Byla eA-55-525/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ skundą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento procesinių teisių ir pareigų perėmėjas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos) dėl nutarimų skirti juridiniam asmeniui ekonomines sankcijas panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Super Montes“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti: 1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimą „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 21) ir bylą dėl ekonominės sankcijos skyrimo nutraukti; 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimą „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 20) ir bylą dėl ekonominės sankcijos skyrimo nutraukti.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad ginčijami nutarimai yra nepagrįsti, neteisėti, todėl naikintini. Ginčijamais nutarimais pareiškėjui paskirtos ekonominės sankcijos – atitinkamai 4 500 Eur ir 5 500 Eur baudos. Nutarime Nr. 21 nurodyta, jog UAB „Super Montes“ neįvykdė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2017 kovo 24 d. pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 iki 2017 m. kovo 31 d. sudaryti laidavimo draudimo sutartį ar įsigyti banko garantiją, užtikrinančią suderintame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą ir pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (toliau – ir Kontrolės įstatymas) 54 straipsnio 2 dalį, numatančią, kad fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams. Pareiškėjas pažymėjo, kad UAB „Super Montes“ vadovas A. S. už 2017 m. kovo 24 d. privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 nevykdymą jau buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 317 straipsnio 2 dalį ir nubaustas administracine nuobauda. Šiuo atveju už šio privalomojo nurodymo nevykdymą Bendrovė negalėjo būti traukiama administracinėn atsakomybėn, kadangi tai reikštų, jog įmonė už tą patį pažeidimą baudžiama du kartus. Departamentas Nutarime Nr. 21 konstatavo, kad konstitucinis non bis in idem principas, draudžiantis antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį pažeidimą, nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis, kad šiuo atveju juridinis asmuo UAB „Super Montes“ ir jo vadovas nėra tapatūs asmenys, todėl įmonei skirta 4 500 Eur ekonominė sankcija. Departamentas Nutarime Nr. 20 nurodė, jog Bendrovė neįvykdė 2016 m. lapkričio 30 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016 m. gruodžio 12 d. pakartotinai duoto privalomojo nurodymo Nr. 48 iki 2017 m. sausio 30 d. pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. zonose Nr. 11 ir Nr. 17, ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje, iš neteisėtai sandėliuojamos vietos ir pažeidė Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalies reikalavimus. UAB „Super Montes“ vadovas A. S. už 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016 m. lapkričio 30 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 nevykdymą buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalis ir nubaustas administracine nuobauda. Pareiškėjo nuomone, šiuo atveju Bendrovė taip pat ir už šių privalomųjų nurodymų nevykdymą negalėjo būti traukiama administracinėn atsakomybėn, kadangi tai reikštų, jog Bendrovė už tą patį pažeidimą baudžiama du kartus. Departamentas Nutarime Nr. 20 taip pat konstatavo, kad konstitucinis non bis in idem principas, draudžiantis antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį pažeidimą, nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis, kadangi šiuo atveju juridinis asmuo UAB „Super Montes“ ir jo vadovas nėra tapatūs asmenys, todėl įmonei skirta 5 500 Eur ekonominė sankcija. Pareiškėjas pažymėjo, jog teisės doktrinoje ir teismų jurisprudencijoje pripažįstama, kad teisės aktuose įtvirtintos ekonominės sankcijos iš esmės yra administracinės nuobaudos, todėl ekonominių sankcijų taikymas prilygsta administracinės atsakomybės taikymui. Šiuo atveju Departamentas Nutarimais Nr. 21 ir Nr. 20 pritaikė UAB “Super Montes” administracinę atsakomybę (ekonomines sankcijas) už privalomųjų nurodymų nevykdymą, nors dėl tų pačių privalomųjų nurodymų nevykdymo jau buvo taikyta administracinė atsakomybė UAB “Super Montes” vadovui A. S..

93.

10Pareiškėjo vertinimu, skundžiami nutarimai yra neteisėti, kadangi buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas konstitucinis non bis in idem principas, numatantis, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą, taip pat pažeista ANK 2 straipsnio 5 dalis, numatanti, kad niekam negali būti antrą kartą skiriama administracinė nuobauda už tą pačią veiką. Pareiškėjas teigė, jog šiuo atveju tiek taikant ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, tiek taikant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas ekonomines sankcijas įmonei, teisės pažeidimo subjektas yra tas pats – juridinis asmuo. Skirtumas tik tas, kad vienu atveju sankcija (administracinės atsakomybės paskirtį įgyvendinanti priemonė) yra taikoma juridinio asmens vadovui, o kitu – pačiam juridiniam asmeniui. Tačiau net ir skiriant sankciją juridinio asmens vadovui, galima vienareikšmiškai teigti, kad baudžiamas vis tiek yra pats juridinis asmuo, nes tik jis, o ne juridinio asmens vadovas, padarė teisės pažeidimą. Pareiškėjas vertindamas ANK 317 straipsnio ir Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio tarpusavio santykį, nurodė, kad juridiniam asmeniui padarius šiose teisės normose nurodytus pažeidimus, aplinkos apsaugos institucija turi teisę taikyti sankcijas tik pagal vieną iš šių teisės normų – arba pagal ANK 317 straipsnį, arba pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnį. Pareiškėjo nuomone, ginčijamais nutarimais, UAB “Super Montes” pritaikius ekonomines sankcijas už privalomųjų nurodymų nevykdymą, kai už šių privalomųjų nurodymų nevykdymą pagal ANK 317 straispnį jau buvo nubausta įmonė pritaikant sankciją jos vadovui, šiurkščiai buvo pažeistas fundamentalus non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką) principas ir ginčijami nutarimai yra nepagrįsti bei naikintini.

114.

12Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

135.

14Atsakovas nurodė, kad ginčijami nutarimai yra teisėti, pareiškėjui pagrįstai paskirtos ekonominės sankcijos – atitinkamai 4 500 Eur ir 5 500 Eur. Bendrovei 2017 m. kovo 24 d. pakartotinai buvo duotas privalomasis nurodymas Nr. RSP-16 iki 2017 m. kovo 31 d. sudaryti laidavimo draudimo sutartį ar įsigyti banko garantiją, užtikrinančią suderintame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą. Privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 reikalavimo įmonė neįvykdė – laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos įmonė neįsigijo. Todėl, Bendrovė nuo 2013 m. liepos 30 d. iki 2017 m. kovo 31 d. vykdė ūkinę veiklą: laikė 96,711 tonas naudotų padangų atliekų neturėdama banko garantijos ar laidavimo sutarties. Departamentas už nustatytus pažeidimus, numatytus Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, Nutarimu Nr. 21 Bendrovei skyrė 4 500 Eur ekonominę sankciją pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 2 ir 4 dalis. Taip pat pareiškėjas neįvykdė Departamento 2016 m. lapkričio 30 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 bei 2016 m. gruodžio 12 d. pakartotinai įmonei duoto privalomojo nurodymo Nr. 48 pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. zonose Nr. 11 ir Nr. 17, ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje, iš neteisėtai sandėliuojamos vietos. Už nustatytus pažeidimus, numatytus Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, Nutarimu Nr. 20 Bendrovei skirta 5 500 Eur ekonominė sankcija pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 3 ir 6 dalis.

156.

16Atsakovo nuomone, priimant skundžiamus Nutarimus Nr. 20 ir Nr. 21 nebuvo pažeistas non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką) principas. Atsakovas nesutinka su UAB „Super Montes” argumentu, kad tiek taikant ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, tiek taikant Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas ekonomines sankcijas įmonei, teisės pažeidimo subjektas yra tas pats – juridinis asmuo, ir tokiu būdu yra pažeidžiamas minėtas principas bendrovės atžvilgiu. Atsakovas pažymėjo, jog iš Lietuvos vyriausiojo admnistracinio teismo praktikos matyti, kad šis principas siejamas su draudimu du kartus už tą patį pažeidimą skirti sankcijas tam pačiam asmeniui, tačiau nėra draudžiama pripažinti asmenį padarius kito įstatymo pažeidimą. Nagrinėjamu atveju Departamentas ekonominių sankcijų pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio nuostatas UAB „Super Montes“ vadovui neskyrė, nes šiame įstatyme fizinių asmenų atsakomybė nenumatyta. UAB „Super Montes” vadovas A. S. (kaip fizinis asmuo) už minėtų privalomųjų nurodymų nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalis ir nubaustas administracinėmis nuobaudomis. Šiuo atveju juridinis asmuo UAB „Super Montes“ ir juridinio asmens vadovas (A. S.) nėra tapatūs asmenys, todėl non bis in idem principas nebuvo pažeistas.

17II.

187.

19Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 27 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Super Montes“ skundą atmetė.

208.

21Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių ir nustatytų Kontrolės įstatymo ar Aplinkos apsaugos įstatymo pažeidimų, o pareiškėjas ginčijamus Nutarimus Nr. 20 ir Nr. 21 prašo panaikinti tik dėl to, kad, pritaikius ekonomines sankcijas už privalomųjų nurodymų nevykdymą, kai už šių privalomųjų nurodymų nevykdymą pagal ANK 317 straipsnį jau buvo nubausta įmonė pritaikant sankciją jos vadovui, šiurkščiai buvo pažeistas fundamentalus non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką) principas.

229.

23Teismas nurodė, kad sprendžiant, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas non bis in idem principas, atsižvelgiama į šias aplinkybes: 1) ar asmuo buvo „baudžiamas“, t. y. ar konkrečia atsakomybės forma pirmiausia buvo siekiama nubausti pažeidimą padariusį asmenį; 2) ar asmuo baudžiamas už tą patį pažeidimą (pažeidimo, arba neteisėtos veikos tapatumas); 3) ar pakartotinai baudžiamas asmuo yra tas pats (asmens tapatumas). Aplinkos apsaugos įstatymo specialiosios dalies VIII skyriaus „Juridinių asmenų atsakomybė už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus“ straipsniuose yra tiesiogiai nurodytas juridinio asmens atsakomybės taikymas ir taikymo sąlygos. Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 35 straipsnį subjektai, kuriems taikoma juridinių asmenų atsakomybė yra juridiniai asmenys, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, taip pat šių juridinių asmenų ir organizacijų padalinius. Pagal ANK 2 straipsnio 1 dalies nuostatas pagal šį kodeksą atsako fizinis asmuo, jeigu jo padaryta veika, už kurią šiame kodekse yra numatyta tam tikra sankcija, buvo uždrausta tos veikos padarymo metu galiojusiame teisės akte. ANK 591 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra priimtas teismo ar ne teismo tvarka institucijos (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą arba yra įvykdytas administracinis nurodymas, arba nepanaikintas nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, arba dėl to nusižengimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teismas pažymėjo, kad sprendžiant, ar asmuo yra antrą kartą traukiamas atsakomybėn už tą pačią veiką, turi būti vertinamos konkrečios veikos, dėl kurios vyksta procesas, faktinės aplinkybės. Non bis in idem principas pažeidžiamas tada, kai nustatoma, kad asmuo antrą kartą baudžiamas už identiškus arba iš esmės tuos pačius teisiškai reikšmingus faktus (tą patį poelgį).

2410.

25Teismas, įvertinęs bylos duomenis nustatė, kad 2017 m. balandžio 20 d. administracinio nusižengimo protokolas Nr. AM-KAUANP-96196629-17, Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 11 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. Al1-1733-738/2017, Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-538-634/2017 patvirtino, kad UAB „Super Montes” vadovas A. S., kaip fizinis asmuo, už 2017 m. kovo 24 d. pakartotino privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 2 dalį ir nubaustas administracine nuobauda. Taip pat 2017 m. kovo 24 d. administracinio nusižengimo protokolas Nr. AM-KAUANP-91976967-17, Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 29 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-447-319/2017 patvirtino, kad UAB „Super Montes” vadovas A. S., kaip fizinis asmuo, už 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016 m. lapkričio 30 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalis ir nubaustas administracine nuobauda.

2611.

27Teismas, vertindamas UAB „Super Montes” skundo motyvą, kad tiek taikant ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, tiek taikant Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas ekonomines sankcijas įmonei, teisės pažeidimo subjektas yra tas pats juridinis asmuo, ir tokiu būdu yra pažeidžiamas non bis in idem principas Bendrovės atžvilgiu, pažymėjo, jog šis principas siejamas su draudimu du kartus už tą patį pažeidimą skirti sankcijas tam pačiam asmeniui (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011), tačiau nėra draudžiama pripažinti asmenį padarius kito įstatymo pažeidimą. Šiuo atveju Departamentas ekonominę sankciją pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio nuostatas skyrė juridiniam asmeniui UAB „Super Montes“, bet ne fiziniam asmeniui – įmonės vadovui. Teismas atkreipė dėmesį, jog šiame įstatyme fizinių asmenų atsakomybė nėra numatyta. Taip pat pažymėjo, jog pagal Aplinkos apsaugos įstatymo VIII skyriaus nuostatas juridinių asmenų atsakomybė taikoma juridiniams asmenims, o pagal ANK 2 straipsnio 1 dalies nuostatas atsako fiziniai asmenys.

2812.

29Teismas nurodė, kad nagrinėjau atveju negali būti konstatuotas nei įmonės vadovo bei įmonės valios sutapimas, nei padarinių abiejų pažeidimų atžvilgiu sutapimas – A. S. pritaikyta atsakomybė už ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus pažeidimus, tuo tarpu įmonei – už Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje numatytus pažeidimus, už kuriuos atsakomybė numatyta Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 2, 3, 4, 6 dalyse, o padariniai taip pat yra skirtingi abiems asmenims: vadovui skirtos administracinės nuobaudos – 300 Eur ir 600 Eur baudos, o įmonei – ekonominės 4 500 Eur ir 5 500 Eur sankcijos.

3013.

31Atsižvelgdamas į bylos faktines aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, teismas konstatavo, jog UAB „Super Montes” taikant ekonomines sankcijas pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnį non bis in idem principas pažeistas nebuvo. Departamento Nutarimai Nr. 21 ir Nr. 20 yra pagrįsti ir teisėti, todėl jų naikinti teismui nebuvo pagrindo.

32III.

3314.

34Pareiškėjas UAB „Super Montes“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo akundą tenkinti.

3515.

36Bendrovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, akcentuoja tai, kad ginčijami nutarimai yra neteisėti, nes jais buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas konstitucinis non bis in idem principas, numatantis, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.

3716.

38Pareiškėjo nuomone, ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus gali padaryti du skirtingi subjektai – fizinis asmuo (kuris yra traukiamas administracinėn atsakomybėn) ir juridinis asmuo (tokiu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamas juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo). Pirmosios instancijos teismas neįvertino pareiškėjo skunde išdėstyto argumento, kad tiek taikant ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, tiek taikant Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas ekonomines sankcijas įmonei, teisės pažeidimo subjektas yra tas pats – juridinis asmuo – tiek vienu, tiek kitu atveju teisės pažeidimą padaro tas pats juridinis asmuo. Skirtumas tik tas, kad vienu atveju sankcija (administracinės atsakomybės paskirtį įgyvendinanti priemonė) yra taikoma juridinio asmens vadovui, o kitu – pačiam juridiniam asmeniui.

3917.

40Pareiškėjas tvirtina, kad privalomųjų nurodymų neįvykdė UAB „Super Montes“, o ne jos vadovas A. S., taigi ir atsakomybė pagal ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalis buvo taikyta teisės pažeidimą padariusiam asmeniui – UAB „Super Montes“, sankciją taikant personifikuotai juridinio asmens išraiškai (nes pats juridinis asmuo yra tik teisinė fikcija) – vadovui, kuris savarankiško teisės pažeidimo nepadarė. Atitinkamai vėlesnis ekonominų sankcijų taikymas dar ir pačiam juridiniam asmeniui pagal Aplinkos apsaugos įstatymą, laikytinas non bis in idem principo pažeidimu.

4118.

42Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl ANK 317 straipsnio ir Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio tarpusavio santykio. Pareiškėjo nuomone, šios dvi teisės normos konkuruoja tarpusavyje, todėl juridiniam asmeniui padarius šiose teisės normose nurodytus pažeidimus, aplinkos apsaugos institucija turi teisę taikyti sankcijas tik pagal vieną iš šių teisės normų. Savo poziciją pareiškėjas aiškina dviem aspektais: 1) juridinių asmenų vadovams ANK 317 straipsnyje įtvirtintos administracinės nuobaudos ir Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje įtvirtintos ekonominės sankcijos juridiniams asmenims skiriasi savo dydžiu. Sankcijų skirtumas dėl tokių pačių teisės pažeidimų padarymo gali būti paaiškinamas tuo, jog už mažiau pavojingas veikas įmonės vadovams turėtų būti taikomos ANK 317 straipsnio nustatytos administracinės nuobaudos, tuo tarpu už pavojingas veikas turėtų būti baudžiama pati įmonė, jai skiriant ekonomines sankcijas, numatytas Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje. Tačiau jokiu būdu šie abu įstatymai negali būti taikomi kartu; 2) jeigu įstatymų leidėjas būtų turėjęs ketinimą, kad ANK 317 straipsnis būtų taikomas kartu su Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsniu, tai ANK 317 straipsnio 2 dalyje tai būtų nurodęs. Tačiau tiek ANK 317 straipsnis, tiek Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnis yra aiškiai orientuoti į patį juridinį asmenį, tokiu būdu suponuojant šių teisės aktų taikymo alternatyvumą.

4319.

44Atsakovas Departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 27 d. sprendimą palikti galioti, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

4520.

46Atsakovas, vertindamas UAB „Super Montes” apeliacinio skundo argumentą, kad tiek taikant ANK 317 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, tiek taikant Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas ekonomines sankcijas įmonei, teisės pažeidimo subjektas yra tas pats juridinis asmuo, ir tokiu būdu yra pažeidžiamas non bis in idem principas Bendrovės atžvilgiu, pamini, jog iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad šis principas siejamas su draudimu du kartus už tą patį pažeidimą skirti sankcijas tam pačiam asmeniui, tačiau nėra draudžiama pripažinti asmenį padariusiu kito įstatymo pažeidimą. Nagrinėjamu atveju Departamentas ekonominės sankcijos pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio nuostatas Bendrovės vadovui neskyrė, nes šiame įstatyme fizinių asmenų atsakomybė nenumatyta.

4721.

48Atsakovas pažymi, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina tik tą aplinkybę, kad UAB „Super Montes” vadovas A. S., kaip fizinis asmuo, už 2017 m. kovo 24 d. pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 nevykdymą patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 2 dalį ir nubaustas administracine nuobauda. Anksčiau UAB „Super Montes” nebuvo skirta ekonominė sankcija pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 2 ir 4 dalis. Atsakovo nuomone, kadangi juridinis asmuo UAB „Super Montes“ ir juridinio asmens vadovas (šiuo atveju A. S.) nėra tapatūs asmenys, pagal Aplinkos apsaugos įstatymo ir ANK nuostatas juridinio asmens atsakomybės taikymas galimas kartu su fizinio asmens, kuris padarė panašų pažeidimą, numatytą ANK straipsniuose, atsakomybės taikymu. Todėl UAB „Super Montes” taikant ekonominę sankciją pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnį non bis in idem principas nebuvo pažeistas.

49Teisėjų kolegija konstatuoja:

50IV.

5122.

52Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Departamento 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimų „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JA-RSA-5/JA-AB-21“ ir „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JA-RSA-4/JA-AB-20“, teisėtumo ir pagrįstumo.

5323.

54Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė nustatęs, kad UAB „Super Montes” taikant ekonomines sankcijas pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnį non bis in idem principas pažeistas nebuvo ir Departamento Nutarimai Nr. 21 ir Nr. 20 yra pagrįsti ir teisėti, todėl jų naikinti teismui nebuvo pagrindo. Pareiškėjas su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka ir apeliaciniame skunde kvestionuoja Nutarimu Nr. 20 ir Nutarimu Nr. 21 ekonominių sankcijų skyrimo Bendrovei teisėtumą bei siekį ją du kartus nubausti už tą pačią veiką.

5524.

56Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimtą pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą patikrina neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų, kadangi nėra aplinkybių, nustatytų ABTĮ 140 straipsnio 2 dalyje, dėl kurių turėtų būti nepaisoma apeliacinio skundo ribų. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimą, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis, todėl jų nekartoja ir nekeičia, o atsakydama į apeliacinio skundo argumentus, iš dalies papildo pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadas.

5725.

58Pareiškėjas ginčijamus Nutarimus Nr. 20 ir Nr. 21 prašo panaikinti dėl to, kad, jo nuomone, pritaikius ekonomines sankcijas už privalomųjų nurodymų nevykdymą, kai už šių privalomųjų nurodymų nevykdymą pagal ANK 317 straipsnį jau nubausta Bendrovė pritaikant sankciją jos vadovui, buvo pažeistas non bis in idem principas. Pabrėžtina, kad byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių ir nustatytų Kontrolės įstatymo pažeidimų.

5926.

60Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septinto protokolo 4 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje ir Europos Ministrų komiteto rekomendacijos Nr. R(91) 1 „Dėl administracinių nuobaudų“ 3 principe įtvirtintas non bis in idem principas, reiškiantis, kad niekas negali būti persekiojamas ir baudžiamas už tą patį teisės pažeidimą, už kurio padarymą jis jau buvo nubaustas pagal įstatymą, arba išteisintas. Tačiau nei Lietuvos įstatymai, nei minėta Konvencija drausdami dvigubą baudimą nedraudžia dvigubos teisinės atsakomybės. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime pažymėjo, kad konstitucinis principas non bis in idem (negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą) savaime nepaneigia galimybės už tą patį pažeidimą taikyti asmeniui ne vieną sankciją; sprendžiant, ar už tą patį teisės pažeidimą įstatymu nustačius ne vieną sankciją nėra pažeidžiamas konstitucinis dvigubo baudimo draudimo principas, reikia įvertinti teisės pažeidimų, už kuriuos yra nustatytos atitinkamos sankcijos, pobūdį, taip pat visuomeniškai reikšmingus tikslus, kurių siekia įstatymų leidėjas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-868-261/2018).

6127.

62Teisminėje praktikoje suformuotas aiškinimas, kad non bis in idem principas, drausdamas antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį pažeidimą, nedraudžia taikyti asmeniui kitų atsakomybės rūšių, kurių pagrindinė paskirtis nėra baudimas (pavyzdžiui, civilinę atsakomybę), bei nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis ar bausti tą patį asmenį už skirtingas veikas. Tai reiškia, kad sprendžiant, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas non bis in idem principas, turi būti atsižvelgiama į tai, ar asmuo buvo „baudžiamas“, t. y. ar konkrečia atsakomybės forma, pirmiausia, buvo siekiama nubausti pažeidimą padariusi asmenį; ar asmuo baudžiamas už tą patį pažeidimą (pažeidimo, arba neteisėtos veikos tapatumas); ar pakartotinai baudžiamas asmuo yra tas pats (asmens tapatumas) (žr., pvz., 2005 m. kovo 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A15 -39/2005, 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 -2619/2011).

6328.

64Teismų praktikoje dėl įmonės darbuotojų kaltės įtakos įmonės taikomoms sankcijoms yra nurodyta, kad juridinis asmuo savo teises ir pareigas įgyvendina per savo darbuotojus; juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teisės subjektas, pats negali padaryti įstatyme uždraustos veikos; juridinis asmuo visuomet atsako už savo atstovo ar darbuotojo (fizinio asmens) padarytą pažeidimą. Taigi, ūkio subjektas yra atsakingas už atitinkamų teisės aktų laikymąsi prekybos vietoje, kurioje jis vykdo savo ekonominę veiklą, jo teisinė atsakomybė nėra atskiriama arba kokiu nors būdu atribojama nuo jo darbuotojų veiksmų, kurie yra (buvo) atliekami prekybos vietoje, o tai reiškia, kad ūkio subjekto darbuotojų veiksmai laikytini paties šio ūkio subjekto veiksmais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-678/2009; 2011 m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2732/2011 ir kt.).

6529.

66Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodoma, kad situacija, kai už tą patį teisės pažeidimą atsakomybėn patraukiamas fizinis ir juridinis asmuo, pati savaime non bis in idem principo nepažeidžia. Tačiau byloje nustačius neteisėtos veikos, už kurios padarymą buvo taikytos sankcijos formaliai skirtingiems asmenims, tapatumo faktą, būtina patikrinti, ar atsakomybėn traukiamas fizinis ir juridinis asmenys realiai nėra tapatūs, t. y. ar skiriant nuobaudą juridiniam asmeniui, šios nuobaudos pasekmės neteks tam pačiam asmeniui, kuris už tą patį pažeidimą jau buvo nubaustas kaip fizinis asmuo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinę bylą Nr. A663-1380/2006, administracinę bylą Nr. A858-2651/2011).

6730.

68Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – valstybės įgaliotų institucijų ir pareigūnų veikla ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, pasireiškianti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu bei šių pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsakomybėn (Kontrolės įstatymo 2 str. 3 p.). Tam yra naudojami Kontrolės įstatyme įtvirtinti teisiniai įrankiai, inter alia (be, kita ko, įskaitant) privalomasis nurodymas, kuris gali būti tikrinamas teismine tvarka. Šioje byloje privalomųjų nurodymų panaudojimo teisėtumas bei pagrįstumas abejonių nekelia.

6931.

70UAB „Super Montes“ neįvykdžius 2017 m. kovo 24 d. privalomojo nurodymo Nr. RSP-16, 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016 m. lapkričio 30 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 (toliau – ir Privalomieji nurodymai), Departamentas Nutarimais Nr. 21 ir Nr. 20 už nustatytus pažeidimus, numatytus Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, skyrė, Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje nurodytas, ekonomines sankcijas (4 500 Eur (Aplinkos apsaugos įstatymo 126 str. 2 ir 4 d.) ir 5 500 Eur (Aplinkos apsaugos įstatymo 126 str. 3 ir 6 d.)). Dėl tų pačių Privalomųjų nurodymų nevykdymo buvo taikyta administracinė atsakomybė UAB “Super Montes” vadovui A. S.. 2017 m. balandžio 20 d. administracinio nusižengimo protokolas Nr. AM-KAUANP-96196629-17, Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 11 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11.-1733-738/2017 ir Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-538-634/2017, patvirtino, kad A. S., už 2017 m. kovo 24 d. pakartotino privalomojo nurodymo Nr. RSP-16 nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 2 dalį ir nubaustas administracine nuobauda. Taip pat 2017 m. kovo 24 d. administracinio nusižengimo protokolas Nr. AM-KAUANP-91976967-17 ir Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 29 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-447-319/2017, patvirtino, kad A. S. už 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 ir 2016 m. lapkričio 30 d. privalomojo nurodymo Nr. 48 nevykdymą yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalis ir nubaustas administracine nuobauda.

7132.

72Aplinkos apsaugos įstatymas reguliuoja visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje, nustato pagrindines juridinių ir fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant Lietuvos Respublikai būdingą biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą Lietuvos Respublikoje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje, atsakomybę, ekonomines sankcijas už juridinių asmenų padarytus aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus siekiant veiksmingos šių pažeidimų prevencijos ir nuostatas dėl bylų dėl ekonominių sankcijų skyrimo teisenos (Aplinkos apsaugos įstatymo 2 straipsnis). Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 35 straipsnį subjektai, kuriems taikoma juridinių asmenų atsakomybė yra juridiniai asmenys, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, taip pat šių juridinių asmenų ir organizacijų padalinius. Juridiniams asmenims skiriamos ekonominės sankcijos už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, nurodytus Aplinkos apsaugos įstatymo 55–128 straipsniuose.

7333.

74Departamentas Nutarimais Nr. 21 ir Nr. 20 skyrė sankcijas Bendrovei už pažeidimus, numatytus Kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, už kuriuos atsakomybė numatyta Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnyje. Sankcijos buvo pritaikytos už tai, kad įmonė laiku neįvykdė Privalomųjų nurodymų. Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipnio nuostatas ekonominė sankcija yra taikoma juridiniams asmenims, tačiau šiame įstatyme nėra numatyta fizinių asmenų atsakomybės. Departamentas nutarimais skyrė baudą A. S. už administracinio nusižengimo padarymą, numatytą ANK 317 straipsnyje, t. y. už tai, kad A. S., būdamas UAB “Super Montes” vadovu bei būdamas atsakingas už įmonės veiklą, laiku neįvykdė Privalomuosiuose nurodymuose nustatytų reikalavimų. Pagal ANK 317 straipsnio 1 dalį administracinėn atsakomybėn traukiamas juridinio asmens vadovas ar kiti atsakingi asmenys, kurie aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdė laiku. Taigi, šiuo atveju pagal ANK nuostatas UAB “Super Montes” nėra tinkamas subjektas ir įvertinus byloje esančius duomenis bei nustatytas faktines bylos aplinkybes, matyti, jog jam pagrįstai skirtos sankcijos ir taip pareiškėjas nėra baudžiamas antrą kartą už tą patį pažeidimą, už kurį jau buvo paskirta bauda A. S..

7534.

76Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors tiek Bendrovės, tiek A. S. veiksmai – Privalomųjų nurodymų neįvykdymas laiku yra tapatūs ir baudos skirtos dėl to paties fakto, tačiau teigti, jog tokiu būdu buvo pažeistas non bis in idem principas, kaip tuo yra įsitikinęs pareiškėjas, nėra jokio pagrindo. Kaip jau minėta, Nutarimais Nr. 20 ir Nr. 21 ekonominės sankcijos buvo vienareikšmiškai skirtos Bendrovei, o nutarimais administracinio nusižengimo bylose Nr. AN2-538-634/2017 ir Nr. AN2-447-319/2017 baudos skirtos – UAB “Super Montes” vadovui A. S., atsakingam už Bendrovės veiklą, todėl analizuojamos bylos kontekste juridinis ir fizinis asmenys nėra vienas ir tas pats atsakomybės subjektas, sutapęs tiek pažeidimo (veiklos), tiek finansiniu požiūriu.

7735.

78Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė ir išaiškino ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, nustatė visas bylos išsprendimui svarbias aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

79Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

80Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ apeliacinį skundą atmesti.

81Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

82Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Super... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijami nutarimai yra nepagrįsti, neteisėti,... 9. 3.... 10. Pareiškėjo vertinimu, skundžiami nutarimai yra neteisėti, kadangi buvo... 11. 4.... 12. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad ginčijami nutarimai yra teisėti, pareiškėjui... 15. 6.... 16. Atsakovo nuomone, priimant skundžiamus Nutarimus Nr. 20 ir Nr. 21 nebuvo... 17. II.... 18. 7.... 19. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 27 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių ir... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad sprendžiant, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas non... 24. 10.... 25. Teismas, įvertinęs bylos duomenis nustatė, kad 2017 m. balandžio 20 d.... 26. 11.... 27. Teismas, vertindamas UAB „Super Montes” skundo motyvą, kad tiek taikant... 28. 12.... 29. Teismas nurodė, kad nagrinėjau atveju negali būti konstatuotas nei įmonės... 30. 13.... 31. Atsižvelgdamas į bylos faktines aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį... 32. III.... 33. 14.... 34. Pareiškėjas UAB „Super Montes“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 35. 15.... 36. Bendrovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, akcentuoja... 37. 16.... 38. Pareiškėjo nuomone, ANK 317 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus... 39. 17.... 40. Pareiškėjas tvirtina, kad privalomųjų nurodymų neįvykdė UAB „Super... 41. 18.... 42. Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 43. 19.... 44. Atsakovas Departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Regionų... 45. 20.... 46. Atsakovas, vertindamas UAB „Super Montes” apeliacinio skundo argumentą,... 47. 21.... 48. Atsakovas pažymi, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina tik tą... 49. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 50. IV.... 51. 22.... 52. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Departamento 2017 m. gruodžio 7 d.... 53. 23.... 54. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė nustatęs, kad UAB... 55. 24.... 56. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos... 57. 25.... 58. Pareiškėjas ginčijamus Nutarimus Nr. 20 ir Nr. 21 prašo panaikinti dėl to,... 59. 26.... 60. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septinto... 61. 27.... 62. Teisminėje praktikoje suformuotas aiškinimas, kad non bis in idem principas,... 63. 28.... 64. Teismų praktikoje dėl įmonės darbuotojų kaltės įtakos įmonės taikomoms... 65. 29.... 66. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodoma, kad situacija,... 67. 30.... 68. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – valstybės įgaliotų institucijų... 69. 31.... 70. UAB „Super Montes“ neįvykdžius 2017 m. kovo 24 d. privalomojo nurodymo... 71. 32.... 72. Aplinkos apsaugos įstatymas reguliuoja visuomeninius santykius aplinkosaugos... 73. 33.... 74. Departamentas Nutarimais Nr. 21 ir Nr. 20 skyrė sankcijas Bendrovei už... 75. 34.... 76. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors tiek Bendrovės, tiek A.... 77. 35.... 78. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad... 79. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 80. Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“... 81. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 27 d.... 82. Nutartis neskundžiama....