Byla 1S-467-628/2012
Dėl nuteistojo R. N. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Sigitos Bieliauskienės, teisėjų Vladislavo Lenčiko, Stasio Punio, sekretoriaujant Dariui Kamandieriui, dalyvaujant prokurorei Danutei Mekionienei, nuteistojo R. N. gynėjai advokatei Loretai Guižauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pagal nuteistojo R. N. skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria atmestas Vilniaus pataisos namų administracijos teikimas dėl nuteistojo R. N. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3R. N. Norvegijos Aust-Agder apygardos teismo 2007-11-02 nuosprendžiu nuteistas pagal Bendrojo Civilinio baudžiamojo kodekso 162 str. 1,3 paragrafo pirmą sąlygą, atsižvelgiant į 60a str., bei to paties kodekso 62 str. 1 paragrafą laisvės atėmimu 10 metų. Agder Apeliacinio teismo 2008-02-14 nuosprendžiu R. N. paskirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki 8 metų, iš bausmės atlikimo išskaičiuojant 526 dienas. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-04-22 nutartimi pagal Norvegijos Karalystės Bendrojo Civilinio baudžiamojo kodekso 162 str. 1,3 paragrafo 1 p., atsižvelgus į 60 a str., 62 str. 1 paragrafą, bausmė prilyginta Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d., palikta bausmė – laisvės atėmimas 8 metams, įskaitant kardomojo kalinimo laiką - 526 dienas.

4Bausmės vykdymo pradžia – 2008-02-14, bausmės vykdymo pabaiga – 2014-09-06. 2010-09-10 R. N. atliko 1/3 paskirtos bausmės. Likusi neatlikta bausmės dalis – 2 metai 3 mėnesiai 12 dienų. Nuteistasis į pataisos įstaigą atvyko 2009-05-08, nuo 2010-07-15 bausmę atlieka lengvojoje grupėje.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-05-24 nutartimi atmetė Vilniaus pataisos namų administracijos teikimą dėl nuteistojo R. N. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Apylinkės teismas nurodė, kad nepaisant to, jog R. N. pataisos namuose dirba, 4 kartus skatintas, nebaustas, nustatyto režimo reikalavimus pažeidė 1 kartą, dėl ko pataisos namai tarpininkauja dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš įkalinimo vietos, teismo jam parodyto pasitikėjimo jis nepateisino ir po lygtinio paleidimo taikymo vėl nusikalto. Be to, teismo nuosprendžiu R. N. paskirtoji bausmė, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d. sankcijoje numatytą bausmės dydį (laisvės atėmimas nuo 10 metų iki 15 metų), yra akivaizdžiai švelni, nesiekia jos minimumo. Įvertinęs, šias aplinkybes bei tai, kad neatliktoji bausmės dalis yra dar gana didelė, teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo manyti, kad R. N. įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės.

6Skundu Vilniaus apygardos teismui nuteistasis R. N. prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir priimti jo atžvilgiu naują sprendimą: vadovaujantis Lietuvos Respublikos BVK 157 str., taikyti jo atžvilgiu lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

7Nuteistasis nurodo, kad teismo nutartis priimta objektyviai ir išsamiai neišanalizavus visų reikšmingų bylai aplinkybių, pažeidžiant materialines teisės normas. Teigia, kad pilnai atitinka lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos kriterijus, ir priešingai apylinkės teismo padaryta išvadai, yra pasiryžęs visiems įrodyti, jog pasitaisė ir pasižada daugiau nebenusikalsti. Prašo teismo atsižvelgti į teigiama linkme pasikeitusią jo asmenybę. Pažymi, kad pataisos įstaigoje dirba, drausmine tvarka baustas nebuvo, 4 kartus skatintas, aktyviai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, palaiko socialinius ryšius su šeima. Nors anksčiau buvo teistas, tačiau teistumas išnykęs. Likusi neatliktos bausmės dalis yra nedidelė – kiek daugiau nei 2 metai. Pažymi, kad paleistas iš įkalinimo įstaigos sugrįš pas šeimą ir įsidarbins, šį jo ketinimą patvirtina dar apylinkės teismui pateiktas būsimo darbdavio įsipareigojimas R. N. įdarbinti tiekėju. Nurodo, kad yra reikalingas sunkiai sergančiai motinai, kuria šiuo metu rūpinasi jo sutuoktinė. Tačiau motinai reikalinga nuolatinė priežiūra ir pagalba.

8Teismo posėdyje nuteistojo gynėja prašė skundą tenkinti, prokurorė - skundą atmesti bei palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį.

9Nuteistojo R. N. skundas atmestinas.

10Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas Vilniaus pataisos namų administracijos teikimo dėl nuteistojo R. N. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, tinkamai įvertino visas aplinkybes bei padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog nuteistasis dar negali būti taisomas neizoliavus jo nuo visuomenės.

11Kaip matyti iš skundo argumentų, nuteistasis nesutinka su nutarties argumentais dėl nuteistojo asmenybės įvertinimo. R. N. nuomone, apylinkės teismas nepakankamai ir neobjektyviai įvertino kai kurias aplinkybes, kurios sudaro besąlygišką pagrindą jį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Tačiau kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad skunde nurodytos nuteistojo asmenybę apibūdinančios aplinkybės pateikiamos suteikiant joms prioritetinę ir lemiamą reikšmę, tuo tarpu lygtinio paleidimo klausimui išspręsti ne mažiau reikšmingos ir kitos aplinkybės.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BVK 157 str., asmenį, atliekantį laisvės atėmimo bausmę, teismas gali lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Šia įstatymo norma numatyta galimybė yra siejama su dviem pagrindais: atlikta tam tikros minimalios bausmės dalimi ir teismo išvada, kad nuteistąjį, kurį teikia pataisos įstaigos administracija, įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, jeigu nuteistasis raštiškai įsipareigoja doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys. Pažymėtina, kad lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos nėra paskatinimo priemonė, kuri skiriama nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, už nepriekaištingą elgesį, iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose, stropų darbą bei mokymąsi. Teikimo teismui dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pateikimas (kai yra formalus pagrindas – atlikta tam tikra laisvės atėmimo bausmės dalis) yra pataisos įstaigos administracijos pareiga, nustatyta Lietuvos Respublikos BVK 164 str., tačiau ar įmanoma asmenį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, t.y., ar yra materialusis lygtinio paleidimo taikymo pagrindas, teismas sprendžia tik visapusiškai įvertinęs nuteistojo asmenybę, jo elgesį per visą bausmės atlikimo laikotarpį, požiūrį į darbą, pataisos administracijos nuomonę, pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvadą bei kitas aplinkybes.

13Kaip matyti iš teismui pateiktų duomenų, nuteistasis R. N. yra atlikęs įstatymo nustatytą privalomą bausmės dalį, suteikiančią teisę į lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietos. Taigi, R. N. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos kriterijų, numatytą Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 3 d. 2 p. Nuteistasis bausmės atlikimo metu dirba, darbą atlieka gerai, stropiai, yra 4 kartus skatintas, pasirinktinai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, palaiko socialinius ryšius su sūnumi, žmona ir kitais artimaisiais (b.l. 3). Šios aplinkybės teigiamai charakterizuoja nuteistąjį, tačiau sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą teismo pagrįstai atsižvelgta ir į tai, kad Norvegijos teismo nuosprendžiu R. N. paskirtoji 8 metų laisvės atėmimo bausmė nesiekia Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d. sankcijoje numatyto minimalaus jos dydžio (Lietuvos Respublikos BK 260 str. sankcija numato laisvės atėmimą nuo 10 metų iki 15 metų). Bylos duomenimis, R. N., anksčiau būdamas lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos, nepateisino jam parodyto teismo pasitikėjimo ir vėl nusikalto. Ne mažiau svarbu ir tai, kad R. N. nuteistas už labai sunkaus nusikaltimo, veikiant nusikalstamoje grupuotėje, padarymą, padaryto nusikaltimo sunkumas - didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabanda - parodo nuteistojo pavojingumą. Visos aptartos aplinkybės leidžia pritarti apylinkės teismo nutartyje konstatuotam lygtinio paleidimo netaikymo motyvui. Tai, kad nuteistasis turi šeimą ir nori prisidėti prie jos išlaikymo, prižiūrėti sergančią motiną, paleistas į laisvę įsidarbins, neatsveria aukščiau išdėstytų argumentų, dėl ko šiuo metu lygtinio paleidimo institutas nuteistajam negali būti taikomas.

14Dėl šių motyvų nuteistojo skundas netenkinamas, skundo argumentai, esant nurodytoms aplinkybėms, nėra vada keisti apylinkės teismo nutartį.

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BVK 157 str., Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p.,

Nutarė

16nuteistojo R. N. skundą atmesti.

17Palikti galioti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį.

18Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai