Byla 2-579-220/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Edmundas Žukauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės - Bankrutuojančios uždaros akcinės bendrovės „FFM Group“, atstovaujamos UAB „Paltaja“, ieškinį atsakovui M. Š. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė BUAB „FFM Group“, atstovaujama UAB „Paltaja“ prašo iš atsakovo M. Š. priteisti 1379 Lt. skolą už įmonei padarytą žalą.

3Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui M. Š. teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymu priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011-05-13 nutartimi įmonei UAB „FFM Group" iškėlė bankroto bylą Nr. B2-1592-460/2011 bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja". Klaipėdos apygardos teismas 2011-05-13 nutartyje įpareigojo, įmonės vadovą ar jo pareigas einantį asmenį per 15 dienų po Šios nutarties įsiteisėjimo, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-13 nutartis įsiteisėjo 2011 -05-24).

8Bankroto administratoriui nėra perduoti pinigai ir pinigų ekvivalentai, nurodyti BUAB „FFM Group" balanse 2011-05-24 datai, t.y. neperduoti įmonės pinigai 1.379,00 Lt (vienas tūkstantis trys Šimtai septyniasdešimt devyni Lt 00 et). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog įmonei BUAB „FFM Group" buvusio direktoriaus M. Š. veiksmais/neveikimu yra padaryta tiesioginių nuostolių už 1.379,00 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt devyni Lt ) sumą. Remiantis LR Juridinių asmenų registro BUAB „FFM Group" išplėstinio išrašo su istorija duomenimis, M. Š. buvo BUAB „FFM Group" vadovas nuo 2009-07-21 iki 2011-06-03.

9LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. skelbia, kad „bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais".

10Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduriaciniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (dury ofloyalty) (LAT 2009 11 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). LR CK 2.87 str. įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip LR CK 2.87 str. 7 d.). Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės valdymo organu, nesilaikė įstatymo imperatyvaus reikalavimo, iškėlus bankroto bylą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p.), taip pat neįvykdė įstatyme nustatytos pareigos išsaugoti tinkamai apskaitytą turtą tam, kad įstatymo nustatyta tvarka ir eiliškumu būtų atsiskaitoma su kreditoriais, padarant kreditoriams kuo mažiau žalos.

11Atsakovas ieškovei padarytos žalos neatlygino ir ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovei liko skolingas 1379 Lt, todėl ši suma iš atsakovo priteistina ieškovės naudai (LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d., 4 d., LR CK 6.38 str., 6.246 str.).

12Remiantis LR CK 6.37 str., 6.210 str., atsakovei praleidus terminą įvykdyti prievolę, iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 2011-06-09 iki 2014-07-14 (ieškinio pateikimo teismui dienos), tai yra 212,51 Lt bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos priteistos nuo sumos 1379 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai.

13Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovė buvo atleista paduodant ieškinį teismui, priteistinas iš atsakovo valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš M. Š., a.k. ( - ) BUAB “FFM Group”, į.k. 302419815,registruotos adresu ( - ) atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT ( - ) AB Swedbankas, naudai 1379 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt devynis litus) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2011-06-09 iki 2014-07-14 (ieškinio pateikimo teismui dienos), tai yra 212,51 Lt (du šimtus dvylika litų 51 ct) bei 5 procentus dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. liepos 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš M. Š., a.k. ( - ) valstybės naudai 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminį mokestį, sumokant jį į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas M. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilalės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė – BUAB „FFM Group“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai