Byla I-2297-208/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su UAB „Miesto energija“ skundu,

Nustatė

32010-05-21 gautas UAB „Miesto energija“ skundas, kuriame prašoma panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-20 sprendimą Nr. 7-82 „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališko nutraukimo (LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio pagrindu).

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nenagrinėja bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (minėto įstatymo 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismams teismingi ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

6Nustatyta, kad 2000-12-20 tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Ukmergės energija“ buvo sudaryta SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis. Pareiškėjois prašomu panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-20 sprendimu Nr. 7-82 minėta sutartis, remiantis LR civilinio kodekso 6.217 str. pagrindu buvo nutraukta.

7Taigi, ginčas iš esmės yra keliamas ne viešojo administravimo, bet civilinių teisinių santykių srityje. Nors pareiškėjos reikalavimas yra nukreiptas Ukmergės rajono savivaldybės atžvilgiu, tačiau Ukmergės rajono savivaldybė analizuojamame teisiniame santykyje veikia ne kaip viešojo administravimo institucija, o kaip sutartinių teisinių santykių dalyvis, LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio pagrindu nutraukęs tarp šalių sudarytą sutartį, todėl tai leidžia daryti išvadą, kad šalių ginčas yra kilęs iš civilinių teisinių santykių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ginčas pagal rūšinio teismingumo taisykles priskirtinas bendrosios kompetencijos teismui.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti UAB „Miesto energija“ skundą kaip neteismingą administraciniam teismui.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-05-20 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjos atstovui advokatui Sauliui Avižai.

12Siūlyti UAB „Miesto energija“ kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai