Byla T-78-970/2019
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo P. K. ir pasiuntimo jį vykdyti paskirtą bausmę

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Džiuginta Plukienė, sekretoriaujant Jolantai Lasevičienei, dalyvaujant prokurorui Juozui Valickui, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovui Aurimui Peleckui, nuteistojo P. K. gynėjui advokatui Antanui Skomantui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo P. K. ir pasiuntimo jį vykdyti paskirtą bausmę.

3Teismas

Nustatė

4P. K., asmens kodas ( - ), Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. baudžiamuoju įsakymu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį ir 165 straipsnio 1 dalį, pritaikius BK 641 straipsnį, laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo metu būti namuose nuo 23 val. iki 5 val. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nuosprendžiu P. K. nuteistas pagal BK 180 straipsnio 2 dalį, 258 straipsnio 1 dalį, pritaikius BK 641 straipsnį, terminuotu laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams, vadovaujantis BK 92 straipsnio 1, 2 dalimis, 82 straipsnio 1 dalies 3, 5 punktais paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlikti 30 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį poveikį bei tęsti mokslą ( - ) iki jos baigimo.

5Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutartimi Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. baudžiamuoju įsakymu ir 2017 m. gruodžio 11 d. nuosprendžiu P. K. paskirtos bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, subendrintos iš dalies jas sudedant ir P. K. paskirta subendrinta terminuota laisvės atėmimo bausmė 1 metams 11 mėnesių, vadovaujantis BK 92 straipsnio 1, 2 dalimis, 82 straipsnio 1 dalies 3, 5 punktais paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, paskiriant auklėjamojo pobūdžio priemonę ir įpareigojimą: 1) per 6 mėnesius nuo 2017 m. gruodžio 11 d. nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlikti 30 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį poveikį, 2) tęsti mokslą ( - ) iki jos baigimo.

6Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius (toliau – Probacijos tarnyba) kreipėsi į teismą su teikimu, siūlydamas panaikinti probuojamajam P. K. bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti 1 metų 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, paskirtą Alytaus apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartimi. Teikime nurodo, kad probuojamasis, įtraukus jį į Probacijos tarnybos duomenų registrą, išsamiai buvo supažindintas su probacijos sąlygomis bei atsakomybe už nevykdymą, priežiūros laikotarpiu naujos nusikalstamos veikos nepadarė, išdirbo iki nustatyto termino 30 val. nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų ( - ), tačiau yra baustas administracine tvarka, nesilaiko probuojamiems asmenims nustatytų pareigų ir vengia priežiūros. Probuojamasis įpareigotas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį nustatytą dieną atvykti į Probacijos tarnybą atsiskaityti, kaip vykdo jam nustatytas probacijos sąlygas, 2018 m. gruodžio 28 d. į Probacijos tarnybą neatvyko, nuo 2019 m. sausio 2 d. pažeidinėja teismo paskirtą įpareigojimą tęsti mokslą, nes nelanko pamokų ( - ), nebegyvena mokyklai priklausančiame bendrabutyje, susisiekti su probuojamuoju mokykla negali, o jo globėja (sesuo) neturi jokių duomenų apie brolį. Lankantis P. K. gyvenamojoje vietoje jis namuose nerastas, šeimos nariai duomenų apie jį ar galimą jo buvimo vietą neturi. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariatas (toliau – Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK) 2019 m. sausio 24 d. informavo, jog probuojamasis buvo susisiekęs su seserimi, kuriai nurodė, kad yra Prancūzijoje, tačiau duomenų apie galimą jo buvimo vietą, nepateikė, tokiu būdu P. K. pažeidė pareigą nepranešus Probacijos tarnybai nekeisti gyvenamosios vietos ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų. Nuo 2019 m. sausio 31 d. paskelbta probuojamojo paieška. Peržiūrėjus P. K. pakartotinio nusikalstamumo riziką nustatyta, kad rizika išlieka vidutinė, tačiau taškai padidėjo nuo 47 iki 89, taip pat nustatyta aukšta didelės žalos rizika visuomenei.

7Probacijos tarnybos atstovas teismo posėdyje palaikė teikimą ir jame nurodytų motyvų pagrindu prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad P. K. paskutinį kartą į Probacijos tarnybą buvo atvykęs 2018 m. gruodžio mėnesį ir rašė pasiaiškinimą dėl padarytų administracinių nusižengimų, vėliau su juo susisiekti nepavyko, jo buvimo vieta nenustatyta. Kol probuojamasis buvo nepilnametis, juo rūpinosi sesuo, kuri už jį mokėjo baudas už administracinius nusižengimus, dalimis atlygino brolio padarytą žalą, tačiau probuojamajam tapus pilnamečiu tarp jų prasidėjo konfliktai, nes probuojamasis pažeidinėjo probacijos sąlygas, darė administracinius nusižengimus. Nors probuojamasis nurodo, kad supranta savo elgesio pasekmes, tačiau jo elgesys rodo priešingai, jis nėra linkęs klausyti bausmę vykdančio pareigūno.

8Prokuroras teismo posėdyje prašė teikimą tenkinti.

9Probuojamasis P. K. į 2019 m. vasario 6 d. paskirtą teismo posėdį neatvyko, šaukimas atvykti į teismo posėdį buvo išsiųstas jo gyvenamosios vietos adresu ir įteiktas jo seseriai (b. l. 14). Probuojamojo sesuo G. K. telefonu informavo, kad brolis pas ją nebegyvena, yra išvykęs į Prancūziją, artimieji jo neranda, teismui susisiekti su P. K. žinomu jo telefonu numeriu nepavyko, nes telefonas buvo išjungtas (b. l. 5). Siekiant užtikrinti nuteistojo teisę į gynybą, teismas 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdį atidėjo ir kreipėsi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, jog probuojamajam būtų parinktas gynėjas bei išsiuntė nuteistajam šaukimus jo deklaruotos bei žinomais gyvenamosios vietos adresais. Probuojamasis į teismo posėdį neatvyko, jam siųsti šaukimai neįteikti, ( - ) informavo, kad P. K. pamokų nelanko, mokyklos bendrabutyje negyvena, susisiekti su juo neįmanoma (b. l. 17). Probuojamojo paiešką vykdantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK informavo teismą, kad probuojamojo gyvenamoji vieta nenustatyta, jam Marijampolės apskrities VPK Kalvarijos PK vyriausiasis patrulis 2019 m. vasario 12 d. įteikė šaukimą atvykti 2019 m. vasario 14 d. į Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK, tačiau P. K. nurodytą dieną į policijos komisariatą neatvyko (b. l. 22). Probuojamojo sesuo G. K. telefonu informavo teismą, kad teismo šaukimą nufotografavo ir išsiuntė broliui per „Messenger“ programą, brolis žinutę patikrino, tačiau su ja nesusisiekė (b. l. 31). Įvertinus nurodytas aplinkybes, tai, kad P. K. sesuo išsiuntė jam teismo šaukimą ir pastarasis jį peržiūrėjo, jam buvo įteiktas šaukimas atvykti į policijos komisariatą, tačiau jis į policijos komisariatą neatvyko, jokių duomenų apie savo buvimo vietą nenurodė, atliekant paiešką jo buvimo vieta nenustatyta, kitų duomenų, kuriais būtų galima susisiekti su probuojamuoju, nėra, probuojamąjį gina advokatas Antanas Skomantas, teikimas išnagrinėtas probuojamajam nedalyvaujant. Probuojamojo P. K. gynėjas advokatas Antanas Skomantas teismo posėdyje prašė teikimą spręsti teismo nuožiūra.

10Teikimas tenkintinas.

11Probacijos tarnybos atstovo parodymais, pateikta asmens bylos Nr. D3-10/2/2018 medžiaga bei bylos duomenimis nustatyta, kad Probacijos tarnyba nuteistojo P. K. elgesį pagal Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. baudžiamąjį įsakymą kontroliuoja nuo 2017 m. gruodžio 28 d., pagal Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nuosprendį – nuo 2018 m. sausio 12 d. (a. b. l. 8, 10). Įrašius į Probacijos tarnybos duomenų registrą, P. K. sudarytas individualus probuojamojo priežiūros planas, jis pasirašytinai supažindintas su probuojamųjų bendrosiomis pareigomis ir atsakomybe (a. b. l. 15-19, 39). Probuojamasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu naujų nusikalstamų veikų nėra padaręs (a. b. l. 154-157), auklėjamojo poveikio priemonę per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlikti 30 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį poveikį, įvykdė (a. b. l. 111), tačiau pažeidė pareigas vykdyti probacijos sąlygas ir individualiame priežiūros plane nustatytas priežiūros priemones, pranešti probuotojui apie išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų ir teismo paskirtą įpareigojimą tęsti mokslą ( - ) iki jos baigimo, padarė administracinius nusižengimus bei pasislėpė nuo Probacijos tarnybos. Iš asmens bylos matyti, kad P. K. buvo įpareigotas 2 kartus per mėnesį atsiskaityti už paskirtų probacijos sąlygų vykdymą (a. b. l. 23), tačiau 2018 m. gruodžio 28 d. į Probacijos tarnybą neatvyko (a. b. l. 51-52), 2018 m. gruodžio 31 d. bandant susisiekti telefonu su juo į skambutį neatsiliepė, 2019 m. sausio 2 d., 3 d., 4 d., 7 d., 9 d., 10 d., 14 d., 15 d., 18 d., 21 d., 23 d. telefonas buvo išjungtas (a. b. l. 52-57). Probacijos tarnybai nuvykus nuteistojo gyvenamosios vietos adresu, jis namuose 2019 m. sausio 7 d. nerastas, sesuo G. K. paaiškino, kad brolis paskutinį kartą namuose buvo 2018 m. lapkričio pabaigoje, pokalbių metu šeimos nariai apie jį ar galimą jo buvimo vietą informacijos neturėjo (a. b. l. 53-58, 135). P. K. nuo 2019 m. sausio 2 d. nelanko ( - ), mokykla ir jo sesuo duomenų apie jo buvimo vietą neturi (a. b. l. 142). Probacijos tarnyboje iš Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK 2019 m. sausio 24 d. gauta informacija, jog probuojamojo sesuo nurodė, kad brolis su ja buvo susisiekęs ir paaiškino, kad yra Prancūzijoje (a. b. l. 145), todėl Probacijos tarnyba 2019 m. sausio 28 d. kreipėsi dėl paieškos probuojamajam paskelbimo (a. b. l. 150-151) ir Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK 2019 m. sausio 31 d. paskelbė P. K. paiešką (a. b. l. 152, 157). Vykdant nuteistojo paiešką, Marijampolės apskrities VPK Kalvarijos PK vyriausiasis patrulis E. B. 2019 m. vasario 12 d. įteikė P. K. šaukimą 2019 m. vasario 14 d. 14.00 val. atvykti į Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK, tačiau P. K. neatvyko. Be to, probuojamasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padarė du administracinius nusižengimus – 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 492 straipsnio 1 dalyje padarymą, jam pareikštas įspėjimas, dėl padaryto administracinio nusižengimo probuojamasis 2018 m. gegužės 25 d. pakartotinai supažindintas su probuojamųjų bendrosiomis pareigomis ir įspėtas dėl probacijos sąlygų nevykdymo pasekmių (a. b. l. 28), po Probacijos tarnybos įspėjimo probuojamasis 2018 m. gruodžio 12 d. administraciniu nurodymu nubaustas už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 224 straipsnio 1 dalyje padarymą, jam skirta 15 Eur bauda bei 2019 m. vasario 11 d. jam yra surašytas administracinis nurodymas už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 432 straipsnio 2 dalyje, padarymą (a. b. l. 162).

12Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu be pateisinamų priežasčių nevykdo probacijos sąlygų arba ir po papildomų probacijos sąlygų paskyrimo jų nevykdo ar padaro teisės pažeidimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę. Bylos medžiaga nustatyta, kad probuojamasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, būdamas supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, įspėtas dėl galimų teisinių pasekmių už vengimą atlikti bausmę, teismo skirtų pareigų nevykdymą, pažeidė bendrąsias probuojamojo pareigas vykdyti probacijos sąlygas. P. K., įtraukus jį į Probacijos tarnybos duomenų registrą, buvo įpareigotas 2 kartus per mėnesį atsiskaityti už paskirtų probacijos sąlygų vykdymą (a. b. l. 23), tačiau 2018 m. gruodžio 28 d. į Probacijos tarnybą neatvyko, į Probacijos tarnybos specialistų skambučius neatsiliepė, gyvenamojoje vietoje nerastas, seserį informavo, jog yra Prancūzijoje, tačiau probuotojui apie išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų nepranešė (a. b. l. 51-58, 145), jo buvimo vieta nežinoma, todėl 2019 m. sausio 31 d. jam paskelbta paieška (a. b. l. 152). Be to, probuojamasis pažeidė teismo paskirtą įpareigojimą tęsti mokslą ( - ) iki jos baigimo – nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi ( - ) 12 klasėje, tačiau nuo 2019 m. sausio 2 d. pamokų nelanko (a. b. l. 142). Taip pat pažymėtina, jog administracinių nusižengimų registro išrašas apie P. K. registruotus administracinius nusižengimus (pažeidimus) ir priimtus sprendimus patvirtina, kad probuojamasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padarė du administracinius nusižengimus – 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu jam pareikštas įspėjimas už tai, kad 2018 m. sausio 11 d. apie 11.30 val., ( - ) bendrabutyje rūkė elektroninę cigaretę, tuo padarydamas nusižengimą, numatytą ANK 492 straipsnio 1 dalyje, 2018 m. gruodžio 12 d. administraciniu nurodymu jam paskirta 15 Eur bauda už tai, kad nuo 2018 m. gruodžio 7 d. 14.00 val. iki 2018 m. gruodžio 12 d. 9.00 val. kliudė administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui atlikti ANK nustatytus veiksmus, t. y. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 224 straipsnio 1 dalyje, be to, 2019 m. vasario 11 d. jam yra surašytas administracinis nurodymas ir paskirta 15 Eur bauda už tai, kad 2019 m. vasario 11 d. 23.06 val. Kalvarijos sav., krašto kelio Leipalingis-Lazdijai-Kalvarija 55 kilometre važiavo kaip keleivis transporto priemonėje su įrengtais saugos diržais, tačiau jų neprisisegęs, tuo padarydamas administracinį nusižengimą, numatyta ANK 432 straipsnio 1 dalyje (a. b. l. 162). Administracinį nurodymą surašęs pareigūnas 2019 m. vasario 12 d. įteikė P. K. šaukimą 2019 m. vasario 14 d. 14.00 val. atvykti į Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK, tačiau nustatytą dieną jis į policijos komisariatą neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, su Probacijos tarnyba nebendradarbiauja (b. l. 22-24). Pagal atliktą pakartotinio nusikalstamumo rizikos pirminį įvertinimą, P. K. priklausė vidutinei rizikos grupei (47 taškai), jo rimtos žalos rizika visuomenei buvo žema, o įvertinus jo dabartinį elgesį nustatyta, kad pakartotinio nusikalstamumo rizika padidėjus svertiniams taškams iki 89 taškų artėja prie aukštos, rimtos žalos rizika visuomenei yra padidėjusi iki aukštos. Šios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog probuojamojo požiūris į jam teismo paskirtų įpareigojimų vykdymą yra lengvabūdiškas ir jis nesistengia dėti maksimalių pastangų joms tinkamai vykdyti. Probuojamasis nevykdė teismo paskirto įpareigojimo bei individualiame probuojamojo priežiūros plane nustatytų probuojamo asmens priežiūros priemonių, pažeidinėja probacijos sąlygas, padarė du administracinius nusižengimus, jam yra surašytas administracinis nurodymas ir už trečio administracinio nusižengimo padarymą, pasislėpė nuo Probacijos tarnybos specialistų, jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika padidėjo, todėl darytina išvada, kad bausmės vykdymo atidėjimas P. K. yra neefektyvus, jis nėra linkęs toliau taisytis neizoliuotas nuo visuomenės ir jam bausmės tikslai gali būti pasiekti tik realiai atliekant bausmę. Nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad P. K. piktybiškai, be pateisinamų priežasčių, vengia laikytis probacijos sąlygų, todėl jam paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas panaikintinas, pasiunčiant probuojamąjį atlikti Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutartimi subendrinus Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. baudžiamuoju įsakymu ir Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nuosprendžiu P. K. paskirtas bausmes, nustatytą subendrintą terminuotą laisvės atėmimo bausmę.

13Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nuosprendžiu į P. K. paskirtos bausmės laiką įskaitytas sulaikyme nuo 2016 m. spalio 26 d. iki 2016 m. spalio 28 d. išbūtas laikas (a. b. l. 2-7). Atsižvelgiant į tai, kad šis nuosprendis buvo subendrintas su Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. baudžiamuoju įsakymu, šis laikas įskaitytinas į galutinės subendrintos bausmės laiką.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 ir 364 straipsniais,

Nutarė

15Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą tenkinti.

16Panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir pasiųsti P. K., asmens kodas ( - ), atlikti Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutartimi subendrinus Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. baudžiamuoju įsakymu ir Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nuosprendžiu P. K. paskirtas bausmes nustatytą subendrintą 1 (vienerių) metų 11 (vienuolikos) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

17Į bausmės laiką įskaityti P. K. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016 m. spalio 26 d. iki 2016 m. spalio 28 d.

18Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo P. K. sulaikymo ir pasiuntimo bausmę atlikti dienos.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.

Proceso dalyviai