Byla B2-1864-173/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Transolis“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Nordcarrier Baltic“,

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų UAB „Transolis“ direktoriaus A. V. ir UAB „REIKALAVIMAS.L“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Transolis“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Nordcarrier Baltic“,

Nustatė

3UAB „Transolis“ direktorius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Transolis“ ir nurodė, jog įmonė užsiėmė krovinių ekspedijavimo paslaugomis, tačiau dingus vienam kroviniui ir vilkikui nepakanka lėšų žalai atlyginti, dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių įmonės veikla sutrikdyta. Įmonė neturi lėšų, negali atsiskaityti su kreditoriais, tapo nemoki, o skolos viršija įmonės turtą.

4UAB „REIKALAVIMAS.LT“ nurodė, kad reikalavimo teisę į UAB „Transolis“ ji perėmė iš „Klaipėdos transekspedicija“. Reikalavimo perledijimo sutarties Nr. 151 sudarytos tarp UAB „Klaipėdos transekspedicija“ ir UAB „REIKALAVIMAS.LT“ pagrindu įgijo reikalavimo teisę 12 324,77Lt skolą bei netesybas, nuostolius, palūkanas ir kitus mokėjimus pagal 2013-02-13 krovinio pervežimo sutartį Nr. ( - ) bei 2013-01-23 krovinio pervežimo sutartį Nr. ( - ). Atsakovo skola UAB „REIKALAVIMAS.LT“ yra 12543,93 Lt.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB„Nordcarrier Baltic“ nurodė, kad UAB „Transolis“ skolinga UAB „Nordcarrier Baltic“ 4717,48 Lt. Tarp šalių buvo pasirašytos krovinių pervežimo sutartys Nr. ( - ), ( - ), ( - ), išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ), ( - ), ( - ), kurių atsakovas neapmokėjo.

6Pareiškimai tenkintini.

7Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš teismui pateikto 2013-04-15 balanso (b.l. 28) matyti, kad įmonė turi turto už 279 434 L, kurį sudaro tik trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos-252534 Lt bei pinigai ir pinigų ekvivalentai-26 900 Lt). Ilgalaikio turto UAB „Transolis“ neturi. Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 405 171 Lt sumai. Pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 405 171,09 Lt (b.l. 6-9), debitoriniai įsiskolinimai 252 534,42 Lt (b.l. 10-11).

9Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes skolos yra didelės ir pradelstos. Teismas daro išvadą, kad atsakovas negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, nes įmonės įsipareigojimai viršija turimą turtą ir jie yra uždelsti. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

10Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

11Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Baklis“ ir UAB „MaxContract“. Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijos, sutikimai administruoti įmonę. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.).

12Teismas sprendžia kad bankroto administratoriumi skirtina UAB “MaxContract”. Atsižvelgiant į tai, kad skiriant bankroto administratorių, jų profesinė patirtis ir užimtumas savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo bei į tai kokias kandidatūras siūlė byloje dalyvaujantys asmenys, tikėtina, jog paskyrus šį bankroto administratorių bus užtikrinta kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandi bankroto proceso eiga.

13Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

15

Nutarė

16

17

181. Iškelti bankroto bylą UAB „Transolis“ (įmonės kodas 302673379, buveinės adresas Tvenkinių g. 8A, Šakių k, kauno raj. sav).

192. Bankrutuojančios UAB „Transolis“ administratoriumi paskirti UAB „MaxContract“ (juridinio asmens kodas 302653106, registruota Šiaurės Sodų 4-oji g. 55, Vilnius, adresas korespondencijai Raugyklos g. 15, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA157.

203. Areštuoti UAB „Transolis“ (įmonės kodas 302673379) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

214. Uždrausti UAB „Transolis“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

225. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Transolis“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

236. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei, trečiajam asmeniui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

247. UAB „Transolis“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

258. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Transolis“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 3. UAB „Transolis“ direktorius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos... 4. UAB „REIKALAVIMAS.LT“ nurodė, kad reikalavimo teisę į UAB... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų,... 6. Pareiškimai tenkintini.... 7. Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.... 8. Iš teismui pateikto 2013-04-15 balanso (b.l. 28) matyti, kad įmonė turi... 9. Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus,... 10. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 11. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB... 12. Teismas sprendžia kad bankroto administratoriumi skirtina UAB... 13. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 15. ... 16. ... 17. ... 18. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Transolis“ (įmonės kodas 302673379,... 19. 2. Bankrutuojančios UAB „Transolis“ administratoriumi paskirti UAB... 20. 3. Areštuoti UAB „Transolis“ (įmonės kodas 302673379) nekilnojamąjį ir... 21. 4. Uždrausti UAB „Transolis“ vykdyti visas finansines prievoles,... 22. 5. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Transolis“ kreditorių finansiniams... 23. 6. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 24. 7. UAB „Transolis“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties... 25. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Transolis“... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...