Byla 2A-120-773/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalės Burdulienės, Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė) ir Mindaugo Šimonio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“, atstovaujamo advokato S. A., apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Pirmas administratorių biuras“, ieškinį atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“, trečiasis asmuo G. Š. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Sanpola ir partneriai“ su ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu trečiojo asmens G. Š. 2014 m. liepos 15 d. atliktą mokėjimą atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“, ir priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ 7008,80 Eur. Ieškovas nurodė, kad 2014 m. gegužės 29 d. Kauno apygardos teisme buvo priimtas pareiškimas iškelti bankroto bylą UAB „Sanpola ir partneriai“, 2014 m. liepos 14 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Sanpola ir partneriai“ iškelta bankroto byla. Pažymėjo, kad 2014 m. liepos 15 d. ieškovo direktoriaus pavaduotojui G. Š. pagal kasos pajamų orderį Nr. 541 buvo išduota 24 200 Lt atsiskaitymui su kreditoriumi UAB „Energijos taupymo centras“, nurodytas pagrindas – UAB „Energijos taupymo centras“ avanso grąžinimui. Ieškinyje pažymėta, kad trečiasis asmuo G. Š. 2014 m. liepos 15 d. iš savo asmeninės sąskaitos UAB Medicinos banke atliko 24 200 Lt pavedimą atsakovui, o mokėjimo pavedimo paaiškinimuose nurodė, jog moka už ieškovą. Ieškovo bankroto administratorius nustatė, kad nurodytas mokėjimas buvo įtrauktas į ieškovo 2014 m. liepos 31 d. avanso apyskaitą kaip atliktas ieškovo vardu. Atsižvelgiant į tai, ieškovo vertinimu, atsakovo gautas 24 200 Lt mokėjimas yra priešingas ieškovo veiklos tikslams, turi įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, ir buvo suteikta pirmenybė kreditoriui – atsakovui bei kitaip pažeistos ieškovo kreditorių teisės, todėl yra pagrindas taikyti CK 6.66 straipsnio normas. Pažymėjo, kad UAB „Sanpola ir partneriai“ administracija ir trečiasis asmuo G. Š. buvo nesąžiningi, nes žinojo, jog UAB „Sanpola ir partneriai“ jau nuo 2011 m. buvo nemoki, be to, ieškovui nuo 2014 m. gegužės 29 d., kai Kauno apygardos teisme priimtas pareiškimas iškelti jam bankroto bylą, buvo taikomi turtiniai apribojimai, todėl sandoris negalėjo būti sudaromas.

5Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad kreipėsi į Kauno apylinkės teismą dėl nepanaudoto avanso, delspinigių ir procesinių palūkanų iš ieškovo priteisimo (civilinė byla Nr. 2-9505-192/2014). Pažymėjo, kad 2014 m. gegužės 8 d. civilinėje byloje priimtu sprendimu už akių atsakovui iš ieškovo priteista 24 200 Lt skolos, 5 445 Lt delspinigių, tačiau teismo sprendimas nebuvo įvykdytas, todėl atsakovas prisijungė prie Kauno apygardos teisme nagrinėjamos UAB „Sanpola ir partneriai“ bankroto bylos. Nurodė, kad 2014 m. liepos 15 d. trečiasis asmuo G. Š. mokėjimo pavedimu iš asmeninės UAB Medicinos banke esančios sąskaitos atliko 24 200 Lt mokėjimą atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“, nurodydamas, jog mokėjimo paskirtis yra avanso grąžinimas už UAB „Sanpola ir partneriai“, t. y. įvykdė prievolę už ieškovą. Atsakovo teigimu, ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ ir trečiojo asmens G. Š. tarpusavio santykiai, apie kuriuos atsakovas nieko nežinojo, negali įtakoti sąžiningo trečiojo asmens, t. y. atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“, interesų. Atsakovo vertinimu, šioje byloje nėra actio Pauliana instituto taikymo sąlygų.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu ieškinį tenkino – pripažino negaliojančiu 2014 m. liepos 15 d. mokėjimą ir priteisė iš atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ naudai 7008,80 Eur. Teismas nustatė, kad atliekant ginčijamą mokėjimą ieškovas UAB „Sanpola ir partneriai“ buvo nemokus, nes jau pagal 2011 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, dirbo nuostolingai ir turėjo kreditorių, o pagal Turto arešto registro duomenis, nuo 2012 m. birželio 8 d. ieškovui buvo registruojami turto areštai dėl nevykdomų prievolių. Teismas nustatė, kad faktiškai nuo 2014 m. gegužės 29 d., kai Kauno apygardos teisme priimtas pareiškimas iškelti bankroto bylą UAB „Sanpola ir partneriai“, galiojo draudimas disponuoti įmonės finansinėmis lėšomis ir turtu (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis). Teismas sprendė, jog atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ gautas 24 200 Lt mokėjimas yra priešingas ieškovo veiklos tikslams, turi įtakos tam, kad įmonė galėtų tinkamai atsiskaityti su kreditoriais ir jais buvo suteikta pirmenybė pasirinktam kreditoriui ir taip pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, todėl yra pagrindas taikyti CK 6.66 straipsnį. Teismo vertinimu, tiek atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“, tiek trečiasis asmuo G. Š. buvo nesąžiningi atlikdami ir priimdami ginčijamą mokėjimą. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo G. Š. su buvusio bendrovės vadovo žinia paėmė iš įmonės kasos pinigines lėšas atsiskaityti su atsakovu ir siekdamas išvengti bankroto byloje taikytų draudimų dėl finansinių operacijų vykdymo iš savo asmeninės sąskaitos atsiskaitė su atsakovu, kuris būdamas kreditoriumi ieškovo bankroto byloje, taip pat žinodamas sunkią ieškovo finansinę būklę ir neatsiskaitymą su kreditoriais, tokį piniginį mokėjimą priėmė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“, atstovaujamas advokato S. A., prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė išimtinai ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ ir trečiojo asmens G. Š. tarpusavio teisiniais santykiais, kurių šalimi atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ nebuvo, ir šių santykių turinio šalys atsakovui neatskleidė.

112. Teismas bylos nagrinėjimo metu nevertino, ar trečiojo asmens G. Š. mokėjimui panaudotos tos pačios lėšos, kurias esą jis gavo iš ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ kasos, ir nesiaiškino, ar apskritai šios lėšos galėjo būti ieškovo kasoje.

123. Teismas be teisinio pagrindo ir argumentų preziumavo, esą atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ mokėjimo atlikimo aplinkybės buvo žinomos, kadangi ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ bankroto administratoriaus nurodyti apskaitos dokumentai (avanso apyskaita, kasos išlaidų orderis) yra vidiniai apskaitos dokumentai, kurie iki ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ bankroto administratoriaus kreipimosi nebuvo paviešinti. Pažymėjo, kad atsakovas, sutikdamas priimti prievolių įvykdymą tik iš trečiojo asmens, elgėsi atidžiai, sąžiningai ir rūpestingai, o jeigu būtų žinojęs, jog atsiskaitymui, pažeidžiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, naudojamos ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ kasoje buvusios lėšos, mokėjimo nebūtų priėmęs. Nurodė, kad atsakovas neturėjo pagrindo abejoti ir buvo įsitikinęs, jog mokėjimas atliekamas trečiojo asmens G. Š. asmeninėmis lėšomis. Atsakovo teigimu, ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ ir trečiojo asmens G. Š. tarpusavio teisiniai santykiai negali būti panaudoti prieš atsakovą UAB „Energijos taupymo centras“. Atsakovo vertinimu, ginčijamu teismo sprendimu sudaromos prielaidos neigiamos teismų praktikos formavimuisi ir sukeliamas teisinis neapibrėžtumas civilinėje apyvartoje, nes remiantis teismo išvadomis iš esmės bet kokie asmenų sudaryti sandoriai vėliau galėtų būti asmenų ginčijami remiantis tuo, esą sandoriui sudaryti panaudotos su finansiniais sunkumais susiduriančios įmonės lėšos, nepaisant to, jog kita sandorio šalis apie tai net nežinojo.

134. Teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, vienareikšmiškai leidžiančios trečiajam asmeniui įvykdyti prievolę už su finansiniais sunkumais susiduriantį skolininką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2014). Teismas, darydamas išvadą, kad trečiasis asmuo G. Š. nevykdė prievolės už ieškovą, nepagrįstai rėmėsi ieškovo, trečiojo asmens ir liudytojo (buvusio UAB „Sanpola ir partneriai“ vadovo A. P.) parodymais, kurie yra suinteresuoti bylos baigtimi. Pažymėjo, kad trečiasis asmuo G. Š. galėjo įvykdyti prievolę už ieškovą BUAB „Sanpola ir partneriai“, o trečiajam asmeniui įvykdžius prievolę už ieškovą, jam perėjo nurodytos apimties reikalavimo teisė į ieškovą (CK 6.50 straipsnio 1 dalis).

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Sanpola ir partneriai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Pirmas administratorių biuras“, prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad byloje nėra pagrindo padaryti išvados, kad trečiasis asmuo G. Š. sumokėdamas atsakovui 24 200 Lt, įvykdė prievolę už ieškovą. Pažymėjo, kad kasos pajamų orderyje Nr. 541, kuriuo G. Š. buvo išduota 24 200 Lt, buvo aiškiai nurodytas pinigų išdavimo pagrindas – UAB „Energijos taupymo centras“ avanso grąžinimui, tokia pati paskirtis buvo nurodyta ir ginčijamo mokėjimo pavedime. Atkreipė dėmesį, kad trečiojo asmens G. Š. atliktas mokėjimas buvo įtrauktas į ieškovo 2014 m. liepos 31 d. avanso apyskaitą kaip atliktas ieškovo vardu. Ieškovo teigimu, nurodytas aplinkybes patvirtino byloje apklaustas buvęs UAB „Sanpola ir partneriai“ vadovas A. P. bei trečiasis asmuo G. Š.. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog buvo susitarta, kad prievolę už ieškovą įvykdys trečiasis asmuo G. Š.. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo dalykas nebuvo aplinkybė, ar įmonės kasoje buvo 24 200 Lt. Tačiau, pasak ieškovo, nurodytą aplinkybę patvirtina ieškovo finansinės apskaitos dokumentai. Pažymėjo, jog pats atsakovas nurodė, kad jam buvo žinoma apie ieškovui keliamą bankroto bylą, vadinasi, jis turėjo suprasti, kad ieškovas turi finansinių sunkumų, o sudaromas sandoris gali apsunkinti ieškovo galimybę atsiskaityti su kitais kreditoriais, todėl atsakovas gavęs mokėjimą elgėsi nesąžiningai. Nurodė, kad apie ieškovo sunkią finansinę būklę buvo galima spręsti iš Turto arešto aktų registro duomenų ir Juridinių asmenų registrui pateiktų 2011 m. įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl apeliacinės instancijos teismas apeliaciniame skunde nustatytose ribose toliau tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

17Teismas konstatuoja, kad ieškovas BUAB „Sanpola ir partneriai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Pirmas administratorių biuras“ įgalioto asmens V. Gleb, kreipėsi į teismą prašydamas CK 6.66 straipsnyje nustatyto actio Pauliana instituto pagrindu pripažinti negaliojančiu trečiojo asmens G. Š. 2014 m. liepos 15 d. atliktą mokėjimą atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“. Ieškovas laikė, kad šis mokėjimas buvo neteisėtas, nes 2014 m. gegužės 29 d. Kauno apygardos teisme buvo priimtas pareiškimas iškelti BUAB „Sanpola ir partneriai“ bankroto bylą, todėl mokėjimas prieštaravo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostatoms ir pažeidė kitų kreditorių interesus. Ieškovas teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ 7008,80 Eur. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai.

18Atsakovas apeliaciniu skundu skųsdamas pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą visų pirma nurodė argumentus, kad teismas bylos nagrinėjimo metu netyrė ir nevertino, kokie santykiai susiklostė tarp atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ ir trečiojo asmens G. Š., taip pat tai, ar atsiskaitymui su atsakovu buvo panaudotos ieškovo lėšos, todėl nepagrįstai nustatė actio Pauliana taikymo sąlygas. Atsakovas pažymėjo, jog priimdamas 2014 m. liepos 15 d. atliktą atsiskaitymą laikė, kad jis atliekamas trečiojo asmens G. Š. asmeninėmis lėšomis, kaip trečiojo asmens skolos padengimas už skolininką BUAB „Sanpola ir partneriai“ CK 6.50 straipsnyje nustatyta tvarka, todėl pripažinti trečiojo asmens atliktą mokėjimą negaliojančiu nėra teisinio pagrindo, kadangi atsakovas iš trečiojo asmens G. Š. priimdamas apmokėjimą buvo sąžiningas.

19Dėl actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų

20CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Dvišalį sandorį pripažinti negaliojančiu šio straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises (2 dalis).

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad actio Pauliana yra toks kreditoriaus teisių gynybos būdas, kai ginčijamas konkretus sandoris (ar sandoriai), pažeidžiantis kreditoriaus teises, todėl teismas visų pirma turi nustatyti, koks konkretus sandoris yra ginčijamas, kurie asmenys ir kokiais veiksmais šį sandorį sudarė, kokias civilines teises ir pareigas šiuo sandoriu buvo siekiama sukurti (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Tik teismui identifikavus sandorio (sandorių) konkretumą galima spręsti, ar yra būtinos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos. Kreditoriui, kaip ieškovui, kreipiantis į teismą su ieškiniu ir kaip faktinį ieškinio pagrindą nurodant faktines aplinkybes dėl jo teisių pažeidimo ir prašant ginti kreditoriaus teises actio Pauliana ieškinio pagrindu, teismas dar ieškinio priėmimo stadijoje turi aiškintis, kad suformuluotas ieškinio reikalavimas (ieškinio dalykas) atitiktų aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinį ieškinio pagrindą), nes tik toks aiškus ir teisinės technikos prasme tinkamai parengtas ieškinys, atitinkantis CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, gali būti nagrinėjamas siekiant civilinio proceso tikslų, numatytų CPK 2 straipsnyje. Teismas pasirengimo bylos nagrinėjimo stadijoje parengiamojo teismo posėdžio metu apklausia šalis, siekdamas išsiaiškinti ginčo esmę, galutinai suformuluoti šalių reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštų reikalavimų turinį, įrodymus, kuriais jos grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 230 straipsnio 1 dalis).

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino, kokie santykiai susiklostė tarp atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ ir trečiojo asmens G. Š.. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo ieškinį ir pripažino negaliojančiu trečiojo asmens G. Š. 2014 m. liepos 15 d. atliktą mokėjimą atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“, tačiau teismas nenustatė, koks konkretus sandoris ir tarp kurių ginčo šalių buvo sudarytas, kokia šio sandorio rūšis ir turinys, t. y. civilinių teisinių santykių dalyvių teisės ir pareigos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas prašė iš atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ priteisti 7008,80 Eur, nes jie buvo nepagrįstai ir neteisėtai išmokėti iš ieškovo BUAB „Sanpola ir partneriai“ kasos trečiajam asmeniui G. Š. UAB „Sanpola ir partneriai“ 2014 m. liepos 15 d. kasos išlaidų orderio Nr. 541 pagrindu, tačiau ieškinio reikalavimo dėl šio pinigų išmokėjimo byloje nebuvo pareikšta. Apeliacinės instancijos teismas, išklausęs Kauno apylinkės teisme 2015 m. birželio 1 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio garso įrašą, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 230 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nesiaiškino, koks konkretus sandoris yra ginčijamas, nesiaiškino ginčo esmės, nesiėmė priemonių, kad būtų galutinai suformuluoti šalių reikalavimai, kurie atitiktų faktines bylos aplinkybes, o išsprendė tik liudytojo apklausos ir teismo posėdžio datos klausimus, todėl netinkamai pasirengė bylos nagrinėjimui. Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad nors jame yra nurodytos aplinkybės dėl trečiojo asmens G. Š. 2014 m. liepos 15 d. atlikto mokėjimo atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, tačiau nesiaiškinta, kokie civiliniai teisiniai santykiai siejo BUAB „Sanpola ir partneriai“, G. Š. ir UAB „Energijos taupymo centras“, koks sandoris buvo sudarytas tarp šių asmenų (pavedimo, prievolių vykdymo už trečiąjį asmenį ar kitas), koks sandoris yra ginčijamas prašant pripažinti negaliojančiu trečiojo asmens G. Š. 2014 m. liepos 15 d. atliktą mokėjimą atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, tokio sandorio identifikavimas yra būtinas siekiant tinkamai pritaikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nustatytas būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas netyrė ir nepasisakė dėl atsakovo argumentų, kad jis iš G. Š. priimdamas 2014 m. liepos 15 d. atliktą atsiskaitymą laikė, jog mokėjimas atliekamas trečiojo asmens G. Š. asmeninėmis lėšomis, kaip trečiojo asmens skolos padengimas už skolininką BUAB „Sanpola ir partneriai“ CK 6.50 straipsnyje nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant tinkamai nustatyti, ar atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ buvo nesąžiningas priimdamas ginčijamą apmokėjimą, teismas visų pirma turėjo nustatyti, koks yra ginčijamo sandorio turinys ir sandorio šalys, kokie civiliniai teisiniai santykiai jas sieja, ir tik tada spręsti, ar yra actio Pauliana taikymo sąlygos. Teismui nenustačius šių esminių teisiškai reikšmingų faktinių aplinkybių konstatuotina, kad teismas neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas bylą nagrinėdamas iš naujo visų pirma pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje turi nustatyti konkretų ginčijamą sandorį, išsiaiškinti ginčo esmę, imtis priemonių, kad būtų galutinai suformuluoti šalių reikalavimai, ir visų pirma spręsti, ar ieškovui BUAB „Sanpola ir partneriai“ siekiant susigrąžinti neteisėtai išmokėtus pinigus neturi būti formuluojamas atitinkamas reikalavimas dėl trečiajam asmeniui G. Š. UAB „Sanpola ir partneriai“ 2014 m. liepos 15 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 541 sumokėtos sumos, atitinkamai CPK nustatyta tvarka sprendžiant klausimą dėl galimai netinkamos šalies pakeitimo tinkama (CPK 45 straipsnis), nes to padaryti apeliaciniame procese nėra procesinių galimybių.

23Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Sanpola ir partneriai“ su ieškiniu kreipėsi į teismą... 5. Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu ieškinį tenkino –... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“,... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė išimtinai ieškovo BUAB... 11. 2. Teismas bylos nagrinėjimo metu nevertino, ar trečiojo asmens G. Š.... 12. 3. Teismas be teisinio pagrindo ir argumentų preziumavo, esą atsakovui UAB... 13. 4. Teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, vienareikšmiškai... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Sanpola ir partneriai“,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 17. Teismas konstatuoja, kad ieškovas BUAB „Sanpola ir partneriai“,... 18. Atsakovas apeliaciniu skundu skųsdamas pirmosios instancijos teismo priimtą... 19. Dėl actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų... 20. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad actio Pauliana yra toks... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad... 23. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2... 24. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir...