Byla e2-788-939/2019
Dėl palūkanų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA „Group Magnum“ ieškinį dokumentinio proceso tvarka atsakovui UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko dėl palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas ieškovo SIA „Group Magnum“ (toliau – ieškovas) ieškinys dokumentinio proceso tvarka atsakovui UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko (toliau – atsakovas) dėl palūkanų priteisimo, kuriuo ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3 394,76 Eur palūkanų, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo visos priteistos sumos (išskyrus bylinėjimosi išlaidas) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 76,00 Eur žyminio mokesčio, 53,95 Eur vertimo išlaidų, 1 000,00 Eur atstovavimo išlaidų.

5Ieškinyje nurodė (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-3), kad atsakovas užsakė, kad ieškovas jam suteiktų reklamos platinimo paslaugas įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Ieškovas šias paslaugas atsakovui suteikė bei išrašė PVM sąskaitas – faktūras, kurios privalėjo būti apmokėtos per 14 dienų. Atsakovo skola ieškovui pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) sudarė 11 308,41 Eur, pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 1 204,07 Eur, pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 5 875,24 Eur, pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 788,85 Eur, pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 1 236 Eur, pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 790,07 Eur, pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 753,96 Eur, pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 481,07 Eur, pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 753,96 Eur. Atsakovas ilgai delsė tinkamai atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas ir mokėjimus pagal sąskaitas atliko tik 2018 m. balandžio 19 d., 2018 m. balandžio 27 d., 2018 m. gegužės 4 d., 2018 m. gegužės 11 d. ir 2018 m. gegužės 16 d., todėl susidarė situacijų, kai, atsakovui atliekant mokėjimus, buvo apmokama tik dalis tam tikros sąskaitos, o likusi tos pačios sąskaitos dalis buvo apmokama tik kito mokėjimo metu. Ieškovas pretenzija kreipėsi į atsakovą dėl skolos ir/ar nuostolių, kilusių dėl vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sumokėjimo, tačiau atsakovas, sumokėjęs pagrindinę skolą, ieškovo reikalavimo atlyginti nuostolius geranoriškai nebeįvykdė.

6Ieškovui prašant ir pagrindus savo piniginius reikalavimus rašytiniais įrodymais, byla nagrinėtina dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis). Iki preliminaraus sprendimo priėmimo apie pareikštą ieškinį atsakovui nėra pranešama (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė PVM sąskaitas – faktūras: 1) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 21887,69 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 27); 2) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 1204,07 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 28); 3) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 5875,24 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 29); 4) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 788,85 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 30); 5) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 1236,00 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 31); 6) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 790,07 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 32); 7) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 753,96 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 33); 8) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 481,07 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 34); 9) ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 753,96 Eur sumai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 35). Sąskaitos turėjo būti apmokėtos per 14 dienų nuo jų išrašymo, tačiau atsakovas už jam suteiktas paslaugas pagal išrašytas sąskaitas atliko 2018 m. balandžio 19 d., 2018 m. balandžio 27 d., 2018 m. gegužės 4 d., 2018 m. gegužės 11 d. ir 2018 m. gegužės 16 d. (elektroninės bylos apyrašo b. l. 44, 45, 46, 47, 48), todėl ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti iš viso 3 394,76 Eur palūkanų, priskaičiuotų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymą.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatomis prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.261 straipsnį, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais.

11Remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Minėto įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pavėluoto mokėjimo norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. Kadangi teisė į palūkanas, ieškovo duomenimis, atsirado laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 30 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., šioms palūkanoms apskaičiuoti taikytina palūkanų norma, galiojusi tą metų pusmetį, kurį atsakovui atsirado pareiga mokėti palūkanas, t. y. antrąjį 2016 metų pusmetį. Palūkanų dydžiui apskaičiuoti taikoma 2016 m. antrąjį pusmetį galiojusi Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, padidinta 8 procentiniais punktais. Nustatyta, kad teisės į palūkanas atsiradimo metu (2016 m. antrąjį pusmetį) vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. antrąjį pusmetį galiojusi Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma sudarė 0,00 procentų (https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html), nagrinėjamu atveju palūkanų dydžiui apskaičiuoti taikytina palūkanų norma sudaro 8,00 procentus. Esant nurodytoms aplinkybėms bei pateiktiems rašytiniams įrodymams, teismas pripažįsta, jog ieškovo ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 3 394,76 Eur palūkanų, priskaičiuotų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymą, tenkintinas.

12Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad sandoris atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius (šalys yra verslo subjektai), šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, todėl iš atsakovo priteistinos 8 procentų dydžio procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 76,00 Eur žyminis mokestis, 53,95 Eur išlaidos, susijusios su dokumentų vertimu bei 1000,00 Eur atstovavimo išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6, 10 punktai).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsniu, 96 straipsniu, 427-428 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, juridinio asmens kodas ( - ) buveinės adresas ( - ), ieškovo SIA „Group Magnum“ juridinio asmens kodas ( - ) adresas ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AS Swedbank, naudai 3 394,76 Eur (tris tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt keturis eurus 76 ct) palūkanų, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo visos priteistos sumos (išskyrus bylinėjimosi išlaidas) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gruodžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 76,00 Eur (Septyniasdešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 53,95 Eur (penkiasdešimt tris eurus 95 ct) vertimo išlaidų, 1 000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų 00 ct) atstovavimo išlaidų.

17Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

18Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

19Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

20Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą dvidešimt dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

22Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas ieškovo SIA „Group... 5. Ieškinyje nurodė (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-3), kad atsakovas... 6. Ieškovui prašant ir pagrindus savo piniginius reikalavimus rašytiniais... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovui... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatomis prievolės... 11. Remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo... 12. Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti procesinės palūkanos,... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko,... 17. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 18. Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 19. Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 20. Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus... 21. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos... 22. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....