Byla A-502-1859-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovui Lietuvos valstybei atstovaujančios valstybės įmonės „Regitra“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A502-1859/2014 pagal atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Ž. A. individualios įmonės „Silentium“ skundą atsakovams valstybės įmonei „Regitra“ ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Lukeida“, uždarajai akcinei bendrovei „Džanatus“, uždarajai akcinei bendrovei DK „PZU Lietuva“ ir D. P. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir turtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Ž. A. individuali įmonė „Silentium“ (toliau – ir IĮ „Silentium“) kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti valstybės įmonę (toliau – ir VĮ) „Regitra“ panaikinti pirmąją 2004 m. laidos automobilio „BMW X5“ registraciją Lietuvoje, atliktą 2005 m. lapkričio 15 d. D. P. vardu; 2) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, 75 611 Lt turtinei žalai atlyginti.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 14 d. sprendimu iš dalies tenkino pareiškėjo IĮ „Silentium“ skundą ir priteisė jam iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, 75 611 Lt turtinei žalai atlyginti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, apeliacinį skundą 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi asakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, apeliacinį skundą tenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 14 d. sprendimą pakeitė ir Ž. A. individualios įmonės „Silentium“ skundą atmetė.

8II.

9Atsakovui Lietuvos valstybei atstovaujančios VĮ „Regitra“ atstovas pateikė prašymą (V t., b. l. 100-101), kuriuo prašo iš pareiškėjo Ž. A. individualios įmonės „Silentium“ priteisti 1 512,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine tvarka – už apmokėtas advokato paslaugas – apeliacinio skundo parengimą ir pateikimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11III.

12Prašymas netenkintinas.

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

14Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 4 dalimi, kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

15Nagrinėjamu atveju išlaidų atlyginimo prašo atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas VĮ „Regitra“ už jos atstovo advokato G. Gudeliausko suteiktas paslaugas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos suformuluotą poziciją, teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą neriboja proceso šalies statusas – viešojo administravimo subjektas, tačiau atstovavimo išlaidos gali būti atlyginamos šiam subjektui tik tais atvejais, kai atstovo dalyvavimas buvo būtinas siekiant tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus ir tai spręsdamas teismas turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, atstovo pasitelkimas buvo būtinas. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam teisiniam klausimui viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus teisme. Tuo tikslu Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 51 straipsnio 6 dalis numato, kad „Atstovaujant valstybei, gali būti pasitelkiami advokatai (kiti teisininkai, bylos nagrinėjimo valstybėje turintys teisę teikti teisines paslaugas), jeigu byla yra sudėtinga, reikia specialių žinių, patyrimo, užsienio valstybių teisės žinių arba kitais atvejais, kai tai yra būtina tinkamam ir efektyviam valstybės interesų gynimui“ (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–375/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 303 – 316 p.).

16Pažymėtina, kad pareiškėjas skundu prašė atsakovą VĮ „Regitra“ atlikti veiksmus ir atsakovą Lietuvos valstybę atlyginti turtinę žalą. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, 75 611 Lt turtinei žalai atlyginti.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, apeliacinį skundą tenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 14 d. sprendimą pakeitė ir Ž. A. individualios įmonės „Silentium“ skundą atmetė. Taigi, teismo galutinis sprendimas priimtas atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, naudai, dėl ko VĮ „Regitra“ įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

18Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos (žr. pvz. 2009 m. spalio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012).

19ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis numato, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Čia iš esmės įtvirtintas suinteresuotai šaliai adresuotas reikalavimas pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas konkrečiais skaičiais bei įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012). Prašomų sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2022/2010), išsamus ir su pagrindimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-34/2011). ABTĮ 45 straipsnio 1 dalies teisės normos prasme išlaidų pagrindimas reiškia pateikimą teismui įrodymų, kokios rūšies teisines paslaugas atstovas suteikė ir kiek valandų sugaišo, teikdamas kiekvieną teisinę paslaugą ir kokį atlygį (pinigų sumą) už tai gavo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-514-13). Tokių reikalavimų nepaisymas gali lemti prašymo dėl išlaidų atlyginimo atmetimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-521/2011).

20Atsakovas VĮ „Regitra“ nurodo, kad patyrė 1 512,50 Lt atstovavimo išlaidų susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme: už apeliacinio skundo parengimą ir pateikimą teismui. Advokato Gedimino Gudeliausko Vilniaus miesto 3 advokatų kontoros PVM sąskaitoje faktūroje GG Nr. 00507 (V t., b. l. 102) nurodytos suteiktos advokato paslaugos pagal 2011 m. gegužės 2 d. teisinių paslaugų sutartį: apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 14 d. sprendimo (IĮ „Silentium“ byla) ir atsiliepimo į A. S. skundą rengimas. Nurodyta užmokesčio už paslaugas suma 3 025 Lt. Šios sumos sumokėjimą patvirtina AB „Swedbank“ 2014 m. balandžio 3 d. mokėjimo nurodymas (V t., b. l. 103).

21Kaip prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo advokatas G. Gudeliauskas, teisinės paslaugos VĮ „Regitrai“ teikiamos už fiksuotą pinigų sumą, nes sutartis pasirašyta laimėjus konkursą. Per atitinkamą laikotarpį suteikiamos paslaugos nurodomos išrašomoje PVM sąskaitoje- faktūroje, atsižvelgiant į tai, kad, advokato teigimu, apeliacinio skundo rengimas ir atsiliepimas į apeliacinį skundą trunka panašiai laiko, sąskaitoje nurodyta suma dalintina per pusę.

22Teisėjų kolegija akcentuoja, jog iš bylą pralaimėjusios šalies gali būti reikalaujama atlyginti tik konkrečiai įrodytas ir apibrėžtas išlaidas, susijusias su konkrečiu teismo procesu. Aptariamu atveju, pagal byloje pateiktus duomenis apeliacinio skundo parengimo teismui išlaidos nėra konkrečiai apibrėžtos, detalizuotos, nėra galimybės nustatyti, kiek konkrečiai buvo sumokėta advokatui už konkrečią paslaugą – apeliacinio skundo teismui parengimą.

23Atsižvelgdama į tai, kas anksčiau išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog bylinėjimosi išlaidos atsakovo atstovo patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme laikytinos neįrodytomis ir iš pareiškėjo nepriteistinos.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi teisėjų kolegija

Nutarė

25Atsakovo Lietuvos valstybės atstovo valstybės įmonės „Regitra“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo atmesti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovui Lietuvos valstybei... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Ž. A. individuali įmonė „Silentium“ (toliau – ir IĮ... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 14 d. sprendimu iš... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 8. II.... 9. Atsakovui Lietuvos valstybei atstovaujančios VĮ „Regitra“ atstovas... 10. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 11. III.... 12. Prašymas netenkintinas.... 13. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 14. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 4 dalimi, kai sprendimas priimtas atsakovo... 15. Nagrinėjamu atveju išlaidų atlyginimo prašo atsakovas ir atsakovo Lietuvos... 16. Pažymėtina, kad pareiškėjas skundu prašė atsakovą VĮ „Regitra“... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi... 18. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, priteistinos tik... 19. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis numato, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 20. Atsakovas VĮ „Regitra“ nurodo, kad patyrė 1 512,50 Lt atstovavimo... 21. Kaip prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo advokatas G. Gudeliauskas,... 22. Teisėjų kolegija akcentuoja, jog iš bylą pralaimėjusios šalies gali būti... 23. Atsižvelgdama į tai, kas anksčiau išdėstyta, teisėjų kolegija daro... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 25. Atsakovo Lietuvos valstybės atstovo valstybės įmonės „Regitra“... 26. Nutartis neskundžiama....