Byla 2-11549-465/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Dvarčionių keramika“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2011-09-01 su atsakovu sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. DKWZY20110901 (toliau – Sutartį). Pažymėjo, kad sudarant sutartį atsakovo pavadinimas buvo UAB „WOOZY. Pagal sutartį atsakovas nupirko iš ieškovo prekių už 5133,56 Lt. Apmokėjimui už prekes ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras, kurių atsakovas neapmokėjo. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 5133,56 Lt skolos, 631,32 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2506,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2011-09-01 ieškovas ir atsakovas sudarė Sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti ir perduoti, o atsakovas įsipareigojo nupirkti ir priimti savo nuosavybėn sutartyje išvardintą produkciją ir už ją sumokėti (Sutarties 1.1 p., b. l. 5-8). Sudarant Sutartį atsakovo pavadinimas buvo UAB „WOOZY“. Sutarties 5.1 punkte numatyta, kad pirkėjas (atsakovas) už prekes turi sumokėti pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 dienų nuo produkcijos pardavimo ir perdavimo pirkėjui dienos (b. l. 6). Ieškovas, vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, pardavė atsakovui prekes ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2013-07-25 PVM sąskaitą – faktūrą DVA Nr. 0313558, suma – 2809,15 Lt, 2013-08-01 PMV sąskaitą-faktūrą DVA Nr. 0313772, suma – 789,77 Lt, 2013-08-08 PMV sąskaitą-faktūrą DVA Nr. 0313947, suma – 98,72 Lt, 2013-08-09 PMV sąskaitą-faktūrą DVA Nr. 0313970, suma – 1832,00 Lt, 2013-08-16 PMV sąskaitą-faktūrą DVA Nr. 0314113, suma – 502,95 Lt, 2013-08-27 PMV sąskaitą-faktūrą DVA Nr. 0314396, suma – 884,97 Lt, 2013-09-05 PMV sąskaitą-faktūrą DVA Nr. 0314667, suma – 216,00 Lt (b. l. 9-15). Ieškovas nurodo, kad pagal 2013-07-25 PMV sąskaitą-faktūrą DVA Nr. 0313558 atsakovas sumokėjo 2000,00 Lt, todėl pagal šią PVM sąskaitą-faktūra liko skolingas 809,15 Lt, iš viso ieškovas atsakovui pagal visas pateiktas PVM sąskaitas-faktūras liko skolingas 5133,56 Lt. Ieškovas siuntė atsakovui pretenziją dėl laiku nesumokėtos skolos (b. l. 17). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu nėra (CPK 178 straipsnis).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.63 straipsnio 2 punktą skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas savo pareigos – atsiskaityti visiškai su ieškovu pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5133,56 Lt skolą, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.305 str. 1 d., 6.344 str. 1 d., 6.371 str.).

8CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ir sutartys gali nustatyti, kad už prievolės nevykdymą ar netinkamą vykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas. Sutinkamai su CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Šalys 2011-09-11 Sutartimi susitarė dėl netesybų. Sutarties 5.5 punkte nurodyta, kad pirkėjui praleidus atsiskaitymo už nupirktą produkciją mokėjimo atidėjimo terminą, pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui po 0,2 procento nupirktos, bet neapmokėtos produkcijos kainos dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną. Esant šioms aplinkybėms teismas ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 631,32 Lt delspinigių tenkina (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str. 1 d., 6.72 str., 6.258 str. 1 d.).

9Reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu ir iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-11-12 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 173,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 4, 43) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str.). bei 2420,00 Lt už advokato suteiktas teisines paslaugas (b. l. 26-27) , iš viso – 2593,00 Lt.

11Iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ valstybės naudai priteistina 19,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

12Vadovaudamasis CPK 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, į. k. 302416573, 5133,56 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą trisdešimt tris litus 56 ct) skolą, 631,32 Lt (šešis šimtus trisdešimt vieną litą 32 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5764,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-11-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2593,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt tris litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Dvarčionių keramika”, į. k. 110628481, naudai.

15Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, į. k. 302416573, 19,63 Lt (devyniolika litų 63 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui.

16Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai