Byla 2-385-805/2013
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Laimai Adomaitienei, dalyvaujant ieškovo Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. K., atsakovui A. D., tretiesiems asmenims Jiezno vaikų globos namų atstovui R. J., K. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. D., tretiesiems asmenims Jiezno vaikų globos namų administracijai, K. D. dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo

Nustatė

2Ieškovas Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ieškiniu (b.l.2-3) prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. D., a.k. ( - ) jo sūnaus K. D., gim. ( - ), atžvilgiu. Priteisti iš A. D. sūnaus K. D., gim. ( - ), išlaikymui iki jis sulauks pilnametystės, kas mėnesį mokamas periodines išmokas, bet ne mažiau kaip po 300 Lt. Nustatyti K. D. nuolatinę rūpybą, jo rūpintoju paskirti Jiezno globos namų administraciją, esančią adresu ( - ). Nustatyti K. D. gyvenamąją vietą Jiezno vaikų globos namuose adresu ( - ). K. D. lėšų tvarkytoju bei jo turto administratoriumi paskirti Jiezno vaikų globos namų administraciją.

3Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovas A. D. turi nepilnametį sūnų K. D., gim. ( - ). Vaiko motina L. D., a.k. ( - ) mirė ( - ). A. D. šeima 2005 metais buvo įtraukta į Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl vaikų nepriežiūros. Nuo 2007 metų šeimai teikiamos bendrosios bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Mirus vaikų motinai, situacija šeimoje pablogėjo. Tėvas girtavo, vaikais nesirūpino. Vaikai buvo socialiai apleisti, jiems trūko visaverčio maisto, normalių ir saugių gyvenimo sąlygų. Giminaitės M. L. P. ir R. A. kurį laiką padėjo atsakovui pasirūpinti vaikais, vėliau moterys vaikais rūpintis atsisakė. 2008-05-29 A. D. buvo paguldytas į VšĮ KMUK filialo Romainių tuberkuliozės ligoninės I TB skyrių dėl plaučių tuberkuliozės. Vaikus, kol tėvas gydysis ligoninėje, sutiko prižiūrėti giminaitė D. Z.. Stabilizavusis A. D. sveikatos būklei jis grįžo į namus, tačiau toliau vaikais nesirūpino, išėjo iš namų ir daugiau kaip tris mėnesius slėpė savo buvimo vietą. Nuo 2008-11-14 iki 2009-01-23 vaikai buvo apgyvendinti Kulautuvos sanatorijoje. Siekiant pasirūpinti vaikais 2009-01-27 buvo sukviestas tarpinstitucinės vaiko globos komisijos posėdis dėl socialinės globos poreikio M. D. ir K. D.. Situacija šeimoje smarkiai pablogėjo 2010 metų rudenį. Prienų bendruomenė 2010-10-07 raštu Nr. 4.4-D3-4 pateikė informaciją apie K. D., kurioje nurodė, kad vaikas į Prienų vaikų dienos užimtumo centrą ateina paraudusiomis akimis, nemiegojęs, išsigandęs, alkanas, nešvarus. Vaiko teigimu, jo tėtis beveik ištisai girtauja, prieš jį naudoja psichologinį smurtą, neleidžia ruošti pamokų, grasina mušti. Prienų „Revuonos“ vidurinė mokykla 2010-10-11 raštu Nr.(4.4)DV3-99 informavo skyrių, kad nepilnametis K. D. patiria fizinį bei psichologinį smurtą nuo savo tėvo A. D.. Vaikas pedagogams guodėsi, kad tėtis jį muša netgi tada, kai jis miega, kad jis jaučiasi blogai. Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad K. D. tėvas gyveno asocialiai, girtavo, dėl socialinių įgūdžių stokos nesugebėjo tinkamai pasirūpinti vaiku, įvertinęs tai, jog dėl to vaikui kildavo fizinė, socialinė grėsmė 2010-10-19 sprendimu Nr. SPR-31 paėmė iš šeimos nepilnametį K. D., gimusį ( - ). Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-19 įsakymu Nr.(7.7)-A3-544 likusiam be tėvų globos vaikui K. D. buvo nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirta Jiezno vaikų globos namų administracija. Laikotarpiu po laikinosios globos vaikui nustatymo, A. D. ryšį su sūnumi palaikė, tačiau nepareiškė noro susigrąžinti jį atgal į šeimą. Atostogų ir švenčių dienomis K. pasisvečiuoti į savo šeimą pasiimdavo krikšto motina D. Z., nors su tėvu atostogų metu K. taip pat susitikdavo. K. nori matytis ir bendrauti su tėvu, tačiau pats tėvas artimų ryšių su sūnumi palaikyti nesiekia. Jis niekur nedirba, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos. A. D. šiuo metu gyvena pas sugyventinę, gauna 350 Lt socialinę pašalpą ir nemokamus maisto produktus. Gyvenimo būdo atsakovas nekeičia, išvadų nedaro, motyvacijos pats auginti sūnų neturi, į kontaktą su socialine darbuotoja nesileidžia, socialinių paslaugų atsisako. Kadangi vaiko tėvas A. D. nevykdo geranoriškai prigimtinių tėvo pareigų, piktnaudžiauja tėvo valdžia, savo sūnumi nuo 2010-10-19 visiškai nesirūpina, neremia jo materialiai, nedalyvauja jo auklėjime, o iš tėvo gyvenimo būdo nėra galimybės tikėtis pokyčių ir ateityje, atstovė prašo ginti vaiko interesus įstatymo nustatyta tvarka, neterminuotai apribojant A. D. tėvo valdžią, nustatant vaikui nuolatinę globą ir paskiriant jam rūpintoją. Giminaičių, kurie norėtų rūpintis nepilnamečiu, nėra, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei kitų įstatymo nustatyta tvarka registruotinų daiktų nepilnametis neturi.

4Atsakovas A. D. su pareikštu ieškiniu sutinka. Nurodo, kad šiuo metu pasirūpinti vaiku negali, nes neturi nuosavo gyvenamojo būsto, socialinis būstas jam taip pat nesuteiktas. Gyvena su sugyventine, kuri negali vaiko priimti pastoviam gyvenimui, nes pati turi vaikų. Jis pragyvena iš socialinės pašalpos. Pripažįsta, kad su vaiku bendrauja tik pastarajam pačiam pas jį atėjus. Jis neigia, jog anksčiau vaiką mušdavo. Šiuo metu saikingai vartoja alkoholį. Sūnus sugrįžta pas jį savaitgaliais, jie tarpusavyje bendrauja

5Trečiojo asmens Jiezno vaikų globos namų atstovas nurodė, jog Jiezno vaikų globos namai sutinka būti nepilnamečio K. D. rūpintoju. Paaiškino, kad po to kai K. D. buvo apgyvendintas Jiezno vaikų globos namuose, tėvas jį aplankė tik vieną kartą 2011 metų rudenį, o po to daugiau nesilankė, juo visiškai nesidomėjo. K. su tėvu bendrauja telefonu, jį aplanko kai iš globos namų išvyksta pasisvečiuoti pas D. Z.. Tai vienintelė jo giminaitė, kurios namuose berniukas gali svečiuotis, kitų giminaičių, norinčių juo rūpintis, nėra.

6Trečiasis asmuo K. D. paaiškino, kad šiuo metu gyvena Jiezno vaikų globos namuose, kuriuose jam gyventi gera, gerai sutaria su kitais vaikais ir auklėtojais. Su tėte bendrauja telefonu, su juo susitinka kai nuvažiuoja pasisvečiuoti pas giminaitę D. Z., tada aplanko ir tėtį. Susitikimų metu tėtis su juo elgiasi gerai, neskriaudžia, būna blaivus, pica pavaišina. Pats tėtis globos namuose jį aplankė tik vieną kartą. Tėtis savo namų neturi, todėl gal gyvena Jiezno vaikų globos namuose. Nepamena ar tėtis jį anksčiau skriaudė, dėl raštiško paaiškinimo papasakoti negali.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu A. D. šeima yra įrašyta į Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos ir vaikų nepriežiūros (b.l.7-8). Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus 2010-10-19 sprendimu Nr. SPR-31 K. D. paimtas iš šeimos (b.l.6). Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-21 įsakymu Nr.(7.7)-A3-544 likusiam be tėvų globos vaikui K. D. nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskiriant Jiezno vaikų globos namų administraciją (b.l.15). Išnagrinėjus bylos rašytinius dokumentus bei teismo posėdyje išklausius ieškovo atstovės, atsakovo ir trečiųjų asmenų paaiškinimus darytina išvada, kad atsakovas tinkamai nesirūpina sūnumi, nesidomi jo sveikata, auklėjimu bei ugdymu, jis pagal faktines aplinkybes yra nusišalinęs nuo visapusiškų tėvo pareigų sūnaus atžvilgiu vykdymo.

9Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Kadangi nepilnamečių vaikų teises įgyvendina jų tėvai (CK 3.163 str. 1 d.), todėl tėvų valdžia turi būti orientuota ir į vaiko teisių įgyvendinimą. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti, prižiūrėti vaikus, juos išlaikyti, rūpintis jų sveikata, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Visa tai sudaro tėvų valdžios turinį, numatytą Lietuvos Respublikos CK 3.155 str. 2 d., tačiau būtent tokių gyvenimo sąlygų atsakovas savo sūnui nesuteikia. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl aplaidumo, abejingumo savo pareigoms, laikytini kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas ar nesirūpinama vaikais. Iš ieškovo atstovės paaiškinimų ir byloje pateiktų rašytinių įrodymų (b.l.7-8, 11, 12-14, 15, 16, 17-20, 21, 22-23, 25, 26-27, 28-36, 71-77) nustatyta, kad atsakovas netinkamai rūpinosi vaiku, dėl ko buvo nustatyta laikomoji globa, o šiuo metu taip pat tinkamai neatlieka tėvo pareigų sūnaus K. D., gyvenančio globos įstaigoje, atžvilgiu. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų ir bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovas K. D. nustačius laikinąją globą ir jo globėju paskyrus Jiezno vaikų globos namų administraciją, sūnų aplankė tik vieną kartą, savo iniciatyva su juo nebendrauja, vaiko materialiai neremia. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas sprendžia, kad dėl atsakovo kaltės neįgyvendinama tėvo valdžia ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata, išlaikyti jį, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

10Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. numato, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. CK taip pat numatyta, kad šeimos santykių teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principais. Šiuo aspektu turi būti aiškinamos ir CK 3.180 str. 1 d. nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką savo vaikams amoraliu elgesiu ir 5) nesirūpina vaikais. Visais išvardintais atvejais turi būti nustatyta tėvų kaltė. Tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų ir įvertinus tėvų valdžios neįgyvendinimo arba įgyvendinimo priešingai vaiko interesais pobūdį bei išanalizavus faktines bylos aplinkybes, teismas sprendžia, kokią vaiko teisių ir interesų apsaugos gynimo priemonę - laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios apribojimą nustatyti. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikino ar neterminuoto motinos valdžios apribojimo, turi atsižvelgti ir į tai, ar atsakovai bando pakeisti savo padėtį ir gyvenimo būdą, įpročius.

11Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas gyvena su sugyventiniu, jis niekur nedirba, iš darbo biržos sąrašų išbrauktas, pragyvena iš gaunamos 350 litų socialinės pašalpos. Atsakovas daugiau nei dvejus metus sūnumi K. D., augančiu globos įstaigoje, tinkamai nesirūpina, neremia jo materialai, nesidomi jo auklėjimu, ugdymu, sveikata, t.y. vengia tėvo pareigos auklėti ir išlaikyti sūnų. Nurodytus faktus pripažįsta pats atsakovas, kuris teigia negalintis dėl prastos turtinės padėties šiuo metu kartu su sūnumi gyventi ir užtikrinti vaiko elementariųjų poreikių tenkinimą, vienok, teigia, kad jis nėra visiškai nusišalinęs nuo savo vaiko, su juo matosi, pabendrauja, nustojo vartoti alkoholį, bando keisti požiūrį į gyvenimą, nori taisytis. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, išklausęs atsakovą, atsakovo sūnaus poziciją, išnagrinėjęs kitų bylos duomenų visetą teismas mano, kad padėtis dar gali pasikeisti į gerąją pusę. Esant aptartoms aplinkybės, ieškinys dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo tenkintinas iš dalies, tėvo valdžią apribojant neterminuotam laikotarpiui (CK 3.180 str. 2 d.).

12Laikinai apribojus motinos valdžią A. D. sustabdomos asmeninės (teisė gyventi su sūnumi Karoliu, reikalauti ją grąžinti iš kitų asmenų, dalyvauti auklėjant, iš dalies bendrauti su juo) ir turtinės (paveldėti Karolio turtą pagal įstatymą, teisės būti jo išlaikomam sūnui suaugus ir kt.) teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su sūnumi, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Atsakovui laikinas tėvų valdžios apribojimas sūnaus atžvilgiu gali būti panaikinamas, jeigu jis įrodys, kad pakeitė savo elgesį teigiama linkme, gali auklėti savo sūnų, ir, jeigu tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštaraus paties vaiko interesams (CK 3.181 str. 2 d.).

13Apribojus tėvų valdžią sūnaus Karolio atžvilgiu būtina be tėvų globos likusiam vaikui nustatyti nuolatinę rūpybą ir paskirti rūpintoją bei nustatyti kur vaikas gyvens. Kadangi A. D., gimęs ( - ), jau daugiau nei dveji metai gyvena Jiezno vaikų globos namuose, trečiasis asmuo su ieškiniu sutinka, ginčo dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo byloje nėra, todėl yra pagrindas tenkinti ieškinį šioje dalyje. Esant tokioms aplinkybėms, K. D. rūpintoju (CK 3.251 str. 2 d.) paskirtina Jiezno vaikų globos namų administracija, nustatant K. D. gyvenamąją vietą Jiezno vaikų globos namuose (CK 3.256 str., 3.257 str., 3.263 str., 3.265 str. 3 p.). Jiezno vaikų globos namų administracijai išaiškintina, kad rūpintojas privalo: 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką; 4) sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; 5) palaikyti ryšius su artimaisiais vaikui giminaičiais ir informuoti juos, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; 6) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; 7) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Taip pat išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Jis turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurio asmens, laikančio jį pas save neteisėtai. Rūpintojas už vaiko padarytą žalą ir už savo pareigų nevykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

14Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, sudaryti sąlygas jiems visapusiškai ir harmoningai vystytis (CK 3.192 str.). Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas vaikui maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, mokymo, laisvalaikio tikslams užtikrinti. Tėvo pareiga išlaikyti savo nepilnametį sūnų lieka ir neterminuotai apribojus motinos valdžią CK 3.192 str. 1 d., 3.195 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Pagal CK 3.3 str. įtvirtintus šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus sprendžiant nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimus prioritetas teiktinas vaikų teisių ir interesų apsaugai ir gynimui. CK 3.192 str. įtvirtintas proporcingumo principas reiškia, jog vaikų išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso ne tik nuo vaikų poreikių, bet ir nuo tėvų turtinės padėties, tačiau kiekvienu atveju turi būti paisoma CK 3.192 str. 2 d. įtvirtintos nepilnamečių vaikų teisių ir interesų apsaugos garantijos, kurios esmė yra ta, kad išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, priteisiant vaikui išlaikymą, būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, tačiau tuo atveju, kai vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis yra sunki ir ji pagrįsta byloje surinktais įrodymais, teismas gali nustatyti ir mažesnį nei minimali mėnesinė alga išlaikymą. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 str.). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovo turtinė padėtis šiuo metu nėra gera. Atsakovas ieškovo duomenimis niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas, kilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto neturi, pragyvena iš 350 Lt socialinės pašalpos (b.l.2-4, 5-6, 7-8, 9, 80-81). Atsakovas pragyvena iš socialinės pašalpos, bylos duomenimis praeityje atsakovo sveikatos būklė kėlė abejonių. Iš atsakovo priteistinas ieškovo prašomo dydžio išlaikymas sūnui K. D., gim. 1998-04-21, periodinėmis išmokomis po 200,00 Lt kas mėnesį iki K. D. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją ir nustatant, kad išlaikymui skirtais pinigais disponuos rūpintojas Jiezno vaikų globos namų administracija uzufrukto teise (CK 3.195 str.).

15Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK 282 str.2 d.1 p.).

16Sprendžiant dėl ieškinio reikalavimo dėl K. D. turto administratoriaus paskyrimo pažymėtina, kad ieškovo pateiktais duomenimis nekilnojamojo ir kito registruotino turto nepilnamečio vaiko vardu nėra, ką patvirtina VĮ „Registrų centras“ išduota pažyma (b.l.10). Taigi, bylos duomenimis nesat K. D., gim. ( - ), vardu registruotų nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, turto administratorius neskirtinas.

17Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis valstybei už reikalavimą dėl motinos valdžios apribojimo 144,00 Lt ir išlaikymo dalyje 72,00 Lt bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei 39,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92-93 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., 270 str.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Laikinai apriboti tėvo valdžią A. D., a.k. ( - ) jo sūnaus K. D., gim. ( - ), atžvilgiu.

21Priteisti iš A. D., a.k. ( - ) sūnaus K. D., gim. ( - ), išlaikymui po 200,00 Lt per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki K. pilnametystės, išmokas kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad išlaikymui skirtais pinigais uzufrukto teise disponuos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų administracija

22Sprendimą šioje dalyje vykdyti skubiai.

23Nustatyti K. D., gim. ( - ), nuolatinę rūpybą, jo rūpintoju paskirti Jiezno vaikų globos namų administraciją.

24K. D., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti Jiezno vaikų globos namuose, esančiuose ( - ).

25Priteisti iš A. D., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), bylinėjimosi išlaidas - 216,00 Lt žyminio mokesčio ir 39,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso valstybei - 255,00 Lt.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. Ieškovas Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 3. Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti.... 4. Atsakovas A. D. su pareikštu ieškiniu sutinka. Nurodo, kad šiuo metu... 5. Trečiojo asmens Jiezno vaikų globos namų atstovas nurodė, jog Jiezno vaikų... 6. Trečiasis asmuo K. D. paaiškino, kad šiuo metu gyvena Jiezno vaikų globos... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Prienų rajono savivaldybės... 9. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad... 10. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. numato, kad visur... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas gyvena su sugyventiniu, jis niekur... 12. Laikinai apribojus motinos valdžią A. D. sustabdomos asmeninės (teisė... 13. Apribojus tėvų valdžią sūnaus Karolio atžvilgiu būtina be tėvų globos... 14. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, sudaryti... 15. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK 282 str.2 d.1... 16. Sprendžiant dėl ieškinio reikalavimo dėl K. D. turto administratoriaus... 17. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., 270 str.,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Laikinai apriboti tėvo valdžią A. D., a.k. ( - ) jo sūnaus K. D., gim. ( -... 21. Priteisti iš A. D., a.k. ( - ) sūnaus K. D., gim. ( - ), išlaikymui po... 22. Sprendimą šioje dalyje vykdyti skubiai.... 23. Nustatyti K. D., gim. ( - ), nuolatinę rūpybą, jo rūpintoju paskirti Jiezno... 24. K. D., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti Jiezno vaikų globos namuose,... 25. Priteisti iš A. D., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), bylinėjimosi išlaidas -... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...