Byla 2YT-30261-905/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Nemira Šiugždaitė-Stakeliūnė, biudžetinė įstaiga Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Ž. A. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Nemira Šiugždaitė-Stakeliūnė, biudžetinė įstaiga Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

3Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

4Pareiškėjas prašė pripažinti nepagrįstais antstolės reikalavimus pašalinti skundo trūkumus ir nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0033/10/00563 ir Nr. 0033/15/00991 suėjus senaties terminui. Pareiškėjas nurodė, kad antstolė nepagrįstai nepriima pareiškėjo skundų, nustato terminą skundų trūkumams šalinti. Anot pareiškėjo, išieškomos baudos nebuvo išieškotos per dvejus metus nuo jų paskyrimo, pareiškėjas nevengė sumokėti baudų, todėl vykdomosios bylos turi būti nutrauktos suėjus senaties terminui.

5Suinteresuotas asmuo antstolė N. Šiugždaitė-Stakeliūnė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į skundą nepateikė.

6Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

7Iš pateiktų vykdomųjų bylų Nr. 0033/10/00563 ir Nr. 0033/15/00991 matyti, kad antstolė priėmė vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 12 d. nutarimą skirti pareiškėjui 1013 Eur baudą su teisės vairuoti transporto priemonės atėmimu 4 metams ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutarimą skirti pareiškėjui 300 Lt (86,88 Eur) baudą. Pareiškėjas 2019 m. kovo 18 d. skundu kreipėsi į antstolę N. Šiugždaitę-Stakeliūnę, prašydamas taikyti vykdomosiose bylose Nr. 0033/15/00991 ir Nr. 0033/10/00563 senaties terminus (v. b. Nr. 0033/10/00563, l. 171-172). Antstolė 2019 m. kovo 26 d. patvarkymu grąžino pareiškėjui skundą patvarkyme nurodytiems trūkumams pašalinti, įpareigojo esant reikalui skundą paduoti per 7 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, o, trūkumų nepašalinus, nurodė, jog skundą laikys nepaduotu (v. b. l. 173). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-16786-937/2019, antstolės veiksmus, kuriais nustatytas terminas skundo trūkumams šalinti, pripažino neteisėtais, tačiau antstolė 2019 m. liepos 5 d. patvarkymu pakartotinai nustatė terminą trūkumams šalinti, o 2019 m. liepos 26 d. patvarkymu skundą laikė nepaduotu iš grąžino pareiškėjui (v. b. l. 192, 201-202). Pareiškėjas, atsižvelgdamas į šiuos antstolės veiksmus, su skundu kreipėsi tiesiogiai į teismą. Atsižvelgdamas į nurodytus antstolės veiksmus, kurių neteisėtumą (nustatant skundo trūkumus) jau konstatavo teismas 2019 m. birželio 12 d. nutartimi, teismas teikiamą pareiškėjo skundą priima ir išnagrinėja jį iš esmės.

8Dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su vykdomųjų bylų nutraukimu, pažymėtina, kad iki 2015 m. birželio 31 d. galiojusioje ATPK 308 straipsnio 1 dalyje nutarimo skirti baudą priverstinio vykdymo senaties terminas nebuvo nustatytas. Aiškindamas iki 2015 m. birželio 31 d. galiojusias ATPK 308 straipsnio 1 dalies nuostatas, kasacinis teismas akcentavo, kad nutarimas skirti baudą, perduotas vykdyti nepažeidžiant ATPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, turi būti vykdomas vadovaujantis ATPK 312–316 straipsniais, tačiau administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje. Sprendžiant, ar nėra pasibaigęs nutarimo skirti administracinę baudą vykdymo senaties terminas, turi būti nustatyta, ar nepraleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų, esant įstatymo nustatytiems pagrindams (ATPK 308 straipsnio 1 dalis), ir ar vykdymo laikotarpiu nėra dvejų metų laikotarpio, kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos įvykdymo. Būtina išsiaiškinti, ar asmuo nevengė atlikti jam paskirtą nuobaudą – sumokėti ar netrukdyti išieškoti jam paskirtą baudą, t. y. ar nėra pagrindo pripažinti, kad baudos vykdymo senaties eiga buvo sustojusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2010).

9Pateiktų vykdomųjų bylų duomenys patvirtina, kad vykdomieji dokumentai priimti nepraleidus trijų mėnesių senaties termino. Iš vykdomosios bylos Nr. 0033/10/00563 duomenų matyti, kad antstolė laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 23 d. iki 2019 m. liepos 9 d. periodiškai atnaujindavo duomenis apie skolininko turtinę padėtį, areštavo skolininkui priklausančias sąskaitas bankuose ir įkalinimo įstaigoje. Vykdomosiose bylose nėra dviejų metų laikotarpio, kai antstolė nebūtų atlikusi jokių vykdymo veiksmų. Remiantis nurodytais motyvais, skolininko skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

Nutarė

10Skundą atmesti.

11Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai