Byla PK-1117-865/2016
Dėl privataus kaltinimo bylos proceso pradėjimo pagal Lietuvos Respublikos BK 154 straipsnio 2 dalį prieš V. V., UAB „L. B.“ direktorių, -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė,

2sekretoriaujant Gintarei Prunskaitei, dalyvaujant privačių kaltintojų UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonei „Jonas“, atstovui advokatui E. L., asmeniui, prieš kurį paduotas skundas V. V., jo atstovui advokatui R. M., vertėjui G. R.,

3taikinamajame posėdyje pagal UAB „Jono statyba“, juridinio asmens kodas 123439153, buveinės adresas Buivydiškių g. 26, Vilniuje, ir Jokūbausko įmonės „Jonas“, juridinio asmens kodas 120545468, buveinės adresas Buivydiškių g. 26, Vilniuje, pareiškimą dėl privataus kaltinimo bylos proceso pradėjimo pagal Lietuvos Respublikos BK 154 straipsnio 2 dalį prieš V. V., UAB „L. B.“ direktorių, -

Nustatė

4Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas pareiškimas, kuriame prašoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn V. V., UAB „L. B.“ direktorių, pagal Lietuvos Respublikos BK 154 straipsnio 2 dalį. Skunde nurodoma, jog 2016 m. vasario 2 d. ( - ) publikuotame straipsnyje „Teisinės valstybės rebusas: pavogė ar pasiėmė pasaugoti?“ teigiama, kad: „<...>„Jono statyba“ neriasi iš kailio, kad pastoliai liktų stovėti. Ir šis noras visai suprantamas - dar šiek tiek ir su svetima preke pavyks užbaigti darbus". 2016 m. vasario 2 d. komentare V. V. pasisakė, kad: „1) Padarysiu viską, bet J. S. šiam objekte nedirbs 2) K. K., Mariui, Artūrui ir kitiems J. S. darbuotojams - ar Jums ne gėda dirbti tokioje įmonėje? 3) Retorinis klausymas Vilniaus Universitetui - kodėl iki šiol n nutrauktas sutartis su J. S.? Kodėl VU atstovas atvirai stovi nesąžiningos įmonės pusėje? 4) Nu ur musų VPT pridaro - kaip tokia įmonė kaip J. S. ir Jonas galėjo laimėti viešei pirkimai?? Areštai, krūva teismų - bet laimėjo :(„ 2016 m. vasario 2 d. V. V., tęsdamas nusikalstamą veiką, siekė straipsnyje pateiktą melagingą informaciją paskleisti kuo didesniam skaičiui žmonių: „Ir prašymas visiems s( - ) skaitytojams - pasidalinkite šita naujiena visur kur įmanoma". 2016 m. vasario 13 d. komentare buvo teigiama: „Dabar pagal sąrašą: 1) Numatoma sutarties įvykdymo data 2015-10-14 - iki šiol ne baigtas ne vienas namas. 2) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA 2015-12-22 Nr. 4S-4211 Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, Tarnyba daro išvadą, jog vykdant sutartis nebuvo vadovaujamasi sutarčių 6.1.3., 5.1, 6.2, 8.5.2. ir 12.2 punktuose nustatytais reikalavimais, tokiu būdu buvo pažeistas Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas. Jeigu norite gauti visa tekstą - parašykite man į paštą ( - ) - galiu atsiusti". 2016 m. vasario 17 d. komentatorius V. V. teigė: „Jeigu jūsų įmonė turi neįvykdytas finansinės, arba kažkokias kitas pretenzijas įmonėms UAB JONO STATYBA ir IJ JONAS, J. J. - siūlome jums susisiekti su advokatu R. M., ( - ) Siūlau suvienyti pastangas dėl skolos grąžinimo arba galimo ikiteisminio tyrimo". 2016 m. vasario 10 d. UAB „L. B." išsiuntė raštą Pareiškėjų užsakovams Všį „Vilniaus universitetas" (priedas Nr. 4), kuriame teigiama, kad: „Pastoliai, kurias yra apstatyti Bendrabučiai, šiuo metu yra laikomi be jokio teisėto pagrindo, nes L. B. yra nutraukusi pastolių nuomos sutartį su įmone Brandmakers, LT UAB (toliau -Brandmakers), kuri pastolius perdavė (subnuomojo) įmonei Jono statyba ir įmonei Jonas. Nuomos sutartis nutraukta, nes nei Brandmakers, nei pastolius faktiškai naudojančios įmonės Jono statyba ir įmonė Jonas už pastolių naudojimą nėra sumokėję nė cento. <...> Jono statyba kiekvieną kartą nurodė vis naujas, nepagrįstas priežastis, kodėl negrąžina pastolių". Taip pat, tęsiant veiką, V. V. susisiekė su Pareiškėjų verslo partneriais UAB „Tauruslita", juridinio asmens kodas 302945092, buveinės adresas Buivydiškių g. 26, Vilnius, direktoriumi D. R., UAB „Plati sfera", juridinio asmens kodas 302520757, buveinės adresas S. S. g. 7-51, Vilnius direktoriumi J. P., UAB „Brandpol" buveinės adresas 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 3 direktoriumi A. B.. V. V. teigė, kad Pareiškėjai yra nemokūs, nevykdo skolinių įsipareigojimų, kaltino juos nesąžiningumu. V. V. 2016 m. vasario 29 d. išsiuntė gavėjams - „Centrinei projektų valdymo agentūrai", „Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei", „Vilniaus universitetui", „Viešųjų pirkimų tarnybai" dar vieną raštą (priedas Nr. 5), kuriame toliau menkino Pareiškėjų dalykinę reputaciją. Rašte teigiama: „Schema objekte - sutartį laimi lį Jonas (visi paskendę skolose kaip jūroje, areštai, teismai), darbams samdo UAB JONO STATYBA (tas pats savininkas, tos pačios skolos, viršijančios 0,5 mln. EUR, 26 teismai), tie samdo subrangovą UAB TAURUSLITA (kompanija, susijusi su dviem V. V. 2016 m. vasario 29 d. išsiuntė gavėjams - „Centrinei projektų valdymo agentūrai", „Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei", „Vilniaus universitetui", „Viešųjų pirkimų tarnybai" dar vieną raštą (priedas Nr. 5), kuriame toliau menkino Pareiškėjų dalykinę reputaciją. Rašte teigiama: „Schema objekte - sutartį laimi lį Jonas (visi paskendę skolose kaip jūroje, areštai, teismai), darbams samdo UAB JONO STATYBA (tas pats savininkas, tos pačios skolos, viršijančios 0,5 mln. EUR, 26 teismai), tie samdo subrangovą UAB TAURUSLITA (kompanija, susijusi su dviem pirmom, už kompanijos direktorius nugaros nusitęsė pavestų kompanijų šleifas, skolos visiems) ir ta samdo įmones, kurios vykdo darbus ir negauna savo pinigų. Taip dabar Lietuvoje vyksta valstybiniai pirkimai?"

5Asmens, kuris kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, advokatas pateikė prašymą nutraukti procesą, nes prieš juridinį asmenį šmeižimas negalimas.

6Pareiškėjų gynėjas nurodė, jog asmuo kaltinamas Lietuvos Respublikos BK 154 straipsnio 2 dalyje numatytos veikos padarymu, o pagal minėtą dalį gali nukentėti ir juridinis asmuo.

7Prašymas tenkintinas.

8Šmeižimas yra tyčinis nusikaltimas, kurio objektas – žmogaus garbė ir orumas. Pagal objektyviuosius požymius šmeižimu laikomas tikrovės neatitinkančios informacijos apie žmogų, galinčios paniekinti ar pažeminti tą asmenį ar pakirsti pasitikėjimą juo, paskleidimas. Tikrovės neatitinkanti, galinti paniekinti ar pažeminti asmenį informacija – tai žmogų diskredituojančios prasimanytos ar klaidingos žinios, t.y. skleidimas to, kas teigiama esant buvę, bet nėra ir nebuvo, arba faktai iškreipiami. Taigi, nusikaltimas, numatytas BK 154 straipsnio 2 dalyje, gali būti padaromas tik fizinio asmens atžvilgiu.

9Sistemiškai aiškinant baudžiamojo proceso įstatymo teisės normas, darytina išvada, kad teisę paduoti skundą privataus kaltinimo bylos proceso tvarka ir taip inicijuoti privataus kaltinimo bylos procesą gali tik fizinis asmuo. Pagal BPK 408 str. 1 d. privataus kaltinimo bylose skundą paduoda ir kaltinimą teisme palaiko nukentėjusysis, o nukentėjusiuoju baudžiamajame procese gali būti pripažįstamas tik fizinis asmuo (BPK 28 str. 1 d.). Tai, kad nukentėjusiuoju BPK 408 straipsnio prasme gali būti tik fizinis asmuo, patvirtina ir šio straipsnio 2 dalies teisės norma, kurioje nustatyta, kad jeigu nukentėjusysis dėl nepilnametystės, fizinių ar psichinių trūkumų negali pasinaudoti visomis nukentėjusiojo teisėmis, paduoti pareiškimą ir palaikyti kaltinimą teisme gali jo teisėtas atstovas (BPK 408 str. 2 d.). UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonė „Jonas“ yra juridiniai asmenys ir nukentėjusiuoju baudžiamojo proceso teisės prasme nelaikytini. Tai pvz., nurodyta ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje Nr. 1N-6/208/2008.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 6 punktu, privataus kaltintojo bylos procesas nutrauktinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 str., 1 d. 6 p., teismas, -

Nutarė

12nutraukti privataus kaltinimo bylos procesą pagal privačių kaltintojų UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonės „Jonas“ pareiškimą prieš V V, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 6 punktu

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai