Byla 2S-138-601/2010
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 1 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Egidijaus Tamašausko, Leono Jachimavičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Baltic Transline“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 1 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 1 d. nutartimi kreditoriaus R. G. reikalavimų užtikrinimui areštavo 4 167,75 Lt vertės skolininko nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti, o šio turto nesant, ar esant nepakankamai, likusiai reikalavimų sumai užtikrinti, areštavo skolininko pinigines lėšas, esančias bako sąskaitoje Nr. ( - ), AB SEB bankas, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant skolininkui iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriumi, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas bei mokesčius valstybei. Teismas nustatė, kad reikalavimas turtinis, skola didelė, skolininkas vengia atsiskaityti su kreditoriumi (darbuotoju), todėl sprendė, kad laikė, kad įmonės turtinė padėtis nėra gera. Atsižvelgiant į tai, jog piniginių lėšų areštas labiausiai skolininko turtinius interesus suvaržanti priemonė, o kreditorius nepateikė įrodymų, jog skolininkas neturi nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, pirmiausia 4 167,75 Lt sumai areštavo skolininko turtą, o jo neturint, ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai – pinigines lėšas banko sąskaitoje.

3Atskiruoju skundu skolininkas prašo panaikinti 2009-10-01 nutartį ir kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą. Motyvuose nurodo: 1) kreditorius nepateikė teismui įrodymų, jog skolininkas vengia atsiskaityti su juo, gali bandyti iššvaistyti ar paslėpti savo turtą; 2) 4 167,75 Lt suma juridiniam asmeniui nėra didelė, tą patvirtina ir įmonės balanso duomenys (skolininko sąskaitoje likutis šiai dienai yra 1 301 837,10 Lt), jog skolininkas yra pelningai dirbanti įmonė; 3) teismas nenurodė, kodėl taikė laikinąsias apsaugos priemones iš anksto nepranešus skolininkui, bei kodėl laikė, kad reikalavimo suma yra didelė skolininkui; 4) teismas vertino ir gynė tik vienos iš šalių (kreditoriaus) interesus, neatsižvelgė į pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių poveikį skolininko interesams, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus; 5) Lietuvos apeliacinis teismas kitoje byloje 2009-04-16 nutartimi panaikino skolininkui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių mastas buvo 376 981,68 Lt, kadangi įmonės sąskaitoje buvo 1 570 487 Lt.

4Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

7Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditorius R. G. 2009 m. rugsėjo 30 d. su pareiškimu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Baltic Transline“ 4 167,75 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Taip pat ieškovas pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 1 d. skundžiama nutartimi kreditoriaus prašymą patenkino iš dalies ir areštavo 4 167,75 Lt vertės skolininko nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti, o šio turto nesant, ar esant nepakankamai, likusiai reikalavimų sumai užtikrinti, areštavo skolininko pinigines lėšas, esančias bako sąskaitoje Nr. ( - ), AB SEB bankas, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant skolininkui iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriumi, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas bei mokesčius valstybei.

8Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti ir ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, tai yra ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas gali paneigti teismo išvadą apie didelę ieškinio sumą paduodamas atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateikdamas įrodymus, paneigiančius teismo nutarties nepagrįstumą (CPK 306 str. 1 d. 3 p., 338 str.). Atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimu nustatytas tam tikro dydžio pinigines prievoles.

9Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, padarė nepagrįstas išvadas, jog įsiskolinimo suma yra didelė, įmonės turtinė padėtis nėra gera. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog skolininkas yra pelningai dirbanti įmonė, yra pajėgus įvykdyti galimai kreditoriui palankų, teismo sprendimą, pareiškimo suma 4 167,75 Lt pagal finansinius rodiklius (pagal pateiktą 2009-06-30 balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą) skolininkui nėra didelė, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš apelianto teismui pateikto 2009 m. birželio 30 dienai sudaryto UAB ,,Baltic Transline“ turto balanso matyti, kad įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 25 615 301 Lt (tame tarpe ilgalaikis turtas – 14 477 048 Lt, trumpalaikis turtas – 11 138 253 Lt), iš AB SEB banko pažymos matyti, jog 2009 m. spalio 13 d. sąskaitos likutis – 1 102 676,05 Lt bei 57 681,06 EUR. Be to, iš pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos 2009 m. birželio 30 d. matyti, kad per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo 918 450 Lt pelną.

10Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškimo suma (4 167,75 Lt) skolininkui, pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, t. y. apeliantas pateiktais rašytiniais įrodymais, apie savo finansinę padėtį, paneigė objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą ir teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo netikėti skolininko UAB „Baltic Transline“ pateiktais duomenimis apie jo turimą materialųjį turtą ir jo vertę, jie nėra paneigti kitais įrodymais. Tai, kad skolininkas turi pakankamai turto, teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, jog kreditoriui palankaus teismo sprendimo įvykdymas šio skolininko atžvilgiu neturėtų būti iš esmės apsunkintas ar neįmanomas. Be to, nėra objektyvių aplinkybių, duodančių pagrindą sutikti su skundžiamojoje nutartyje nurodytu argumentu, jog skolininkas gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Byloje taip pat nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog skolininkas turtą mėgintų perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip sumenkintų savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti pareiškimo patenkinimo šiam skolininkui atveju.

11Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

12Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis spręstina, jog skolininko finansinė padėtis yra gera ir nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK144 str. 1 d.), todėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 1 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės skolininkui UAB „Baltic Transline“ panaikintina, o kreditoriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 2 p.,

Nutarė

14Atskirąjį skundą patenkinti.

15Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, kreditoriaus UAB „Baltic Transline“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai