Byla 2FB-485-301/2017
Dėl termino fizinio asmens mokumo atkūrimo planui patvirtinti atnaujinimo ir pratęsimo bei fizinio asmens patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančio asmens T. L. bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ įgalioto asmens V. M. pareiškimą dėl termino fizinio asmens mokumo atkūrimo planui patvirtinti atnaujinimo ir pratęsimo bei fizinio asmens patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo,

Nustatė

32017 m. rugsėjo 18 d. Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas fizinio asmens T. L. bankroto administratoriaus įgalioto asmens V. M. prašymas, kuriuo jis prašo atnaujinti terminą fizinio asmens mokumo atkūrimo planui tvirtinti, pratęsti terminą fizinio asmens mokumo atkūrimo planui pateikti tvirtinti maksimaliam laikotarpiui ir rašytinio proceso tvarka patvirtinti 2017 m. liepos 17 d. Marijampolės rajono apylinkės teismui pateiktą patikslintą mokumo atkūrimo planą, kuriam pritarė kreditoriai.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 straipsnis, 29 straipsnis). FABĮ 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui.

6FABĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 darbo dienas po susirinkimo pateikia bankroto administratoriui. Bankroto administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada pateikia teismui. Teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis).

7Iš bylos duomenų nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 3 d. nutartimi (t.2, b. l. 13-18) T. L. iškelta fizinio asmens bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Skolvalda“, nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. kovo 10 d. Terminas mokumo atkūrimo plano projektui pateikti baigėsi 2017 m. liepos 10 d.

8Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartimi (t.2, b. l. 105-106) patvirtintas T. L. kreditorių: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, „Swedbank“ AB, uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro finansiniai reikalavimai.

92017 m. liepos 17 d. bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ įgaliotas asmuo V. M. teismui pateikė (teisėjai perduotas 2017-09-07 po atostogų ir nedarbingumo laikotarpio) patikslintą T. L. mokumo atkūrimo planą (t.2, b. l. 141-143). Teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi (t.2, b. l. 158-159) įgaliotas asmuo V. M. įpareigotas per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytą trūkumą – išreikšti nuomonę dėl termino pratęsimo.

102017 m. rugsėjo 18 d. Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas, kuriuo jis prašo atnaujinti ir pratęsti terminą fizinio asmens mokumo atkūrimo planui tvirtinti, kadangi T. L. kreditorių pirmajame susirinkime 2017 m. birželio 14 d. kreditoriai nepatvirtino pateikto fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto ir išsakė pastabas. Antrasis kreditorių susirinkimas įvyko 2017 m. liepos 13d. Šio susirinkimo metu kreditoriai patvirtino pateiktą patikslintą fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektą, tačiau įgaliotas asmuo nespėjo pateikti teismui tvirtinti per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, t.y. iki 2017 m. liepos 10 d., kadangi kaip minėta, patikslintas mokumo atkūrimo planas teisme gautas 20017 m. liepos 17 d.

11Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalimi, fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kai teisme ginčijami kreditorių reikalavimai arba tikslinamas plano projektas, teismas bankroto administratoriaus arba fizinio asmens prašymu turi teisę pratęsti nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

12Atsižvelgiant į tai, jog kreditoriai pirmame kreditorių susirinkime nepritarė pateiktam mokumo atkūrimo planui ir jį reikėjo tikslinti, bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas tenkintinas, terminas mokumo atkūrimo plano projektui pateikti atnaujintinas ir pratęstinas vienam mėnesiui.

13Įgaliotas asmuo V. M. prašo patvirtinti bankrutuojančio asmens T. L. patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą. Bankroto administratorius kartu su prašymu patvirtinti patikslintą fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, pateikė 2017 m. liepos 13 d. vykusio T. L. kreditorių susirinkimo, kurio metu buvo patvirtintas patikslintas T. L. mokumo atkūrimo planas, protokolą Nr.2 (t.2, b. l. 146), iš kurio matyti, jog susirinkimo metu buvo nutarta tvirtinti patikslintą T. L. mokumo atkūrimo planą. Bankroto administratoriaus išvadoje dėl bankrutuojančio fizinio asmens T. L. mokumo atkūrimo plano nurodyta, kad planas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus ir gali būti įgyvendintas (t.2, b. l. 144-145).

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad įgyvendinus teismui pateiktą tvirtinti patikslintą fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, bus užtikrinta teisinga T. L. bei jo kreditorių interesų pusiausvyra, pasiektas pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – fizinio asmens mokumo atkūrimas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Įvertinus bankroto administratoriaus išvadą dėl T. L. parengto patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, taip pat nemokaus fizinio asmens T. L. bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas pateiktą bankrutuojančio fizinio asmens T. L. patikslintą mokumo atkūrimo planą patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis, 25 straipsnio 11 dalis).

15Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką ir nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 straipsnis, 29 straipsnis).

16Atsižvelgiant į tai, kad plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas, teismo nutartis yra neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 10 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, 6 dalimi, 10 dalimi,

Nutarė

18Atnaujinti T. L. praleistą 2017 m. kovo 3 d. teismo nutartimi nustatytą 4 mėnesių terminą mokumo atkūrimo plano projektui pateikti.

19Pratęsti T. L. 2017 m. kovo 3 d. teismo nutartimi nustatytą 4 mėnesių terminą mokumo atkūrimo plano projektui pateikti vienam mėnesiui.

20Patvirtinti fizinio asmens T. L., asmens kodas ( - ), patikslintą mokumo atkūrimo planą.

21Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

22Nutartis neskundžiama.

23

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančio asmens 3. 2017 m. rugsėjo 18 d. Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas fizinio... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ)... 6. FABĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas... 7. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartimi (t.2,... 9. 2017 m. liepos 17 d. bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės... 10. 2017 m. rugsėjo 18 d. Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas bankroto... 11. Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalimi, fizinio asmens mokumo atkūrimo... 12. Atsižvelgiant į tai, jog kreditoriai pirmame kreditorių susirinkime... 13. Įgaliotas asmuo V. M. prašo patvirtinti bankrutuojančio... 14. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad įgyvendinus teismui... 15. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto... 16. Atsižvelgiant į tai, kad plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas,... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 18. Atnaujinti T. L. praleistą 2017 m. kovo 3 d. teismo... 19. Pratęsti T. L. 2017 m. kovo 3 d. teismo nutartimi... 20. Patvirtinti fizinio asmens T. L., asmens kodas 21. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 22. Nutartis neskundžiama.... 23. ...