Byla 2-866-330/2015
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutarties, priimtos akcinės bendrovės ,,Raseinių melioracija“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-138-372/2015)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių melioracija“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Bankrotų administravimas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutarties, priimtos akcinės bendrovės ,,Raseinių melioracija“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-138-372/2015).

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi iškėlė AB ,,Raseinių melioracija“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimas“.

4Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi patvirtino BAB “Raseinių melioracija“ kreditoriaus J. A. patikslintą 542,33 Eur finansinį reikalavimą.

5Trečiasis asmuo (kreditorius) J. A. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas įpareigoti BAB „Raseinių melioracija“ bankroto administratorių pateikti kreditoriui: 1) administratoriaus veiklos ataskaitas, patvirtintas kreditorių susirinkimuose bei kreditorių komiteto posėdžiuose, taip pat jų priedus už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2015-02-05; 2) kreditorių susirinkimų, taip pat ir kreditorių komiteto posėdžių protokolus už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2015-02-05; 3) teismo nutartis bankroto byloje Nr.B2-239-210/2014 už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2015-02-05. Trečiasis asmuo nurodė, kad jis yra BAB „Raseinių melioracija“ kreditorius, 2014-12-18 raštu jis paprašė bankroto administratoriaus pateikti informaciją, tačiau jos negavo dėl to, kad bankroto administratoriaus nuomone, šios informacijos jis paprašė ne asmeniškai, o per jį atstovaujančius advokatus, kurių įgaliojimai atstovauti šį asmenį esą pasibaigę.

6Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 26 d. nutartimi įpareigojo BAB „Raseinių melioracija“ bankroto administratorių UAB „Bankrotų administravimas“ pateikti BAB „Raseinių melioracija“ kreditoriui J. A. šiuos dokumentus: 1) administratoriaus veiklos ataskaitas, patvirtintas kreditorių susirinkimuose, tame tarpe ir kreditorių komiteto posėdžiuose, bei jų priedus už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2015-02-05; 2) kreditorių susirinkimų, tame tarpe ir kreditorių komiteto posėdžių, protokolus už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2015-02-05; 3) teismo nutartis bankroto byloje Nr.B2-239-210/2014 už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2015-02-05.

7Atsakovas BAB ,,Raseinių melioracija“ bankroto administratorius UAB ,,Bankrotų administravimas“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – trečiojo asmens J. A. skundą dėl BAB ,,Raseinių melioracija“ bankroto administratoriaus veiksmų atmesti.

8Trečiasis asmuo J. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

9Apeliacinis procesas nutraukiamas.

10Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Apeliacinio apskundimo objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šiais atvejais: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 338 straipsnis). Jeigu nurodytas trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

11Nagrinėjamu atveju taip pat svarbu ir tai, kad atskiruoju skundu apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta įmonės bankroto byloje. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Jei ĮBĮ nenustato tam tikrų bankroto bylos nagrinėjimo ypatumų, taikomos CPK nuostatos.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi įpareigojo BAB „Raseinių melioracija“ bankroto administratorių UAB „Bankrotų administravimas“ pateikti BAB „Raseinių melioracija“ kreditoriui J. A. su bendrovės bankroto procesu susijusius dokumentus. ĮBĮ normos atskirai nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria bankroto administratorius įpareigojamas bendrovės kreditoriui pateikti dokumentus, susijusius su bendrovės (įmonės) bankroto procesu. Tokia teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bankroto bylos eigai ar su bankroto procedūrų vykdymu susijusių klausimų sprendimui. Jeigu teismo priimtu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės įstatymai nenumato, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis). Pirmosios instancijos teismo nuoroda 2015 m. vasario 26 d. nutartyje, kad nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ši teismo nutartis yra apeliacinio apskundimo objektas.

13Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo BAB ,,Raseinių melioracija“ bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotų administravimas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutarties, turi būti nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

15Apeliacinį procesą pagal atsakovo BAB ,,Raseinių melioracija“ bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotų administravimas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai