Byla e2-8546-956/2016
Dėl skolos priteisimo atsakovui UAB „Metalistas LT“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Einorienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Guolių era“ atstovams advokatui A. G. ir L. K., atsakovo UAB „Metalistas LT“ atstovui advokatui K. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Guolių era“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui UAB „Metalistas LT“,

Nustatė

3šalys teismo posėdžio metu pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

4Prašymas tenkinamas.

5Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos vieną kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis pareigomis.

6Šalys ginčą išsprendė taikiai. Teismui pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, todėl yra pagrindas ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (CPK 42 str. 1, 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.). Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos ir žinomos (CPK 294 str. 2 d.) - bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Dėl bylos nagrinėjimo susidarė šios bylinėjimosi išlaidos: ieškovo sumokėtas žyminis mokestis – 275 Eur, ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti – 690 Eur, teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 1,00 Eur. Šalys taikos sutartyje susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Todėl išlaidos paskirstomos pagal taikos sutarties sąlygas (CPK 94 str. 2 d.). Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.), todėl ieškovui grąžinama jo sumokėto žyminio mokesčio dalis – 206,25 Eur. Šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos paliekamos šalims (taikos sutarties 6 p.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB „Guolių era“, į. k. 300614948, ir atsakovo UAB „Metalistas LT“, į. k. 247736790, tokiomis sąlygomis:

11„1. Atsakovas pripažįsta skolą pagal 2016-07-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ), kuri šios sutarties pasirašymo dieną yra 2728,55 Eur.

122. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 2628,55 Eur (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt aštuonis eurus ir 55 ct) dydžio skolą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

133. Mokėjimai turi būti atlikti į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą banke arba grynais pinigais į Ieškovo kasą.

144. Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų nepatenkintų šia taikos sutartimi.

155. Jei Atsakovas vėluoja įvykdyti taikos sutarties 2 punktą Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 0,01% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradelstos sumos.

166. Šalys susitaria, kad visas kitas, neaptartas šioje taikos sutartyje, kiekvienos iš jų civilinėje byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas jos padengia savo sąskaita ir tokių išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja.

177. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi Šalys prašo grąžinti ieškovui UAB „Guolių era“ 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

188. Sudaroma taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams teisės aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymo saugomų interesų.

199. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės, Civilinio kodekso 6.985 straipsnio (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas), Civilinio proceso kodekso 294 str. 2 dalies (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) Civilinio proceso kodekso 584 str. 1 d. 4 punkto (vykdytini dokumentai yra teismo patvirtintos taikos sutartys) turinys, - Šalys prašo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti.“

20Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Guolių era“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui UAB „Metalistas LT“ nutraukti.

21Ieškovui UAB „Guolių era“, į. k. 300614948, grąžinti 206,25 Eur (du šimtus šešis eurus 25 ct) žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2016-10-03. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

22Šalims yra žinomos bylos nutraukimo ir taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

23Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal... 3. šalys teismo posėdžio metu pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo... 4. Prašymas tenkinamas.... 5. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę... 6. Šalys ginčą išsprendė taikiai. Teismui pateikta taikos sutartis... 7. Dėl bylos nagrinėjimo susidarė šios bylinėjimosi išlaidos: ieškovo... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., teismas... 9. prašymą tenkinti.... 10. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB „Guolių era“, į.... 11. „1. Atsakovas pripažįsta skolą pagal 2016-07-13 PVM sąskaitą-faktūrą... 12. 2. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 2628,55 Eur (du tūkstančius... 13. 3. Mokėjimai turi būti atlikti į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą banke... 14. 4. Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų nepatenkintų šia taikos... 15. 5. Jei Atsakovas vėluoja įvykdyti taikos sutarties 2 punktą Atsakovas... 16. 6. Šalys susitaria, kad visas kitas, neaptartas šioje taikos sutartyje,... 17. 7. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi Šalys prašo... 18. 8. Sudaroma taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir... 19. 9. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir... 20. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Guolių era“ ieškinį dėl skolos... 21. Ieškovui UAB „Guolių era“, į. k. 300614948, grąžinti 206,25 Eur (du... 22. Šalims yra žinomos bylos nutraukimo ir taikos sutarties patvirtinimo... 23. Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama...