Byla 2-1055/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ribena“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. B2-1885-480/2014 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ribena“ skundą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žygintis“, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Forum Regis“, R. B., Valstybės įmonei Turto bankui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, akcinei bendrovei „SEB lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Omnitel“, uždarajai akcinei bendrovei „Tramenas“, uždarajai akcinei bendrovei „Versuva“, Ž. A., dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žygintis“ 2014 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl tikslingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Žygintis“ bankroto administratoriui išregistruoti įmonę iš juridinių asmenų registro.

4BUAB „Žygintis“ kreditorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ribena“ kreipėsi į teismą dėl 2014 m. kovo 27 d. vykusio BUAB „Žygintis“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita bei spręsta dėl įmonės pabaigos ir išregistravimo iš juridinių asmenų registro, pripažinimo negaliojančiu. Kreditorius UAB „Ribena“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti BUAB „Žygintis“ bankroto administratoriui išregistruoti įmonę iš juridinių asmenų registro.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Teismas nurodė, kad bankroto procedūrų paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų, kreditorių teises ir teisėtus interesus. Teismas taip pat pažymėjo, kad kreditorius UAB „Ribena“ nepagrindė galimo kreditorių interesų pažeidimo, kuris atsirastų nesustabdžius skundžiamo BUAB „Žygintis“ 2014 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymo. Teismas nustatė, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita apie bankroto proceso eigą nuo 2012 m. rugsėjo 19 d. iki 2014 m. kovo 19 d. bei kad minėtame kreditorių susirinkime kreditoriai nesvarstė klausimo ir nepriėmė nutarimo kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Teismas taip pat pažymėjo, kad bankroto administratorius nėra kreipęsis į teismą, o teismas nėra priėmęs sprendimo dėl BUAB „Žygintis“ pabaigos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo spręsti, jog nesustabdžius ginčijamo nutarimo vykdymo, teismo procesinio sprendimo, priimto reikalavimo patenkinimo atveju, vykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Kreditorius UAB „Ribena“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. nutartį panaikinti. Kreditorius skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

  1. BUAB „Žygintis“ bankroto byloje yra nustatyta, kad 2009 m. vasario 19 d. buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas BUAB „Žygintis“ už 500 000 Lt pardavė pirkėjui UAB „Teravita“ 2,5 ha žemės sklypą, esantį Kakliniškių k., Elektrėnų sav., tačiau BUAB „Žygintis“ iš UAB „Teravita“ negavo 420 168,07 Lt pagal minėtą sutartį. Sudarius šį sandorį buvo pažeisti kreditorių interesai ir imperatyvios teisės normos, nes šiuo sandoriu buvo siekiama, kad BUAB „Žygintis“ kreditoriai į šį turtą negalėtų nukreipti išieškojimo.
  2. Bankroto administratoriaus ataskaita yra administratoriaus atsiskaitymas už atliktą darbą, iš kurio kreditoriai turėtų matyti, kokius veiksmus atliko administratorius, gindamas kreditorių interesus. Nagrinėjamu atveju bankroto administratoriaus ataskaitoje nėra jokių atsakymų dėl neišieškotų 420 168,07 Lt, kurių iš esmės pakaktų padengti kreditorių reikalavimams.
  3. Bankroto bylos nagrinėjimo proceso įmonės likvidavimo etape yra sprendžiami su turto realizavimu susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Šiuo metu nėra parduotas visas BUAB „Žygintis“ turtas, kuris 2010 m. spalio 21 d. aktu administratoriaus buvo perduotas buvusiam įmonės vadovui.
  4. BUAB „Žygintis“ išregistravimas nėra galimas, nes šiuo metu vyksta ginčai bankroto byloje. Bankroto administratorius pateiktoje ataskaitoje yra nurodęs, kad kreipsis dėl įmonės pabaigos, o ši ataskaita yra sudėtinė kreditoriaus apskųsto BUAB „Žygintis“ 2014 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalis, todėl kreditorius pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti nagrinėjamoje byloje laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Žygintis“ bankroto administratoriui išregistruoti įmonę iš juridinių asmenų registro.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galbūt bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą.

13Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas atskirajame skunde išdėstytus kreditoriaus UAB „Ribena“ argumentus, pažymi, kad kreditorius iš esmės nenurodė jokių aplinkybių, kurios patvirtintų BUAB „Žygintis“ kreditorių galimą interesų pažeidimą nagrinėjamoje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Iš kreditoriaus atskirojo skundo turinio matyti, kad jis siekia užkirsti kelią išregistruoti BUAB „Žygintis“ iš juridinių asmenų registro, kol nebus išspręsti visi bankroto byloje kilę ginčai. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad prevencinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Žygintis“ bankroto administratoriui išregistruoti įmonę iš juridinių asmenų registro – kreditorius UAB „Ribena“ pateikė byloje, kurioje yra nagrinėjamas kreditoriaus skundas dėl BUAB „Žygintis“ 2014 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį sprendimą dėl įmonės pabaigos priima įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas, o ne bankroto administratorius ar įmonės kreditorių susirinkimas, taigi bankroto administratorius kreiptis dėl įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro gali tik po minėto teismo sprendimo priėmimo. Tuo tarpu Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis šios nutarties priėmimo dieną atsakovo BUAB „Žygintis“ bankroto byloje teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos nėra priimtas. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad kreditoriaus prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra nesusijusios su pirmosios instancijos teismo nagrinėjama byla dėl BUAB „Žygintis“ 2014 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir jų taikymas neturi jokios įtakos šioje byloje būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti.

14Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas pirmiau nurodytas aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstyta pozicija. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai