Byla T-357-805/2019
Dėl laisvės apribojimo bausmės J. K. pakeitimo į areštą

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovei Eglei Parajeckienei, nuteistajam J. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl laisvės apribojimo bausmės J. K. pakeitimo į areštą.

3Teismas

Nustatė

4Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius teikimu dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus prašydamas nuteistajam J. K. paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu.

5Teikime nurodė, kad J. K. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. balandžio 30 d. baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį ir jam paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, per 2 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti (tęsti darbą) arba užsiregistruoti darbo biržoje, šį įpareigojimą tęsti visą bausmės laiką, 4 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos išklausyti smurtinį elgesį keičiančią programą. Vadovaujantis BK 641 straipsniu bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir J. K. paskirta 1 metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, per 2 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti (tęsti darbą) arba užsiregistruoti darbo biržoje, šį įpareigojimą tęsti visą bausmės laiką, 4 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos išklausyti smurtinį elgesį keičiančią programą. Bausmės pabaiga 2019 m. gegužės 29 d.

6Pažymėjo, kad 2018 m. gegužės 31 d. J. K. įtrauktas į Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus registrą, 2018 m. birželio 12 d. pasirašytinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis. 2019 m. vasario 22 d. vykdant įpareigojimo būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. kontrolę nuteistasis 0.50 val. namuose nerastas. 2019 m. kovo 22 d. individualaus darbo metu patikrinus administracinių nusižengimų registrą paaiškėjo, kad J. K. 2019 m. vasario 14 d. buvo baustas už administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 484 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo padarymą dėl to, kad viešoje vietoje, prie parduotuvės IKI, esančios ( - ), gėrė alkoholinį alų ir tuo įžeidė žmogaus orumą ir dorovę, tuo pažeidė paskirtą įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. 2019 m. balandžio 23 d. nuteistajam J. K. individualaus darbo metu buvo nustatytas 0,85 promilių girtumas. Atsižvelgiant į tai, kad J. K. nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, prašo jam paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti į areštą.

7Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovė Eglė Parajeckienė teismo posėdžio metu teikimą palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad nuteistasis probacijos tarnyboje lankosi reguliariai, jeigu negali atvykti paskirtu laiku, visada informuoja. Jo atžvilgiu naujų ikiteisminių tyrimų nepradėta. 2019 m. kovo 22 d. padarytas administracinis nusižengimas dėl alkoholio vartojimo viešoje vietoje, girtumas fiksuotas nebuvo. Buvo fiksuotas vienas nebuvimo namuose nustatytu laiku atvejis. Nuteistasis paaiškino, jog tikrinimo metu buvo namuose, tačiau bijojo atidaryti duris. Pažymėjo, kad J. K. smurtinį elgesį keičiančią programą išklausė 2018 m. rugpjūčio 17 d., raginti nereikėjo. Dirba pagal verslo liudijimą su pertraukomis, šiuo metu nuo gegužės 11 d. iki gegužės 18 d. taip pat įsigijęs verslo liudijimą.

8Nuteistasis J. K. teismo posėdžio metu prašė teikimą atmesti. Paaiškino, kad probacijos pareigūnai buvo atvykę 1 val. nakties, girdėjo telefono skambutį, girdėjo, kaip beldė į duris, bet negalvojo, kad atvažiavo tikrinti, nes tokia bausmės rūšis jam buvo paskirtą pirmą kartą. Sugyventinė radusi praleistą skambutį perskambino ir paaiškėjus, kad skambinta iš probacijos tarnybos, tą patį rytą pats nuvyko į probaciją. Nurodė, kad nepilnamečių vaikų neturi, gyvena su sugyventine, užsiregistravęs darbo biržoje, dirba viešuosius darbus pašalpą, kurią gauna iš socialinės paramos skyriaus. Pagal verslo liudijimą dirba su metalo gaminiais, gamina virtuvinius peilius, nes yra metalo apdirbėjas, gauna apie 200,00 Eur atlygį per mėnesį. Gyvena savo tėvų namuose, augina daržoves, bites. Savo poelgį vertina kritiškai.

9Prokurorė siūlė teikimą atmesti. Paaiškino, kad nors yra pagrindas keisti laisvės atėmimo bausmę į areštą, tačiau nuteistasis iš keturių įpareigojimų netinkamai vykdo du, yra išklausęs smurtinį elgesį keičiančią programą, kritiškas savo elgesiui, todėl mano, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti nekeičiant laisvės atėmimo bausmės į areštą.

10Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas atmestinas.

11Laisvės apribojimas yra viena iš vidutinio griežtumo bausmių rūšių, kurios esmę sudaro terminuotas įstatymo bei teismo nustatytų pareigų (draudimų ir įpareigojimų) taikymas nuteistajam. Pagal BK 48 straipsnio 3 dalį laisvės apribojimo bausmės turinį sudaro nuteistojo pareiga be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus, laikytis teismo nustatytų draudimų bei atsiskaityti, kaip vykdomi draudimai ir įpareigojimai. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles. Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę laikytinas nuteistajam nustatytų draudimų pažeidimas ar nesilaikymas, įpareigojimų nevykdymas, netinkamas draudimų ar įpareigojimų laikymasis ar vykdymas, pareigos atsiskaityti, kaip vykdomi draudimai ir įpareigojimai, nevykdymas arba netinkamas vykdymas, atsiskaitymo nustatyta tvarka pažeidimai ir pan. Pažymėtina tai, kad laisvės apribojimo bausmės turinį sudaro visuma nuteistojo pareigų, numatytų BK 48 straipsnio 3 dalyje. Nevykdant tam tikrų šiai visumai priskiriamų pareigų, laikoma, kad nevykdoma laisvės apribojimo bausmė, o jos nevykdymas sudaro teisinį pagrindą šią bausmę keisti areštu (BK 48 straipsnio 10 dalis). Sprendžiant klausimą, ar nuteistasis vengia atlikti jam paskirtą bausmę, būtina atsižvelgti ir į priežastis, dėl kurių jis nevykdė jam paskirtų įpareigojimų. Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę nelaikytini atvejai, kai nuteistasis nesilaiko ar pažeidžia draudimus, nevykdo ar netinkamai vykdo įpareigojimus, pažeidžia atsiskaitymo tvarką dėl objektyvių priežasčių (pvz. ligos, ligonio slaugymo ir pan.), taip pat pavieniai smulkūs, formalūs pažeidimai. Ar asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę ir kokią atsakomybės priemonę taikyti, sprendžia teismas bausmę vykdančios institucijos – probacijos tarnybos teikimu.

12Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius teikimu prašo J. K. paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu, kadangi nuteistasis nevykdo Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. balandžio 30 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtų įpareigojimų – per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu bei nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

13Iš teikime ir byloje esančių duomenų matyti, kad J. K. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu naujų nusikaltimų nepadarė (b. l. 83), tačiau 2019 m. vasario 14 d. nubaustas pagal ANK 484 straipsnio 1 dalį dėl to, kad viešoje vietoje, prie parduotuvės IKI, esančios ( - ), gėrė alkoholinį alų ir tuo įžeidė žmogaus orumą ir dorovę (b. l. 84). Be to, nuteistajam 2019 m. balandžio 23 d. 8.02 val. buvo nustatytas 0,85 promilių girtumas (b. l. 88), dėl kurio raštu paaiškino, jog antrą Velykų dieną su sugyventine išgėrė alaus (b. l. 89). Nuteistasis 2019 m. vasario 22 d. 0.50 val. nerastas namuose (b. l. 82), dėl ko raštu paaiškino, jog visą naktį buvo namuose, 7.00 val. ryte išvyko į darbą, šias aplinkybes gali patvirtinti jo sugyventinė D. G.. Probacijos tarnybos atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad nuteistasis išklausė smurtinį elgesį keičiančią programą, užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje, dirba pagal verslo liudijimą.

14Nuteistojo paaiškinimais, jis savo poelgį vertina kritiškai, probacijos sąlygas suprato, kviečiamas visada atvyksta į probacijos tarnybą, su ja geranoriškai bendradarbiauja, dirba, gyvena faktinėje santuokoje su D. G., tarpusavio santykiai geri. Šie duomenys rodo nuteistojo pastangas pasitaisyti ir socializuotis, dėl ko negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog nuteistasis piktybiškai ignoruoja probacijos sąlygas. Nors nurodyti pažeidimai būtų formalus pagrindas nuteistajam laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu, tačiau teismas, atsižvelgdamas, kad pažeidimai nėra sistemingi ir itin piktybiški, nuteistasis tinkamai vykdo kitus teismo skirtus įpareigojimus, deda pastangas socializuotis, nuteistajam paskirtos laisvės apribojimo bausmės laikas pateiktais duomenimis baigsis 2019 m. gegužės 29 d., todėl, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, jog šiuo atveju bausmės tikslai, o taip pat ir Probacijos įstatyme numatyti tikslai užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą, gali būti pasiekti nuteistojo atžvilgiu be arešto bausmės atlikimo. Teismo manymu, nuteistasis dar gali pasitaisyti, t. y. pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį neizoliuotas nuo visuomenės, siekia pateisinti teismo pasitikėjimą, todėl Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimas atmestinas.

15Kartu teismas atkreipia nuteistojo dėmesį į tai, kad jis privalo elgtis itin atidžiai ir rūpestingai, vykdyti teismo skirtus įpareigojimus ir bendradarbiauti su bausmės atlikimą prižiūrinčia probacijos tarnyba. Priešingu atveju, probacijos tarnyba turi teisę ir pareigą pakartotinai kreiptis į teismą dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 straipsniu,

Nutarė

17atmesti Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl laisvės apribojimo bausmės J. K. pakeitimo į areštą.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai