Byla 2S-327-275/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Višinskienė ir Henrichas Jaglinskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Media Incognito“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. sausio 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Media Incognito“ ieškinį atsakovui UAB „Real Experts“ dėl juridinio asmens gero vardo ir dalykinės reputacijos gynimo bei neturtinės žalos, padarytos neteisėtais veiksmais, atlyginimo, tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarnyba.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-12-10 nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus. Iki nustatyto termino ieškovas nutartyje nurodytų trūkumų pilnai nepašalino – tai yra nesutikslino ieškinio reikalavimo dėl atsakovo įpareigojimo įrodyti tam tikrus faktus (ieškinio reikalavimas Nr. 1), kaip tai buvo nurodyta teismo 2007-12-10 nutartyje.

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008-01-31 nutartimi ieškovo UAB „Media Incognito“ ieškinį atsakovui UAB „Real Experts“ laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad pagal CPK 135 str. kiekviename ieškinyje ieškovas privalo nurodyti savo ieškinio elementus – ieškinio dalyką (ieškinio reikalavimą) ir pagrindą (aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą bei šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus). Ieškinio reikalavimai turi būti konkretūs, aiškūs ir tiksliai suformuluoti. Teismas konstatavo, kad šios pareigos ieškovas nepaisė. Motyvavo, kad jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, teismas nutartimi pareiškimą grąžina ieškovui. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai per nustatytą terminą ieškovas pašalina tik dalį trūkumų. Tokiu atveju pripažintina, kad teismo nutartis neįvykdyta. Todėl tik dalies pareiškimo trūkumų pašalinimas taip pat pripažįstamas netinkamu teisės kreiptis į teismą realizavimu. Teismas konstatavo, kad ieškovas visų nurodytų trūkumų nepašalino.

8Ieškovas UAB „Media Incognito“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-01-31 nutartį, kuria ieškinys buvo grąžintas ieškovui ir Civilinio proceso numatyta tvarka išspręsti ieškinio nagrinėjimo klausimą pagal teismingumą - nepalikti ieškinio neišnagrinėto. Perduoti visą prie šio skundo pridėtą medžiagą (priedus, dokumentus), ieškinį turinčiam nagrinėti teismui. Pasisakyti dėl žyminio mokesčio grąžinimo, jei šis skundas, kuriuo siekiama apginti UAB „Media Incognito“ reputaciją ir gerą vardą, nebus tenkinamas. Nurodo, kad pateikto patikslinto ieškinio reikalavimas yra konkretus, aiškus ir tiksliai suformuluotas. UAB „Media Incognito“ reputacijai bei geram vardui žalą darantys teiginiai, kuriais rėmėsi atsakovas, nebuvo patvirtinti jokia medžiaga, todėl ieškovas prašė teismo padėti iš atsakovo gauti medžiagą, patvirtinančią jo išsakytus teiginius. Ši medžiaga yra būtina bylos išnagrinėjimui. Tokia medžiaga laikytinas Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos pranešimas, kurio pagrindu atsakovai išplatino ieškinyje ginčijamą pranešimą spaudai. Jei reikalavimo neįmanoma įgyvendinti ir atsakovas negali pateikti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos pranešimo ar kito dokumento, kuriame yra užfiksuota Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos pozicija, atitinkanti atsakovo pranešime spaudai išplatintą tekstą (ginčijamos dalys yra nurodytos patikslintame ieškinyje), nagrinėtini kiti ieškinio reikalavimai. Savo poziciją atsakovas galės išsakyti proceso metu. Tik taip nebus užkirstas kelias teisingumo įgyvendinimui ir bus laikomasi operatyvumo, ekonomiškumo bei protingumo principų. Dėl smulkių formalių reikalavimų negali būti daroma žala teisės principams. Minėtas reikalavimas nevertintinas kaip įrodinėjimo naštos perkėlimas - asmuo išplatino pranešimą su tam tikrais teiginiais, todėl proceso metu yra būtina turėti ginčytinos informacijos atsiradimo šaltinį, jei toks egzistuoja.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Konstitucijos 30 str. bei CPK 5 str. įtvirtina kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisę kreiptis į teismą. Konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą savo turiniu yra platesnė nei teisė į pareikšto reikalavimo patenkinimą: teisę kreiptis į teismą turi kiekvienas asmuo, manantis, jog jo teisės ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti. Bylos nagrinėjimo metu gali būti nustatyta, jog ieškovo teisės nebuvo pažeistos, jis neturi reikalavimo teisės, tokiu atveju pareikštas ieškinys teismo sprendimu turi būti atmetamas. Taigi iki teismo sprendimo priėmimo ieškovas laikytinas tik tikėtinu materialinio teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektu.

12Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, atsižvelgiant į teisės kreiptis į teismą teisinę prigimtį, formalūs reikalavimai, įstatymo leidėjo keliami ieškinio turiniui, yra ne daugiau nei būtina teismo proceso prielaida. Tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas įstatymo leidėjo siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, todėl būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, be ko teismo procesas taptų neįmanomu. Tačiau įstatymo ieškovui keliamas reikalavimas kreipiantis į teismą suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą negali būti aiškinamas plečiamai tokiu būdu, jog iš ieškovo jau kreipimosi į teismą momentu būtų pareikalauta įrodyti pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio pareiškime ieškovas turi nurodyti, bet ne įrodyti ieškinio pagrindą. Atsisakyti priimti ieškinio pareiškimą dėl netinkamo ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo teismas gali tada, jei iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos, dėl ko teismo procesas apskritai negali būti pradėtas.

13Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, kad ieškovas, pateikdamas ieškinio patikslinimą, tinkamai nesuformulavo vieno iš ieškinio reikalavimų, t.y. nesutikslino ieškinio reikalavimo dėl atsakovo įpareigojimo įrodyti tam tikrus faktus. Tačiau, kaip matyti iš ieškovo teismui pateiktų procesinių dokumentų, patikslintame ieškinyje ieškovo reikalavimai (ieškinio dalykas) ir aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus (faktinis ieškinio pagrindas) yra suformuluoti pakankamai tiksliai (CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p.): ieškovas prašo nustatyti, kad UAB „Real Experts“ lapkričio 8 dienos pranešime išplatino klaidinančią informaciją, įpareigoti atsakovą savo sąskaita ir lėšomis paneigti šią informaciją bei priteiti iš atsakovo 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Iš nurodytų reikalavimų galima spręsti ko siekia ieškovas. Taigi ieškovo formuluojami reikalavimai yra pakankamai aiškūs ir suprantami, nepriklausomai nuo to, jog ieškovas ieškinio rezoliucinėje dalyje pirmuoju numeriu nurodė procesinio pobūdžio reikalavimą įpareigoti UAB „Real Experts“ pateikti įrodymus, kad lapkričio 8 d. išplatinto pranešimo teiginiai yra teisingi. Atsižvelgiant į tai, kad nurodyta aplinkybė yra procesinio teisinio pobūdžio, ji ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje neturėjo būti sprendžiama. Šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismo konstatuotas trūkumas yra formalaus pobūdžio ir negali būti prielaida atsisakyti pradėti teisminį procesą.

14Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo skundžiamoje nutartyje konstatuoti, kad ieškovas nepašalino trūkumų ir ieškinį laikyti nepaduotu bei jį grąžinti. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad dėl netinkamo procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 338 str.), o UAB „Media Incognito“ ieškinio priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

15Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad iš pateikto ieškinio bei patikslinto ieškinio turinio vis gi matyti, jog ieškovas nevisiškai tiksliai žino kaip tinkamai suformuluoti savo reikalavimus, nurodyti jų pagrindus bei suformuluoti kitus ieškinio elementus, todėl, ateityje siekiant išvengti tokių netikslumų, ieškovui siūlytina pasirūpinti tinkamu atstovu byloje.

16Teisėjų kolegija atkreipia pirmosios instancijos teismo dėmesį į tai, kad CPK 82 str. 1 d. numatyta, jog žyminį mokestį, sprendimų vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Kadangi 2007 metų rugsėjo mėnesį vartotojų kainų indeksas, palyginti su 2003 metų sausio mėnesiu, sudarė 114,7, t.y. vartotojų kainos padidėjo 14,7 procento (Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 informacinis pranešimas Nr. 81 „Dėl žyminiam mokesčiui, sprendimų vykdymo išlaidoms ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“), tai atitinkamai nuo 2007-11-01, apskaičiuojant mokėtino žyminio mokesčio dydį, taikytinas minėtas 14,7 procentų indeksas (CPK 82 str. 4 d.). Šis indeksas galiojo ieškovo UAB „Media Incognito“ ieškinio padavimo teismui dieną 2007-11-27, todėl pirmosios instancijos teismas skaičiuodamas mokėtino žyminio mokesčio dydį privalėjo į tai atsižvelgti.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartį panaikinti ir ieškovo UAB „Media Incognito“ ieškinio dėl juridinio asmens gero vardo ir dalykinės reputacijos gynimo bei neturtinės žalos, padarytos neteisėtais veiksmais, atlyginimo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai