Byla 2S-855-33/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Jono Pesliako, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės O. V. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2007-07-12 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės O. V. ieškinį atsakovams A. P., R. P., R. P., M. B., notarui Romui Stankaičiui, tretiesiems asmenims E. V., Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl sandorių nepripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovė 2007-07-09 Palangos miesto apylinkės teismui pateikė patikslintą ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir žalos atlyginimo.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2007-07-13 nutartimi ieškovės patikslintą ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą apylinkės teismui ir grąžino padavusiam asmeniui. Nurodė, kad patikslinto ieškinio suma yra 4 094 605,18 Lt, todėl pagal LR CPK 27 str. 1 p. ši byla teisminga apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui. Pažymėjo, kad bylos nagrinėjimas, pažeidžiant rūšinio teismingumo reikalavimus, yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

4Ieškovės atstovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2007-07-13 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas netinkamai kvalifikavo teisinę situaciją, netinkamai taikė procesinės teisės normas, dėl to nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Ieškovas, reikšdamas patikslintą ieškinį, naudojosi savo procesine teise keisti ieškinio dalyką ir pagrindą. Teismas gali atsisakyti tenkinti prašymą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, jeigu tai užvilkintų bylos nagrinėjimą. Ieškovė teismui pateikė ieškinį su pakeistu ieškinio dalyku parengiamojo teismo posėdžio metu nepažeisdama procesinės teisės normų. Ieškinio dalyko pakeitimas, papildžius jį dar vienu reikalavimu, atsirado bylos dalyviams pateikus atsiliepimus į ieškinį bei parengiamojo teismo posėdžio metu išaiškėjus šalių pozicijoms. Pakeitus ieškinio dalyką, kurio reikalavimas viršija šimtą tūkstančių litų, byla perduodama apygardos teismui. Todėl teismas, spręsdamas ieškinio dalyko pakeitimo klausimą, privalėjo sistemiškai aiškinti ir taikyti procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio dalyko pakeitimą, teismingumą ir bylos perdavimą kitam teismui.

5Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Ieškovė O. V. 2007-10-26 raštu atsisakė nuo jos atstovo K. V. pateikto atskirojo skundo ir prašė apeliacinį procesą nutraukti, tačiau kolegijai dar neišsprendus šio prašymo, 2007-11-05 raštu jį atšaukė ir prašė atskirąjį skundą nagrinėti iš esmės.

8Iš bylos medžiagos matyti, jog pirmosios instancijos teisme buvo priimtas ieškovės O. V. ieškinys, kuriuo ji prašė pripažinti negaliojančiais 2001-10-12 ir 2001-11-09 dovanojimo sandorius, kuriais atsakovas A. P. iš jai nuosavybės teise priklausiusio 22,55 ha žemės sklypo į 11,30 ha teisę atkurti nuosavybės teises perleido atsakovui R. P. ir 1,60 ha – atsakovui M. B.. Taip pat ieškovė prašė panaikinti 2001-12-27 pirkimo-pardavimo sutartį, kuria A. P. nuosavybės atkūrimo teisę į 11,30 ha žemės sklypą perleido už 4 000 Lt atsakovei R. P..

9Parengiamajame teismo posėdyje paaiškėjus, kad dalis žemės sklypų jau yra perleista tretiesiems asmenims, ieškovės atstovas pateikė patikslintą ieškinį, kurį papildė naujais reikalavimais priteisti iš atsakovų milijonines sumas padarytos žalos atlyginimo.

10Atsisakydamas priimti patikslintą ieškinį, pirmosios instancijos teismas savo 2007 m. liepos 13 d. nutartį grindė tuo, kad ieškinio suma yra didesnė kaip 100 000 Lt ir jis nėra teismingas apylinkės teismui.

11Su tokia teismo išvada galima būtų sutikti, jeigu tai būtų pirminis ieškinys, o ne jo patikslinimas.

12CPK 42 str. 1 d. suteikia ieškovui teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus. Ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimą reglamentuoja CPK 141 str., kuris besąlygiškai leidžia tai daryti ieškovui iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo. Šiuo atveju patikslintas ieškinys buvo pateiktas dar parengiamajame posėdyje.

13CPK 34 str. 1 d. nurodo, jog teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia rūšinis teismingumas. Tokiu atveju pagal šio straipsnio nuostatas byla turi būti perduota kitam teismui pagal rūšinį teismingumą.

14Kadangi pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikydamas procesinės teisės normas, priėmė neteisėtą nutartį, ji naikintina ir patikslinto ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo, kadangi jo išspręsti apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės dėl tos priežasties, kad ieškinys nėra tinkamai apmokėtas žyminiu mokesčiu bei neišnagrinėtas ieškovės O. V. apylinkės teismui adresuotas 2007-10-26 pareiškimas dėl atsisakymo nuo ieškinio (CPK 337 str. 3 p.).

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str.,

Nutarė

16Palangos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl O. V. patikslinto ieškinio priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai