Byla 2-1007-622/2010
Dėl įpareigojimo sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Martynui Šimkevičiui, dalyvaujant ieškovo UAB „Jurgio valda“ atstovams advokatui Maurui Urbonavičiui, advokato padėjėjui Jurijui Martinaičiui, atsakovo AB „Turto bankas“ atstovui advokatui Sigitui Čepui, atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovei E. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jurgio valda“ ieškinį atsakovams AB „Turto bankas“, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo pripažinti neteisėtu AB Turto banko valdybos 2009-10-22 nutarimą laikyti neįvykusiu 2009-04-17 aukcioną Nr. 09/11 dėl pastatų ir žemės sklypo, adresu „( - )“, Klaipėda; įpareigoti AB Turto banką sudaryti nekilnojamojo turto, adresu „( - )“, Klaipėda, pastato-darželio, unikalus Nr. „( - )“, bendras plotas 666,29 kv. m, pastato-darželio, unikalus Nr. „( - )“, bendras plotas 281,23 kv. m, pastato-darželio, unikalus Nr. „( - )“, bendras plotas 802,61 kv. m, pastato-kiemo rūsio, unikalus Nr. „( - )“, bendras plotas 32 kv. m, kiemo statinių, unikalus Nr. „( - )“, notarinės formos pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje įrašoma sąlyga, kad pirkėjas privalo per 10 kalendorinių dienų nuo nuosavybės teisės į turtą perdavimo-priėmimo akto pasirašymo kreiptis į apskrities viršininką dėl žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2009 m. kovo 13 d. atsakovas AB Turto bankas, vadovaudamasis LR Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto, kurį reikia atnaujinti įsigyjant naują nekilnojamąjį turtą, pardavimo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo“ paskelbė nekilnojamojo turto, esančio „( - )“, Klaipėdoje aukcioną. Bendra pradinė pardavimo kaina buvo 4 570 000 Lt, tačiau atėmus iš jos žemės sklypo pradinę pardavimo kainą 4 114 000 Lt, galutinė pastatų kaina yra 456 000 Lt. Ieškovas tapo konkurso laimėtoju. Teigia, kad atsakovas, paskelbęs ieškovą laimėtoju, patvirtino nekilnojamojo turto sutarties sudarymą. 2009-05-06 gavo iš atsakovo AB Turto bankas pranešimą apie sutarčių projektus, tačiau pastebėjo, kad siūlomos pasirašyti sutartys prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, nes valstybinės žemės sklypas patenka į neprivatizuojamų objektų sąrašą. Notarė sandorį atsisakė tvirtinti, skundą dėl šio atsisakymo teismas atmetė, dėl to atsakovas AB Turto bankas 2009-10-27 informavo ieškovą, kad nuspręsta aukcioną laikyti neįvykusiu ir grąžino garantinį įnašą. Mano, kad tokie atsakovo veiksmai neteisėti, nes tokiu atveju, kai negalima parduoti žemės sklypo, jis turėjo būti išnuomojamas aukcioną laimėjusiam asmeniui. Mano, kad galima sudaryti atskirus pastatų pirkimo-pardavimo bei valstybinės žemės nuomos sandorius. Nurodė, kad pranešimą apie aukciono laikymą neįvykusiu gavo 2009-10-27, todėl 30 dienų ieškinio senaties termino nepraleido.

5Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

6Atsakovas AB Turto bankas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad statinių pardavimo sandorių tvirtinimas, netvirtinant žemės sklypo pardavimo sandorio neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, o šalys nepasiektų sandoriais numatytų tikslų. Ieškovas priėmė jam sugrąžintą garantinį įnašą ir tokiu veiksmu patvirtino, jog sutiko su AB Turto banko teiginiu, kad nėra teisinių galimybių šalims įgyvendinti aukciono rezultatų. Teigė, kad siekė parduoti visą objektą ir neketino žemės sklypo nuomoti. Apie tai, kad žemės sklypo pardavimas yra negalimas, atsakovui nebuvo žinoma. Viešuose skelbimuose buvo nurodyta informacija apie tai, kokio statuso teritorijoje yra pastatai, nurodyta, kad žemės sklypas parduodamas, o ne nuomojamas. Pažymi, kad pardavus tik pastatus už ieškovo nurodytą kainą, valstybė patirtų 4 000 000 Lt nuostolius, be to, toks sandoris prieštarautų viešajam interesui.

7Atsakovo AB „Turto bankas“ atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

8Atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepime nurodė, jog ieškovui apie tai, kad žemės sklypas negali būti privatizuojamas, tapo žinoma anksčiau nei jis nurodo, nes informacija teritorijos statusą buvo viešai paskelbta. Mano, kad ieškovas dalyvavo ir siekė laimėti aukcioną be tikslo pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį. Sutinka su ieškovo argumentu, kad žemės sklypas galėjo būti išnuomotas, tačiau mano, kad tokiu atveju valstybės turto atnaujinimo tikslas neteks prasmės ir bus nuostolingas naujo valstybės turto įsigijimo atveju.

9Atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovė teismo posėdyje prašė ieškinio tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje nustatyta, kad atsakovas AB Turto bankas 2009 m. kovo 13 d. paskelbė turto pardavimo aukcioną. Nurodyta, kad aukcione parduodami pastatai ir žemės sklypas, adresu „( - )“, Klaipėda (b. l. 30). Skelbime taip pat nurodyta, kad sklypo paskirtis – kita (visuomeninės paskirties teritorijos) bei kad žemės sklypas yra Klaipėdos miesto istorinės dalies teritorijoje. Ieškovas buvo paskelbtas 2009-04-17 vykusio aukciono laimėtoju ir jam atsiųsti pirkimo-pardavimo sutarčių projektai. Ieškovas nurodė, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir paprašė paruošti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį. Atsakovas AB Turto bankas su tokiu reikalavimu nesutiko, pasiūlė sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro notarė Svetlana Bazilienė tokį sandorį tvirtinti atsisakė (b. l. 44-46). Notarės atsisakymas tvirtinti sandorį buvo apskųstas teismui, tačiau Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-10-12 atsakovo AB Turto banko skundą atmetė, ši nutartis įsiteisėjo. Esant tokiai situacijai atsakovas aukciono rezultatus anuliavo. Ieškovas su tokiu sprendimu nesutiko ir kreipėsi į teismą.

12Ieškovas ieškinį grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto, kurį reikia atnaujinti įsigyjant naują nekilnojamąjį turtą, pardavimo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo“ 2.2 punktu, kuriame numatyta, kad tais atvejais, kai žemės sklypas negali būti parduodamas privačion nuosavybėn, žemės sklypas šio nekilnojamojo turto pirkėjui išnuomojamas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 4 punktu aukcione parduodamas žemės sklypas negali būti privatizuojamas, nes yra miestų teritorijų dalyse, kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (kultūros vietovių sąrašą), taip pat yra buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų teritorijose. Atsakovas AB Turto bankas, skelbdamas aukcioną, šios aplinkybės neįvertino ir paskelbė viso turto pardavimo, nors turėjo skelbti tik pastatų pardavimo aukcioną, nes žemės sklypas šiuo atveju galėjo būti tik išnuomojamas. Taigi atsakovo lūkesčiai buvo parduoti visą turtą už nustatytą kainą ir lėšas panaudoti numatytiems tikslams, susijusiems su nekilnojamojo turto atnaujinimu, įsigyjant naują nekilnojamąjį turtą. Teismas mano, kad atsakovui, kaip profesionaliam tokių sandorių subjektui, turėjo ir galėjo būti žinomas faktas, kad ginčo žemės sklypas negali būti parduodamas, tačiau remiantis vien atsakovo neapdairumu negalima daryti išvados, kad žemės sklypas privalo būti išnuomojamas aukciono laimėtojui.

13Ieškovas, kaip ir kiti aukciono dalyviai, dalyvavo nekilnojamojo turto pardavimo (o ne pardavimo ir nuomos) aukcione. Iš ieškovo 2009-05-06 pranešimo (b. l. 35-36) atsakovui nustatyta, kad ieškovas nurodė atsakovui, kad žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandorio nebus galima sudaryti dėl jo prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms. Be to, faktą, kad ieškovas neturėjo ketinimų pirkti žemės sklypo, o norėjo jį nuomoti, patvirtina aplinkybė, jog skundą dėl notaro veiksmų prašė atmesti.

14Atsakovas ieškinyje remiasi CK 6.421 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, kad pirkimo-pardavimo sandoris laikomas sudarytu jam laimėjus aukcioną, lieka sudaryti tik notaro patvirtintos formos sandorį. Tačiau to paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai aukcione parduodamas nekilnojamasis daiktas, per 10 dienų šalys turi sudaryti įstatymų reikalaujamos formos sandorį. Taigi tokiu atveju sandoris laikomas sudarytu nuo tada, kai jis patvirtintas notaro. Šiuo atveju sandoris turėjo būti patvirtintas notaro (CK 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Notarui atsisakius tokį sandorį tvirtinti, pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, dėl to atsakovas pagrįstai

Nutarė

15aukcioną dėl pastatų ir žemės sklypo pardavimo laikyti neįvykusiu.

16Parduodant daiktus aukciono būdu turi būti užtikrintas visų dalyvių lygiateisiškumo principas. Visiems dalyviams turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai žinomos visos aukciono sąlygos. Patenkinus ieškinį, ieškovui būtų suteiktas pranašumas kitų aukciono dalyvių atžvilgiu bei pažeistas lygiateisiškumo principas. Pažymėtina ir tai, kad jei aukciono sąlygos būtų buvusios paskelbtos tinkamai (kad pastatai parduodami, o žemė nuomojama), yra tikimybė, kad aukcione būtų dalyvavę ir daugiau asmenų. Be to, ieškovui nėra užkertamas kelias dalyvauti naujai skelbiamame aukcione (jei toks aukcionas bus skelbiamas). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog tenkinti ieškinį jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, n u s p r e n d ž i a :

18ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai