Byla 2A-1669-601/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Metekas“ atstovui advokatui Mindaugui Kazlauskui, atsakovo UAB „Projektana“ atstovui advokatui Irmantui Balsiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Projektana“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 21082-258/2009 pagal ieškovo UAB „Metekas“ ieškinį atsakovui UAB „Projektana“ dėl įsiskolinimo išieškojimo, atsakovo UAB „Projektana“ priešieškinį ieškovui UAB „Metekas“ dėl sutarties panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas teismo prašė priteisti iš atsakovo 18 617,77 Lt įsiskolinimą, 1 099 Lt žyminį mokestį bei 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovas priešieškiniu teismo prašė pripažinti negaliojančiu 2008 m. birželio mėn. atliktų darbų aktą, priteisti iš ieškovo 3 735,01 Lt delspinigių pagal statybos subrangos sutartį, 29 468,87 Lt nuostolių bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino, o priešieškinį atmetė. Teismas sprendime nustatė, kad ieškovas UAB „Projektana“ ir atsakovas UAB „Metekas“ sudarė ir pasirašė statybos subrangos sutartį (1 t., b. l. 4-9), pagal kurią UAB „Metekas“ atliko betonavimo darbus statybos objekte – daugiabučiame gyvenamajame name ( - ). Darbai turėjo būti pradėti 2008-05-26, o baigti 2008-06-19 pagal darbų atlikimo grafiką (1 t., b. l. 6). Teismas laikė, jog iš pateiktos lokalinės sąmatos matyti, jog darbai buvo atlikti birželio mėnesį (1 t., b. l.10), ką patvirtina ir pažyma apie atliktus darbus (1 t., b. l. 11), 2008-06-11 išrašyta PVM sąskaita - faktūra Nr. 00016 taip pat patvirtina aplinkybę, jog darbai buvo baigti nurodytu laiku bei terminu (t. 1, b. l.12), kaip neginčijamai nustatyta ir ta aplinkybė, jog atsakovas neatsiskaitė su ieškovu. Teismas sprendė, jog šalys susitarė, jog visa sutarties kaina bus apmokėta po darbų priėmimo. Šalys neginčijo aplinkybės, jog darbai buvo atliekami, tačiau liko nepasirašytas darbų priėmimo aktas. Remiantis 2008-06-11 aktu (1 t., b. l. 13) teismas sprendė, jog ieškovas tinkamai įvykdė savo prievolę atlikti darbus, pretenzijų iš atsakovo nebuvo gauta. Apie tinkamą darbų atlikimą patvirtino teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. Š., kuris pasirašė aktą dėl darbų atlikimo, bei nurodė, jog būtent UAB „Projektana“ darbuotojai savavališkai, nesuderinę su techninės priežiūros inžinieriumi, nei su UAB „Metekas“ atstovu, atliko betono paviršiaus apdorojimo darbus, pablogindami UAB „Metekas“ atliktus betonavimo darbus (1 t., b. l. 14), kurio parodymais netikėti teismas neturi pagrindo.

7Apeliaciniu skundu atsakovas prašo: 1) panaikinti 2009 m. birželio 15 dienos Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1082-568/2009 ir bylą išspręsti iš esmės - atmesti ieškovo ieškinį dėl 18.617,77 Lt skolos iš atsakovo UAB „Projektana“ ieškovo UAB „Metekas“ naudai priteisimo, tenkinti atsakovo UAB „Projektana“ priešieškinį dėl 2008 m. birželio mėn. atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu, 3 735,01 Lt delspinigių pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 7135SSR0VM ir 29 468,87 Lt nuostolių bei bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo atsakovo naudai priteisimo. Motyvuose nurodo: 1) teismas nevertino ir nepasisakė dėl atsakovo pateiktų įrodymų: 2008-10-14 ekspertizės akto, 2008-07-02 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, 2008-07-02 rašto „Dėl atliktų darbų priėmimo“, 2008-07-14 pranešimo Nr. 01 S-08/07/14, 2008-07-23 rašto Nr. 1533/01, 2008-08-26 rašto „Dėl įsipareigojimų pagal statybos subrangos sutartį Nr. 7135SSR0VM vykdymo“ Nr. 01-S 08/0/29, 2009-09-09 rašto „Dėl darbų pridavimo“ Nr. 03-S 08/09/15, 2008-09-29 rašto „Dėl įsipareigojimų pagal statybos subrangos sutarties 7135SSR0VM vykdymo“; 2) teismas nenurodė, kodėl atsisakė tenkinti atsakovo reikalavimus dėl 2008 m. birželio mėn. atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu bei patirtų nuostolių priteisimo; 3) nepagrįsta teismo išvada, jog 2009-06-11 PVM sąskaita – faktūra Nr. 00016 patvirtina aplinkybę, jog darbai buvo baigti laiku (būtent tą dieną), kadangi darbų atlikimo faktas turi būti pagrįstas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu; 4) ieškovas subrangos darbus atliko su trūkumais, jų neištaisė ir todėl darbų rezultatas nebuvo perduotas atsakovui (atliktų darbų aktą ieškovas atsakovui išsiuntė tik 2008-06-30, atsakovas raštais informavo ieškovą apie atliktų darbų trūkumus, o ieškovas tik 2008-09-05 bei 2008-09-11 pakvietė atsakovą priimti rangos darbus, kas patvirtina, jog iki atsakovo raštų pateikimo rangos darbai nebuvo atlikti); 5) kadangi darbų rezultatas nebuvo perduotas atsakovui, jam neatsirado pareiga apmokėti už atliktus darbus; 6) teismas nepagrįstai sprendė, jog dėl atliktų darbų kokybės pretenzijų nebuvo gauta, kadangi atsakovas tiek žodžiu, tiek raštu reiškė pretenzijas ieškovui (2008-07-02 raštas); 7) 2008-06-26 trūkumų vertinimo aktas patvirtina, jog statybos subrangos darbai buvo atlikti nekokybiškai ir neatitiko projekto bei kokybės reikalavimų. Nors minėtas aktas buvo surašytas daugiau nei praėjus savaitei po 2008-06-11 PVM sąskaitos – faktūros Nr. 00016 išrašymo, nereiškia, jog šiuo aktu konstatuoti trūkumai, atlikti po to, kai ieškovas tinkamai atliko darbus; 8) 2008-06-11 akte nėra nurodyta, jog darbai atlikti tinkamai, nenurodytas darbų atlikimo mastas, be to, teismui ieškovas pateikė tris minėto akto variantus, kurių turinys identiškas, tačiau skiriasi datos 2009-06-11 ir 2009-06-26, o vienas iš jų be datos; 9) atsakovo atliktų darbų mastą patvirtina 2008-10-27 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. 081027-01, pažyma apie atliktų darbų vertę už 2008 m. spalio mėn., PVM sąskaitos – faktūros 2008-10-27 SVS Nr. 000211, 2008-10-31 SER Nr. 0817402; 10) nepagrįsta teismo išvada, jog atsakovas tik 2008-09-29 apžiūrėjo objektą, kadangi jau 2008-07-02 atsakovas raštu pareiškė pretenzijas ieškovui, ir iki tol buvo ne kartą apžiūrėjęs objektą, ką patvirtina atsakovo ir UAB „EIKA“ sudarytas 2008-06-26 statybos darbų trūkumų aktas; 11) atsakovas ne kartą žodžiu kreipėsi į ieškovą dėl darbų trūkumų ištaisymo, tačiau jis nebendradarbiavo su atsakovu ir atsisakė ištaisyti, atsakovas siekė konfliktą išspręsti taikiai; 12) atsakovas neatsisakė priimti ieškovo atliktų darbų, net buvo nustatęs papildomus terminus darbų trūkumams pašalinti, tačiau pats ieškovas darbų tinkamai ir laiku neatliko, atliktų darbų akte taip pat nėra įrašo apie atsisakymą pasirašyti; 13) kadangi ieškovas pats tinkamai nebuvo įvykdęs savo įsipareigojimų pagal sutartį, neturėjo teisės vienašališkai perduoti darbų.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Motyvuose nurodo: 1) apeliantas faktiškai yra perėmęs darbų rezultatą ir juo disponuoja bei atliko papildomus darbus, kurie galimai darbų rezultatą pablogino, ar jį sugadino; 2) 2008-06-11 PVM sąskaita - faktūra Nr. 00016 patvirtina aplinkybę, jog darbai buvo baigti nurodytu laiku, o kadangi įstatyme nenustatyta speciali privaloma priėmimo - perdavimo akto forma, aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo - perdavimo akto požymius; 3) statybos darbai buvo atlikti anksčiau termino, t. y. iki 2008-06-11, ką patvirtina 2008-06-11 surašyti aktai; 4) ieškovas darbus atliko tinkamai, o apelianto darbuotojai savavališkai, nesuderinę su techninės priežiūros inžinieriumi, nei su ieškovo atstovais, ėmėsi betono paviršiaus darbų, tuo pablogindami atliktus betonavimo darbus; 5) apeliantas nepateikė pretenzijų ieškovui, be to, jo atstovas pats paaiškino, jog dėl nežinojimo šios pretenzijos nebuvo pareikštos savalaikiai ir raštu. 6) ekspertizė atlikta jau po atsakovo rizika ir jėgomis atliktų betono sienos apdorojimo darbų, todėl ekspertas negalėjo tinkamai ir kvalifikuotai įvertinti pirminių ieškovo atliktų darbų kokybės, kiekybės ir atitikimo techniniams reikalavimams ir standartams; 7) ieškovas vienašališkai pasirašė darbų perdavimo – priėmimo aktą, kadangi atsakovas priėmęs darbus, atsisakė pasirašyti minėtą dokumentą, nenurodydamas atsisakymo priežasčių, dėl ko ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą, atsakovui nerodant iniciatyvos ginčą išspręsti taikiai.

9Teismo posėdžio metu apeliantas prašė apeliacinį skundą patenkinti, o ieškovas apeliacinį skundą atmesti.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Nustatyta, kad tarp šalių 2008 m. gegužės 27 d. buvo sudaryta statybos rangos sutartis, pagal kurią ieškovas turėjo išbetonuoti atraminę sienutę, darbų laikas nuo 2008 m. gegužės 26 d. iki 2008 m. birželio 19 d. (1 t., b. l. 4-9). Darbai atlikti 2008 m. gegužės mėnesį (1 t., b. l. 11). 2008 m. birželio mėnesį surašytas darbų priėmimo aktas, kuris nepasirašytas apelianto (atsakovo) (1 t., b. l. 10). 2008 m. birželio 11 d. už atliktus ieškovo darbus apeliantui apmokėjimui išrašyta sąskaitą-faktūrą Nr. 00016 (1 t., b. l. 12). 2008 m. birželio 11 d. komisijos akte konstatuota, kad ieškovas atliko atraminių sienučių betonavimo darbus statybos užsakovui (apeliantui) UAB „Projektana“, pagal 2008 m. gegužės 27 d. statybos rangos sutartį (1 t., b. l. 13), o kitu tos pačios dienos komisijos aktu konstatuota, kad apelianto darbuotojai savavališkai, nesuderinę su techninės priežiūros inžinieriumi V. B., nei su ieškovo atstovu, atliko betono paviršiaus apdorojimo darbus, pablogindami atliktus ieškovo betonavimo darbus (1 t., b. l. 14).

13Ieškovas tvirtina, kad 2008 m. birželio pradžioje darbų priėmimo aktas su kitais dokumentais buvo perduotas į rankas apeliantui (A. M.), tačiau šiam nepasirašius šio akto ir nepareiškus jokių pretenzijų, 2008 m. birželio 30 d. buvo pakartotinai apeliantui (registruotu paštu) išsiųstas atliktų darbų priėmimo aktas. Apeliantas tvirtina, kad atliktų darbų priėmimo akto nepasirašė, nes darbai buvo atlikti su trūkumais (nekokybiškai), trūkumai neištaisyti, todėl neturi pareigos mokėti už atliktus darbus.

14Lietuvos Respublikos CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.694 str. 1 d. numatyta, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba <...> įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą.

15Lietuvos Respublikos CPK 78 str. numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus <...>. CPK 185 str. numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškiantis, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Kodėl vienas įrodymas lemia didesnę tikimybę negu kitas, sprendžia teismas, remdamasis CPK 185 str. suformuluotomis įrodymų vertinimo taisyklėmis. Taigi ieškovas tvirtindamas, jog pateikė atliktų darbų aktą (pasirengė perduoti atliktų darbų rezultatą), turi įrodyti šią aplinkybę, o atsakovas tvirtindamas, jog atlikti darbai buvo su trūkumais, todėl nepriimti – įrodyti šias aplinkybes. Ieškovas savo aplinkybei pagrįsti pateikė atliktų darbų priėmimo aktą, pažymą apie 2008 m. gegužės mėnesį atliktus statybos darbus, 2008-06-11 PVM sąskaitą-faktūrą, 2006 m. birželio 11 d. komisijos aktus, ieškovo atstovo S. Vaicekausko parodymus, liudytojo A. Š. parodymus (1 t., b. l. 10-14, 2 t., b. l. 45-48). Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pateikti įrodymai yra pakankami spręsti, jog 2008 m. birželio pradžioje apeliantui buvo žinoma apie ieškovo atliktus darbus (perduotas atliktų darbų priėmimo aktas) ir pasirengimą juos priduoti, tačiau apeliantas nevykdė savo pareigos nedelsiant pradėti darbų priėmimą (CK 6.694 str., sutarties 10.1.7 p., 10.1.11 p.). Apelianto tvirtinimas, kad atliktų darbų priėmimo aktas nebuvo perduotas ieškovo nurodomomis aplinkybėmis (apeliantas tvirtina, kad šis aktas buvo išsiųstas tik 2008 m. birželio 30 d. paštu), laikytinas nepagrįstu, nes jau 2008 m. liepos 2 d. rašte „Dėl atliktų darbų priėmimo“ (1 t., b. l. 97), apeliantas nurodo, kad jo darbuotojai taisė ieškovo padarytą darbų broką ir atliktų darbų aktai už gegužės mėnesį įvykdytus statybos darbus bus pasirašomi tada, kai bus baigti sienų remonto darbai (kai išsiųstas paštu atliktų darbų priėmimo aktas apeliantą galėjo pasiekti geriausiu atveju 2008 m. liepos 1 d.). Atliktų darbų trūkumams pagrįsti, apeliantas pateikė: 2008 m. liepos 2 d. raštą „Dėl atliktų darbų priėmimo“, 2008 m. liepos 14 d. pranešimą (1 t., b. l. 98), 2008 m. liepos 23 d. raštą „Dėl remonto darbų“ (1 t., b. l. 99), 2008 m. rugpjūčio 26 d. raštą (1 t., b. l. 101), 2008 m. rugsėjo 9 d. ir 15 d. raštus „Dėl darbų pridavimo“ (1 t., b. l. 102), 2008 m. rugsėjo 29 d. raštą (1 t., b. l. 105), 2008-09-28 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (1 t., b. l. 129-134) bei 2008 m. spalio 14 d. ekspertizės aktą (1 t., b. l. 108-113), tačiau šie dokumentai negali būti pagrindu pripažinti, kad ieškovo atlikti darbai buvo su trūkumais, nes visi nurodyti dokumentai surašyti po to, kai apeliantas gavo 2008 m. birželio 26 d. statybos darbų trūkumų aktą iš užsakovo UAB „Eika“ (iki to nebuvo pareikšta pretenzijų) (1 t., b. l. 91-92) bei 2008 m. birželio 11 d. komisijos aktu yra konstatuota, kad apelianto darbuotojai savavališkai, nesuderinę su techninės priežiūros inžinieriumi V. B., nei su ieškovo atstovu, atliko betono paviršiaus apdorojimo darbus, taip pablogindami atliktus ieškovo betonavimo darbus (tą patvirtina ir apelianto 2008 m. liepos 2 d. raštas „Dėl atliktų darbų priėmimo“). Taigi nustačius, kad apeliantas po ieškovo atliktų darbų savavališkai atliko betono paviršiaus apdorojimo darbus, pabloginančius ieškovo atliktą darbą, galima daryti išvadą, kad apeliantas pašalino galimybę nustatyti ar buvo padaryti trūkumai ir kokie. Tokiu būdu teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepateikė įrodymų, jog apelianto nurodomi ieškovo atlikti darbai buvo su trūkumais.

16Nenustačius, kad ieškovas atliko darbus su trūkumais, nėra pagrindo tenkinti apelianto priešieškinį ir pripažinti negaliojančiu 2008 m. birželio mėnesio atliktų darbų priėmimo aktą bei priteisti nuostolius.

17Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

18Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

19Apeliacinį skundą atmetus iš apelianto ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str., 93 str., 98 str.). Ieškovo atstovas pateikė prašymą priteisti 2 500 Lt už suteiktas teisines paslaugas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (advokatas dalyvavęs pirmos instancijos teisme, surašytas atsiliepimas į apelicinį skundą, vyko vienas teismo posėdis) sprendžia, kad atsakovui priteistina 1 500 Lt už suteiktas advokato teisines paslaugas.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

21Apeliacinį skundą atmesti.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Projektana“, į. k. 135738747, 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų), ieškovui UAB „Metekas“, į. k. 300656687, išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas teismo prašė priteisti iš atsakovo 18 617,77 Lt įsiskolinimą, 1... 5. Atsakovas priešieškiniu teismo prašė pripažinti negaliojančiu 2008 m.... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo: 1) panaikinti 2009 m. birželio 15 dienos... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį... 9. Teismo posėdžio metu apeliantas prašė apeliacinį skundą patenkinti, o... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Nustatyta, kad tarp šalių 2008 m. gegužės 27 d. buvo sudaryta statybos... 13. Ieškovas tvirtina, kad 2008 m. birželio pradžioje darbų priėmimo aktas su... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi... 15. Lietuvos Respublikos CPK 78 str. numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes,... 16. Nenustačius, kad ieškovas atliko darbus su trūkumais, nėra pagrindo... 17. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo... 18. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 19. Apeliacinį skundą atmetus iš apelianto ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 21. Apeliacinį skundą atmesti.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 15 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Projektana“, į. k. 135738747, 1 500 Lt (vieną...