Byla 2-346-617/2013
Dėl skolos priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovei L. D. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės L. D. 526,49 Lt skolos, 2052,26 Lt delspinigių, 223,87 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 84 Lt žyminį mokestį. Ieškovė nurodo, kad atsakovė su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią atsakovei buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos, o atsakovė įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Atsakovei už suteiktas ryšio paslaugas buvo išrašytos sąskaitos, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. Atsakovės skola sudaro iš viso 2802,62 Lt. 2009-03-31 sutartimi įsiskolinimo iš atsakovės reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB „Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui UAB „GELVORA“. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento. Atsakovė, gavusi teismo pranešimą, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas iš dalies pagrįstu ir todėl tenkintinas iš dalies.

3Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2001-04-30 atsakovė su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8470153 1.1-767 ( b.l. 19-21 ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos, o atsakovė įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Atsakovei per laikotarpį nuo 2001-04-30 iki 2002-03-31 kas mėnesį buvo išrašomos sąskaitos už suteiktas paslaugas ( b.l. 23-34 ). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė apmokėjo šias sąskaitas ( LR CPK 178 str. ). Atsakovės įsiskolinimas už suteiktas telekomunikacijų paslaugas sudaro 523,49 Lt ( b.l. 5, 6, 34 ). Pirminis kreditorius UAB „Tele2“ 2009-03-31 sutartimi Nr. 09-20-21 įsiskolinimo iš atsakovės reikalavimo teisę perleido naujam kreditoriui – ieškovei UAB „GELVORA“ ( b.l. 5, 8-11 ). Atsakovė nevykdo prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinas 523,49 Lt dydžio įsiskolinimas už ryšio paslaugas ( LR CK 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 3 d. ).

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2052,26 Lt delspinigių. LR CK 6.71 str. 3 d. numato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal sudarytos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. A8470153 1.1-767 6.5 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną už laiku neapmokėtą sumą ( b.l. 21 ). Iš ieškovės pateikto 2013-02-19 delspinigių paskaičiavimo akto ( b.l. 6 ) matyti, kad ieškovė iš atsakovės reikalauja delspinigių už laikotarpį nuo 2002-05-01 iki 2013-01-10, tai yra už 3898 dienas. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Pripažinta, kad atsakovė neįvykdė savo prievolės laiku susimokėti už suteiktas paslaugas, tačiau ieškovė ir pirminis kreditorius ilgai nesikreipė į teismą, nors šiam veiksmui netrukdė jokios kliūtys, todėl atsakovės ilgas prievolių nevykdymo laikotarpis susijęs ir su ieškovės bei pirminio kreditoriaus neveikimu. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė atsakovės skolos administravimą yra perėmusi nuo 2009-03-31, ir turėdama tam visas sąlygas, kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo tik praėjus beveik ketverių metų laikotarpiui. Tuo taip pat buvo siekiama didinti delspinigių sumą. Esant šioms aplinkybėms, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai ( LR CK 1.5 str. 3 d. ) neleidžia priteisti ieškovei iš atsakovės tokio ilgo laikotarpio netesybų. Sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė ilgai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo daug didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, pagal analogiją ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais netesybų dydis apribotinas, taikant LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatytas taisykles – iki šešių mėnesių laikotarpio netesybų. Šiuo atveju, kai atsakovė tinkamai nevykdė savo prievolės laiku ir visiškai atsiskaityti su ieškove, pastarajai iš atsakovės priteistini delspinigiai, apskaičiuotini už 180 dienų – 94,23 Lt ( 523,49 Lt x 0,1 % x 180 d.).

5Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 223,87 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro ieškovo darbuotojo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas, administracija ( buhalterija ), informacinės technologijos ir kt. ( b.l. 7 ). Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovė verčiasi skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt ), t.y. ši veikla yra viena iš jos ūkinės – komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovė privalo finansuoti ieškovės tiesioginę veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas kaip nuostolių atlyginimą pagal LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p., šis reikalavimas tenkintinas iš dalies. Pagal ieškovės nurodytą CK nuostatą į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovė prašo priteisti išlaidas už pranešimo siuntimą ( 1,35 Lt x 5 ) ( b. l. 8 ). Ieškovė teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovei buvo siųsti 5 pranešimai. Byloje esant vienam pranešimui ( b.l. 18 ), ieškovei iš atsakovės priteistinas užmokestis už šio pranešimo siuntimą – 1,35 Lt. Ieškovė nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos kitos išlaidų išklotinėje nurodytos išlaidos, todėl ieškovės prašymas dėl likusių ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovės netenkintinas.

6Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2013-03-12 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Pateikiant teismui ieškinį ieškovas sumokėjo 84 Lt žyminį mokestį. Ieškinį patenkinus iš dalies ieškovei iš atsakovės L. D. priteistinas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis – 72 Lt ( LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82, 93 str. 2 d. ). Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.38 str. 1 d., 6.71 str. 3 d., teismas

Nutarė

8Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš L. D. UAB „GELVORA“ naudai 526,49 Lt skolos, 94,23 Lt delspinigių, 73,35 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso – 694,07 Lt ( šešis šimtus devyniasdešimt keturis Lt 07 ct ), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( 620,72 Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2013-03-12 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Kitoje dalyje ieškinį atmesti. Atsakovė L. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Ieškovė UAB „GELVORA“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai