pradėjus dirbti, ieškovės tikslas apsirūpinti reikiamais sveikatos priežiūros specialistais buvo įgyvendintas. Ieškovė visą darbo laiką ligoninėje faktiškai atliko tas pačias funkcijas, kurias vykdė visi gydytojai anesteziologai reanimatologai, šias aplinkybes patvirtino liudininkai ir nurodė, kad ligoninėje anesteziologų reanimatologų padėjėjų pozicijoje dirbantys asmenys dirba visiškai savarankiškai ir vieni, o jų veiklos priežiūra yra iš esmės formali ir apsiriboja formaliu padėjėjo surašytos dokumentacijos peržiūrėjimu atliekamu jau paskyrus tam tikrą gydymą.

421.5.

43Teismas klaidingai kvalifikavo ir apskaičiavo ieškovės reikalavimą bei jo dydį. Atsakovės teigimu, faktiškai ieškovės per 4 metus sumokėta suma už atsakovės studijas sudarė 27 550,97 Eur, o pasirinkta skirti stipendija - 17 349,39 Eur. Dėl stipendijos skyrimo ieškovės priimtas sprendimas nebuvo būtina studijų vykdymo sąlyga, kadangi atsakovės studijuota rezidentūros programa galėjo būti apmokama ir neskiriant stipendijos, stipendija nebuvo skirta apmokėti išlaidas atsakovės mokymams. Atsakovės teigimu, sutartinių netesybų dydžio proporcija turi būti skaičiuojama nuo 27 550,97 Eur sumos, sudariusios studiją kainą.

441.6.

45Atsakovė nesutinka, kad 5 procentų baudą sudaro 1 652,58 Eur. Pažymi, kad sutartyje numatytas atsakovės įsipareigojimas sumokėti ieškovei rezidentūros studijų kainą tuo atveju, jei anksčiau laiko bus nutraukta ieškovės ir atsakovės sudaryta darbo sutartis, yra laikytina netesybomis. Ieškovė, apskaičiuodama netesybų dydį, turėtų skaičiuoti proporcingai padalinant studijų kainą iš 36 mėnesių (DK 37 str. 4 d.). Atitinkamai ieškovės reikalavimo dydis, skaičiuojant proporcingai turėtų sudaryti ne daugiau kaip 21 202,9 Eur (17 mėn. x 44 900,36 Eur / 36 mėn.), kadangi atėmus ieškovės byloje neginčijamą atsakovės išdirbtą laikotarpį iš DK 37 straipsnio 4 dalyje nustatyto laikotarpio, laikytina, kad atsakovė išdirbo 17 mėnesių mažiau nei turėjo.

461.7.

47Teismas neįvertino pagrindo mažinti netesybų dydį. Teismas neatsižvelgė, kad atsakovė Tauragės ligoninėje dirbo 493 dienas, taip pat į asmenines darbo sutarties nutraukimo priežastis (santuoka, 150 km atstumas iki darbo vietos, susilpnėjusi tėvo sveikata) bei į skolininko elgesį. Atsakovė pažymi, kad nutraukusi darbo sutartį su atsakove, ji neišvyko dirbti į užsienį, bet sudarė darbo sutartį su Lietuvoje veikiančia sveikatos įstaiga. Teismas turėjo atsižvelgti į konstitucinę žmogaus teisę pasirinkti darbą. Be to, ieškovės reikalaujama priteisti suma negalėtų būti priteista, atsižvelgiant ir į senojo DK 95 str. 4 d. numatytą protingumo principus atitinkančią sumą ir jos apskaičiavimą.

481.8.

49Teismas neatsižvelgė, kad Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-668-252/2016, spręsdamas ginčą tarp VšĮ Pasvalio ligoninės ir gydytojo rezidento, už kurio studijas pagal trišalę sutartį buvo apmokėta studijų kaina, nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai kvalifikavo reikalavimą grąžinti studijų kainą kaip netesybas. Byloje ieškovo reikalavimas buvo sumažintas, motyvuojant neprotingai dideliu netesybų dydžiu.

5013.

51Ieškovė VšĮ Tauragės ligoninė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

522.1.

53Apeliantė nepagrįstai teigia, kad tarp šalių susiklostė darbo santykiai. Sutartys tarp Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų (toliau - LNSS įstaigų) ir studento ar rezidento dėl studijų finansavimo yra civilinės sutartys, kurių sudarymą reglamentuoja specialus Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas. Šia sutartimi LNSS įstaiga įsipareigoja apmokėti studento ar gydytojo rezidento studijų kainą, o studentas ar gydytojas rezidentas įsipareigoja, baigęs studijas, su LNSS įstaiga sudaryti darbo sutartį ir dirbti tam tikrą terminą. Sutartys dėl studijų finansavimo sudaromos kai studento ar rezidento su LNSS įstaiga darbiniai santykiai nesieja. Darbiniai santykiai atsiranda tik studentui ar rezidentui pabaigus mokslus ir gavus licenciją. Sudarius sutartį dėl studijų finansavimo studentas ar gydytojas rezidentas finansuojančioje LNSS įstaigoje neatlieka jokių darbinių funkcijų, negauna iš jos darbo užmokesčio ir neprivalo laikytis finansuojančios LNSS įstaigos vidaus tvarkos. Po sutarties dėl studijų finansavimo pasirašymo tarp šalių neatsiranda subordinacijos ar pavaldumo santykiai, studentas ar gydytojas rezidentas tęsia savo studijas ir paklūsta universiteto ir rezidentūros bazės (universiteto ligoninės) vidaus tvarkai ir būtent su šiomis įstaigomis studentą ar gydytoją rezidentą sieja subordinacijos ir pavaldumo santykiai.

542.2.

55Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad šalys sudarė „susitarimą dėl darbo santykių“. Ieškovės teigimu, senojo Darbo kodekso 93 - 95 ir 99 straipsniai nenumato „susitarimų dėl darbo santykių“, o reglamentuoja darbo sutarties sudarymą.

562.3.

57Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad teismas nekvalifikavo civilinių teisinių santykių, susiklosčiusių tarp šalių. Pažymėtina, kad teismas sprendime išsamiai aptarė sutarčių dėl studijų finansavimo sudarymo teisinius ir faktinius pagrindus, įvertino tokia sutartimi kiekvienos iš šalių prisiimtus įsipareigojimus ir aiškiai kvalifikavo iš sutarties kilusius civilinius teisinius santykius.

582.4.

59Teismas, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai aiškino sutarties nuostatas, atskleidė sutarties sudarymo aplinkybe, tikruosius šalių ketinimus ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo aplinkybes. Tikrieji šalių ketinimai aiškiai atskleisti pačioje sutartyje - atsakovė siekė, kad ieškovė apmokėtų jos studijų kainą, o ieškovė siekė, kad pabaigusi studijas atsakovė atvyktų dirbti į ligoninę gydytoja anesteziologe reanimatologe ir dirbtų ne mažiau kaip šešerius metus. Sutarties šalys taip pat aiškiai aptarė prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo pasekmes. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė pati savanoriškai pasirinko mokamas reanimacijos anestezijos rezidentūros studijas. Nors mokamas studijas atsakovė galėjo apmokėti pati arba imti paskolą, ji laisva valia priėmė sprendimą rinktis mokamas rezidentūros studijas ir jas finansuoti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatyta tvarka bei pati pasirinko LNSS įstaigą sutarties dėl studijų finansavimo sudarymui. Ieškovės ir atsakovės iki sutarties pasirašymo metu nesiejo jokie (nei darbiniai, nei civiliniai) santykiai.

602.5.

61Apeliantė nepagrįstai teigia, kad 6 metų darbo ligoninėje terminas yra neprotingai ilgas. Visų pirma, atsakovė nepagrįstai prašo modifikuoti sutartį pagal Darbo kodekso nuostatas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d. Atkreiptinas dėmesys, kad sutartis buvo sudaryta 2011 m. liepos 14 d., o darbo santykiai su atsakove nutraukti 2017 m. vasario 28 d. Pažymėtina, kad darbo teisės normos neturi atgalinio veikimo galios. Be to, sutartis buvo sudaryta laisva valia, o sutarties sąlyga dirbti ligoninėje ne mažiau 6 metų buvo esminė sąlyga sudarant dutartį ir ji nustatyta atlikus skaičiavimus. Ligoninė nebūtų sutikusi sudaryti sutartį su sąlyga išdirbti ligoninėje tik 3 metus, nes tai būtų neefektyvus lėšų panaudojimas. Sumokėjus 44 900,36 Eur už atsakovės mokslą (įskaitant ir atsakovei mokėtą stipendiją) ir jai išdirbus tik tris metus, ligoninės išlaidos atsakovės mokslui sudarytų net 1247,23 Eur per mėnesį (44900,36 Eur padalinus iš 3 metų ir padalinus iš 12 mėnesių).

622.6.

63Atsakovės teiginys, kad nutraukus sutartį, ir toliau yra tenkinamas viešasis interesas, yra nepagrįstas. Ligoninės steigėja yra Tauragės rajono savivaldybė, kurios tikslas yra mokėti gydytojams, teikiantiems paslaugas Tauragės rajono, o ne didmiesčių gyventojams. Šiuo metu susidariusi situacija, kai Tauragės rajono ligoninė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui sumokėjo atsakovės studijų kainą ir atsakovė dirba to paties universiteto klinikose Kaune, viešojo intereso neatitinka.

642.7.

65Atsakovė nepagrįstai išdirbtą laiką skaičiuoja nuo 2014 m. kovo 24 d., kai su atsakove buvo sudaryta darbo sutartis gydytojo anesteziologo reanimatologo padėjėjo pareigoms. Gydytojo anesteziologo reanimatologo padėjėjo pareigos, funkcijos ir atsakomybė negali būti prilyginama gydytojo. Atsakovė studijas pabaigė ir gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose buvo įdarbinta 2015 m. rugpjūčio 3 d., todėl nuo šios dienos ir turi būti pradedamas skaičiuoti atsakovės išdirbtas laikas.

662.8.

67Nesutiktina, kad atsakovei mokėta stipendija negali būti laikoma sudėtine studijų kainos dalimi. Pažymėtina, kad Trišalės sutarties priede Nr. 1 yra pateikta Rezidentūros išlaidų sąmata valstybės nefinansuojamose vietose ir nurodyta studijų kaina su rezidento stipendija. Šiame priede taip pat nurodyta, kad metinė studijų kaina yra patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nutarimu ir turi būti pervesta į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sąskaitą. Kitų alternatyvų atsakovė nepateikė. Ieškovė sutinka, kad pasirinkta skirti stipendija nebuvo būtina studijų vykdymo sąlyga, tačiau stipendijos gavimą pasirinko pati atsakovė, nes pateikė būtent tokį Trišalės sutarties projektą. Atsakovė kas mėnesį iš LSMU gaudavo stipendiją, tačiau nesikreipė į ieškovę dėl stipendijos atsisakymo.

682.9.

69Apeliantė nepagrįstai teigia, kad visa ieškovės prašoma sumokėti skola turėtų būti laikoma netesybomis, kurios turėtų būti mažintinos. Pažymėtina, kad atsakovei neįvykdžius sutarties sąlygų, ligoninė neteko pinigų sumokėtų Lietuvos sveikatos mokslų universitetui už atsakovės rezidentūrą, o tai yra tiesioginiai ieškovės nuostoliai, o ne netesybos.

702.10.

71Apeliantės prašymas sumažinti netesybas gali būti taikomas tik sutarties 2.6. punkte numatytai 5 proc. baudai nuo rezidentūros kainos, tačiau šios netesybos yra protingos ir nėra per didelės. Apeliantės nurodytos aplinkybės dėl tėvo ligos, santuokos ir didelio atstumo iki darbo negali būti pripažįstamos svarbiomis ir lengvinančiomis prievolės neįvykdymą. Pirma, apie sunkią tėvo sveikatos būklę ieškovė niekada nebuvo informuota, o bylos duomenys patvirtina tik tai, kad atsakovės tėvas 2016 m. kovo mėnesį savaitę buvo hospitalizuotas ligoninėje ir tam laikotarpiui jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas bei tai, kad 2016 m. gegužės mėn. atsakovės tėvas penkias dienas buvo hospitalizuotas dėl ( - ). Iš pateiktų išrašų matosi, kad atsakovės tėvo šeimos gydytojas dirba ( - ) ambulatorijoje, esančioje ( - ), kas patvirtina, jog atsakovės tėvo būklė negali būti bloga, jeigu gyvendamas ( - ), jis pas šeimos gydytoją važinėja į ( - ). Be to, sudarant sutartį apeliantė gyveno ( - ) ir jai buvo žinoma ir suprantama, kad darbo vieta bus ( - ).

722.11.

73Prašydama sumažinti netesybas apeliantė nepagrįstai vadovaujasi Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-668-252/2016, nes pastarojoje byloje buvo sprendžiamas klausimas tik dėl baudos, kuri buvo lygi studijų kainai.

74Teisėjų kolegija

konstatuoja:

75IV.

76Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7714.

78CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

79Dėl naujų įrodymų prijungimo

8015.

81Atsakovės E. P.-D. atstovas advokatas R. R. 2018 m. spalio 3 d. prašymu apeliacinės instancijos teismo prašo prijunti teikiamus papildomus įrodymus – elektroninio atsakovės susirašinėjimo su gydytoju T. G. vaizdo fiksacijas ir įpareigoti ieškovę VšĮ Tauragės ligoninė pateikti susitarimų, sudarytų su gydytoju rezidentu T. G., kopijas. CPK 314 straipsnis numato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar negalėjo, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčui išspręsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-38-969/2015). Teisėjų kolegija, susipažinusi su atsakovės atstovo pateiktais įrodymais ir įvertinusi jų turinį, sprendžia, kad jie neturi teisinės reikšmės šalių ginčui išspręsti, atsakovės pateiktas susirašinėjimas buvo dar 2018 m. sausio 10 d., todėl jo pateikimas ir prašymas išreikalauti ieškovės galimą susitarimą su T. G. užvilkintų bylos nagrinėjimą, todėl prašymas atmestinas.

82Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

8316.

84Byloje kilo ginčas dėl prievolės gydytojui grąžinti sveikatos priežiūros įstaigos apmokėtas gydytojo rezidento studijų įmokas, proporcingai pagal sutartį numatytai ir neįvykdytai įsipareigojimų apimčiai, šių santykių teisiniam kvalifikavimui (darbo ar civilinių), sutarties modifikavimo ir grąžintinų įmokų dydžio.

8517.

86Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad 2011 m. liepos 14 d. tarp ieškovės VšĮ Tauragės ligoninės ir atsakovės E. P.-D. buvo sudaryta sutartis (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo pasirašyti trišalę sutartį su atsakove ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu dėl atsakovės anesteziologijos ir reanimatologijos rezidentūros studijų finansavimo, apmokėti trišalėje sutartyje nurodytą atsakovės studijų kainą, gydytojai rezidentei gavus licenciją verstis praktika pagal gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją, įdarbinti gydytoją rezidentę Tauragės ligoninėje visai darbo dienai gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose ir mokėti jai Tauragės ligoninės darbo apmokėjimo tvarkoje numatytą darbo užmokestį (Sutarties 1.1., 1.2., 1.3. punktai, el. b., 1 t., b. l. 4-5).

8718.

88Sutartimi atsakovė E. P.-D. įsipareigojo per 4 metus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūroje įgyti gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją, ją įgijus per 5 darbo dienas pateikti dokumentus gauti licenciją verstis praktika pagal gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją ir ją gavus per 5 darbo dienas atvykti į Tauragės ligoninę sudaryti darbo sutartį dėl darbo gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose visą darbo dieną ir pradėti šiose pareigose dirbti, viso 6 metus visą darbo dieną (sutarties 2.1., 2.2., 2.4., el. b., 1 t., b. l. 4-5).

8919.

90Sutarties 2.5. punkte atsakovė įsipareigojo, Tauragės ligoninei pareikalavus, ne vėliau kaip per du mėnesius grąžinti Tauragės ligoninei šios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universitetui sumokėtą rezidentūros studijų kainą, jeigu: 2.5.1. jeigu gydytoja rezidentė per keturis metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos nebaigs gydytojo anesteziologo reanimatologo studijų programos rezidentūros, 2.5.2. gydytoja rezidentė šios sutarties 2.2. punkte numatytais pagrindais nepateiks dokumentų gauti licenciją verstis praktika pagal gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją ir/arba šios sutarties 2.2. punkte numatytais terminais nepradės dirbti Tauragės ligoninėje.

9120.

92Sutarties 2.6. punkte šalys susitarė, kad Sutarties 2.5.1. ir 2.5.2. punktuose numatytais atvejais atsakovė sumokės Tauragės ligoninei 5 proc. dydžio baudą nuo Lietuvos sveikatos mokslų universitetui sumokėtos rezidentūros studijų kainos. Bauda turi būti sumokėta per du mėnesius nuo reikalavimo pateikimo dienos.

9321.

94Sutarties 3 punkte šalys susitarė, kad atsakovei pažeidus šios sutarties 2.4. punktą, t. y. dėl bet kokių priežasčių su ja nutraukus darbo sutartį anksčiau numatyto termino, taikomos Sutarties 2.5. ir 2.6. punktuose numatytos sankcijos, proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai.

9522.

96Ieškovė Tauragės ligoninė, atsakovė E. P.-D. ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2011 m. liepos 25 d. sudarė Trišalę sutartį Nr. ( - ) (toliau – Trišalė sutartis) dėl atsakovės studijų universitete, pagal kurios 4 punktą už atsakovės rezidentūros studijas, kaip rėmėjas, ieškovė įsipareigojo sumokėti universitetui priede Nr. 1 nurodytą studijų kainą (el. b., 1 t., b. l. 10-11). Pagal šiame prie Trišalės sutarties priede esančią Rezidentūros išlaidų sąmatą valstybės nefinansuojamuose vietose 2011 / 2012 m. m. studijų kaina su rezidento stipendija iš viso 38 758 Lt, iš kurių darbo užmokestis 12 359 Lt, socialinio draudimo įmokos 3829 Lt, rezidento stipendija 14 976, kitos išlaidos 7594 Lt (el. b., 1 t., b. l. 12).

9723.

98Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. buvo priimta į valstybės nefinansuojamas rezidentūros studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete anesteziologo reanimatologo studijų programą (el. b., 1 t., b. l. 13-14).

9924.

100Ieškovė ir atsakovė 2014 m. kovo 24 d. sudarė Darbo sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovė buvo priimta dirbti į VšĮ Tauragės ligoninės Anesteziologijos-reanimacijos skyrių gydytojo reanimatologo padėjėja, atsakovė dirbti pradėjo 2014 m. kovo 28 d., (el. b., 1 t., b. l. 18-19). 2014 m. balandžio 1 d. ši darbo sutartis Nr. ( - ) papildyta nustatant darbą pagal poreikį darbuotojo ir darbdavio susitarimu (el. b., 1 t., b. l. 67).

10125.

1022015 m. rugpjūčio 3 d. darbo sutartis Nr. ( - ) pakeista, nustatyta, kad E. P. yra įdarbinama 1,0 etato gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose, atsakovei nustatytas 1481,77 Eur mėnesinis atlyginimas, darbo sutartis neterminuota, ne mažiau kaip 6 (šešerių) metų laikotarpiui (el. b., 1 t., b. l. 50, 67).

10326.

104Darbo sutartis nutraukta 2017 m. vasario 28 d. atleidus atsakovę iš pareigų jos pačios prašymu pagal DK 127 straipsnio 1 dalį atleisti savo noru (el. b., 1 t., b. l. 18-19, 23).

10527.

106Teismas nustatė, kad ieškovė 2011 m. rugpjūčio 26 d. pervedė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui 19 379 Lt, 2015 m. kovo 18 d. – 5612,55 Eur, 2014 m. rugsėjo 29 d. pervedė 19 379 Lt, 2014 m. balandžio 1 d. pervedė 19 379 Lt, 2013 m. rugsėjo 20 d. pervedė 19 379 Lt, 2013 m. kovo 21 pervedė 19 376 Lt, 2012 m. rugsėjo 4 d. pervedė 19 379 Lt, 2012 m. kovo 23 pervedė 19 379 Lt už E. P. rezidentūros studijas (el. b., 1 t., b. l. 25-27, 28-34).

10728.

108Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos ir E. P. – D. 2017 m. vasario 17 d. sudarė darbo sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovė buvo įdarbinta klinikose 1,0 etato darbo krūviu gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose, nustatytas darbo užmokesčio koeficientas 15,09 ir 30 proc. priedas, darbo sutartis pakeista 2017 m. birželio 20 d. konkursinės komisijos sprendimu terminuota iki 2022 m. birželio 19 d. (el. b., 1 t., b. l. 52-54).

10929.

110Ieškovė VšĮ Tauragės ligoninė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės E. P.-D. 34704,23 Eur įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., e. b. l. 1-3). Atsakovė E. P.-D. priešieškiniu prašė modifikuoti tarp šalių sudarytos 2011 m. liepos 14 d. sutarties 2.4. punktą, pakeičiant nustatytą 6 metų terminą į 3 metus ir išdėstyti minėto punkto nuostatą sekančiai: „Dirbti Tauragės ligoninėje gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose visą darbo dieną 3 metus. Iš šio termino išskaičiuojamos atostogos vaikui prižiūrėti, jeigu gydytoja rezidentė šiomis atostogomis pasinaudos“ (1 t., e. b. l. 88-92).

11130.

112Skundžiamu Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 26 d. sprendimu teismas priešieškinį atmetė, ieškinį tenkino, priteisė ieškovei VšĮ Tauragės ligoninei iš atsakovės E. P.-D. 33 051,65 Eur išlaidų atlyginimo ir 1 652,58 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (34 704,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. birželio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1209,22 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

113Dėl civilinių teisinių santykių ir darbo teisinių santykių atribojimo

11431.

115Atsakovės E. P.-D. atstovas advokatas R. R. apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo pažeistos 2002 m. birželio 4 d. priimto DK 93 str., 94 str., 99 straipsnio nuostatos, nes teismas nepagrįstai Sutartimi sukurtus santykius vertino ne kaip susitarimą dėl darbo santykių. Nurodė, kad sutartimi šalys susitarė dėl visų būtinųjų ir papildomų darbo sutarties sąlygų: 1) darbo funkcijų (gydytoja anesteziologė reanimatologė); 2) darbovietės (VšĮ Tauragės ligoninė); 3) darbo apmokėjimo (nustatytas Tauragės ligoninės darbo tvarkoje); 4) darbo sutarties termino (6 metai); 5) mokymo išlaidų atlyginimo. Tai reiškia, kad šalys sutartimi susitarė dėl atsakovės darbo funkcijos vykdymo, o susitarimas įsigaliojo įforminus jį darbo sutartimi ir atsakovei pradėjus realiai dirbti. Apeliaciniame skunde pažymima, kad 2002 m. DK 99 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų, svarbu, kad būtų išreikšta šalių valia sudaryti darbo sutartį, ir ji padaryta dėl darbo sutarties sąlygų, nustatytų DK 95 straipsnyje: darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2010).

32.

116Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje civilinėje byloje svarbu teisiškai tinkamai kvalifikuoti teisinius santykius, kurie susiklostė tarp šalių sudarius Sutartį ir Trišalę sutartį, tinkamai atriboti civilinius ir darbo teisinius santykius.

11733.

118Teisėjų kolegija nustatė, kad Sutartis tarp ieškovės VšĮ Tauragės ligoninė ir atsakovės E. P.-D. buvo sudaryta 2011 m. liepos 14 d. Ši sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 133-5156). Šiuo įsakymu vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995; 2007, Nr. 138-5643) 43 straipsnio 2 dalimi buvo patvirtinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašas. Šiais aprašais buvo nustatytos tvarkos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 43 straipsnio 2 dalies nuostatos, nustatančias Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms teisę apmokėti studentų ir gydytojų rezidentų studijas, su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis sudaryti paskolos sutartis rezidentų gerovei užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

11934.

120Teisėjų kolegija atsižvelgia, kad pagal Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašo 2 punktą aprašo tikslas – užtikrinti įstaigoms teises apmokėti tiek studijuojančio studento, tiek gydytojo rezidento studijų kainą, naudojant įstaigos lėšas, kad įstaiga galėtų apsirūpinti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistais, būtinais įstaigos veiklai užtikrinti. Aprašo 4 punkte numatyta, kad sveikatos priežiūros įstaiga, siekdama apmokėti studento ar gydytojo rezidento studijų kainą, privalo parengti sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugų ir jas teikiančių specialistų poreikio prognozes, jas suderinti su steigėju bei teritorine ligonių kasa ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai. Aprašo 5 punkte numatyta, kad įstaiga, atsižvelgdama į parengtas prognozes, turi teisę apmokėti studento ar gydytojo rezidento studijų kainą, esant visoms toliau nurodytoms sąlygoms: 5.1. gavusi steigėjo (-ų)/dalininkų/akcininkų raštišką pritarimą; 5.2. raštu suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija; 5.3. esant šiems studento ir gydytojo rezidento įsipareigojimams: 5.3.1. per sutartą laiką, bet ne trumpesnį kaip nustatyta studijų programos trukmė, įgyti profesinę kvalifikaciją; 5.3.2. įgijus profesinę kvalifikaciją, per 5 darbo dienas atvykti dirbti į sutartą sveikatos priežiūros įstaigą, jei sutarta veikla nėra licencijuojama, arba pateikti dokumentus gauti atitinkamą licenciją verstis praktika pagal sutartą profesinę kvalifikaciją ir ją gavus per 5 darbo dienas atvykti dirbti visą darbo dieną į sutartą sveikatos priežiūros įstaigą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. Aprašo 7 punkte numatyta, kad sutartyje, pasirašomoje tarp įstaigos ir studento ar gydytojo rezidento, turi būti numatyti studento ir gydytojo rezidento įsipareigojimai: 7.1. grąžinti Įstaigos sumokėtas įmokas proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai, atsižvelgiant į šalies infliacijos lygį, kurio dydį nustato Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; 7.2. sumokėti sutartyje numatytus procentus sutarties sumos netesybų, kai sutartis nevykdoma ar vykdoma netinkamai (asmuo, už kurį buvo mokėta studijų įmoka, nepradeda dirbti per Apraše nustatytą laiką, sutartis nutraukiama studento ar gydytojo rezidento iniciatyva nepateikiant svarbių priežasčių, dėl kurių studijos toliau negalėtų būti tęsiamos, ir pan.). Aprašo 8 punkte numatyta, kad Sutartyje gali būti nustatyti ir kiti nei šiame Apraše nurodyti Įstaigos ir studento ar gydytojo rezidento įsipareigojimai.

12135.

122Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nutarties 17-21 pastraipose ištirtos Sutarties turinio nuostatas, nutarties 33 pastraipoje nurodytą teisinį sutarties sudarymo pagrindą, sprendžia, kad ši Sutartis negali būti laikoma savaime sukurianti tarp šalių darbo teisinius santykius. Pagrindinis šalių sudarytos Sutarties tikslas, viena vertus, yra susitarimas dėl sąlygų, kuriomis sveikatos priežiūros įstaiga VšĮ Tauragės ligoninė vykdytų atsakovės E. P.-D. anesteziologijos ir reanimatologijos rezidentūros studijų finansavimą, ir taip sudaryti sąlygas atsakovei gauti valstybės nefinansuojamas rezidentūros studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete pagal anesteziologo reanimatologo studijų programą. Kita vertus, toks susitarimas sudaro sąlygas konkrečiai sveikatos priežiūros įstaigai apsirūpinti reikiamais sveikatos priežiūros specialistais, būtinais įstaigos veiklai užtikrinti, kas visiškai atitinka nutarties 33, 34 pastraipose nurodytą teisinį reguliavimą.

12336.

124Teisėjų kolegiją įvertina, kad atsakovė E. P.-D., kaip gydytoja rezidentė, gavusi iš ieškovės VšĮ Tauragės ligoninė visišką studijų finansavimą, pagal Trišalę sutartį Lietuvos sveikatos mokslų universitetui padengiant studijų kainą, į kurią įeina darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kitos išlaidos ir rezidento stipendija, prisiėmė Sutarties tikslams atitinkančius įsipareigojimus, nurodytus šios nutarties 18 pastraipoje, o būtent:

12523.1.

126per 4 metus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūroje įgyti gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją;

12723.2.

128ją įgijus per 5 darbo dienas pateikti dokumentus gauti licenciją verstis praktika pagal gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją;

12923.3.

130gavus licenciją per 5 darbo dienas atvykti į Tauragės ligoninę sudaryti darbo sutartį dėl darbo gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose visą darbo dieną;

13123.4.

132pradėti šiose pareigose dirbti, ir dirbti viso 6 metus visą darbo dieną.

13337.

134Teisėjų kolegija sprendžia, kad šalių Sutartimi prisiimti įsipareigojimai tarp jų savaime nesukūrė darbo teisinių santykių, o tik vieną iš Sutarties sąlygų numatė preliminarų susitarimą dėl darbo teisinių santykių sukūrimo ateityje. Teisėjų kolegija įvertina, kad atsakovės Sutarties sudarymo metu 2011 m. lapkričio 11 d. ir po šios Sutarties sudarymo su ieškove nesiejo darbo teisiniai santykiai, ji nedirbo jokios profesijos ar specialybės darbo, neturėjo pareigos paklusti nustatytai darbo tvarkai, nevykdė darbo funkcijų. Tai, kad Sutarties 2.4. punkte šalys susitarė, jog iš termino, kurį atsakovė įsipareigojo dirbti pas ieškovę, išskaičiuojamos atostogos vaikui prižiūrėti (DK 180 straipsnis), jeigu gydytoja rezidentė šiomis atostogomis pasinaudos, ir kad detaliai aptarė dėl ateityje sukurtinų darbo santykių turinio, nepaneigia teisinio šios Sutarties, kaip civilinės sutarties vertinimo, nes tokia sutarties sąlyga dėl termino skaičiavimo būtų įgyvendinta tik esant ateityje sudarytai darbo sutarčiai. Pažymėtina, kad tai, jog tokia darbo sutartis būtų sudaryta atsakovė turėjo įvykdyti kitas Sutarties sąlygas: baigti rezidentūros studijas, įgyti gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją ir pateikti dokumentus licencijai vertis gydytojo praktika gauti. Pažymėtina, kad šalys tik 2014 m. kovo 24 d. sudarė Darbo sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovė nuo 2014 m. kovo 28 d. buvo priimta dirbti į VšĮ Tauragės ligoninės Anesteziologijos-reanimacijos skyrių gydytojo reanimatologo padėjėja, t. y. susitarė dėl visų būtinų darbo sąlygų, ir nuo šios sutarties sudarymo tarp šalių susikūrė darbo teisiniai santykiai, ir tik 2015 m. rugpjūčio 3 d. darbo sutartį pakeitus atsakovė įdarbinta gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose.

13538.

136Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas faktines aplinkybes apeliacinės instancijos teismas vertina, kad pagal 2002 m. DK 93, 95 ir 99 straipsnių nuostatas Sutartis tarp šalių nesukūrė nei faktinių, nei formaliųjų darbo teisinių santykių, nes šalys Sutartimi susitarė dėl ieškovės studijų finansavimo sąlygų ir gydytojo rezidento įsipareigojimų, kurie turėjo būti nustatyti pagal šios nutarties 34 pastraipoje numatytą Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašą. Teisėjų kolegija pažymi, kad po šios Sutarties sudarymo jos pagrindu tarp šalių nesusikūrė darbo teisiniai santykiai, patenkantys į darbo teisės reguliavimo sritį, todėl aiškinant ir taikant teisės normas ši Sutartis pirmosios instancijos teismo pagrįstai kvalifikuota kaip civilinė sutartis. Apeliaciniame skunde netinkamai interpretuojamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2010 atliktas teisės aiškinimas ir taikymas, nes nagrinėtos civilinės bylos nustatytomis aplinkybėmis buvo sprendžiamas klausimas dėl darbo sutarties sudarymo šalims susitarus dėl būtinųjų sąlygų, kai abi šalys buvo pasirašę darbo sutartį, darbo sutartis patvirtinta įstaigos antspaudu, apie jos sudarymą pranešta VSDFV, ji įregistruota darbo sutarčių registre, atsakovo direktorė patvirtino, jog ruošėsi priimti ieškovą dirbti, parengė darbo sutarties projektą, todėl teismai pagrįstai darbo sutartį pripažino sudarytą. Tuo tarpu kaip nustatyta šioje civilinėje, šalys darbo sutarties nepasirašė, 2011 m. liepos 24 d. sutartimi buvo susitarta tik dėl darbo sutarties sudarymo ateityje kaip vieno iš finansavimą gavusios gydytojos rezidentės įsipareigojimų.

13739.

138Atsižvelgiant į teisėjų kolegijos padarytas išvadas laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog Sutarties ir Trišalės sutarties pagrindu tarp šalių yra susiklostę sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šalių sudarytas sutartis tinkamai taikė CK II dalies Sutarčių teisė nuostatas dėl civilinės sutarties sampratos (CK 6.154 straipsnio 1 dalis) ir Sutarties laisvės principą.

13940.

140Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal Sutarties laisvės principo nuostatas, šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, be to, šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei (CK 6.156 straipsnio 1, 3 dalys). Pirmosios instancijos teismas skundžiamo teismo sprendimo 11 pastraipoje šalių sudarytą Sutartį laikydamas studijų finansavimo sutartimi nurodė išsamius teismo sprendimo motyvus, pagrįstai atsižvelgė į šios Sutarties sudarymo tikslus, jos turinį, sudarymo aplinkybes ir teisinius tokios sutarties sudarymo pagrindus. Atsižvelgiant į šias apeliacinės instancijos teismo nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinio skundo argumentai, kad teismo sprendime nėra kvalifikuojami Sutarties pagrindu tarp ieškovo ir atsakovės susiklostę teisiniai santykiai, t. y. kokie konkrečiai civiliniai teisiniai santykiai susiklostė ir ši teismo sprendimo dalis nėra motyvuota, yra atmestini kaip visiškai nepagrįsti.

14141.

142Apeliacinės instancijos teismas įvertina, kad pirmosios instancijos teismas aiškindamasis sutarties nuostatas pagrįstai motyvavo ir įvertino, jog pagal studijų finansavimo sutarties sąlygas šalys aiškiai ir konkrečiai įvardijo savo ketinimus ir įsipareigojimus, nurodė sutarties dalyką bei kitas esmines sutarties sąlygas; atsakovė, pasirašydama sutartį, susipažino su studijų finansavimo sutarčių sąlygomis, tarp jų ir su sąlyga dirbti Tauragės ligoninėje 6 metus (Sutarties 2.4 p.), o neišdirbus šio termino grąžinti ligoninei sumokėtą studijų kainą proporcingą neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai (Sutarties 3 p.). Toks sutarties nuostatų aiškinimas atitinka CK 6.193 straipsnio 1 dalies nuostatas, numatančias, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai; aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys.

14342.

144Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ir tai, kad atsakovė laisva valia ir savanoriškai pasirinko tiek mokamas rezidentūros studijas, tiek jų finansavimo modelį, galėjo nesirinkti studijuoti mokamose studijose, o pasirinkti jos mokymosi rezultatus atitinkančias valstybės finansuojamas studijas. Teismas taip pat pagrįstai įvertino, kad nusprendusi studijuoti mokamose studijose, atsakovė buvo laisva pasirinkti, kaip jas finansuoti, t. y. ar finansuoti savo lėšomis, pasiimti paskolą ar sudaryti sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga dėl studijų apmokėjimo ir prisiimti įsipareigojimus dėl studijų baigimo, licencijos gavimo ir darbo santykių sukūrimo ateityje.

14543.

146Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad kaip yra aptarta šios nutarties 34 pastraipoje, sveikatos priežiūros įstaiga, naudojant įstaigos lėšas gydytojų rezidentų studijų finansavimui taip siekia apsirūpinti sveikatos priežiūros specialistais, todėl pastarieji, gavę šį finansavimą, prisiima įsipareigojimus įstaigai, dėl kurių nevykdymo turi grąžinti įstaigos sumokėtas įmokas proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai, ir sumokėti sutartyje numatytus procentus sutarties sumos netesybų, kai sutartis nevykdoma ar vykdoma netinkamai. Dėl Sutarties 2.4. punkte numatytos sąlygos dirbti 6 metus modifikavimo

14744.

148Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Sutarties 2.4. punkte numatytas 6 metų terminas yra nesąžiningas, pažeidžia CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą sąžiningumo ir protingumo principą bei iš esmės prieštarauja naujojo 2017 m. DK 37 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto termino reikalavimui, todėl turi būti modifikuotas. Teisėjų kolegija šį apeliacinio skundo argumentą laiko nepagrįstu. Visų pirma pažymėtina, kad atsakovė neįrodė, jog Sutartyje nustatytas terminas dėl ateityje sukurtinų darbo santykių 6 metų trukmės yra nesąžiningas ir neprotingas.

14945.

150Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė apeliaciniame skunde nepagrįstai vadovaujasi nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio DK 37 straipsnio 4 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis papildomas darbo sutarties sąlygas ir numatančias, kad jeigu darbuotojas savo iniciatyva studijuoja, siekdamas studijų krypties bakalauro, magistro kvalifikacinio laipsnio ir (arba) profesinės kvalifikacijos pagal formaliojo profesinio mokymo programas, ir darbdavys apmoka visas ar ne mažiau kaip pusę šių išlaidų, darbo sutarties šalys papildomai gali susitarti dėl to, kad darbuotojas laikotarpiu, iki tęsia darbdavio lėšomis apmokėtas studijas, ir per trejus metus po šio laikotarpio pabaigos darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių gali nutraukti tik atlyginęs darbdaviui jo patirtas išlaidas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios nuostatos netaikytinos šalių pagal Sutartį kilusiems sutartiniams teisiniams santykiams, nes:

15132.1.

152Kaip nurodyta šios nutarties 38 pastraipoje, Sutartimi šalys sukūrė civilinius, bet ne darbo teisinius santykius, todėl jų sutarties sąlygų aiškinimui, vykdymui ir pakeitimui dėl atsakovės, kaip gydytojos rezidentės įsipareigojimų jos studijų finansavimą vykdžiusiai sveikatos priežiūros įstaigai, netaikytinos nei senojo 2002 m. Darbo kodekso, nei naujojo 2017 m. Darbo kodekso nuostatos;

15332.2.

154Sutartis, iš kurios ieškovė kildina savo finansinius reikalavimus, tarp ieškovės VšĮ Tauragės ligoninė ir atsakovės E. P.-D. buvo sudaryta dar 2011 m. liepos 14 d., tuo tarpu nurodomo Darbo kodekso nuostatos įsigaliojo tik 2017 m. liepos 1 d.;

15532.3.

156Kaip nurodyta nutarties 24-26 pastraipose ieškovė ir atsakovė Darbo sutartį sudarė tik 2014 m. kovo 24 d., ją nutraukė pačios atsakovės prašymu 2017 m. vasario 28 d., t. y. iki 2017 m. Darbo kodekso įsigaliojimo 2017 m. liepos 1 d. Be to, atsakovė darbo sutarties sąlygų modifikuoti neprašė, naujojo 2017 m. Darbo kodekso nuostatos atgal netaikytinos (Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymas Nr. XII-2603) 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnis).

15746.

158Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantė neįrodė, kodėl Sutartyje nustatytas 6 metų darbo ligoninėje terminas yra neprotingai ilgas, neatitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtinto sąžiningumo ir protingumo principo. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė VšĮ Tauragės ligoninė pagrindė, kad sutartis buvo sudaryta laisva valia, o sutarties sąlyga dirbti ligoninėje ne mažiau 6 metų buvo esminė sąlyga sudarant sutartį ir ji nustatyta atlikus skaičiavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad 6 metų termino Sutartyje nustatymas atitinka sveikatos priežiūros įstaigos pagal teisės aktus siekiamam tikslui – apsirūpinti sveikatos priežiūros specialistais ir tuo pačiu užtikrinti juos atitinkamoje šalies teritorijoje. Kaip matyti iš ieškovės pateiktų duomenų, toks rengiamų sveikatos priežiūros specialistų finansavimas ir jų planuojamo darbo įstaigoje termino nustatymas yra būtinas siekiamam tikslui – būtinumui užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos veiklai. Tokie finansavimo poreikiai ir prognozės yra suderinami su teritorine ligonių kasa, Sveikatos apsaugos ministerija ir sveikatos priežiūros įstaigos steigėja bei gavus jos raštišką pritarimą. Ieškovė pagrįstai pažymėjo, kad VšĮ Tauragės ligoninė nebūtų sutikusi sudaryti sutartį su sąlyga išdirbti ligoninėje tik 3 metus, nes tai būtų neefektyvus lėšų panaudojimas. Sumokėjus 44 900,36 Eur už atsakovės mokslą (įskaitant ir atsakovei mokėtą stipendiją) ir jai išdirbus tik tris metus, ligoninės išlaidos atsakovės mokslui sudarytų net 1247,23 Eur per mėnesį (44900,36 Eur / 36 mėn). Teisėjų kolegija atsižvelgia į ieškovės argumentą, kad prie nurodytos mėnesio sumos pridėjus atsakovei mokėtą 1481,77 Eur darbo užmokestį, ligoninė galėtų pritraukti patyrusių gydytojų ir jai nereikėtų mokėti už gydytojų rezidentų mokslą, o trijų metų terminas visiškai neužtikrina efektyvaus lėšų panaudojimo ir prieštarauja viešajam interesui. Teisėjų kolegija taip pat įvertina pagrįstus ieškovės argumentus, kad VšĮ Tauragės ligoninė panaudotos lėšos atsakovės studijoms finansuoti turi būti naudingos teikiant paslaugas Tauragės rajono gyventojams, tuo tarpu atsakovei nutraukus darbo sutartį su VšĮ Tauragės ligoninės ir dirbant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose neatitinka viešojo intereso. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsakovė E. P.-D. su ieškove sudarydama Sutartį ir su ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir ieškove sudarydama Trišalę sutartį dėl jos studijų finansavimo valstybės nefinansuojamose vietose, nustatant finansuojamą studijų kainą su rezidento stipendija, už kurias ieškovė sumokėjo viso 44 900,36 Eur (38 758 Lt), veikdama pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) turėjo suprasti, kad jos gydytojos rezidentūros studijos yra finansuojamos pagal išanalizuotų teisės aktų tvarką iš specialiai tam skirtų sveikatos priežiūros įstaigos lėšų pastarajai siekiant užsitikrinti ilgalaikį sveikatos priežiūros specialistų aprūpinimą būtina sveikatos priežiūros įstaigos veiklos užtikrinimui. Atsakovės išėjimas iš darbo VšĮ Tauragės ligoninėje išdirbus gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose ženkliai mažiau nei trečdalį laiko, kurį buvo įsipareigojusi pagal Sutartį, neatitinka sutarčių vykdymo principų, pagal kuriuos šalys sutartis privalo vykdyti sąžiningai ir tinkamai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis).

15947.

160Teisėjų kolegija, įvertinusi visas aukščiau nustatytas faktines aplinkybes ir teisines išvadas sprendžia, kad atsakovės priešieškinio reikalavimas modifikuoti Sutarties 2.4. punkte nustatytą 6 metų terminą yra nepagrįstas ir neteisėtas.

161Dėl atsakovės dirbto laiko, grąžintinos studijų kainos ir baudos skaičiavimo

16248.

163Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad teismas neteisingai skaičiavo sutarties pagrindu atsakovės ligoninėje dirbtą darbo laiką, nes atsakovė ligoninėje faktiškai išdirbo 36 mėnesius, kadangi šalims 2014 m. kovo 24 d. sudarius darbo sutartį ir atsakovei 2014 m. kovo 28 d. pradėjus dirbti, ieškovės tikslas apsirūpinti reikiamais sveikatos priežiūros specialistais buvo įgyvendintas.

16449.

165Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu negali sutikti, nes jis neatitinka Sutarties sąlygų ir teismo nustatytų faktinių aplinkybių. Kaip nurodyta šios nutarties 18 pastraipoje Sutarties 2.1., 2.2. ir 2.4 punktų sisteminė analizė patvirtina, kad atsakovė įsipareigojo sudaryti darbo sutartį ir 6 metus dirbti Tauragės ligoninėje gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose po to, kai ji įgis gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją ir gaus licenciją vertis praktika.

16650.

167Šios nutarties 24-26 pastraipose konstatuota, kad ieškovė ir atsakovė darbo sutartį sudarė 2014 m. kovo 24 d., pagal kurią atsakovė 2014 m. kovo 28 d. pradėjo dirbti gydytojo reanimatologo padėjėja, ir tik 2015 m. rugpjūčio 3 d. darbo sutartis Nr. ( - ) buvo pakeista, ir atsakovė įdarbinta gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose. Su atsakove darbo sutartį nutraukus 2017 m. vasario 28 d., atsakovė pas ieškovę šiose pareigose buvo išdirbusi 19 mėnesių (nuo 2015 m. rugpjūčio 3 d. iki 2017 m. vasario 28 d.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo 13 pastraipoje nurodytais motyvais, kad laikotarpio, kurį atsakovė pas ieškovę dirbo gydytojo reanimatologo padėjėja negalima įskaičiuoti į darbo laiką, dirbtą gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose, nes tai prieštarautų šalių Sutartyje numatytam susitarimui ir teisės aktams, reglamentuojantiems gydytojų praktinę veiklą, Gydytojo anesteziologo – reanimatologo medicinos normai. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose dirbti galima tik baigus anesteziologijos-reanimatologijos rezidentūrą ir gavus licenciją užimti šias pareigas. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, kokias faktiškai funkcijas atliko atsakovė dirbdama gydytojo reanimatologo padėjėja nuo 2014 m. kovo 28 d., neturi teisinės reikšmės skaičiuojant terminą, kurį atsakovė dirbo gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose nuo 2015 m. rugpjūčio 3 d., kadangi Sutartis numato privalomą profesinės kvalifikacijos ir licencijos vertis gydytojo praktika turėjimą.

16851.

169Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad teismas klaidingai apskaičiavo ieškovės reikalavimą bei jo dydį. Atsakovės teigimu, faktiškai ieškovės per 4 metus sumokėta suma už atsakovės studijas sudarė 27 550,97 Eur, o pasirinkta skirti stipendija - 17 349,39 Eur, tačiau dėl stipendijos skyrimo ieškovės priimtas sprendimas nebuvo būtina studijų vykdymo sąlyga, kadangi atsakovės studijuota rezidentūros programa galėjo būti apmokama ir neskiriant stipendijos, stipendija nebuvo skirta apmokėti išlaidas atsakovės mokymams. Atsakovės teigimu, sutartinių netesybų dydžio proporcija turi būti skaičiuojama nuo 27 550,97 Eur sumos, sudariusios studiją kainą.

17052.

171Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kaip nurodyta šios nutarties 22 pastraipoje, pagal ieškovės VšĮ Tauragės ligoninės, atsakovės E. P.-D. ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2011 m. liepos 25 d. sudarytos Trišalės sutarties Nr. ( - ) 4 punktą už atsakovės rezidentūros studijas ieškovė įsipareigojo sumokėti universitetui priede Nr. 1 nurodytą studijų kainą, į kurią be kitų išlaidų buvo įtraukta ir rezidento stipendija (el. b., 1 t., b. l. 10-12). Byloje nėra ginčo, kad ieškovės per 4 metus sumokėta suma už atsakovės studijas sudarė 27 550,97 Eur, o paskirta ir išmokėta stipendija – 17 349,39 Eur, viso 44 900,36 Eur. Pirmosios instancijos teismas skaičiuodamas grąžintiną sumą ir Sutartyje numatytą baudą į studijų kainą įtraukė ir atsakovei sumokėtą rezidento stipendiją, nes nustatė, kad būtent iš ieškovės sumokėtos studijų kainos atsakovei buvo mokama rezidento stipendija, stipendijos mokėjimas nebuvo būtina sąlyga, tačiau šalys dėl jos mokėjimo susitarė. Pirmosios instancijos teismas įvertino, kad atsakovė pati pageidavo gauti stipendiją, ginčo dėl to nėra, stipendija buvo mokama ne už gerus mokslo rezultatus kaip skatinamoji priemonė ir ne mokymosi įstaigos, o ieškovės lėšomis kaip sudėtinė finansuojamos studijų kainos dalis.

17253.

173Teisėjų kolegija, spręsdama, ar atsakovei mokantis gydytoja rezidente valstybės nefinansuojamoje vietoje ir gavusiai rezidento stipendiją, ji pagrįstai įtraukta į studijų kainą, atsižvelgia į šios stipendijos teisinę prigimtį, finansavimo šaltinį, šalių Susitarimą dėl jos mokėjimo.

17454.

175Teisėjų kolegija įvertina, kad gydytojams rezidentams, kurie sudarė sutartis su sveikatos priežiūros įstaiga dėl valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų finansavimo ir susitarė, kad kartu su rezidentūros kaina bus mokama ir rezidento stipendija, šios stipendijos teisinė prigimtis yra kitokia nei aukštųjų mokyklų studentams mokamos socialinės, skatinamosios ir studijų stipendijos, kurias iš savo ar rėmėjų lėšų skiria aukštosios mokyklos. Sveikatos priežiūros įstaigos finansuojamos gydytojo rezidentūros studijos pasižymi specifika, nes jos skirtos parengti sveikatos priežiūros specialistą konkrečiai įstaigai, kad pastaroji apsirūpintų sveikatos priežiūros specialistais, būtinais įstaigos veiklai užtikrinti (Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašo 2 punktas).

17655.

177Teisėjų kolegijai sistemiškai aiškinant Sutarties ir Trišalės sutarties nuostatas, jų sudarymo metu reglamentavusių teisės aktų nuostatas darytina išvada, jog gydytojui rezidentui sveikatos priežiūros įstaigos lėšomis išmokėta stipendija priskirtina su jo mokymu susijusioms išlaidoms, kurias atsakovė, neišdirbusi nustatyto laiko, įsipareigojo atlyginti ieškovei. Teisėjų kolegija pažymi, kad sąžiningai vykdant sutartį atsakovė, neįvykdžiusi savo įsipareigojimo – neišdirbusi sveikatos priežiūros įstaigoje sutartyje nustatyto laiko – privalo grąžinti studijų kainos kartu su stipendijos dalį proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams. Šios stipendijos paskirtis sudaryti materialines sąlygas gydytojui rezidentui tinkamai baigti rezidentūros studijas ir savalaikiai pasirengti nustatytą laiką dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje. Tai, kad pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijų reglamento nuostatas atsakovės studijų bazė buvo Kauno medicinos universiteto Intensyvios terapijos klinikoje, kurioje atsakovė praleisdavo 40 valandų per savaitę vykdydama darbo funkcijas, todėl negalėdavo užsidirbti pragyvenimui, o skiriama stipendija buvo asmeniniams poreikiams tenkinti, nepaneigia šios stipendijos teisinės prigimties, nes ji skirta užtikrinti deramas sąlygas gydytojui rezidentui vykdyti rezidentūros studijų programą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės sumokėtą stipendijos dalį priskyrė studijų kainai, kurią atsakovė privalo grąžinti sveikatos priežiūros įstaigai proporcingai neįvykdytų įsipareigojimų daliai pagal Sutarties 2.4, 2.5, 2.6 ir 3 punktus.

17856.

179Šios nutarties 20, 21 pastraipose nurodyta, kad Sutarties 2.6. punkte šalys susitarė Sutarties 2.5.1. ir 2.5.2. punktuose numatytais atvejais sumokėti Tauragės ligoninei 5 proc. dydžio baudą nuo Lietuvos sveikatos mokslų universitetui sumokėtos rezidentūros studijų kainos. Sutarties 3 punkte šalys susitarė, kad atsakovei pažeidus šios sutarties 2.4. punktą, t. y. dėl bet kokių priežasčių su ja nutraukus darbo sutartį anksčiau numatyto termino, taikomos Sutarties 2.5. ir 2.6. punktuose numatytos sankcijos, proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai.

18057.

181Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė turėjo dirbti pas ieškovę Tauragės ligoninėje gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose 72 mėnesius, tačiau išdirbto tik 19 mėnesių, t. y. 26,38 proc., todėl turi grąžinti ieškovei 73,61 proc. ieškovės sumokėtos sumos arba

18233 051,65 Eur (44 900,36 Eur X 73,61 proc. / 100 proc.), ir sumokėti 5 proc. baudos arba 1652,58 Eur (33 051,65 Eur X 5 proc. / 100 proc.).

18358.

184Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kad remiantis sutarties 3 punktu bauda skaičiuotina proporcingai prisiimtų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai, t. y. pagrįstai atsižvelgė, kad pagal Sutartį baudinės netesybos paskaičiuotos ne nuo visos ieškovės sumokėtos studijų kainos, o proporcingai prisiimtų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimties. Teismas pagrįstai laikė, kad 5 procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų baudos dydis nelaikytinas pernelyg dideliu ar neprotingu, nes jis atitinka CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytą palūkanų už termino vykdyti piniginę prievolę praleidimą dydį, todėl nėra įstatyminio pagrindo mažinti netesybas. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad atsakovė pas ieškovę gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose išdirbo tik 26,38 proc. laiko, kurį buvo įsipareigojusi, pagal Sutartį nedirbo 53 mėnesius, t. y. daugiau nei keturis metus. Apeliacinės instancijos teismas laiko, kad taip sveikatos priežiūros įstaigai buvo sutrikdytas personalo valdymo planavimas, nes ieškovė pagrįstai ir teisėtai tikėjosi, kad atsakovė dirbs pas ją visą sutartą laiką. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, kad atsakovei paskaičiuota 5 proc. arba 1652,58 Eur bauda atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, ją mažinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis).

18559.

186Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas neįvertino pagrindo mažinti netesybų dydį, nes neatsižvelgė, jog atsakovė dirbo Tauragės ligoninėje nuo 2014 m. kovo 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 2 d., t. y. 493 dienas, taip pat į asmenines darbo sutarties nutraukimo priežastis: sudaryta santuoka, varginantis 150 km atstumas iki darbo vietos iš gyvenamosios vietos ( - ), susilpnėjusi tėvo sveikata, be to į tai, kad ji nutraukusi darbo sutartį su atsakove neišvyko dirbti į užsienį, bet sudarė darbo sutartį su Lietuvoje veikiančia sveikatos priežiūros įstaiga.

18760.

188Apeliacinės instancijos teismas nenustatė teisinių ir faktinių pagrindų mažinti atsakovės ieškovei pagal Sutartį grąžintiną studijų kainą. Teismas pažymi, kad pagal Sutarties 2.5. ir 3 punktus atsakovė įsipareigojo, pažeidus šios sutarties 2.4. punktą, t. y. dėl bet kokių priežasčių su ieškove nutraukus darbo sutartį anksčiau numatyto termino, ir Tauragės ligoninei pareikalavus, ne vėliau kaip per du mėnesius grąžinti Tauragės ligoninei šios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universitetui sumokėtą rezidentūros studijų kainą proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai. Teisėjų kolegijos vertinimu, Sutartyje nustatyta pareiga grąžinti už rezidentūros studijas sumokėtą studijų kainą proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams atitinka ieškovės ir atsakovės interesų balansą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl mažinti nėra pagrindo. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl ieškovės atlikto atsakovės rezidentūros studijų finansavimo atsakovė įgijo gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją visam gyvenimui. Atsakovė, sudarydama Sutartį dėl studijų finansavimo, kaip protingas žmogus turėjo ir galėjo suvokti, kad neįvykdžius duotų įsipareigojimų privalės grąžinti ieškovės sumokėtas studijų kainą proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai, nes tai numatė išanalizuotos ir pačios atsakovės pasirašytos Sutarties ir Sveikatos apsaugos ministro patvirtintų teisės aktų nuostatos.

18961.

190CK 6.189 straipsnio 1 dalis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Kaip jau minėta, CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teismas atsižvelgia į tai, kad šalys Sutarties 4 punkte numato atvejus, kai gydytoja rezidentė atleidžiama nuo pareigos grąžinti Tauragės ligoninei už rezidentūros studijas sumokėtą kainą – dėl sudėtingos gydytojos rezidentės sveikatos būklės (ar ligos), kuriai esant gydytoja rezidentė nebegali studijuoti ar dirbti gydytojo anesteziologo reanimatologo pareigose, ar baigti rezidentūros studijų. Sutartis nenumato kitų aplinkybių, dėl kurių gydytoja rezidentė galėtų būti atleista nuo pareigos grąžinti už rezidentūros studijas sumokėtą kainą ar ši kaina galėtų būti sumažinta. Atsakovės darbas reanimatologo padėjėjo pareigose nuo 2014 m. kovo 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 2 d. nėra faktinė aplinkybė, kuri pagal Sutartį sudarytų teisinį pagrindą mažinti atsakovės grąžintiną studijų kainos dalį ieškovei neįvykdžius įsipareigojimų dirbti gydytoja anesteziologe reanimatologe. Atsakovė, sudarydama Sutartį su VšĮ Tauragės ligoninė ir už rezidentūros studijų finansavimą ateityje įsipareigodama dirbti pas ieškovę, galėjo ir turėjo numatyti, kad gali keistis jos gyvenimo aplinkybės, kurios turės įtakos darbo pas ieškovę patogumui (santuoka, galima artimųjų priežiūra, kiti atsakovės interesai), tačiau šios nuo ieškovės nepriklausančios aplinkybės nesudaro pagrindo atleisti atsakovę visiškai ar iš dalies nuo pareigos grąžinti dalį už rezidentūros studijas sumokėtos kainos proporcingai neįvykdytų reikalavimų apimčiai. Pagal Sutarties nuostatas, toks atleidimas būtų galimas tik dėl sudėtingos gydytojos rezidentės sveikatos būklės (ar ligos), tačiau tokių duomenų atsakovė nepateikė.

19162.

192Apeliacines instancijos teismas konstatuoja, kad pagal Sutarties 2.5. punktą atsakovės įsipareigojimas grąžinti sveikatos priežiūros įstaigai studijų kainą proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai, nėra priskirtina netesyboms. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Todėl netesybomis laikytina Sutarties 2.6. punkte numatyta 5 proc. dydžio bauda nuo Lietuvos sveikatos mokslų universitetui sumokėtos rezidentūros studijų kainos, tačiau ne sveikatos priežiūros įstaigai grąžintina studijų kainos dalis.

19363.

194Teisėjų kolegija pažymi, kad jos išvados dėl grąžintinos ieškovės sumokėtos studijų kainos dalies nepriskyrimo netesyboms nepaneigia ir apeliaciniame skunde nurodoma teismų praktika. Civilinėje byloje, kurioje buvo priimta Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartis, civilinės bylos Nr. e2A-668-252/2016, skiriasi bylos faktinės aplinkybės nuo šios civilinės bylos, kadangi minimoje byloje buvo nustatyta, jog 2013 m. rugpjūčio 12 d. Rezidento finansavimo sutarties 3 punkte numatyta gydytojo rezidento pareiga, po baigimo neatvykus dirbti į ligoninę, per 3 mėnesius sugrąžinti ligoninei dvigubą už rezidentūrą sumokėtą sumą. Dvigubos studijų kainos grąžinimas pagrįstai įvertintas kaip netesybos, tuo tarpu šioje byloje numatytas atsakovės įsipareigojimas grąžinti tik dalį ieškovės realiai už atsakovės rezidentūros studijas sumokėtos studijų kainos proporcingai neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai netesybomis nevertintinas.

19564.

196Teisėjų kolegija pažymi, kad tarp šalių ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto susiklostę civiliniai teisiniai santykiai turi studijų teikimo paslaugų, trečiojo asmens teisės įvykdyti prievolę ir paskolos santykių požymių (CK 6.716 straipsnis, 6.50 straipsnis, 6.877 straipsnis). Ieškovė VšĮ Tauragės ligoninės Sutarties 1.2 punktu įsipareigojo apmokėti už atsakovę E. P.-D. Trišalėje sutartyje numatytą studijų kainą Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, kuris Trišalės sutarties 2 punktu įsipareigojo teikti atsakovei paslaugą – sudaryti atsakovei sąlygas vykdyti rezidentūros studijų programą, pagal ją užtikrinti dėstymo kokybę ir ją baigusiam suteikti profesinę kvalifikaciją bei išduoti patvirtinantį rezidentūros pažymėjimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kaip nurodė ir pirmosios instancijos teismas, ieškovė visiškai apmokėjo atsakovės rezidentūros studijų kainą, o atsakovė savanoriškai pasirinko mokamas studijas, nes į nemokamas valstybės finansuojamas studijas nepateko. Atsakovė galėjo pasirinkti ir kitokį savo studijų finansavimą – pati finansuotis ar imti paskolą studijų finansavimui, tačiau pasirinkusi finansavimą iš sveikatos priežiūros įstaigos privalėjo tinkamai vykdyti Sutartį, o jos neįvykdžius grąžinti pagal Sutartį įstaigai sumokėtą studijų kainą.

19765.

198Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nedaro įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

19966.

200Atsakovės apeliacinis skundas, kuriuo prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, atmestinas, todėl ieškovė neturi pareigos atlyginti apeliacinės instancijos teisme atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, o tokia pareiga tenka atsakovei, kaip bylą apeliaciniame procese pralaimėjusiai šaliai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1, 2 dalys, 98 straipsnio 1 dalis). Ieškovė duomenų apie savo turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nepateikė, todėl teismui nėra pagrindo priteisti jų atlyginimo.

201Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 punktu, 98 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

202Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

203Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė VšĮ Tauragės ligoninė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės... 8. 2.... 9. Atsakovė E. P. – D. priešieškiniu prašė modifikuoti tarp šalių... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. kovo 26 d. sprendimu ieškovės... 14. 4.... 15. Teismas sprendė, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai civiliniai teisiniai... 16. 5.... 17. Teismas pažymėjo, kad sutarties sudarymo metu teisės aktuose nebuvus jokių... 18. 6.... 19. Teismas atmetė atsakovės argumentą kaip nepagrįstą, kad visa prašoma... 20. 7.... 21. Teismas sprendė, kad šalys sutartimi 6 metų terminą, kurį atsakovė turi... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad trišalėje sutartyje šalys susitarė, jog ieškovė... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad neturi pagrindo pripažinti, jog darbo sutarties... 26. 10.... 27. Teismas sprendė, kad nėra pagrindų mažinti netesybas, nes baudinės... 28. 11.... 29. Teismas, siekdamas apsaugoti informaciją apie atsakovės tėvo bei byloje... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 32. 12.... 33. Apeliaciniu skundu atsakovė E. P. - D. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 34. 1.1.... 35. Teismas priėmė nemotyvuotą ir nepagrįstą sprendimą, nes nurodydamas, kad... 36. 1.2.... 37. Teismas nesilaikė sutarčių aiškinimą reglamentuojančių nuostatų.... 38. 1.3.... 39. Teismas nepagrįstai atmetė priešieškinio reikalavimą modifikuoti sutartį... 40. 1.4.... 41. Teismas neteisingai skaičiavo sutarties pagrindu atsakovės ligoninėje... 42. 1.5.... 43. Teismas klaidingai kvalifikavo ir apskaičiavo ieškovės reikalavimą bei jo... 44. 1.6.... 45. Atsakovė nesutinka, kad 5 procentų baudą sudaro 1 652,58 Eur. Pažymi, kad... 46. 1.7.... 47. Teismas neįvertino pagrindo mažinti netesybų dydį. Teismas neatsižvelgė,... 48. 1.8.... 49. Teismas neatsižvelgė, kad Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d.... 50. 13.... 51. Ieškovė VšĮ Tauragės ligoninė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 52. 2.1.... 53. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad tarp šalių susiklostė darbo santykiai.... 54. 2.2.... 55. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad šalys sudarė „susitarimą... 56. 2.3.... 57. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad teismas nekvalifikavo civilinių teisinių... 58. 2.4.... 59. Teismas, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai aiškino sutarties... 60. 2.5.... 61. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad 6 metų darbo ligoninėje terminas yra... 62. 2.6.... 63. Atsakovės teiginys, kad nutraukus sutartį, ir toliau yra tenkinamas viešasis... 64. 2.7.... 65. Atsakovė nepagrįstai išdirbtą laiką skaičiuoja nuo 2014 m. kovo 24 d.,... 66. 2.8.... 67. Nesutiktina, kad atsakovei mokėta stipendija negali būti laikoma sudėtine... 68. 2.9.... 69. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad visa ieškovės prašoma sumokėti skola... 70. 2.10.... 71. Apeliantės prašymas sumažinti netesybas gali būti taikomas tik sutarties... 72. 2.11.... 73. Prašydama sumažinti netesybas apeliantė nepagrįstai vadovaujasi Panevėžio... 74. Teisėjų kolegija... 75. IV.... 76. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 77. 14.... 78. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 79. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 80. 15.... 81. Atsakovės E. P.-D. atstovas advokatas R. R. 2018 m. spalio 3 d. prašymu... 82. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 83. 16.... 84. Byloje kilo ginčas dėl prievolės gydytojui grąžinti sveikatos priežiūros... 85. 17.... 86. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad 2011 m. liepos 14 d. tarp... 87. 18.... 88. Sutartimi atsakovė E. P.-D. įsipareigojo per 4 metus Lietuvos sveikatos... 89. 19.... 90. Sutarties 2.5. punkte atsakovė įsipareigojo, Tauragės ligoninei... 91. 20.... 92. Sutarties 2.6. punkte šalys susitarė, kad Sutarties 2.5.1. ir 2.5.2.... 93. 21.... 94. Sutarties 3 punkte šalys susitarė, kad atsakovei pažeidus šios sutarties... 95. 22.... 96. Ieškovė Tauragės ligoninė, atsakovė E. P.-D. ir Lietuvos sveikatos mokslų... 97. 23.... 98. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. buvo... 99. 24.... 100. Ieškovė ir atsakovė 2014 m. kovo 24 d. sudarė Darbo sutartį Nr. ( - ),... 101. 25.... 102. 2015 m. rugpjūčio 3 d. darbo sutartis Nr. ( - ) pakeista, nustatyta, kad E.... 103. 26.... 104. Darbo sutartis nutraukta 2017 m. vasario 28 d. atleidus atsakovę iš pareigų... 105. 27.... 106. Teismas nustatė, kad ieškovė 2011 m. rugpjūčio 26 d. pervedė Lietuvos... 107. 28.... 108. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos ir E. P. –... 109. 29.... 110. Ieškovė VšĮ Tauragės ligoninė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės... 111. 30.... 112. Skundžiamu Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 26 d. sprendimu... 113. Dėl civilinių teisinių santykių ir darbo teisinių santykių atribojimo... 114. 31.... 115. Atsakovės E. P.-D. atstovas advokatas R. R. apeliaciniame skunde nurodo, kad... 116. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje civilinėje byloje svarbu... 117. 33.... 118. Teisėjų kolegija nustatė, kad Sutartis tarp ieškovės VšĮ Tauragės... 119. 34.... 120. Teisėjų kolegija atsižvelgia, kad pagal Lietuvos Nacionalinės sveikatos... 121. 35.... 122. Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nutarties 17-21 pastraipose ištirtos... 123. 36.... 124. Teisėjų kolegiją įvertina, kad atsakovė E. P.-D., kaip gydytoja... 125. 23.1.... 126. per 4 metus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūroje įgyti... 127. 23.2.... 128. ją įgijus per 5 darbo dienas pateikti dokumentus gauti licenciją verstis... 129. 23.3.... 130. gavus licenciją per 5 darbo dienas atvykti į Tauragės ligoninę sudaryti... 131. 23.4.... 132. pradėti šiose pareigose dirbti, ir dirbti viso 6 metus visą darbo dieną.... 133. 37.... 134. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šalių Sutartimi prisiimti įsipareigojimai... 135. 38.... 136. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas faktines aplinkybes apeliacinės... 137. 39.... 138. Atsižvelgiant į teisėjų kolegijos padarytas išvadas laikytina, kad... 139. 40.... 140. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal Sutarties laisvės principo... 141. 41.... 142. Apeliacinės instancijos teismas įvertina, kad pirmosios instancijos teismas... 143. 42.... 144. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ir tai, kad atsakovė laisva... 145. 43.... 146. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad kaip yra aptarta šios nutarties 34... 147. 44.... 148. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Sutarties 2.4. punkte numatytas 6 metų... 149. 45.... 150. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė apeliaciniame skunde nepagrįstai... 151. 32.1.... 152. Kaip nurodyta šios nutarties 38 pastraipoje, Sutartimi šalys sukūrė... 153. 32.2.... 154. Sutartis, iš kurios ieškovė kildina savo finansinius reikalavimus, tarp... 155. 32.3.... 156. Kaip nurodyta nutarties 24-26 pastraipose ieškovė ir atsakovė Darbo sutartį... 157. 46.... 158. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantė neįrodė, kodėl Sutartyje... 159. 47.... 160. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas aukščiau nustatytas faktines aplinkybes... 161. Dėl atsakovės dirbto laiko, grąžintinos studijų kainos ir baudos... 162. 48.... 163. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad teismas neteisingai skaičiavo... 164. 49.... 165. Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu negali sutikti, nes... 166. 50.... 167. Šios nutarties 24-26 pastraipose konstatuota, kad ieškovė ir atsakovė darbo... 168. 51.... 169. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad teismas klaidingai apskaičiavo... 170. 52.... 171. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kaip nurodyta šios nutarties 22... 172. 53.... 173. Teisėjų kolegija, spręsdama, ar atsakovei mokantis gydytoja rezidente... 174. 54.... 175. Teisėjų kolegija įvertina, kad gydytojams rezidentams, kurie sudarė... 176. 55.... 177. Teisėjų kolegijai sistemiškai aiškinant Sutarties ir Trišalės sutarties... 178. 56.... 179. Šios nutarties 20, 21 pastraipose nurodyta, kad Sutarties 2.6. punkte šalys... 180. 57.... 181. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė turėjo dirbti pas... 182. 33 051,65 Eur (44 900,36 Eur X 73,61 proc. / 100 proc.), ir sumokėti 5 proc.... 183. 58.... 184. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais,... 185. 59.... 186. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas neįvertino pagrindo mažinti... 187. 60.... 188. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė teisinių ir faktinių pagrindų... 189. 61.... 190. CK 6.189 straipsnio 1 dalis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti... 191. 62.... 192. Apeliacines instancijos teismas konstatuoja, kad pagal Sutarties 2.5. punktą... 193. 63.... 194. Teisėjų kolegija pažymi, kad jos išvados dėl grąžintinos ieškovės... 195. 64.... 196. Teisėjų kolegija pažymi, kad tarp šalių ir Lietuvos sveikatos mokslų... 197. 65.... 198. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nedaro... 199. 66.... 200. Atsakovės apeliacinis skundas, kuriuo prašoma panaikinti pirmosios... 201. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 202. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 26 d. sprendimą palikti... 203. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....