Byla 2YT-9805-877/2019
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys notarė Virginija Jarienė, A. S

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys notarė Virginija Jarienė, A. S..

2Teismas

Nustatė

31.

4pareiškėjas skundžia notarės V. J. veiksmus, notarei 2018 m. lapkričio 26 d. atsisakius išduoti vykdomąjį įrašą pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį ir ją užtikrinančios 2014 m. vasario 13 d. sutartinio įkeitimo sutartį, sudarytas su skolininku A. S.. Pareiškėjas nurodo, kad notarė pažeidė Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalies ir 40 straipsnio nuostatas, nes nenurodė konkrečių įstatymų, kurių pagrindu atsisakė atlikti notarinį veiksmą. Notarė taip pat pažeidė Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144, 12 punktą, kuriame numatyta, kad skolininko prieštaravimai dėl kreditoriaus nurodyto skolos dydžio ir (ar) teisinio pagrindo hipotekai (įkeitimui) patenkinti prieš terminą pagrįstumo nesustabdo vykdomojo rašto išdavimo. Notarė nenurodė, kad kreditoriaus V. J. reikalavimai nepagrįsti ar kad jis neturi reikalavimo teisės. Notarė pažeidė Notariato įstatymo 491 straipsnį ir Civilinio proceso kodekso 4.192 straipsnį, kuriuose numatyta, kad už kreditoriaus pateiktų duomenų teisingumą atsako pats kreditorius, todėl notarė turėjo tik patikrinti kreditoriaus nurodytus duomenis dėl jų atitikties viešojo Hipotekos registro duomenims, tačiau jokių kitų duomenų notarė vertinti neturėjo. Teisę spręsti dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo turi tik teismas ginčo teisenos tvarka, esant skolininko reikalavimu kaip numatyta Civilinio kodekso 1.138 straipsnyje. Tai reiškia, kad įvertinti, ar skolininkas grąžino paskolos sumą, gali tik teismas ginčo teisenos tvarka, o ne notarė. Notarė slepia nuo pareiškėjo notarei skolininko pateiktus duomenis apie tariamą prievolės įvykdymą. Notarė nepagrįstai vadovavosi skolininko A. S. advokato E. M. 2018 m. spalio 15 d. pranešimu jai, neva V. J. Šiaulių apygardos teismui pripažino, kad skolininkas grąžino kreditoriui pinigus banko pavedimu į kreditoriaus sąskaitą. Notarė nepateikė jokių duomenų, pagal kuriuos galima spręsti, kad skolininkas 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartyje nurodytą sumą grąžino kreditoriui banko pavedimu į kreditoriaus sąskaitą. Notarė nepagrįstai nesivadovavo civilinėje byloje Nr. e2-804-368/2018 esančiais įrodymais, kurie patvirtina, kad skolininkas kreditoriui 2015 m. kovo 6 d. susitarime kaip 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutarties priede nurodo, jog papildomai pasiskolina 44 770,00 Eur. Iš viso skolininkas kreditoriui skolingas 51 720,00 Eur. 2015 m. kovo 6 d. susitarimas yra neatskiriama 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutarties dalis. Šiuo atveju pagrindas išduoti vykdomąjį įrašą buvo, nes buvo suėjęs hipotekos registre nurodytas kredito grąžinimo terminas. Pareiškėjas prašo panaikinti 2018 m. lapkričio 26 d. notarės nutarimą Nr. S-52 atsisakyti atlikti notarinį veiksmą ir įpareigoti notarę išduoti kreditoriui V. J. vykdomąjį įrašą pagal 2018 m. lapkričio 26 d. atsisakius išduoti vykdomąjį įrašą pagal 2014 m. vasario 13 d. sutartinio įkeitimo sutartį ir 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį, sudarytą su skolininku A. S.. 2.

5Suinteresuotas asmuo notarė Virginija Jarienė atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad notarė 2018 m. rugsėjo 21 d. gavo kreditoriaus V. J. prašymą atlikti vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš ūkininko A. S. hipotekos kreditoriaus naudai. Notarė raštu informavo skolininką apie kreditoriaus prašymą. Skolininkas pateikė duomenis apie tai, kad kreditorius V. J. Šiaulių apygardos teismui pateikė ieškinį dėl tos pačios paskolos sutarties pripažinimo galiojančia ir skolos priteisimo. Notarė 2018 m. lapkričio 26 d. surašė motyvuotą atsisakymą atlikti notarinį veiksmą. V. J. Šiaulių apygardos teismui savo pateiktame ieškinyje nurodė, kad A. S. skolą V. J. pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį grąžino pavedimu į banko sąskaitą. V. J. prašo vykdomąjį įrašą išduoti pagal minėtas 2014 metų sutartis, tačiau nurodo, kad reikalaujama skola kyla iš 2015 m. kovo 6 d. sudaryto papildomo susitarimo tarp kreditoriaus ir skolininko. Papildomas susitarimas sudarytas praėjus metams po pagrindinių 2014 metų sutarčių sudarymo, susitarimas surašytas paprasta rašytine forma, pas notarą neužregistruotas, notaras 2014 metų sutartyse jokių pakeitimų ar papildymų neatliko. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių. Notaras nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl tvirtintinų teisių ar faktų kyla abejonių, notaras privalo atsisakyti tokias teises ir faktus tvirtinti. Notarė, atsisakydama atlikti notarinį veiksmą, pasielgė teisėtai, todėl skundas nepagrįstas ir atmestinas. 3.

6Suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti iš pareiškėjo 300 Eur advokato atstovavimo išlaidas už atsiliepimo parengimą. Nurodė, kad A. S. su V. J. 2014 m. vasario 13 d. sudarė notarinės formos paskolos sutartį, kuria A. S. pasiskolino iš V. J. 174 000 Lt. V. J. dalį suteikiamos paskolos, t. y. 150 000 Lt, pagal įgaliojimą pervedė iš J. G. sąskaitos. Prievolei užtikrinti A. S. įkeitė jam priklausantį kombainą Case IH, reg. Nr. 71101, kurio vertė įkeitimo metu sudarė 348 000 Lt. A. S. 2014 m. rugpjūčio 29 d. 150 000 Lt grąžino į sąskaitą, iš kurios buvo pervesta dalis paskolos, t .y. į J. G. sąskaitą. Tai buvo padaryta V. J. nurodymu. V. J. Šiaulių apygardos teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti galiojančia 2015 m. kovo 6 d. paskolos sutartį, priteisti iš A. S. 44 770 Eur paskolą. Pareikštame ieškinyje V. J. pripažino, kad A. S. jam yra grąžinęs 150 000 Lt pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį, taip pat įrodinėjo, kad šalys 2015 m. kovo 6 d. sudarė visiškai atskirą paskolos sutartį. Iš turimų duomenų notarė neabejotinai suprato, kad V. J. neturi teisės kartu reikalauti vykdomojo įrašo dėl 50 393,80 Eur išieškojimo ir 44 770 Eur paskolos priteisimo Šiaulių apygardos teisme. Notarė įvertino, kad tarp šalių yra ginčas dėl prievolės, todėl atsižvelgiant į tai, kad notarai tvirtina tik neginčijamus faktus, notarė pagrįstai atsisakė atlikti notarinį veiksmą. Notarės atsisakymas atlikti notarinį veiksmą pagrįstas dar ir dėl to, kad V. J. savo reikalavimo teisę grindė ne tuo sandoriu, kurio užtikrinimui buvo padarytas turto įkeitimas. 4.

7Byla dėl notaro veiksmų nagrinėjama teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 5 dalis). Proceso dalyviai apie teismo posėdį informuoti teismo pranešimais.

8Teismas

konstatuoja:

9skundas atmetamas.

105.

11Iš byloje pateiktų duomenų ir proceso dalyvių nurodytų faktinių aplinkybių nustatyta, kad A. S. su V. J. 2014 m. vasario 13 d. sudarė notarinės formos paskolos sutartį, kuria A. S. pasiskolino iš V. J. 174 000 Lt (50 393,88 Eur). Prievolei pagal šią 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį užtikrinti A. S. 2014 m. vasario 13 d. sutartimi įkeitė jam priklausantį kombainą Case IH, reg. Nr. 71101, kurio vertė įkeitimo metu sudarė 348 000 Lt (b. l. 76-83).

126.

13V. J. dalį suteikiamos paskolos, t. y. 150 000 Lt, pagal įgaliojimą pervedė iš J. G. sąskaitos. A. S. 2014 m. rugpjūčio 29 d. 150 000 Lt grąžino į sąskaitą, iš kurios buvo pervesta dalis paskolos, t .y. į J. G. sąskaitą.

147.

15A. S. su V. J. ant 2014 m. vasario 13 d. notarinės formos paskolos sutarties paskutinio lapo 2015 m. kovo 6 d. ranka surašė ir abu pasirašė papildomą susitarimą, kuriame nurodyta, kad (b. l. 83):

167.1.

17A. S. 2014 m. rugsėjo 1 d. grąžino V. J. 150 000 Lt;

187.2.

19A. S. negrąžintos paskolos likutis pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį yra 6 950,00 Eur;

207.3.

21A. S. iš V. J. papildomai pasiskolina 44 770,00 Eur;

227.4.

23Bendra A. S. skola sudaro 51 770,00 Eur (6 950,00 Eur negrąžintas likutis pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį plius papildomai pasiskolinti 44 770,00 Eur pagal 2015 m. kovo 6 d. susitarimą).

248.

25Pažymėtina, kad 2015 m. kovo 6 d. susitarimas surašytas paprasta rašytine forma, pas notarą neužregistruotas. V. J. ieškiniu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas šį 2015 m. kovo 6 d. susitarimą pripažinti paskolos sutartimi. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. vasario 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-286-368/2019 tenkino ieškovo V. J. ieškinį, pripažino galiojančia 2015 m. kovo 6 d. sudarytą paskolos sutartį tarp ieškovo V. J. ir atsakovo A. S., pagal kurią V. J. suteikė A. S. 44 770,00 Eur paskolą grynaisiais pinigais iki 2015 m. rugpjūčio 1 d., priteisė ieškovui V. J. iš atsakovo A. S. 44 770,00 Eur paskolą, 7 088,58 Eur metines palūkanas, 5 procentų dydžio metines procesine spalūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

269.

27V. J. 2018 m. rugsėjo 21 d. kreipėsi į notarę V. J. prašydamas išduoti vykdomąjį įrašą pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos ir sutartinio įkeitimo sutartis (b. l. 84).

2810.

29Notaras vykdomuosius įrašus išduoda vadovaudamasis Civilinio kodekso 4.192 straipsniu, Notariato įstatymo 491 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr.1R-144 patvirtinto Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos apraše (toliau ir Aprašas) nustatyta tvarka ir forma. Notariato įstatymo 491 straipsnio ir Aprašo 10 punkto nuostatos numato, kad prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, notaras išsiunčia skolininkui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti (Aprašo 11 punktas). Skolininko informavimu yra siekiama išvengti atvejų, kai kreditoriams yra nepagrįstai išduodami vykdomieji įrašai, galintys sukelti naujus teisinius ginčus.

3011.

31Notarė Virginija Jarienė informavo skolininką A. S. apie kreditoriaus V. J. reikalavimą ir gavusi bei įvertinusi papildomus duomenis iš skolininko, 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. S-52 atsisakė atlikti notarinį veiksmą – išduoti vykdomąjį įrašą (b. l. 86). Notarė nurodė, kad V. J. prašė vykdomąjį įrašą išduoti pagal minėtas 2014 metų sutartis, tačiau nurodė, kad reikalaujama skola kyla iš 2015 m. kovo 6 d. sudaryto papildomo susitarimo tarp kreditoriaus ir skolininko. 2018 m. lapkričio 26 d. nutarime Nr. S-52 notarė nurodė, kad prašymas atlikti vykdomąjį įrašą atmetamas atsižvelgiant į tai, kad dėl paskolos sutarties, kurios pagrindu prašoma išduoti vykdomąjį įrašą, yra nagrinėjamas ginčas teisme (2018 m. lapkričio 26 d. atsisakant išduoti vykdomąjį įrašą byla Kauno apygardos teisme dar buvo nagrinėjama, joje teismo sprendimas priimtas 2019 m. vasario 5 d.).

3212.

33Pareiškėjas, skųsdamas notarės V. J. 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr. S-52 atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, į teismą kreipėsi 2018 m. lapkričio 29 d., t. y. nepraleidęs Civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje numatyto 20 dienų termino.

3413.

35Iš aptartų duomenų matyti, kad šioje byloje aptariami tarp V. J. ir A. S. susiklostę dveji paskoliniai santykiai: pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį, užtikrintą įkeitimu, ir pagal 2015 m. kovo 6 d. sudarytą paskolos sutartį, kuri nėra užtikrinta įkeitimu, tačiau skola pagal ją priteista minėtu Šiaulių apygardos teismo sprendimu.

3614.

37Pagal Notariato įstatymo 1 straipsnį, notarams suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatumai lemia, kad jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai, savo funkcijas jis turi atlikti, tiksliai laikydamasis notaro veiklą ir teisinius santykius, su kuriais susijęs atliekamas notarinis veiksmas, reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, o jeigu notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų – atsisakyti atlikti tokį veiksmą (Notariato įstatymo 40 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo išaiškinta, kad tokia notaro funkcijų samprata suponuoja išvadą, jog notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011; 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2014, Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-267-254/2019). Taigi, notaras gali atlikti vykdomąjį įrašą ir tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam pačiam nekyla abejonių, ar nėra nesutarimų tarp sandorio šalių.

3815.

39Notarei gavus duomenis, kad 150 000 Lt paskolos dalis grąžinta (tai patvirtina 2015 m. kovo 6 d. susitarimo 1 punktas, kuriome šalys nurodė, jog A. S. 2014 m. rugsėjo 1 d. grąžino V. J. 150 000 Lt), o dėl 44 770,00 Eur kitos paskolos dalies vyksta ginčas Šiaulių apygardos teisme, buvo akivaizdu, kad tarp šalių susiklostę paskoliniai santykiai nėra aiškūs, šalys bylinėjasi teisme, todėl tokiu atveju notarė, vadovaudamasi Notariato įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, pagrįstai atsisakė išduoti vykdomąjį įrašą. Tai, kad V. J. manė, jog ranka surašytas 2015 m. kovo 6 d. susitarimas yra neatsiejama 2014 m. vasario 13 d. notarinės paskolos sutarties dalis ir turi būti vykdoma kartu bei vykdomasis įrašas turi būti išduodamas dėl visos pasiskolintos sumos, buvo nepagrįsta kreditoriaus nuomonė ir ja vadovautis notarė negalėjo. Civilinio kodekso 6.871 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jei paskolos suma viršija 3000 Eur ir šis sandoris vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos. Šiuo atveju grynais pinigais buvo paskolinta 44 770,00 Eur, tačiau pradinis 2015 m. kovo 6 d. šalių ranka surašytas susitarimas nebuvo patvirtintas notariškai bei nebuvo užtikrintas turto įkeitimu, todėl vykdomasis įrašas pagal jį negalėjo būti išduotas.

4016.

41Pareiškėjo V. J. argumentai, jog notarė turėjo tik formaliai patikrinti kreditoriaus pateiktus duomenis, bet jokių papildomų duomenų nevertinti, laikomi nepagrįstais ir prieštaraujančiais šioje nutartyje aptartam teisiniam reglamentavimui. Notaras savo veiklą vykdo vadovaudamasis jo kompetenciją reglametuojančių teisės aktų visuma, todėl pareiškėjo savo nuožiūra pasirenkama jam patogi teisės aktų dalis negali būti vertinama atskirai nuo viso konteksto. Notarė privalėjo vertinti skolininko pateiktus duomenis ir iš jų teisingai konstatavo, kad tarp šalių vyksta ginčas dėl paskolinių santykių, todėl vykdomojo įrašo išdavimas negalimas.

4217.

43Antstolė 2018 m. lapkričio 26 d. nutarime Nr. S-52 nurodė atsisakymo pagrindą – Notariato įstatymo 40 straipsnį, taip pat nurodė gavusi informaciją iš skolininko A. S., kad jis kreditoriui skolą grąžino, tačiau paties skolos grąžinimo fakto notarė nesprendė ir nepatvirtino, todėl ir kiti pareiškėjo skundo argumentai dėl notarės veiksmų neteisėtumo nepagrįsti.

4418.

45Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes vertinama, kad notarė, atsisakydama išduoti vykdomąjį įrašą, Notariato įstatymo, Aprašo nuostatų ir Civilinio kodekso normų laikėsi tinkamai, vykdomąjį įrašą atsisakė išduoti pagrįstai, todėl pareiškėjo skundas atmetamas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

4619.

47Atmetus skundą, iš pareiškėjo V. J. suinteresuotam asmeniui A. S. priteisiama 300 Eur advokato atstovavimo išlaidų už atsiliepimo į pareiškėjo skundą parengimą (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

49atmesti pareiškėjo V. J. skundą dėl notarės V. J. veiksmų, notarei 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. S-52 atsisakius išduoti vykdomąjį įrašą pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos sutartį ir 2014 m. vasario 13 d. sutartinio įkeitimo sutartį, sudarytas su skolininku A. S..

50Priteisti suinteresuotam asmeniui A. S., asmens kodas ( - ) iš pareiškėjo V. J., asmens kodas ( - ) 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidas.

51Nutartį siųsti proceso dalyviams.

52Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio... 2. Teismas... 3. 1.... 4. pareiškėjas skundžia notarės V. J. veiksmus, notarei 2018 m. lapkričio 26... 5. Suinteresuotas asmuo notarė Virginija Jarienė atsiliepime nurodė, kad su... 6. Suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo... 7. Byla dėl notaro veiksmų nagrinėjama teismo posėdyje rašytinio proceso... 8. Teismas... 9. skundas atmetamas.... 10. 5.... 11. Iš byloje pateiktų duomenų ir proceso dalyvių nurodytų faktinių... 12. 6.... 13. V. J. dalį suteikiamos paskolos, t. y. 150 000 Lt, pagal įgaliojimą pervedė... 14. 7.... 15. A. S. su V. J. ant 2014 m. vasario 13 d. notarinės formos paskolos sutarties... 16. 7.1.... 17. A. S. 2014 m. rugsėjo 1 d. grąžino V. J. 150 000 Lt;... 18. 7.2.... 19. A. S. negrąžintos paskolos likutis pagal 2014 m. vasario 13 d. paskolos... 20. 7.3.... 21. A. S. iš V. J. papildomai pasiskolina 44 770,00 Eur;... 22. 7.4.... 23. Bendra A. S. skola sudaro 51 770,00 Eur (6 950,00 Eur negrąžintas likutis... 24. 8.... 25. Pažymėtina, kad 2015 m. kovo 6 d. susitarimas surašytas paprasta rašytine... 26. 9.... 27. V. J. 2018 m. rugsėjo 21 d. kreipėsi į notarę V. J. prašydamas išduoti... 28. 10.... 29. Notaras vykdomuosius įrašus išduoda vadovaudamasis Civilinio kodekso 4.192... 30. 11.... 31. Notarė Virginija Jarienė informavo skolininką A. S. apie kreditoriaus V. J.... 32. 12.... 33. Pareiškėjas, skųsdamas notarės V. J. 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr.... 34. 13.... 35. Iš aptartų duomenų matyti, kad šioje byloje aptariami tarp V. J. ir A. S.... 36. 14.... 37. Pagal Notariato įstatymo 1 straipsnį, notarams suteikta teisė juridiškai... 38. 15.... 39. Notarei gavus duomenis, kad 150 000 Lt paskolos dalis grąžinta (tai... 40. 16.... 41. Pareiškėjo V. J. argumentai, jog notarė turėjo tik formaliai patikrinti... 42. 17.... 43. Antstolė 2018 m. lapkričio 26 d. nutarime Nr. S-52 nurodė atsisakymo... 44. 18.... 45. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes vertinama, kad notarė, atsisakydama... 46. 19.... 47. Atmetus skundą, iš pareiškėjo V. J. suinteresuotam asmeniui A. S.... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu,... 49. atmesti pareiškėjo V. J. skundą dėl notarės V. J. veiksmų, notarei 2018... 50. Priteisti suinteresuotam asmeniui A. S., asmens kodas ( - ) iš pareiškėjo V.... 51. Nutartį siųsti proceso dalyviams.... 52. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...