Byla 2-2039-775/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „RG Consulting“ ieškinį atsakovui UAB „Roplastitus“ dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „RG Consulting“ ieškinį atsakovui UAB „Roplastitus“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovas UAB „RG Consulting“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 21 156,25 Lt skolą, 38,84 Lt delspinigius, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas yra skolingas ieškovui, kadangi negrąžino išsinuomoto inventoriaus.

32015-03-27 teisme gautas prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių 2015-03-19 sudarytą taikos sutartį ir grąžinti ieškovui 75 proc. jo sumokėto žyminio mokesčio. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės (CPK 294 str.).

4Prašymas tenkintinas.

5Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 str. 3 d.). Pateiktos šalių taikos sutarties sudarymas neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų, todėl taikos sutartis patvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 42 str. 2 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

6Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

7Bylą baigus taikos sutartimi, ieškovui CPK 87 str. 2 d. pagrindu grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį.

8Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 295 str., teismas

Nutarė

9patvirtinti tarp ieškovo UAB „RG Consulting“, į. k. 302440631, buveinė Kaune, K. Škirpos g. 11-24, ir atsakovo UAB „Roplastitus“, į. k. 135987182, buveinė Kaune, Pramonės pr. 67-6, 2015 m. kovo 19 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalimi, šalys susitaria sutartinių teisinių santykių pagrindu atsiradusį teisminį ginčą civilinėje byloje Nr. 2-2039-775/2015 tarp kreditoriaus ir skolininko dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo užbaigti taikos sutartimi;
  1. Visus ginčytinus klausimus šalys išsprendžia žemiau nurodytomis sąlygomis:

10Kreditorius kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo iš skolininko. Šiai taikos sutarties pasirašymo dienai ieškinio reikalavimai yra 2 904,93 Eur (2 614,93 Eur pagrindinė skola, 290,00 Eur bylinėjimosi išlaidos) suma bei 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininkas 2 904,93 Eur sumą įsipareigoja atlyginti kreditoriui tokia tvarka ir dalimis:

   1. 968,31 Eur iki 2015-04-15;
   2. 968,31 Eur iki 2015-05-15;
   3. 968,31 Eur iki 2015-06-15.
  1. Skolininkas, neatlikęs taikos sutarties 1.1. punkte nurodytų mokėjimų nustatytais terminais, įsipareigoja mokėti kreditoriui 6 % dydžio metines palūkanas nuo visos 2 904,93 Eur skolos sumos iki visiško atsiskaitymo su kreditoriumi.
  2. Skolininkas kreditoriui privalo sumokėti 6 % dydžio metinių procesinių palūkanų nuo visos 2 904,93 Eur sumos nuo šios civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, visiško įvykdymo. Šios palūkanos apskaičiuojamos ir apmokamos per 2 dienas nuo paskutinės įmokos pagal 1.1. p. nurodytą atsiskaitymo grafiką atlikimo dienos.
  3. Kreditorius patvirtina, kad skolininkui sumokėjus taikos sutarties 1.1. - 1.3. p. nurodytas sumas, kreditorius nereikš skolininkui jokių pretenzijų.
 1. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos, šalims yra žinoma, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 2. Kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:
  1. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje;
  2. visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga;
  3. taikos sutartis nepažeidžia skolininko kreditorių interesų;
  4. taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 3. Taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios Kauno apylinkės teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.
 4. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 5. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi, sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
 6. Pažeidus taikos sutarties sąlygą, kreditorius kreipsis į Kauno apylinkės teismą, jog būtų išduotas vykdomasis dokumentas dėl priverstinio taikos sutarties vykdymo ir visos nesumokėtos skolos sumos bei taikos sutarties 1.2 ir 1.3 p. numatytų palūkanų išieškojimo iš skolininko.
 7. Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti šalių valią.

11Civilinę bylą Nr. 2-2039-775/2015 nutraukti.

12Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovui UAB „RG Consulting“, į. k. 302440631, buveinė Kaune, K. Škirpos g. 11-24, 138,15 € (vieno šimto trisdešimt aštuonių eurų 15 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-11-13 mokėjimo nurodymu Nr. 11130853 AB banke “Finasta“, dalį.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai