Byla 2-7534-642/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (palikimo priėmimo) nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jolitai Jurgaitytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Arūnui Žliobai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos E. G.-W. g. B. patikslinto pareiškimo suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, U. W. ir M. W., dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (palikimo priėmimo) nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą paveldėjimo teisės realizavimui, kad pareiškėja priėmė savo sutuoktinio A. J. W., mirusio 2009-01-30, palikimą po jo mirties faktiškai valdydama nekilnojamąjį turtą – butą adresu ( - ). Nurodo, kad 2009-01-30 mirė pareiškėjos sutuoktinis A. J. W. gimęs ( - ). Po sutuoktinio A. J. W. mirties E. G.-W. g. B. per įstatymų nustatytą terminą į notarų biurą dėl nuosavybės teisės ir paveldėjimo teisės liudijimų nesikreipė. Sutuoktiniams bendrąja nuosavybės teise priklausė butas su rūsiu, adresu ( - ). Pareiškėja palikimą priėmė faktiškai pradėdama valdyti paveldėtą turtą nuo sutuoktinio A. J. W. mirties momento ( - ), t.y. pareiškėja tvarko turtą, prižiūri, daro einamuosius remonto darbus, moka komunalinius mokesčius. Tam, kad pareiškėja galėtų paveldėti po sutuoktinio A. J. W. mirties likusį butą, turi būti nustatyta, jog E. G.-W. g. B. po savo sutuoktinio mirties priėmė palikimą faktiškai jį valdydama.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas advokatas Arūnas Žlioba patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes ir prašo patenkinti pareiškimą bei nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog E. G.-W. g. B. po savo sutuoktinio A. J. W. mirties priėmė palikimą – ( - ), faktiškai jį valdydama. Nurodė, kad pareiškėjos ir jos vyro santuoka buvo sudaryta 1990 metais, santuokoje vaikų nesusilaukė. 1998 metais praėjus 8 metams po santuokos įgijo turtą ( - ), kuris laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Mirus vyrui pareiškėja ir toliau važinėjo į Lietuvą, gyveno bute, jį tvarkydavo, mokėdavo mokesčius, įsiskolinimų už butą nėra. Valstybinė mokesčių inspekcija neturi jokių priekaištų ir interesų į šį butą, kiti įpėdiniai jokių pretenzijų nereiškia, butas buvo įsigytas jau mirusiojo vaikams U. W. ir M. W. suaugus.

4Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad pareiškėja po sutuoktinio mirties į notarą dėl palikimo nesikreipė, bet priėmė palikimą faktiniu valdymu, t.y. tvarko turtą, daro einamuosius remontus, moka komunalinius mokesčius, ką pagrindžia šias paslaugas teikiančių įmonių rašytiniai įrodymai. Suinteresuotas asmuo pareiškimui neprieštaraus, jei pareiškėjos pateiktus įrodymus teismas laikys pagrįstais, teisėtais ir išsamiais, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 28).

5Į teismo posėdį neatvyko pareiškėja E. G.-W. g. B., suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas, suinteresuoti asmenys U. W. ir M. W.. Apie bylos nagrinėjimą pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims pranešta tinkamai, įstatymas numato, kad dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylą, todėl pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nagrinėjamas nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 234 straipsnis, 443 straipsnio 5 dalis).

6Pareiškimas tenkintinas visiškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 5 dalis, 444 straipsnio 8 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.51 straipsnis).

7Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 straipsnis).

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja E. G.-W. g. B. buvo mirusio A. J. W. sutuoktinė, santuoka sudaryta ( - ) (b.l. 9). Pareiškėjos sutuoktinis A. J. W. mirė ( - ) (b.l. 18). Butas adresu ( - ), sutuoktinių buvo įgytas ( - ), t.y. pareiškėjai esant santuokoje su A. J. W. (b.l. 13). Įsiskolinimų už butą nėra (b.l. 14, 15).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.51 straipsnio 1 dalis numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Tarp E. G.-W. g. B. ir A. J. W. santuoka buvo sudaryta ( - ), o butas adresu ( - ), buvo įsigytas ( - ), t.y. šalims jau esant santuokoje. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkto normoje numatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama turtas įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. Nustatyta, kad E. G.-W. g. B. po savo sutuoktinio mirties į notarų biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, toliau jame gyveno, jį prižiūrėjo, mokėjo buto komunalinius mokesčius. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, byloje esančių rašytinių įrodymų, pareiškėjos atstovo paaiškinimų nustatyta, kad E. G.-W. g. B. po savo sutuoktinio A. J. W. mirties palikimą priėmė faktiškai pradėjusi paveldimą turtą – ( - ), valdyti. Kadangi pareiškėja negali kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančius reikiamus dokumentus, pareiškėjos prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad po sutuoktinio A. J. W. mirties E. G.-W. g. B. priėmė palikimą – ( - ), tenkintinas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 442 straipsnio 1 punktas, 444, 445, 448 straipsniai). dalis numato.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 444, 445, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškimą patenkinti visiškai.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja E. G.-W. g. B., gim. ( - ), po savo sutuoktinio A. J. W. , gim. ( - ), mirties ( - ), priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi valdyti turtą – ( - ).

13Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas palikimo priėmimui.

14Sprendimas gali būti apskųstas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai