Byla I-1762-484/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su D. V. skundais,

Nustatė

3Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2009-05-06 gautas pareiškėjo skundas, o 2009-05-21 – patikslintas skundas, kuriuose pareiškėjas prašė: atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo, atnaujinti skundo padavimo terminą, jei teismas laikys, kad šis terminas praleistas, pripažinti Vilniaus darbo biržos direktoriaus 2008-09-16 įsakymą ir 2008-10-15 įsakymą bei dokumentą, kuriuo pagrindu pareiškėjas buvo išbrauktas iš bedarbių sąrašo, neteisėtais, ir iš Lietuvos valstybės pareiškėjo naudai priteisti teismo nustatytą sumą neišmokėtų nedarbo draudimo išmokų, kurias pareiškėjas būtų gavęs, jei nebūtų priimti minėti įsakymai, laikotarpiu nuo 2008-08-26 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, atlyginant pareiškėjo patirtą žalą.

4Skundas laikytinas nepaduotu.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Pareiškėjo paduoti skundai neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktų, 24 straipsnio 2 dalies nuostatų, todėl teismas 2009-05-07 ir 2009-05-25 nutartimis nustatė pareiškėjui terminą iki 2009-05-21 ir 2009-06-08 skundų trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui patikslintą skundą, skunde nurodyti reikalaujamos atlyginti žalos dydį bei turimus žalos dydį pagrindžiančius įrodymus; bei pateikti teismui tiek patikslinto skundo egzempliorių, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme.

7Pareiškėjas nutartyse nurodytų skundų trūkumų per teismo nustatytus terminus nepašalino. Todėl, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, D. V. 2009-05-06 ir 2009-05-21 skundai laikytini nepaduotais ir grąžintini pareiškėjui.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

10D. V. 2009-05-06 ir 2009-05-21 skundus laikyti nepaduotais.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundus su priedais grąžinti pareiškėjui.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai