Byla e2-1588-196/2016
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-483-755/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilstata“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Visagino tiekimas ir statyba“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Šiltas namas“, viešoji įstaiga ,,CPO LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilstata“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-483-755/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilstata“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Visagino tiekimas ir statyba“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Šiltas namas“, viešoji įstaiga ,,CPO LT“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB ,,Vilstata“ kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu, prašydama: priteisti iš atsakovės Visagino savivaldybės administracijos 121 177,53 Eur skolos už atliktus statybos rangos darbus, 2 940,07 Eur dydžio delspinigius, 8,14 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, bei įpareigoti atsakovę atlikti supaprastintą papildomų, 2014 m. gegužės 6 d. Pagrindinėje sutartyje Nr. CPO35857 nenumatytų statybos darbų pirkimą
 2. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki tol, kol bus išnagrinėta byla, stabdyti ieškovės ir atsakovės 2015 m. gegužės 6 d. sudarytos Pagrindinės sutarties Nr.CPO35857 (toliau Sutartis) vykdymą bei areštuoti atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant ir atsakovei priklausančias lėšas, turtines teises 124 177,60 Eur ribose. Vykdymo stabdymą motyvavo tuo, jog atsakovė jau kurį laiką vengia pasirašyti atliktų darbų aktą už ieškovės faktiškai atliktus darbus pagal tarp šalių sudarytą Sutartį ir ieškovei neapmoka atliktų darbų, reikalaudama į atliktų darbų aktus įtraukti papildomus nenumatytus darbus už tą pačią Sutartyje nustatytą kainą. Atsakovė nevykdo papildomų darbų pirkimo, nors privalo tai daryti. Neišsprendus papildomų Sutartyje numatytų darbų pirkimo ir apmokėjimo už juos, ieškovei negavus atsiskaitymo už faktiškai atliktus darbus, ieškovė neturi galimybių toliau tęsti Sutarties vykdymo dėl atsakovės kaltės. Ieškovei gręsia atsakomybė už sutarties termino pažeidimą, atsakovė gali nutraukti sutartį ir samdyti kitą rangovą darbams tęsti, dar neišsprendus ginčo dėl papildomų darbų pirkimo ir atsiskaitymo už atliktus darbus. Jei Sutarties vykdymas nebus sustabdytas, ieškovė privalės toliau ją vykdyti, tačiau atsakovei neatsiskaičius už darbus, ieškovė darbams tęsti neturi pakankamai lėšų. Neišsprendus papildomų darbų pirkimo klausimo, nėra galimybės galutinai įvykdyti Sutartį ir tinkamai užbaigti darbus. Ieškinio suma yra didelė, todėl jau vien šis faktas padidina grėsmę būsimo teismo sprendimo vykdymui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.
 2. Teismo teigimu, ieškovės nurodytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priežastys nėra pakankamos jų taikymui, ieškovė nepateikė duomenų, jog atsakovės turtinė padėtis trukdytų šiai, ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, jį įvykdyti ar tą vykdymą apsunkintų.
 3. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo stabdyti ir Sutarties tarp šalių vykdymo. Sutarties turinys ir jo sąlygos ieškovės neginčijamos, taigi jai suprantamos, dėl to ieškovė turi sutartį vykdyti. Ieškovės samprotavimas dėl sutarties rangovo pakeitimo yra tik hipotetinis. Jeigu atsakovė pakeistų rangovą, priklausomai nuo to teisėtumo, ieškovė, esant pagrindui, galės kelti žalos atlyginimo klausimą. CK 6.684 straipsnio 4 dalis numato darbų stabdymo galimybę, jeigu nesusitariama dėl būtinų papildomų statybos darbų atlikimo. Teismas nurodė, kad šiomis teisėmis statybos rangos sutarties šalys naudojasi savo iniciatyva ir teismo įsikišimas čia nereikalingas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB ,,Vilstata“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta stabdyti Sutarties vykdymą ir klausimą išspręsti iš esmės – iki kol bus išnagrinėta byla, sustabdyti tarp Visagino savivaldybės administracijos ir UAB ,,Vilstata“ 2014 m. gegužės 6 d. sudarytos Pagrindinės sutarties Nr. CPO35857 vykdymą.
 2. Skunde nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje netinkamai įvertino prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį, santykį su pareikštais reikalavimais, preliminariai nevertino pareikštų ieškinio reikalavimų. Ieškovės prašymas sustabdyti Sutarties vykdymą grindžiamas tuo, kad ieškovei gręsia atsakomybė už Sutarties vykdymo termino pažeidimą, o taip pat atsakovė pagal Sutartį turi galimybę ją nutraukti ir samdyti kitą rangovą darbams tęsti, dar neišsprendus ginčo dėl papildomų darbų pirkimo ir atsiskaitymo už atliktus darbus. Jei Sutarties vykdymas nebus sustabdytas, ieškovė privalės toliau ją vykdyti, tačiau atsakovei neatsiskaičius už darbus, ieškovė darbams tęsti neturi pakankamai apyvartinių lėšų, negali objekte dirbantiems darbuotojams mokėti atlyginimų, pirkti darbams reikalingų medžiagų, dėl ko Sutartyje numatytų darbų vykdymas tampa komplikuotas. Neišsprendus papildomų darbų pirkimo klausimo, nėra galimybės toliau vykdyti Sutarties ir jos tinkamai užbaigti, kadangi atsakovė nepagrįstai ilgą laiką nepriima apmokėjimui ir nepasirašo jau faktiškai atliktų darbų aktų, neatsiskaito už darbus, reikalaudama atlikti papildomus darbus. Ieškovės vienašališkas sutarties vykdymo sustabdymas sudarytų prielaidas tiek nuostoliams atsirasti, tiek ir naujiems teisminiams ginčams kilti, kas apsunkintų šios bylos nagrinėjimą ir būsimo teismo sprendimo vykdymą. Ieškovės prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų užtikrintas ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas, užkertamas kelias žalai atsirasti, naujiems teisminiams ginčams kilti, būtų teisminiu būdu sureguliuotas šalių ginčas iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.
 3. Atsakovė Vilniaus savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.
 4. Atsiliepime nurodo, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neužtikrins nei vieno iš ieškiniu reiškiamų reikalavimų įvykdymo. Ieškovės nurodyti argumentai, kad ji yra finansiškai nepajėgi vykdyti statybos darbus, neįrodo grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Ginčo dėl to, kad ieškovė pagal Sutartį turi vykdyti statybos darbus byloje nėra, todėl nėra pagrindo stabdyti sutarties vykdymą, kol vyksta ginčas teisme.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio (atskirojo) skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki kol bus išnagrinėta byla, sustabdyti tarp Visagino savivaldybės administracijos ir UAB ,,Vilstata“ 2014 m. gegužės 6 d. sudarytos Pagrindinės sutarties Nr. CPO35857 vykdymą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnis). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių, kurių nebaigtinis sąrašas pateikiamas CPK 145 str. 1 d., taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Todėl kiekvienu atveju tiek parenkant taikytinos laikinosios apsaugos priemonės rūšį, tiek jos taikymo mastą privalu įvertinti konkretaus ieškinio materialinio teisinio reikalavimo, kurio įvykdymą prašoma užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, pobūdį.
 4. Nagrinėjamu atveju apeliantė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės 124 117,6 Eur nuostolių bei prašo įpareigoti atsakovę atlikti supaprastintą papildomų šalių 2014 m. gegužės 6 d. sudarytoje Pagrindinėje sutartyje nenumatytų statybos darbų pirkimą. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašo sustabdyti Sutarties vykdymą. Kaip nurodo apeliantė, neišsprendus papildomų darbų pirkimo klausimo, nėra galimybės toliau vykdyti Sutarties ir jos tinkamai užbaigti, kadangi atsakovė nepagrįstai ilgą laiką nepriima apmokėjimui ir nepasirašo jau faktiškai atliktų darbų aktų, neatsiskaito už darbus, o ieškovė neturi lėšų tęsti darbus.
 5. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais, kad apeliantės prašymas taikyti šioje civilinėje byloje jos nurodomas laikinąsias apsaugos priemones, nėra tiesiogiai susijęs su šios civilinės bylos reikalavimais (ieškinio dalyku). Nagrinėjamoje byloje ieškovė neginčija šalių 2014 m. gegužės 6 d. sudarytos Pagrindinės sutarties bei jos sąlygų. Sutarties vykdymo sustabdymas negali užtikrinti ieškovės ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę atlikti supaprastintą papildomų Sutartyje nenumatytų statybos darbų pirkimą. Taigi nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo, nes jos nesusijusios su teismo sprendimo, kuriuo būtų tenkinti nagrinėjamoje byloje pareikšti reikalavimai, įvykdymo užtikrinimu.
 6. Vien atskirojo skundo argumentai, kad, nesustabdžius Sutarties vykdymo, apeliantė privalės toliau ją vykdyti, tačiau atsakovei neatsiskaičius už darbus, ieškovė darbams tęsti neturi pakankamai lėšų, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nesusijusias su ieškinio reikalavimu, t. y. nesusijusias su būsimo teismo sprendimo užtikrinimu.
 7. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas, teisingai sprendė apie teisinio pagrindo taikyti prašomas papildomas laikinąsias apsaugos priemones nebuvimą, todėl tokį prašymą atmetė pagrįstai, o atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties, todėl ji paliktina nepakeista.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Panevėžio apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai