Byla A-662-621-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Šiaulių bankas“, UAB „Šiaulių banko lizingas“, N. S. , V. B. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A662-621/2010 pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, UAB „Nidos Rūta“ dėl administracinių aktų panaikinimo ir sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas 1) panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. 98; 2) panaikinti Neringos savivaldybės administracijos patvirtintą 2001 m. gruodžio 12 d. projektavimo sąlygų sąvadą daugiabučių gyvenamųjų namų grupės, adresu ( - ), Nidos gyvenvietėje, Neringoje, statybai; 3) panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. vasario 7 d. leidimą Nr. 07 vykdyti statybos darbus – statyti keturis gyvenamuosius namus, adresu ( - ), Neringa; 4) panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. kovo 19 d. leidimą Nr. 13 vykdyti statybos darbus – griauti vieno aukšto pastatą (paskirtis – maitinimo baras), adresu ( - ), Neringa; 5) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2003 m. liepos 2 d. patvirtintą 2003 m. birželio 26 d. gyvenamųjų namų grupės ( - ), Neringoje, pripažinimo tinkamu naudoti aktą; 6) panaikinti 2001 m. birželio 8 d. sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo", sudarytą Neringos savivaldybės su UAB „Nidos Rūta“.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 17 d. sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino: Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. 98, Neringos savivaldybės administracijos 2001 m. gruodžio 12 d. patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą, išduotą daugiabučių gyvenamųjų namų grupės, adresu ( - ), Nidos gyvenvietėje, Neringoje, statybai, Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. vasario 7 d. išduotą leidimą vykdyti statybos darbus Nr. 07, Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. kovo 19 d. išduotą leidimą vykdyti statybos darbus Nr. 13, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2003 m. liepos 2 d. patvirtintą 2003 m. birželio 26 d. gyvenamųjų namų grupės ( - ), Neringoje, pripažinimo tinkamu naudoti aktą, panaikino, 2001 m. birželio 8 d. sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp Neringos savivaldybės ir UAB „Nidos Rūta“, pripažino negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

6II.

7Tretieji suinteresuoti asmenys AB „Šiaulių bankas“, UAB „Šiaulių banko lizingas“, N. S. ir V. B. apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti. Nusprendus nenutraukti administracinės bylos, prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikino ir administracinę bylą nutraukė.

9III.

102010 m. balandžio 8 d. (pagal pašto žymą ant voko) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiųstas trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Šiaulių bankas“, UAB „Šiaulių banko lizingas“, N. S. ir V. B. prašymas dėl turėtų teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A662-621/2010 (b. l. 46-52, XVII t.). Prašyme tretieji suinteresuoti asmenys remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalimis, 45 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, kad nagrinėjant minėtą administracinę bylą dėl atstovavimo AB „Šiaulių bankas“ patyrė 1 890,06 Lt išlaidų, V. B. ir N. S. patyrė po 472,52 Lt išlaidų. Prašo šias išlaidas priteisti iš valstybės biudžeto.

11Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra atsiliepimu į prašymą dėl turėtų išlaidų atlyginimo prašo trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymo netenkinti. Nurodo, kad gali būti atlygintos tik realiai turėtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos. Mano, kad iš trečiųjų suinteresuotų asmenų pateiktų dokumentų nėra galimybės teisingai nustatyti ir apskaičiuoti patirtų išlaidų dydžio. Pažymi, kad PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos didesnės pinigų sumos už suteiktas paslaugas, nei yra prašoma priteisti, šiose sąskaitose-faktūrose nėra jokių duomenų apie tai, kokios konkrečiai teisinės paslaugos buvo suteiktos. Atkreipia dėmesį, kad prašoma priteisti ir tas išlaidas, kurios nebuvo patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Išlaidų atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis, teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R – 85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

15ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

16Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis įsiteisėjo tą pačią dieną (ABTĮ 96 straipsnio 3 dalis, 145 straipsnis). Kaip matyti iš ant voko, kuriame teismui siųstas prašymas, esančios pašto žymos (b. l. 62, XVII t.), trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymas dėl turėtų išlaidų atlyginimo buvo pateiktas iki ABTĮ nustatyto termino pabaigos (prašymas išsiųstas 2010 m. balandžio 8 d., terminas baigėsi 2010 m. balandžio 12 d.).

17Pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį tretieji suinteresuotieji asmenys įgyja teisę į teismo išlaidų atlyginimą, kai, išnagrinėjus bylą, yra apginamos jų teisės.

18Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr. A662-621/2010 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinę bylą nutraukė ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino, taigi, priėmė nutartį trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Šiaulių bankas“, UAB „Šiaulių banko lizingas“, N. S. ir V. B. naudai, jie turi teisę į teismo išlaidų (be kita ko, atstovavimo išlaidų) atlyginimą.

19Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje nustatyta, kad šios nuostatos buvo nepaisyta, kadangi į bylą yra pateiktas tik bendro pobūdžio Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus” tretiesiems suinteresuotiems asmenims suteiktų teisinių paslaugų sąrašas, taip pat nurodoma tik bendra (galutinė) šių paslaugų vertė, pridėtose PVM sąskaitose-faktūrose nurodyta bendra suteiktų teisinių, konsultacinių paslaugų vertė. Byloje taip pat yra Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Partners” raštai, kuriais patvirtinama, jog tretieji suinteresuoti asmenys už atstovavimą, procesinių dokumentų rengimą ir konsultacijas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. A662-621/2010 pagal PVM sąskaitas-faktūras Advokatų profesinei bendrijai sumokėjo atitinkamas pinigų sumas. Daugiau byloje jokių dokumentų dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų patirtų teismo išlaidų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nėra.

20Teisėjų kolegija vertina, kad pirmiau nurodyti duomenys dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų patirtų teismo išlaidų nėra pakankamai tikslūs, o tai jau esminis trūkumas, kliudantis teismui spręsti klausimą dėl proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, išlaidų atlyginimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-697/2007; 2008 m. birželio 11 d. nutartis Nr. A502-627/2008). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs praktiką dėl teismo išlaidų pagrindimo, kurioje laikomasi taisyklės, kad proceso šalis, siekianti teismo išlaidų atlyginimo, turi ne tik detalizuoti, kiek kainavo kiekviena teisinė paslauga, bet ir pagrįsti savo reikalavimus atitinkamais įrodymais (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartis Nr. AS756-155/2008, 2008 m. sausio 10 d. nutartis Nr. AS756-73/2008).

21Taigi, teisėjų kolegija neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo tenkinti trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymo dėl teismo išlaidų iš pareiškėjo priteisimo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

23trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Šiaulių bankas“, UAB „Šiaulių banko lizingas“, N. S. ir V. B. prašymo dėl teismo išlaidų priteisimo iš valstybės biudžeto administracinėje byloje Nr. A662-621/2010 netenkinti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 17 d. sprendimu... 6. II.... 7. Tretieji suinteresuoti asmenys AB „Šiaulių bankas“, UAB „Šiaulių... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartimi... 9. III.... 10. 2010 m. balandžio 8 d. (pagal pašto žymą ant voko) Lietuvos vyriausiajam... 11. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra atsiliepimu į... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV.... 14. Išlaidų atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnis, Civilinio proceso... 15. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymai dėl išlaidų... 16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis... 17. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį tretieji suinteresuotieji asmenys įgyja... 18. Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr.... 19. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje... 20. Teisėjų kolegija vertina, kad pirmiau nurodyti duomenys dėl trečiųjų... 21. Taigi, teisėjų kolegija neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo tenkinti... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 23. trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Šiaulių bankas“, UAB „Šiaulių... 24. Nutartis neskundžiama....