Byla 2A-377-280/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja),

2sekretoriaujant Daivai Banevičiūtei,

3dalyvaujant atsakovui P. S.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal atskovo P. S. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-64-825/2010 pagal ieškovės „Swedbank“, AB ieškinį atskovui P. S., tretysis asmuo bankrutuojanti UAB „Statyba“ dėl skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas prašė iš atsakovo P. S. priteisti 100 000,00 Lt skolos; kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio Banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 procentų metų palūkanų dydžio Banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą skaičiuojant nuo negrąžintos 30 000,00 Lt kredito dalies (pagal kredito sutartį l), nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno kredito grąžinimo; kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio Banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 procentų metų palūkanų dydžio Banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą, skaičiuojant nuo negrąžintos 60984,94 Lt kredito dalies (pagal kredito sutartį 2) , nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno kredito grąžinimo; 6 % įstatyminių palūkanų už priteistą sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad „Swedbank“, AB (buvęs pavadinimas bankas „Hansabankas“) (toliau – Bankas) ir UAB „Statyba“ (toliau – kredito gavėjas) 2005 m. sausio 17 d. sudarė kredito sutartį Nr. 05-002389-IN su pakeitimais ir papildymais, remiantis kuria kredito gavėjui buvo suteiktas 247 000,00 Lt sumos kreditas. Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2010 sausio 9 d. Bankas ir P. S. (toliau – laiduotojas) 2009 m. liepos 9 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr. 05-002389-LA1 (toliau – laidavimo sutartis l), remiantis kuria laiduotojas laidavo, kad kredito gavėjas įvykdys visus įsipareigojimus pagal kredito sutartį. Remiantis laidavimo sutarties l 3.1. punktu laiduotojas ir kredito gavėjas atsako kaip solidarūs skolininkai. Pagal laidavimo sutarties l 3.2 punktą laiduotojas atsako Bankui ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas. Kredito gavėjas užtikrindamas prisiimtų įsipareigojimų pagal kredito sutartį l įvykdymą hipotekos lakštu įkeitė pastatus, esančius ( - ), Kėdainiai, įkeitimo lakštu įkeitė nuomos teises į žemės sklypą, esantį ( - ), Kėdainiai.

7Bankas ir kredito gavėjas 2005 m. birželio 16 d. sudarė overdrafto sutartį Nr. 05-038945-OJ (ši sutartis buvo pakeista ir papildyta), remiantis kuria kredito gavėjui buvo suteiktas 270 000,00 litų sumos kreditas. Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2010 m. sausio 9 d. Bankas ir laiduotojas 2005 m. birželio 16 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr. 05-038945-LA-1 (ši sutartis buvo pakeista ir papildyta) 2009 m. liepos 9 d. laidavimo sutartimi Nr. 05-038945-LA-1 (toliau – laidavimo sutartis 2), remiantis kuria laiduotojas laidavo, kad kredito gavėjas įvykdys visus įsipareigojimus pagal Kredito sutartį 2. Remiantis Laidavimo sutarties 2 3.1. punktu Laiduotojas ir Kredito gavėjas atsako kaip solidarūs skolininkai. Pagal Laidavimo sutarties 2 3.2 punktą Laiduotojas atsako Bankui ta pačia apimtimi kaip ir Kredito gavėjas. Kredito gavėjas užtikrindamas prisiimtų įsipareigojimų pagal kredito sutartį 2 įvykdymą hipotekos lakštu įkeitė pastatus, esančius ( - ), Kėdainiai, įkeitimo lakštu įkeitė nuomos teises į žemės sklypą, esantį ( - ), Kėdainiai, lėšas sąskaitoje ir prekių atsargas. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi kredito gavėjui iškėlė bankroto bylą.Bankas šiuo pagrindu nutraukė kredito sutartį l ir kredito sutartį 2 bei kreipėsi į kredito gavėjo administratorių su prašymu priimi Banko finansinį reikalavimą kredito gavėjo bankroto byloje ir juos teikti tvirtinti teismui.

8Kredito gavėjas, taip pat ir laiduotojas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį l bei laidavimo sutartį 2 ir taip pat nepašalino kredito sutarties l ir kredito sutarties 2 pažeidimų.Minėtais Kredito gavėjo ir Laiduotojo veiksmais pažeisti teisėti Banko interesai. Pagal CK 6.76 str., 6.81 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.881 str. 1 d., 6.873 str. 1 d. 6.918 straipsnių reikalavimus prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku. Kredito gavėjas privalo grąžinti kredito Bankui tokią pat pinigų sumą, kokią iš jo gavo, bei mokėti palūkanas, o aiduotojas atsakyti už kredito gavėjo neįvykdytas prievoles. Kredito sutarties l 8.5. punkte, kredito sutarties 2 8.5 punkte ir laidavimo sutarties l bei laidavimo sutarties 2 7.1. punkte numatyta, kad Bankas turi teisę pasirinkti kokiu eiliškumu ir kokias kredito sutartyje numatytas prievolių užtikrinimo priemones realizuoti. Kredito gavėjo ir Laiduotojo solidari skola bankui pagal kredito sutartį l ir kredito sutartį 2 yra 362 195,15 litų iš jų:

9Kredito gavėjo skola Bankui pagal Kredito sutartį 1 yra 93 368,26 litų, iš jų: 91 000,00 litų išduoto ir negrąžinto kredito; 2207,66 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų palūkanų; 122,40 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių už kreditą; 38,20 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių už palūkanas.

10Kredito gavėjo skola Bankui pagal Kredito sutartį 2 yra 268 826,89 litų, iš jų: 262180,09 litų išduoto ir negrąžinto kredito; 6531,00 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų palūkanų; 0,00 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių už kreditą; 115,80 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių už palūkanas.

11Kadangi šiuo metu nežinoma atsakovo turtinė padėtis, ieškovas prašė priteisti šiuo ieškiniu tik dalį skolos, tai yra 100 000,00 litų, iš jų:

12pagal kredito sutartį l – 32 368,26 litų, iš jų: 30 000,00 Lt išduoto ir negrąžinto kredito; 2207,66 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų palūkanų; 122,40 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių už kreditą; 38,20 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių už palūkanas;

13pagal kredito sutartį 2 – 67 631,74 litų, iš jų: 60984,94 Lt išduoto ir negrąžinto kredito; 6531,00 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų palūkanų; 0,00 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių už kreditą; 115,80 litų priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių už palūkanas.

14CK 6.37 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str. ir teisės teorija išskiria dvi palūkanų funkcijas – mokėjimo funkciją ir kompensavimo funkciją.

15Mokėjimo funkciją atlieka palūkanos mokamos už naudojimąsi paskolos suma. Šiuo konkrečiu atveju remiantis kredito sutarties l pagrindinėmis kredito sąlygomis, 1.11–1.21 punktais, 5.1–5.3 punktais laiduotojas privalo mokėti bankui kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angl. Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą skaičiuojant nuo negrąžintos 30000,00 litų kredito dalies, suteiktos pagal kredito sutartį l.

16Remiantis kredito sutarties 2 pagrindinėmis kredito sąlygomis, 1.11–1.21 punktais, 5.1–5.3 punktais laiduotojas privalo mokėti bankui kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą skaičiuojant nuo negrąžintos 60984,94 litų kredito dalies, suteiktos pagal kredito sutartį 2.

17Minėtos mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos prašomos priteisti kredito sumos ir skaičiuojamos iki kredito grąžinimo bankui dienos (Kredito sutarties l 5.1 punktas ir Kredito sutarties 2 5.1 punktas).

18Kompensavimo funkciją atlieka palūkanos, kurios mokamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir remiantis CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. yra 6 % dydžio.

19Kėdainių rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš P. S. AB „Swedbank“ 100 000,00 litų skolos, kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą skaičiuojant nuo negrąžintos 30 000,00 litų kredito dalies, nuo bylos iškėlimo dienos, 2009 m. lapkričio 17 d., iki pilno kredito grąžinimo;

20kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % procentų metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą, skaičiuojant nuo negrąžintos 60 984,94 litų kredito dalies, nuo bylos iškėlimo dienos, 2009 m. lapkričio 17 d., iki pilno kredito grąžinimo;

216 procentų įstatyminių palūkanų už priteistą sumą skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2009 m. lapkričio 17 d., iki teismo sprendimo pilno įvykdymo bei 6 procentų metines įstatymines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos, 2009 m. lapkričio 17 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

22Teismas priteisė iš P. S. AB „Swedbank“ naudai 3 000 litų žyminio mokesčio. valstybei 28,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Teismas nusprendė palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

24Teismas nurodė, kad tarp bylos šalių nėra ginčo, kad ieškovas AB „Swedbank“ ir UAB „Statyba“ 2005 m. sausio 17 d. sudarė kredito sutartį Nr. 05-002389-IN (1 tomas, b. l. 9–18). Ši sutartis buvo pakeista ir papildyta 2005 m. balandžio 18 d. susitarimu Nr. 05-002389-IN/05-022359-KL (1 tomas, b. l. 19–30), 2006 m. balandžio 14 d. susitarimu Nr. 05-002389-IN/05-022359-KL-1 (1 tomas, b. l. 31–32), 2007 m. balandžio 13 d. susitarimu Nr. 05-002389-IN/05-022359-KL-2 (1 tomas, b. l. 33–34), 2008 m. balandžio 11 d. susitarimu Nr. 05-002389-IN/05-022359-KL-3 (1 tomas, b. l. 35), 2009 m. balandžio 9 d. susitarimu Nr. 05-022359-KL-4, 2009 m. liepos 9 d. susitarimu Nr. 05-022359-KL-5 (1 tomas, b. l. 36–48), pagal kurią kredito gavėjui (šiuo metu BUAB „Statyba“) buvo suteiktas 247000,00 litų kreditas. Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2010 sausio 9 d. Bankas ir atskovas P. S., kaip laiduotojas, 2009 m. liepos 9 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr. 05-002389-LA1 (1 tomas, b.l. 62–64), remiantis kuria laidavo, kad kredito gavėjas, šiuo metu BUAB „Statyba“, įvykdys visus įsipareigojimus pagal kredito sutartį. Remiantis laidavimo sutarties (1 tomas, b. l. 63) 3.1. punktu laiduotojas ir kredito gavėjas atsako kaip solidarūs skolininkai. Pagal 3.2 punktą laiduotojas atsako ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas. Kredito gavėjas, užtikrindamas prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą hipotekos lakštu, (1 tomas, b.l. 65–82) įkeitė pastatus, esančius ( - ), Kėdainiai, įkeitimo lakštu įkeitė nuomos teises į žemės sklypą, esantį ( - ), Kėdainiai.

25Bankas ir kredito gavėjas 2005 m. birželio 16 d. sudarė overdrafto sutartį Nr. 05-038945-OJ (1 tomas, b. l. 83–91). Su vėlesniais jos pakeitimais. Kredito gavėjui (šiuo metu BUAB „Statyba“) buvo suteiktas 270 000,00 litų sumos kreditas. Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2010 m. sausio 9 d.

26Bankas ir P. S. 2005 m. birželio 16 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr. 05-038945-LA-1 (1 tomas, b. l. 121–123). Ši sutartis buvo pakeista ir papildyta 2006 m. balandžio 14 d. papildomu susitarimu Nr. 05-038945-LA-1/1 (1 tomas, b. l. 124), 2007 m. balandžio 13 d. papildomu susitarimu Nr. 05-038945-LA-1/2 (1 tomas, b. l. 125), 2008 m. balandžio 11 d. papildomu susitarimu Nr. 05-038945-LA-1/3 (1 tomas, b. l. 126), 2009 m. balandžio 9 d. laidavimo sutartimi Nr. 05-038945-LA-1 (1 tomas, b. l. 127–129), 2009 m. liepos 9 d. laidavimo sutartimi Nr. 05-038945-LA-1 (1 tomas, b. l. 130–132). Remiantis laidavimo sutarties (1 tomas, b. l. 121) 3.1. punktu laiduotojas ir kredito gavėjas atsako kaip solidarūs skolininkai. Pagal laidavimo sutarties (1 tomas, b. l. 121) 3.2 punktą laiduotojas atsako Bankui ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas.

27Kredito gavėjas užtikrindamas prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą hipotekos lakštu įkeitė pastatus (1 tomas, b. l. 133–140), esančius ( - ), Kėdainiai, įkeitimo lakštu įkeitė nuomos teises į žemės sklypą (1 tomas, b. l. 141–144), esantį ( - ), Kėdainiai, lėšas sąskaitoje ir prekių atsargas (1 tomas, b. l. 145–150). Kredito gavėjo, BUAB „Statyba“ ir laiduotojo, P. S., solidari skola ieškovui pagal Kredito sutartis yra 362 195,15 litų. Kadangi šiuo metu nežinoma atsakovo turtinė padėtis, ieškovas prašo priteisti tik dalį skolos, tai yra 100 000 Lt. Skolos faktą patvirtina ta aplinkybė, jog BUAB „Statyba“ bankroto byloje Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartimi (2 tomas, b. l. 25) yra patvirtintas AB „Swedbank“ kreditorinis reikalavimas. Teismas nustatė, kad reikalaujamos priteisti skolos dydis yra įrodytas ir pagrįstas.

28Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ar ieškovas (kreditorius) gali reikšti tokio paties dydžio ieškinį laiduotojui skolininko bankroto byloje patvirtinus kreditoriaus reikalavimą, jeigu ieškovo reikalavimai užtikrinti ne tik laidavimu, bet ir skolininko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įkeitimu, iš kurio bus galimai pilnai patenkinti jo kreditorinius reikalavimus skolininko bankroto procedūrų metu.

29Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu laidavimo sutartimi nesusitarta kitaip (CK 6.81 str. 1 d.). Esant solidariajai jų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Bendraskolis, kuriam pareikštas ieškinys, neturi teisės reikalauti, kad prievolė būtų padalyta ar kad kreditorius pirma pareikštų ieškinį kitam bendraskoliui. Šiuo atveju atveju, kaip matyti iš byloje esančių 2009 m. liepos 9 d. laidavimo sutarties Nr. 05-002389-LA1 (1 tomas, b. l. 62–64) ir 2009 m. liepos 9 d. laidavimo sutarties Nr. 05-038945-LA-1 (1 tomas, b. l. 130–132) 3.1. punkto, laiduotojas atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Todėl teismas sprendė, kad aplinkybė, jog skolininko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas, neatima iš jo teisės atskiroje byloje tokio paties dydžio ieškinį reikšti laiduotojui, kuris solidariai atsako su skolininku. Ieškovo kreditorinio reikalavimo patvirtinimas skolininko bankroto byloje, kuris su atsakovu šioje byloje yra bendraskoliai, neatėmė ir nepanaikino ieškovo teisės pareikšti reikalavimą atsakovui, kaip laiduotojui. Pasirinkti teisių gynimo būdą yra ieškovo teisė. Ieškovas reikalavimą šioje civilinėje byloje nukreipė tik į laiduotoją ir jį nurodė byloje atsakovu, pagrindinį skolininką įtraukdamas trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų. Toks Ieškovo (kreditoriaus) teisės įgyvendinimo būdas nepažeidžia nei materialinės, nei procesinės teisės normų, bei skolininko ar laiduotojo teisių ir interesų.

30Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog jis, kaip laiduotojas, turi teisę reikalauti, kad kreditorius pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į skolininko turtą, kuris yra įkeistas kreditoriui užtikrinant kredito sutarties įvykdymą, kaip nepagrįstus. CK 6.80 straipsnio 2 dalis numato, kad laiduotojas neturi teisės reikalauti, kad kreditorius pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į skolininko turtą, jeigu pagrindinio skolininko ir laiduotojo atsakomybė kreditoriui yra solidari. Pagal 2009 m. liepos 9 d. laidavimo sutarties Nr. 05-002389-LA1 (1 tomas, b. l. 62–64) ir 2009 m. liepos 9 d. laidavimo sutarties Nr. 05-038945-LA-1 (1 tomas, b. l. 130–132) 3.1. punktą laiduotojas atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Todėl laiduotojas neturi teisės reikalauti, jog kreditorius pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į skolininko turtą.

31Teismas nurodė, kad pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį iš atsakovo priteisiamos palūkanos (jos vadinamos procesinėmis) 6 % dydžio įstatymines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju ir jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, kad skolininko prievolė gražinti priteistą sumą kilo iš laidavimo, kaip šalutinės prievolės, nes jo, kaip laiduotojo, atsakomybė yra tokia pati kaip ir pagrindinio skolininko. Teismas nurodė, kad tais pačiais motyvais tenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti sutartines kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio Banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio Banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą skaičiuojant nuo negrąžintos 30 000,00 litų kredito dalies (pagal kredito sutartį l) ir nuo negrąžintos 60 984,94 Lt kredito dalies (pagal kredito sutartį 2), nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno kredito grąžinimo.

32Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-02-23 sprendimą pakeisti: panaikinti sprendimo dalį, kuriuo iš P. S. ieškovui „Swedbank“, AB priteista 6 procentai įstatyminių palūkanų už priteistą sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos – 2009 m. lapkričio 17 d. iki teismo sprendimo pilno įvykdymo bei 6 procentų metinės įstatyminės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos – 2009 m. lapkričio 17 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

33Nurodo, kad tiek ieškinys, tiek teismo sprendimas dėl 100 000 Lt iš jo priteisimo yra neteisingi iš esmės, nes ieškovas (bankas), turėdamas paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę – įkeistą nekilnojamąjį turtą, kurio rinkos vertė žymiai didesnė negu visa skola bankui su palūkanomis ir pardavus įkeistą turtą skola bankui bus padengta, ieškovas, pasinaudodamas laidavimo sutarties atitinkamais punktais, pasielgė nesąžiningai.

34Pagal CK 6.76 str. laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. CK 6.80 str. nustato, kad laiduotojas turi teisę reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą, išskyrus atvejus, kai laiduotojas šios teisės yra aiškiai atsisakęs. Jis mano, kad teismo sprendimas yra formaliai teisėtas, todėl, siekdamas išvengti ir papildomų išlaidų, visa apimtimi jo neskundžia.

35Skundžia sprendimo dalį, kuria iš jo, kaip fizinio asmens, bankui priteista 6 procentų įstatyminių palūkanų už priteistą sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos – 2009 m. lapkričio 17 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 6 procentų metines įstatymines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos, 2009 m. lapkričio 17d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Šis palūkanų dydis laidavimo sutartimi nėra nustatytas, ieškovas ir teismas remiasi įstatymu – CK 6.210 str. 2 d. Tačiau laidavimo sutartis tarp banko ir jo sudaryta ne kaip tarp verslininkų ar privačių juridinių asmenų, o – verslininko su fiziniu asmeniu. Todėl šiuo atveju, nežiūrint kitų aplinkybių, turėjo būti taikoma ne minėto straipsnio, antra, o – pirma dalis. Pagal dabartinę padėtį ieškovui priteistos dvejos palūkanos, kurios turėtų būti išieškomos atskirai.

36Be to, mano, kad atsižvelgiant į faktą, jog ieškovas bankroto byloje atsakovui BUAB „Statyba” yra pateikęs civilinį ieškinį visai negrąžinto kredito sumai, jo prašymas antrą kartą priteisti minėtas palūkanas prieštarauja tiek įstatymui, tiek sąžiningumo, protingumo bei teisingumo reikalavimams (CK 1.5, 6.37 str.).

37Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas „Swedbank“, AB nurodo, kad su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka ir paršo jį atmesti dėl šių motyvų.

38Neprieštarauja, kad būtų ištaisytas rašymo apsirikimas ir pašalintas dvigubas procesinių palūkanų priteisimas ieškovui iš atsakovo.

39Atsakovas nepagrįstai teigia, kad jis nėra verslininkas. Laidavimo sutartys su atsakovu buvo sudarytos tik todėl, kad jis yra trečiojo asmens savininkas ir administracijos vadovas. Be to, CK 6.37 str. 2 d. numato, kad šalys gali susitarti ir dėl didesnių palūkanų nei nustato įstatymai. 2009-07-09 laidavimo sutarties Nr. 05-002389-LA1 (sutartis 1) ir 2005-06-16 laidavimo sutarties Nr. 05-038945-LA-1 (ši sutartis buvo pakeista ir papildyta 2006-04-14 papildomu susitarimu Nr. 05-038945-LA-1/1, 2007-04-13 papildomu susitarimu Nr. 05-038945-LA-1/2, 2008-04-11 papildomu susitarimu Nr. 05-038945-LA-1/3, 2009-04-09 laidavimo sutartimi Nr. 05-038945-LA-1, 2009-07-09 laidavimo sutartimi Nr. 05-038945-LA-1 (sutartis2) 3.2 punktas numato, kad laiduotojas atsako bankui ta pačia, apimtimi kaip ir kredito gavėjas, konkrečiai imant, už kredito grąžinimą, už palūkanų bei netesybų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą bei už kitų kredito sutartyje numatytų mokėjimų sumokėjimą bankui. Atsižvelgiant į tai, kad trečiajam asmeniui taikytina CK 6.210 str. 2 d., todėl ta pačia apimtimi ir atsakovui, kaip laiduotojui taikytinas CK 6.210 str. 2 d., o ne CK 6.210 str. 1 d.

40Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 330 str.).

41Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

42Byloje nustatyta, kad atsakovas P. S. laidavo ieškovui pagal dvi kredito sutartis, kad kredito gavėjas UAB „Statyba“ bankrutavo, kredito sutartys nutrauktos, kredito gera valia nei kredito gavėjas, nei laiduotojas skolos negrąžina.

43Atmestini atsakovo P. S. argumentai, kad jis turi atsakyti tik pasibaigus bankroto bylai. Panevėžio apygardos teismas 2009-12-10 nutartimi patvirtino ieškovo kreditorinį reikalavimą 362 195,15 dydžio. Nagrinėjamojoje byloje ieškinys pareikštas ne tai pačiai sumai. Kadangi laiduotojai atsako tiek pat kaip ir skolininkas, tai iš jų priteisiamas negrąžintas prašomo dydžio kreditas, įstatyminės ir sutartinės palūkanos (CK 6.81 str. 2 d.).

44Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį iš skolininko priteisiamos palūkanos, kurios vadinamos procesinėmis. Jas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme, kuomet jie patenkinti. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už prievolės nevykdymą geruoju, kuomet kreditorius dėl to kreipiasi į teismą. Skolininkas, pažeidęs kreditoriaus interesus, privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, kad skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą, kilo iš laidavimo sutarties, nes laiduotojo atsakomybė iš esmės yra tokia pati, kaip ir pagrindinio skolininko UAB „Statyba“. Procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš laiduotojo neteisėtų veiksmų, t. y. įsipareigojimo neįvykdymo geruoju, esant galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį. Jeigu pagrindinis skolininkas negrąžina paskolos ir dėl jos priteisimo teisme pareiškiamas ieškinys už skolininką laidavusiam asmeniui, kuris irgi geruoju nevykdė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, tai savo prievolės nevykdęs laiduotojas yra tinkamas skolininkas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį dėl palūkanų priteisimo. Ieškovo reikalavimas teisėtas ir pagrįstas, nes procesinių palūkanų mokėjimo prievolė atsiranda tiesiogiai iš įstatymo (CK 6.37 str. 2 d.). Atsakovas (skolininkas) privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-11-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Analogišką teismų praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (civ. byla Nr. 3K-3-553/2008).

45CK 6.210 str. 2 d. nustato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokama 6 procentų palūkanos, o kitais atvejais mokamos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos. Atsakovas P. S. atsako laidavimo sutarties pagrindu, jo atsakomybės ribas nustato kredito sutartys, o laidavimo sutartis yra sudaryta su P. S. kaip eiliniu fiziniu asmeniu, ne verslininku ir ne akcininku, todėl jis turi mokėti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje įrašė du kartus, kad atsakovas P. S. turi mokėti procesines palūkanas. Dėl to, kas pasakyta, sprendimas keistinas.

46Kadangi skundas tenkinamas, tai iš ieškovo priteistinas žyminis mokestis, atsakovo sumokėtas už apeliacinį skundą (CPK 93 str. 3 ir 4 d.).

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p., CPK 6.210 str. 1 d.

Nutarė

48Pakeisti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m, vasario 23 dienos sprendimą skundžiamojoje dalyje, visą sprendimą išdėstant taip:

49priteisti iš P. S. (a. k. ( - ), AB „Swedbank“ naudai solidariai su bankrtuojančia UAB „Statyba“ 100 000,00 litų skolos, kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą skaičiuojant nuo negrąžintos 30 000,00 litų kredito dalies, nuo bylos iškėlimo dienos, 2009 m. lapkričio 17 d., iki visiško kredito grąžinimo;

50kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % procentų metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą ir kurios kiekvienų metų balandžio 9 d. ir spalio 9 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant Reuters informacinėje bazėje Lietuvos banko paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma, angliškai Vilnius Interbank Offered Rate) ir pridedant 3,5 % metų palūkanų dydžio banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą, skaičiuojant nuo negrąžintos 60 984,94 litų kredito dalies, nuo bylos iškėlimo dienos, 2009 m. lapkričio 17 d., iki visiško kredito grąžinimo;

515 procentų įstatyminių palūkanų už priteistą skolą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2009 m. lapkričio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52Priteisti iš P. S. AB „Swedbank“ naudai 3 000 litų žyminio mokesčio ir valstybei 34 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

53Iki teismo sprendimo įvykdymo palikti galioti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui P. S.

54Priteisti iš AB Swedbank atsakovui P. S. 130 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Daivai Banevičiūtei,... 3. dalyvaujant atsakovui P. S.,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjus... 5. Ieškovas prašė iš atsakovo P. S. priteisti 100 000,00 Lt skolos; kintamas... 6. Ieškovas nurodė, kad „Swedbank“, AB (buvęs pavadinimas bankas... 7. Bankas ir kredito gavėjas 2005 m. birželio 16 d. sudarė overdrafto sutartį... 8. Kredito gavėjas, taip pat ir laiduotojas neįvykdė savo įsipareigojimų... 9. Kredito gavėjo skola Bankui pagal Kredito sutartį 1 yra 93 368,26 litų, iš... 10. Kredito gavėjo skola Bankui pagal Kredito sutartį 2 yra 268 826,89 litų, iš... 11. Kadangi šiuo metu nežinoma atsakovo turtinė padėtis, ieškovas prašė... 12. pagal kredito sutartį l – 32 368,26 litų, iš jų: 30 000,00 Lt išduoto ir... 13. pagal kredito sutartį 2 – 67 631,74 litų, iš jų: 60984,94 Lt išduoto ir... 14. CK 6.37 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str. ir teisės teorija... 15. Mokėjimo funkciją atlieka palūkanos mokamos už naudojimąsi paskolos suma.... 16. Remiantis kredito sutarties 2 pagrindinėmis kredito sąlygomis, 1.11–1.21... 17. Minėtos mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiuojamos nuo... 18. Kompensavimo funkciją atlieka palūkanos, kurios mokamos nuo bylos iškėlimo... 19. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį... 20. kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių... 21. 6 procentų įstatyminių palūkanų už priteistą sumą skaičiuojamas nuo... 22. Teismas priteisė iš P. S. AB „Swedbank“ naudai 3 000 litų žyminio... 23. Teismas nusprendė palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo Kėdainių... 24. Teismas nurodė, kad tarp bylos šalių nėra ginčo, kad ieškovas AB... 25. Bankas ir kredito gavėjas 2005 m. birželio 16 d. sudarė overdrafto sutartį... 26. Bankas ir P. S. 2005 m. birželio 16 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr.... 27. Kredito gavėjas užtikrindamas prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą... 28. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ar ieškovas (kreditorius) gali reikšti... 29. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už... 30. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog jis, kaip laiduotojas, turi teisę... 31. Teismas nurodė, kad pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį iš atsakovo priteisiamos... 32. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo... 33. Nurodo, kad tiek ieškinys, tiek teismo sprendimas dėl 100 000 Lt iš jo... 34. Pagal CK 6.76 str. laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigoja atsakyti kito... 35. Skundžia sprendimo dalį, kuria iš jo, kaip fizinio asmens, bankui priteista... 36. Be to, mano, kad atsižvelgiant į faktą, jog ieškovas bankroto byloje... 37. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas „Swedbank“, AB... 38. Neprieštarauja, kad būtų ištaisytas rašymo apsirikimas ir pašalintas... 39. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad jis nėra verslininkas. Laidavimo sutartys... 40. Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 330 str.).... 41. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio... 42. Byloje nustatyta, kad atsakovas P. S. laidavo ieškovui pagal dvi kredito... 43. Atmestini atsakovo P. S. argumentai, kad jis turi atsakyti tik pasibaigus... 44. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį iš skolininko priteisiamos palūkanos, kurios... 45. CK 6.210 str. 2 d. nustato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar... 46. Kadangi skundas tenkinamas, tai iš ieškovo priteistinas žyminis mokestis,... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p., CPK 6.210 str. 1 d.... 48. Pakeisti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m, vasario 23 dienos... 49. priteisti iš P. S. (a. k. ( - ), AB „Swedbank“ naudai solidariai su... 50. kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių... 51. 5 procentų įstatyminių palūkanų už priteistą skolą, skaičiuojamų nuo... 52. Priteisti iš P. S. AB „Swedbank“ naudai 3 000 litų žyminio mokesčio ir... 53. Iki teismo sprendimo įvykdymo palikti galioti Kėdainių rajono apylinkės... 54. Priteisti iš AB Swedbank atsakovui P. S. 130 Lt žyminio mokesčio, sumokėto...