Byla e2FB-4145-824/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Navickienė

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, M. G., viešoji įstaiga Klaipėdos keleivinis transportas, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Gora“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“, Palangos miesto policijos komisariatas, G. Š., Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, akcinė bendrovė „SEB“ bankas, antstolė L. N., antstolis A. S., antstolis J. P., antstolis Z. Z., antstolė L. P., antstolė V. D., antstolis G. K., antstolė R. V., antstolė A. R. – Ž., antstolė V. V., Klaipėdos viešoji įstaiga „Lietuvos verslo kolegija“, išnagrinėjo pareiškėjo A. M. bankroto administratorės E. G. prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, prašė teismo pareiškėjui iškelti fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratore paskirti E. G..

5Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. gegužės 7 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino ir iškėlė jam fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė E. G..

62019 m. rugsėjo 16 d. pareiškėjas, atstovaujamas bankroto administratorės E. G., teismui pateikė prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. sušauktas pakartotinis pareiškėjo kreditorių susirinkimas pagal 2019 m. rugpjūčio 29 d. turėjusio vykti susirinkimo darbotvarkę, susirinkime užskaityti 2019 m. rugpjūčio 29 d. balsavimo biuleteniai.

7Teismas konstatuoja:

8prašymas tenkintinas, tvirtintinas mokumo atkūrimo plano projektas.

9Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 1 dalis ). Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 2 dalis). Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 8 straipsnio 5 dalis). Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada, rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. rugpjūčio 29 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas bei 2019 m. rugsėjo 16 d. įvyko pakartotinis kreditorių susirinkimas. Pareiškėjo kreditoriai AB SEB bankas ir VšĮ Lietuvos verslo kolegija, turintys 30,31 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip puse visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos), dalyvavo ir balsavo raštu susirinkime, pritarė pateiktam bankrutuojančio asmens kreditorių reikalavimų tenkino ir mokumo atkūrimo plano projektui.

11Iš prie prašymo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankroto administratorė savo išvadoje dėl bankrutuojančio A. M. parengto mokumo atkūrimo plano ir jame numatytų priemonių įgyvendinimo galimybių nurodė, kad tikėtina, jog pareiškėjas sėkmingai įgyvendins mokumo atkūrimo planą; šio plano vykdymas bus prižiūrimas, ne rečiau kaip kartą per pusmetį bus teikiamos plano vykdymo ataskaitos ir kreditoriai galės kontroliuoti bankroto procesą bei eigoje teikti su plano vykdymu/keitimu susijusius pasiūlymus.

12Be to, prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojantis A. M. pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad jis būtų sudarę kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapo nemokus dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojantis asmuo būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą.

13Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratorės pateiktas bankrutuojančio A. M. mokumo atkūrimo plano projektas iš esmės atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, kreditorių teisių nepažeidžia, pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalis pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratorės išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, tvirtintinas bankrutuojančio A. M. 2019 m. rugpjūčio 8 d. mokumo atkūrimo planas (FABĮ 8 straipsnio 6, 8 dalys).

14Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie turi teisę kreiptis dėl mokumo atkūrimo plano pakeitimo ta pačia tvarka, kaip ir buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (FABĮ 8 straipsnio 13 dalis).

15Kadangi plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas, teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 10 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

17patvirtinti teismui pateiktą bankrutuojančio A. M. 2019 m. rugpjūčio 8 d. mokumo atkūrimo planą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai