Byla 2A-1540-730/2014
Dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Erinijos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondos Andrulienės, Alonos Romanovienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi V. V. apeliacinį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 19 d. sprendimo civilinėje pagal pareiškėjų L. V. V. V. pareiškimą trečiajam asmeniui „4finance“ dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo,

Nustatė

2.

3pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo. Nurodė, kad tarp sutuoktinių išryškėjo skirtingas požiūris į gyvenimo vertybes, santuokines pareigas. Nutrūkus vedybiniam gyvenimui, prašė nutraukti santuoką ir patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, taikytis nenori. Jie turi du nepilnamečius vaikus, kurie gyvena kartu su mama, sutuoktiniai kartu nebegyvena pusantrų metų, bendro ūkio neveda.

4Skuodo rajono apylinkės teismas 2014-06-19 sprendimu pareiškimą tenkino. Santuoką, sudarytą ( - ) Skuodo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), tarp L. V. V. V. V. nutraukė abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Po santuokos nutraukimo paliko pareiškėjai ikisantuokinę pavardę „( - )“, pareiškėjui – „( - )“. Patvirtino 2014-06-19 L. V. V. V. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Priteisė iš V. V. 50 Lt valstybei už antrinę teisinę pagalbą. Nurodė, kad santuoka nutrauktina abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, nes abu sutuoktiniai sutinka santuoką nutraukti, kartu nebegyvena ir bendro ūkio neveda, bei yra visos sąlygos, numatytos CK 3.51 straipsnyje, būtinos santuokos nutraukimui.

5Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2014-06-19 sprendimą ir suteikti galimybę susitaikyti su pareiškėja. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais, jog teismas neskyrė termino susitaikymui, neatsižvelgė, kad santuokoje auga 2 nepilnamečiai vaikai.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą pareiškėja prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad jeigu sutuoktiniai daugiau nei vienerius metus kartu bendrai nebegyvena, terminas susitaikyti nenustatomas. Su pareiškėju nebegyvena nuo 2013 m. sausio mėnesio. Apelianto motyvas, kad nori taikytis niekuo nepagrįstas ir deklaratyvus, nepaneigtos santuokos iširimo priežastys. Teismo posėdyje apeliantas prašymo dėl susitaikymo nepareiškė. Pasirašydamas prašymą bei sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių apeliantas turėjo žinoti, kad terminas susitaikymui nebus nustatomas.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis), bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

9CK 3.51 straipsnyje įtvirtintas santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu, tai yra, kai nėra sutuoktinių ginčo nei dėl santuokos nutraukimo, nei dėl teisinių jos nutraukimo padarinių. Šis santuokos nutraukimo būdas galimas, kai yra visos sąlygos numatytos minėtame straipsnyje: nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau nei vieneri metai; sutuoktiniai turi būti sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje turi būti susitarta dėl turto, esančio bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, padalijimo, susitarta dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo ir jų gyvenamosios vietos nutraukus santuoką, abu sutuoktiniai turi būti visiškai veiksnūs. Teismas, tenkindamas prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir nutraukdamas santuoką, sprendime turi konstatuoti, kad santuoka faktiškai iširusi ir nėra galimybių atnaujinti šalių santuokinį gyvenimą. Teismas turi atsižvelgti į pareiškėjų nurodytas aplinkybes, asmeninius santykius, jų pačių apsisprendimą nutraukti santuoką. Faktinis santuokos iširimas paprastai reiškia, kad sutuoktiniai gyvena atskirai, nebetvarko bendro ūkio, turi kitą partnerį ar yra kitų svarbių aplinkybių, turinčių reikšmės sutuoktinių apsisprendimui nutraukti santuoką. CK 3.53 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta prezumpcija, kad santuoka faktiškai iširusi, jeigu daugiau nei metus sutuoktiniai nebetvarko bendro ūkio ir nebegyvena santuokinio gyvenimo. Ši aplinkybė atleidžia sutuoktinius nuo pareigos įrodyti, kad jų santuoka iširo ir teismas negali reikalauti pateikti papildomų įrodymų, patvirtinančių, jog santuoka iširo, nes tokiu atveju santuokos iširimas preziumuojamas.

10Nagrinėjamu atveju pareiškėjai nurodė, kad nuo ( - ) kartu negyvena, nebeturi pagrindo atkurti santuokinių ryšių, taip pat nurodė, kad neprašo nustatyti termino susitaikymui, prašo nagrinėti bylą iš esmės (b. l. 77), po šiuo prašymu yra atsakovo parašas (b. l. 77), iš teismo posėdžio garso įrašo nustatyta, kad prašymo skirti terminą susitaikymui pareiškėjas nepateikė ir teismo posėdžio metu. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjai nurodė visas įstatyme numatytas sąlygas, kurioms esant, santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, taigi darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepaskirdamas termino pareiškėjams susitaikyti, nutraukdamas pareiškėjų santuoką nepažeidė CK ar CPK normų.

11Konstitucijos 38 straipsnio 5 dalies nuostata “sutuoktinių teisės šeimoje lygios” reiškia, kad sudarius santuoką sutuoktiniai turi lygias teises ir vienodą civilinę atsakomybę tarpusavio santykiuose, santuokos trukmės ir jos nutraukimo klausimais. Vadinasi, kada vienas iš sutuoktinių, naudodamasis savo teise kategoriškai pareiškia savo valią santuoką nutraukti ir toliau nuosekliai to siekia, ši jo teisė neturėtų būti priklausoma nuo subjektyvaus kito sutuoktinio nusistatymo, t.y. kito sutuoktinio atsisakymu nutraukti santuoką, paneigta ar nepagrįstai suvaržyta. Pareiškėja naudodamasi savo teise į santuokos nutraukimą (CK 3.49 straipsnio 2 dalis), išreiškė savo valią nutraukti santuoką, todėl teisėjų kolegijos nuomone, ši jos teisė negali būti varžoma nemotyvuoto pareiškėjo nesutikimo nutraukti santuoką, kai santuoka faktiškai iširusi ir nebėra galimybės sutuoktiniams pradėti gyventi kartu.

12Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino visas bylos aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus (CPK 185 straipsnis), priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 straipsnis), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Skuodo rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai