Byla e2A-206-661/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Astos Radzevičienės ir Astos Pikelienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „MŽ projektai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Koncepcija“ ieškinį atsakovui UAB „MŽ Projektai“ dėl skolos priteisimo,

3Kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. UAB „Koncepcija“ (1 t., b.l. 1-6) prašė priteisti iš atsakovo UAB „MŽ Projektai“ 4 797,72 EUR skolos, 24,78 EUR delspinigių, 119,82 EUR palūkanų, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-09-30 ieškovas su atsakovu sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 2014-PRO-058 (toliau – Sutartis Nr. 1), pagal kurią ieškovas (vykdytojas) įsipareigojo atsakovui (užsakovui) parengti techninio projekto gaisrinės saugos dalį, neatliekant sudėtingų inžinierinių skaičiavimų, Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės raitojo būrio pastatų komplekse Vilniuje, Belmonto 34 B, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui atlyginimą už suteiktas paslaugas. 2015-01-30 ieškovas su atsakovu sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 2015-PRO-004 (toliau – Sutartis Nr. 2), pagal kurią ieškovas (vykdytojas) įsipareigojo parengti atsakovui (užsakovui) gaisrinės saugos aiškinamąjį raštą (objektas – atsarginių dalių sandėlio rekonstrukcija į viešojo maitinimo kavinę Vilniaus raj., Riešės sen., Pikeliškių k. Dvaro g. 27), o atsakovas įsipareigojo darbus priimti ir apmokėti. Ieškovas atliko projektavimo darbus pagal Sutartis Nr. 1 ir Nr. 2 bei perdavė juos atsakovui. Darbų atlikimo ir perdavimo faktą pagal Sutartį Nr. 1 patvirtina 2016-02-24 perdavimo – priėmimo aktas Nr. 2016-AKT-028, o pagal Sutartį Nr. 2 – abiejų šalių pasirašytas 2015-03-12 priėmimo-perdavimo aktas Nr. 2015-AKT-049. Už atliktus pagal Sutartis darbus ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras pagal priėmimo-perdavimo aktus: 2016-02-24 PVM sąskaitą-faktūrą KCP Nr. -2192 pagal 2016-02-24 aktą 4555,72 EUR sumai ir 2015-03-12 PVM sąskaitą-faktūrą KCP Nr. 1954 pagal 2015-03-12 aktą 242 EUR sumai. Tačiau atsakovas iki kreipimosi į teismą dienos šių sąskaitų neapmokėjo, nors jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nereiškė. Ieškovas ne kartą raštu kreipėsi į atsakovą dėl įsiskolinimo (2015-05-15, 2015-06-02, 2015-07-22, 2015-10-13, 2016-03-07, 2016-04-04, 2016-08-11), tačiau atsakovas įsiskolinimo nemokėjo.
 2. Atsakovas UAB „MŽ Projektai“ su ieškiniu nesutiko (1 t., b.l. 41-42) ir nurodė, kad 2016-02-24 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 2016-AKT-028 bei 2016-02-24 PVM sąskaita-faktūra Nr. 2192 nėra pasirašyti atsakovo. Ieškovo parengta techninio projekto dalis yra sudėtinė viso techninio projekto dalis, o kol kas nėra gauta viso techninio projekto bendrosios ekspertizės teigiama išvada, todėl atsakovas neturi objektyvių duomenų, jog ieškovas savo darbus pagal sutartį atliko tinkamai.
 3. Teismo posėdžio metu ieškovas atsisakė ieškinio dalies dėl 242 EUR skolos pagal sutartį Nr. 2, nes atsakovas 2017-02-02 šį ieškovo reikalavimą įvykdė. Likusioje ieškinio dalyje ieškinį palaikė, prašė ieškinį tenkinti visiškai procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 22 d. nusprendė nutraukti civilinę bylą dalyje dėl 242 EUR skolos priteisimo iš atsakovo UAB „MŽ Projektai“. Likusioje dalyje ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo UAB „MŽ Projektai“ 4555,72 EUR skolos, 119,82 EUR palūkanų, 24,78 EUR delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 4700,32 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1477,57 EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Koncepcija“.
 2. Teismas dėl atsakovo prievolės atsiskaityti pagal Sutartį Nr. 1 konstatavo, kad Atsakovas avanso, kaip numatyta Sutartyje Nr. 1, nesumokėjo, ieškovas suteikė visas Sutartyje Nr. 1 sulygtas paslaugas atsakovui ir visą sutarties kainą apmokėti nurodė atsakovui po paslaugų suteikimo, pateikdamas 2016-02-24 aktą Nr. 2016-AKT-028 ir 2016-02-24 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. -2192, kuri pristatyta atsakovui 2016-02-29 (1 t., b.l. 26,27). Pagal Sutarties Nr. 1 2.2.4. p. užsakovas privalėjo pasirašyti atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 darbo dienas nuo akto pateikimo datos arba motyvuoti nepasirašymo priežastis. Atsakovas 2016-02-24 aktą Nr. 2016-AKT-028 gavo 2016-02-29, tačiau nei per nustatytą 5 darbo dienų terminą, nei vėliau akto nepasirašė, taip pat nepateikė ieškovui motyvuoto atsisakymo jį pasirašyti. Teismas sprendė, kad paslaugos suteiktos tinkamai, o atsakovas privalo sumokėti pinigų sumą, kuria įvertintos paslaugos nurodytos priėmimo-perdavimo akte.
 3. Teismas dėl atsakovo prievolės atsiskaityti pagal Sutartį Nr. 2 konstatavo, kad ieškovas visas paslaugas pagal sutartį suteikė, o atsakovas priėmė paslaugas be pastabų ir pasirašė 2015-03-12 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2015-AKT-049, tuo patvirtindamas, kad neturi jokių pretenzijų dėl suteiktų paslaugų, atsakovui kilo pareiga apmokėti 2015-03-12 PVM sąskaitą-faktūrą KCP Nr. 1954. Kadangi atsakovas sumokėjo ieškovui 242 EUR skolos pagal Sutartį Nr. 2., ieškovas 2017-02-02 teismo posėdžio metu atsisakė šios ieškinio dalies. Teismas taip pat sprendė, jog įvertinus tai, kad sutartį sudarė ir dėl konkretaus netesybų dydžio susitarė du privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, taip pat atsižvelgiant prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, skolos neapmokėjimo tęstinumą, teismas įvertino, kad 0,02 proc. dydžio delspinigiai šiuo konkrečiu atveju paskaičiuoti nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, yra protingi.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. Apeliantas (atsakovas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 22 d. sprendimą ir priimti naują – ieškovo ieškinį atmesti visiškai.
 2. Apeliantas nurodo, kad Ieškovo parengta techninio projekto dalis yra sudėtinė viso techninio projekto dalis, nėra gauta viso techninio projekto bendrosios ekspertizės teigiama išvada, todėl Atsakovas neturi objektyvių duomenų, jog Ieškovas savo darbus pagal sutartį atliko tinkamai. Nors ir buvo gautas teigiamas atsakymas dėl techninio projekto gaisrinės saugos dalies ekspertizės, tačiau apie minėtos ekspertizės išvadą Atsakovui tapo žinoma, kai ji buvo pateikta į civilinę bylą su Ieškovo dubliku. Neaišku kaip Ieškovo parengto techninio projekto dalis sąveikaus su kitomis projekto dalimis, dėl kurių bus atliekama bendroji techninio projekto ekspertizė. Apeliantas atsiskaitys su Ieškovu iš karto, tik gavęs bendrosios techninio projekto ekspertizės teigiamą išvadą
 3. Ieškovas UAB „Koncepcija“ pateikė atsiliepimą į apelianto skundą, su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodo, kad byloje yra nustatyta, kad pagal šią Sutartį Ieškovas atliko projektavimo darbus bei perdavė juos Apeliantui. Šį faktą patvirtina 2016-02-24 perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2016-AKT-028 (toliau - Priėmimo perdavimo aktas) bei PVM sąskaita-faktūra Nr. -2192 (toliau - PVM sąskaita faktūra), kuri buvo pristatyta Apeliantui 2016-02-29. Apeliantas neginčija aplinkybės, kad visi darbai pagal sutartį yra atlikti bei perduoti Apeliantui, tačiau neigia savo prievolę atsiskaityti su Ieškovu, kadangi Apeliantas nėra patikrinęs darbų kokybės, atitinkamai dėl to nepasirašė Ieškovo įteiktame Priėmimo-perdavimo akte ir neapmokėjo pateiktos PVM sąskaitos faktūros. Tokie Apelianto argumentai teisiškai yra nepagrįsti, nepaisant to, kad Apeliantas nepasirašė Priėmimo-perdavimo darbų akto, Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad Ieškovas darbus atliko netinkamai, nors tokia procesinė pareiga tenka būtent jam. Ieškovo manymu teismas atsižvelgė į Sutarties šalių aiškiai išreikštą valią bei pagrįstai vadovavosi sutarties 2.2.4. p., numatančiu Apelianto pareigą pasirašyti pateiktą Priėmimo-perdavimo aktą, arba motyvuoti nepasirašymo priežastis. Kadangi per šį terminą joks motyvuotas atsisakymas nebuvo pateiktas (Apeliantas nėra pateikęs jokių įrodymų, kad tai buvo padaryta), tai pagal šią sutarties nuostatą galioja prezumpcija, kad Ieškovo darbai yra atlikti tinkamai ir ieškovui atsiranda pareiga sumokėti tokiame vienos šalies pasirašytame akte nurodytą sumą už atliktus darbus.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

11

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).
 2. Byloje kilo ginčas dėl vienos iš šioje byloje analizuotų sutarčių - 2014-09-30 Ieškovo su Apeliantu sudarytos Projektavimo darbų sutarties Nr. 2014-PRO-058 (toliau - Sutartis). Byloje yra nustatyta, kad pagal šią Sutartį Ieškovas atliko projektavimo darbus bei perdavė juos Apeliantui. Šį faktą patvirtina 2016-02-24 perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2016-AKT-028 (toliau - Priėmimo perdavimo aktas) bei PVM sąskaita-faktūra Nr. -2192 (toliau - PVM sąskaita faktūra), kuri buvo pristatyta Apeliantui 2016-02-29. Apeliantas neginčija aplinkybės, kad visi darbai pagal sutartį yra atlikti bei perduoti Apeliantui, tačiau neigia savo prievolę atsiskaityti su Ieškovu, kadangi Apeliantas nėra patikrinęs darbų kokybės, atitinkamai dėl to nepasirašė Ieškovo įteiktame Priėmimo-perdavimo akte ir neapmokėjo pateiktos PVM sąskaitos faktūros. Tačiau tokie Apelianto argumentai yra nepagrįsti. Nagrinėjamu atveju Sutarties Nr. 1 4.1.3. p. įtvirtino aiškią mokėjimų pagal sutartį tvarką, pagal kurią užsakovas sumoka vykdytojui likusią atlygio už paslaugas dalį, t.y. galutinai atsiskaito su vykdytoju, po teigiamo techninio projekto gaisrinės saugos dalies ekspertizės atsakymo. 2016-02-23 UAB „Property Development Consultancy“ projekto dalinės ekspertizės aktas Nr. 02-23/1 (1 t., b.l. 46-48) patvirtina, jog paslaugos pagal su atsakovu sudarytą Sutartį Nr. 1 yra suteiktos tinkamai, o 2016-02-24 priėmimo-perdavimo aktas atsakovui buvo pateiktas sutartyje nustatyta tvarka, t.y. po to, kai buvo gautas teigiamas techninio projekto gaisrinės saugos dalies ekspertizės atsakymas. Aktu konstatuota, kad Vilniaus apskrities VPK patrulių rinktinės raitojo būrio pastatų komplekso Vilniuje, Belmonto g. 34B techninio projekto gaisrinės saugos dalys atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimus, o projektą galima tvirtinti. Atsižvelgiant į Sutarties Nr. 1 nuostatas bei išdėstytas aplinkybes, atsakovo argumentas dėl negautos viso techninio projekto bendrosios ekspertizės išvados yra atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovas, gavęs teigiamą projekto gaisrinės saugos dalies ekspertizės išvadą, turi teisę reikalauti už atliktas paslaugas sumokėti, o atsakovas įgijo pareigą atsikaityti už jas Sutarties Nr. 1 4.1.4 p. nustatyta tvarka. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas turi reikalavimo teisę į atsakovą dėl suteiktų paslaugų pagal Sutartį Nr. 1 ir aktą Nr. 2016-AKT-028, kurios buvo suteiktos tinkamai ir jokių pretenzijų dėl jų kokybės užsakovas nereiškė. Pagal Sutartį Nr. 1 ir 2016-02-24 aktą Nr. 2016-AKT-028 atsakovas turėjo sumokėti iki 2016-03-09. Kadangi atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartį Nr. 1, todėl ieškovo reikalavimas dėl 4555,72 EUR skolos priteisimo pagal Sutartį Nr. 1 yra pagrįstas, teisėtas ir tenkintinas (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.700 – 6.704, 6.644 str. 1 d., 6.681 str. 1 d., 6.687 str.).
 3. Apelianto teiginiai, esą negavęs bendrosios techninio projekto ekspertizės išvados, Apeliantas negalėjo įvertinti atliktų darbų kokybės yra vertintini kaip deklaratyvūs ir patvirtinantys priešingas Apelianto nurodomoms aplinkybes, t.y. kad Apeliantas neįvykdė vienos pagrindinių užsakovo pareigų - priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą (CK 6.700 str.). Šiuo atveju pats Apeliantas neorganizavo darbų priėmimo, nesivadovavo sutarties nuostatomis, kuriose šalys aiškiai aptarė darbų perdavimo ir apmokėjimo tvarką, todėl negali paneigti prievolės atsiskaityti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi sutarties 2.2.4. p., numatančiu Apelianto pareigą pasirašyti pateiktą Priėmimo-perdavimo aktą, arba motyvuoti nepasirašymo priežastis. Kadangi per šį terminą joks motyvuotas atsisakymas nebuvo pateiktas, nes Apeliantas nėra pateikęs jokių įrodymų, kad tai buvo padaryta, tai pagal šią sutarties nuostatą galioja prezumpcija, kad Ieškovo darbai yra atlikti tinkamai ir ieškovui atsiranda pareiga sumokėti tokiame vienos šalies pasirašytame akte nurodytą sumą už atliktus darbus.
 4. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

12Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13apelianto UAB „MŽ Projektai“ apeliacinį skundą atmesti.

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai